Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Aktualizacja zbiorcza 3 dla programu Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 jest już dostępna.

Informacje o wersji dotyczące tej aktualizacji

 • Ta aktualizacja jest tylko dla różnych platform, w tym systemu operacyjnego Linux i systemu operacyjnego system UNIX.

 • Ta aktualizacja została wydana jako wbudowane składniki, które są zawarte w aktualizacji zbiorczej 3 dla programu System Center Operations Manager 2007 R2 zamiast jako oddzielna aktualizacja.

 • Aktualizacje międzyplatformowe są neutralne językowo. W związku z tym ta aktualizacja jest wydana tylko w języku angielskim.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zbiorczej 3 dla programu System Center Operations Manager 2007 R2, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2251525 System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 3

Problemy, które rozwiązuje ta aktualizacja

Poniższe problemy zostały rozwiązane w aktualizacji zbiorczej 3 dla programu Systems Center Operations Manager 2007 R2.

Problemy

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji

Domyślny interwał ankiet może powodować nadmierne użycie procesora CPU w monitorach utworzonych na podstawie szablonu usługi.

Domyślny interwał ankietowy to 30 sekund. Ten interwał może powodować nadmierne użycie procesora na komputerach opartych na technologii Solaris, które uruchamiają wiele procesów.

Domyślny interwał ankiet zostanie zmieniony na 300 sekund.

Uwaga Jeśli masz zastąpienie w istniejącym szablonie, może być konieczne jego ponowne zastąpienie po zaimportowaniu nowego szablonu.

Domyślny interwał odnajdowania obiektów systemu Linux lub dla obiektów system UNIX może powodować nadmierne użycie procesora CPU.

Domyślny interwał odnajdowania obiektów systemu Linux lub dla obiektów system UNIX to 3600 sekund (1 godzina). Ten interwał może powodować nadmierne użycie procesora na monitorowanych komputerach.

Domyślny interwał odnajdowania jest uaktualniony do 14400 sekund (4 godziny).

Pakiety zarządzania systemu Linux i pakiety zarządzania system UNIX zgłaszają błędy w analizatorze najlepszych rozwiązań dla pakietu zarządzania.

Te błędy nie mają wpływu na działanie. Jednak błędy są niepotrzebnie wyświetlane po uruchomieniu analizatora najlepszych rozwiązań pakietu zarządzania.

Te błędy nie są wyświetlane po uruchomieniu analizatora najlepszych rozwiązań w pakiecie zarządzania.

Monitory w pakietach zarządzania systemu Linux i system UNIX pakietach zarządzania niepoprawnie generują alerty, gdy liczniki wydajności zwracają wartości NULL.

Liczniki wydajności nie zwracają wartości wydajności, jeśli wielosegmentowy dysk logiczny jest monitorowany w systemie operacyjnym Linux lub w systemie operacyjnym system UNIX. Zamiast tego liczniki wydajności zwracają wartości NULL. Te wartości NULL powodują niepoprawne wygenerowanie alertu.

Ten problem został rozwiązany.

Plik agenta do monitorowania systemu operacyjnego HP-UX zużywa za dużo pamięci, gdy HP-UX wylicza wiele procesów.

Wewnętrzny projekt pliku agenta, który znajduje się w hp-ux powoduje nadmierne wykorzystanie pamięci, gdy HP-UX wylicza wiele procesów.

Projekt zostanie zmieniony w celu znacznego zmniejszenia zużycia pamięci.

Plik agenta do monitorowania przecieków systemu operacyjnego Solaris 10 obsługuje.

Jeśli wystąpi błąd podczas odczytywania pliku /proc as w systemie operacyjnym Solaris 10, może wystąpić przeciek uchwytu pliku. Po chwili plik agenta na Solaris 10 przestaje odpowiadać.

Ten problem został rozwiązany.

Ponadto w tej aktualizacji dodano następującą funkcję w celu kontrolowania reguł, które generują alerty plików dziennika w pakietach zarządzania systemu Linux lub w system UNIX pakietach zarządzania:

 • Zachowanie domyślne łączy zduplikowane wpisy w pliku dziennika w jeden alert. Po zainstalowaniu tej aktualizacji możesz wygenerować osobny alert dla każdego wpisu pliku dziennika.

Informacje o poprzednich aktualizacjach zbiorczych dla programu System Center Operations Manager 2007 R2

Poniższe artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB) zawierają informacje o problemach, które zostały rozwiązane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych.

 • Aktualizacja zbiorcza 1:

  974144 System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 1 Release Notes

 • Aktualizacja zbiorcza 2:

  979257 System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 2 Release Notes

 • Aktualizacja agenta między platformami:

  973583 Opis aktualizacji programu System Center Operations Manager 2007 R2 Cross Platform Agent Update

 • Aktualizacja zbiorcza 2 międzyplatformowa:

  979490 Aktualizacja zbiorcza 2 dla programu System Center Operations Manager 2007 R2



Uwaga Aktualizacja zbiorcza 3 programu Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 zawiera wszystkie poprzednie aktualizacje zbiorcze dla programu System Center Operations Manager 2007 R2. Aktualizacja zbiorcza 3 zawiera także poprzednie aktualizacje zbiorcze składników międzyplatformowych.

Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Następujące pliki są dostępne do pobrania z Centrum pobierania Microsoft
:

Produkt

Aktualizacja

Aktualizacja zbiorcza 3 dla programu System Center Operations Manager 2007 R2

Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Zaktualizowane pakiety zarządzania do monitorowania komputerów z systemem Linux i komputerów system UNIX

Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft od Usługi online
Microsoft zeskanował ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używała najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z rozszerzonymi zabezpieczeniami, które pomagają zapobiegać wszelkim nieautoryzowanym zmianom w pliku.

