WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Oprócz wersji produktu wymienionej w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania do pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008.

Uwaga Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można stosować do żadnych innych wersji oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można uzyskać, stosując opcję /? po nazwie pakietu aktualizacji w wierszu polecenia.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008, wersja dla komputerów z procesorami x86

File name

File version

File size

Date

Time

9.0.21022.218.cat

Not applicable

6,550

12-Jul-2009

0:52

9.0.21022.218.cat

Not applicable

6,537

12-Jul-2009

0:52

9.0.21022.218.cat

Not applicable

6,549

12-Jul-2009

0:52

9.0.21022.218.policy

Not applicable

668

11-Jul-2009

19:49

9.0.21022.218.policy

Not applicable

668

11-Jul-2009

21:37

9.0.21022.218.policy

Not applicable

674

11-Jul-2009

21:37

9.0.21022.218.policy

Not applicable

674

11-Jul-2009

21:38

atl90.dll

9.0.21022.218

159,032

11-Jul-2009

23:51

atl90.dll

9.0.21022.218

159,032

11-Jul-2009

23:51

mfc90.dll

9.0.21022.218

1,153,352

11-Jul-2009

23:51

mfc90chs.dll

9.0.21022.218

38,224

11-Jul-2009

23:51

mfc90cht.dll

9.0.21022.218

38,736

11-Jul-2009

23:51

mfc90deu.dll

9.0.21022.218

57,664

11-Jul-2009

23:51

mfc90enu.dll

9.0.21022.218

51,024

11-Jul-2009

23:51

mfc90esn.dll

9.0.21022.218

56,144

11-Jul-2009

23:51

mfc90esp.dll

9.0.21022.218

56,128

11-Jul-2009

23:51

mfc90fra.dll

9.0.21022.218

57,168

11-Jul-2009

23:51

mfc90ita.dll

9.0.21022.218

56,128

11-Jul-2009

23:51

mfc90jpn.dll

9.0.21022.218

43,840

11-Jul-2009

23:51

mfc90kor.dll

9.0.21022.218

43,344

11-Jul-2009

23:51

mfc90u.dll

9.0.21022.218

1,159,488

11-Jul-2009

23:51

mfcm90.dll

9.0.21022.218

59,904

11-Jul-2009

23:54

mfcm90u.dll

9.0.21022.218

59,904

11-Jul-2009

23:54

msdia90.dll

9.0.21022.218

668,992

12-Jul-2009

0:52

msvcm90.dll

9.0.21022.218

224,768

11-Jul-2009

23:54

msvcp90.dll

9.0.21022.218

565,584

11-Jul-2009

23:51

msvcr90.dll

9.0.21022.218

652,608

11-Jul-2009

23:51

vcomp90.dll

9.0.21022.218

51,024

11-Jul-2009

23:51

x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_42101c2a.cat

Not applicable

6,488

12-Jul-2009

0:52

x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_42101c2a.manifest

Not applicable

855

11-Jul-2009

23:57

x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_e1702eb6.cat

Not applicable

6,488

12-Jul-2009

0:52

x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_e1702eb6.manifest

Not applicable

1,859

11-Jul-2009

23:57

x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_b256a1bb.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

0:52

x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_b256a1bb.manifest

Not applicable

2,356

11-Jul-2009

23:57

x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_22d7157b.cat

Not applicable

6,514

12-Jul-2009

0:52

x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_22d7157b.manifest

Not applicable

5,379

11-Jul-2009

23:57

x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_fda75712.cat

Not applicable

6,514

12-Jul-2009

0:52

x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_fda75712.manifest

Not applicable

860

11-Jul-2009

23:57

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008, wersja dla komputerów z procesorami x64

File name

File version

File size

Date

Time

9.0.21022.218.cat

Not applicable

6,550

12-Jul-2009

1:28

9.0.21022.218.cat

Not applicable

6,537

12-Jul-2009

1:28

9.0.21022.218.cat

Not applicable

6,562

12-Jul-2009

1:28

9.0.21022.218.cat

Not applicable

6,549

12-Jul-2009

1:28

9.0.21022.218.policy

Not applicable

672

11-Jul-2009

19:56

9.0.21022.218.policy

Not applicable

672

11-Jul-2009

20:53

9.0.21022.218.policy

Not applicable

678

11-Jul-2009

20:53

9.0.21022.218.policy

Not applicable

678

11-Jul-2009

20:54

amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_741a020a.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

1:28

amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_741a020a.manifest

Not applicable

857

11-Jul-2009

21:26

amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_137a1496.cat

Not applicable

6,488

12-Jul-2009

1:28

amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_137a1496.manifest

Not applicable

1,861

11-Jul-2009

21:26

amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_e460879b.cat

Not applicable

6,488

12-Jul-2009

1:28

amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_e460879b.manifest

Not applicable

2,358

11-Jul-2009

21:26

amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_54e0fb5b.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