Instrukcje instalacji

Ta aktualizacja jest częścią aktualizacji zbiorczej 3 dla programu System Center Operations Manager 2007 R2. Aby zainstalować tę aktualizację, wykonaj następujące czynności:

 1. Zainstaluj aktualizację zbiorczą 3 dla programu System Center Operations Manager 2007 R2.  Aby zainstalować tę aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji w artykule z bazy wiedzy 2251525. Ponadto należy wykonać wszystkie kroki instalacji ręcznej opisane w artykule z bazy wiedzy 2251525.

 2. Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej 3 wykonaj następujące czynności:

  1. Pobierz i zainstaluj zaktualizowane pakiety zarządzania z Centrum pobierania Microsoft
   . Link Centrum pobierania znajduje się w sekcji "Informacje o pobieraniu".

  2. Zaimportuj zaktualizowany pakiet zarządzania dla każdej wersji systemu Linux lub system UNIX monitorowanych w środowisku.

  3. Kreator odnajdowania programu Operations Manager 2007 R2 umożliwia ponowne odkrycie monitorowanych komputerów z systemem Linux lub komputerów opartych na system UNIX. Pliki agenta na tych komputerach są aktualizowane podczas procesu odnajdowania.

Informacje dotyczące pliku

Ta aktualizacja dotyczy następujących plików między platformami.

Nazwa pliku

Wersja pliku

SCXAgents.dll

6.1.7000.277

MOMSCXLogModules.dll

6.1.7000.277

Scxcertconfig.exe

6.1.7000.277

Microsoft.AIX.5.3.mp

6.1.7000.277

Microsoft.AIX.6.1.mp

6.1.7000.277

Microsoft.AIX.Library.mp

6.1.7000.277

Microsoft.HPUX.11iv2.mp

6.1.7000.277

Microsoft.HPUX.11iv3.mp

6.1.7000.277

Microsoft.HPUX.Library.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Linux.Library.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Linux.RHEL.4.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Linux.RHEL.5.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Linux.RedHat.Library.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Linux.SLES.10.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Linux.SLES.11.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Linux.SLES.9.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Linux.SUSE.Library.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Solaris.10.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Solaris.8.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Solaris.9.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Solaris.Library.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Unix.Image.Library.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Unix.Library.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Unix.LogFile.Library.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Unix.Service.Library.mp

6.1.7000.277

Microsoft.Unix.Views.mp

6.1.7000.277

Zaktualizowane pliki agenta

W przypadku plików agenta system UNIX i plików agenta systemu Linux ta aktualizacja instaluje również zaktualizowane pliki i usuwa stare pliki. Zaktualizowane pliki agenta są instalowane w następującym folderze:

Program Files\System Center Operations Manager 2007\AgentManagement\UnixAgents Zaktualizowane pliki agenta mają numer wersji 265 i mają nazwy plików w następującym formacie:

scx-1.0.4-265-<typ serwera>.>wersji serwera<.<architektury>.>typu pakietu<Na przykład Scx-1.0.4-265-sles.10.x86.rpm to zaktualizowany plik agenta.

Notatki

 • Zastępczy typ serwera<> reprezentuje nazwę serwera system UNIX lub Linux.

 • Symbol zastępczy <wersji serwera> reprezentuje numer wersji serwera.

 • Symbol zastępczy
  architektury<> reprezentuje architekturę procesora komputera docelowego.

 • Typ>pakietu< zastępczego
  odpowiada typowi pliku instalacyjnego.

Odwołania do starych plików agenta

Pliki agenta, które zostały uwzględnione w zbiorczej aktualizacji 2 dla programu Systems Center Operations Manager 2007 R2, mają numer wersji 258. Wszystkie pliki agenta używające tego numeru wersji są usuwane podczas instalowania aktualizacji zbiorczej 3 dla programu System Center Operations Manager 2007 R2.

Pliki agenta, które zostały uwzględnione w aktualizacji agenta programu System Center Operations Manager 2007 R2 Cross Platform Agent Update (KB973583) mają numer wersji 252. Wszystkie pliki agenta używające tego numeru wersji są usuwane podczas instalowania aktualizacji zbiorczej 3 dla programu System Center Operations Manager 2007 R2.

Pliki agenta, które zostały uwzględnione w oryginalnej wersji programu System Center Operations Manager 2007 R2, mają numer wersji 248. Podczas instalowania aktualizacji zbiorczej 3 dla programu System Center Operations Manager 2007 R2 te pliki są zastępowane przez niektóre pliki o rozmiarze 1 KB. Możesz ręcznie usunąć te pliki z 1 KB. Oto 1 kb plików:

 • scx-1.0.4-248.aix.5.ppc.lpp.gz

 • scx-1.0.4-248.aix.6.ppc.lpp.gz

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.ia64.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.parisc.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.ia64.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.parisc.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x64.rpm

 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x64.rpm

 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.sles.10.x64.rpm

 • scx-1.0.4-248.sles.10.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.sles.9.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.solaris.10.sparc.pkg.Z

 • scx-1.0.4-248.solaris.10.x86.pkg.Z

 • scx-1.0.4-248.solaris.8.sparc.pkg.Z

 • scx-1.0.4-248.solaris.9.sparc.pkg.Z

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×