1:28

amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_54e0fb5b.manifest

Not applicable

5,381

11-Jul-2009

21:26

amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_2fb13cf2.cat

Not applicable

6,514

12-Jul-2009

1:28

amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_2fb13cf2.manifest

Not applicable

862

11-Jul-2009

21:26

atl90.dll

9.0.21022.218

176,456

11-Jul-2009

21:20

atl90.dll

9.0.21022.218

176,456

11-Jul-2009

21:20

mfc90.dll

9.0.21022.218

1,667,912

11-Jul-2009

21:20

mfc90chs.dll

9.0.21022.218

38,208

11-Jul-2009

21:20

mfc90cht.dll

9.0.21022.218

38,736

11-Jul-2009

21:20

mfc90deu.dll

9.0.21022.218

57,680

11-Jul-2009

21:20

mfc90enu.dll

9.0.21022.218

51,008

11-Jul-2009

21:20

mfc90esn.dll

9.0.21022.218

56,144

11-Jul-2009

21:20

mfc90esp.dll

9.0.21022.218

56,144

11-Jul-2009

21:20

mfc90fra.dll

9.0.21022.218

57,168

11-Jul-2009

21:20

mfc90ita.dll

9.0.21022.218

56,144

11-Jul-2009

21:20

mfc90jpn.dll

9.0.21022.218

43,840

11-Jul-2009

21:20

mfc90kor.dll

9.0.21022.218

43,344

11-Jul-2009

21:20

mfc90u.dll

9.0.21022.218

1,676,616

11-Jul-2009

21:20

mfcm90.dll

9.0.21022.218

67,072

11-Jul-2009

21:23

mfcm90u.dll

9.0.21022.218

67,072

11-Jul-2009

21:23

msdia90.dll

9.0.21022.218

853,312

12-Jul-2009

1:28

msvcm90.dll

9.0.21022.218

245,248

11-Jul-2009

21:23

msvcp90.dll

9.0.21022.218

847,680

11-Jul-2009

21:20

msvcr90.dll

9.0.21022.218

623,424

11-Jul-2009

21:20

vcomp90.dll

9.0.21022.218

56,656

11-Jul-2009

21:20

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008, wersja dla komputerów z procesorami IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

9.0.21022.218.cat

Not applicable

6,550

12-Jul-2009

1:10

9.0.21022.218.cat

Not applicable

6,562

12-Jul-2009

1:10

9.0.21022.218.policy

Not applicable

670

11-Jul-2009

20:32

9.0.21022.218.policy

Not applicable

670

11-Jul-2009

21:54

9.0.21022.218.policy

Not applicable

676

11-Jul-2009

21:54

9.0.21022.218.policy

Not applicable

676

11-Jul-2009

21:55

atl90.dll

9.0.21022.218

416,072

11-Jul-2009

22:28

atl90.dll

9.0.21022.218

416,072

11-Jul-2009

22:28

ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_716b02ca.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

1:10

ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_716b02ca.manifest

Not applicable

856

11-Jul-2009

22:34

ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_10cb1556.cat

Not applicable

6,488

12-Jul-2009

1:10

ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_10cb1556.manifest

Not applicable

1,860

11-Jul-2009

22:34

ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_e1b1885b.cat

Not applicable

6,488

12-Jul-2009

1:10

ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_e1b1885b.manifest

Not applicable

2,357

11-Jul-2009

22:34

ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_5231fc1b.cat

Not applicable

6,514

12-Jul-2009

1:10

ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_5231fc1b.manifest

Not applicable

5,380

11-Jul-2009

22:34

ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_2d023db2.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

1:10

ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x-ww_2d023db2.manifest

Not applicable

861

11-Jul-2009

22:34

mfc90.dll

9.0.21022.218

3,621,192

11-Jul-2009

22:28

mfc90chs.dll

9.0.21022.218

38,224

11-Jul-2009

22:28

mfc90cht.dll

9.0.21022.218

38,736

11-Jul-2009

22:28

mfc90deu.dll

9.0.21022.218

57,664

11-Jul-2009

22:28

mfc90enu.dll

9.0.21022.218

51,024

11-Jul-2009

22:28

mfc90esn.dll

9.0.21022.218

56,144

11-Jul-2009

22:28

mfc90esp.dll

9.0.21022.218

56,144

11-Jul-2009

22:28

mfc90fra.dll

9.0.21022.218

57,168

11-Jul-2009

22:28

mfc90ita.dll

9.0.21022.218

56,144

11-Jul-2009

22:28

mfc90jpn.dll

9.0.21022.218

43,856

11-Jul-2009

22:28

mfc90kor.dll

9.0.21022.218

43,344

11-Jul-2009

22:28

mfc90u.dll

9.0.21022.218

3,627,848

11-Jul-2009

22:28

mfcm90.dll

9.0.21022.218

93,184

11-Jul-2009

22:31

mfcm90u.dll

9.0.21022.218

93,184

11-Jul-2009

22:31

msdia90.dll

9.0.21022.218

2,141,008

12-Jul-2009

1:10

msvcm90.dll

9.0.21022.218

323,072

11-Jul-2009

22:31

msvcp90.dll

9.0.21022.218

1,452,880

11-Jul-2009

22:28

msvcr90.dll

9.0.21022.218

1,503,552

11-Jul-2009

22:28

vcomp90.dll

9.0.21022.218

141,648

11-Jul-2009

22:28

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania do pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008, zainstalowanego w obsługiwanych wersjach oprogramowania Microsoft Visual Studio 2008.


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×