Podsumowanie

W tym artykule opisano problemy, które zostały rozwiązane w aktualizacji zbiorczej 5 dla programu Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 dla klientów system UNIX i Linux. Zawiera również instrukcje instalacji dla aktualizacji zbiorczej 5 dla System Center Configuration Manager 2012 R2. CU5 dla System Center 2012 R2 Configuration Manager dla klientów system UNIX i Linux jest przeznaczony do użytku z następującymi instalacjami Configuration Manager:

 • dodatek Service Pack 1 System Center 2012 R2 Configuration Manager

 • System Center 2012 R2 Configuration Manager

 • Dodatek Service Pack 2 System Center 2012 Configuration Manager

 • dodatek Service Pack 1 System Center 2012 Configuration Manager


Zmiany uwzględnione w tej aktualizacji

Zmiany w obsługiwanych klienckich systemach operacyjnych obejmują:

 • Dodaje obsługę Debian GNU/Linux Server 8 (x86/x64)


Problemy rozwiązane w tej aktualizacji

 • W niektórych przypadkach proces ccmexec napotyka błąd segmentacji. Klienci system UNIX i Linux są uruchamiani w ramach procesu ccmexec. Jednak w różnych scenariuszach proces ccmexec może napotkać nieprawidłowe dane i wywołać błąd segmentacji podobny do następującego:

  ccmexec.bin[xxxx]: segfault w: xxxxxx ip xxxxxxx sp xxxxxxx error 15


  Ta aktualizacja rozwiązuje przyczyny błędu segmentacji, dzięki czemu klienci system UNIX i Linux nie ulegają już awarii w takiej sytuacji.

 • Pakiety dystrybucji oprogramowania multifile nie są pobierane zgodnie z oczekiwaniami. Po utworzeniu pakietu dystrybucji oprogramowania zawierającego pliki źródłowe korzystające ze struktury wielu katalogów klient Configuration Manager dla systemów system UNIX i Linux nie może pobrać wszystkich plików. Dzięki tej aktualizacji pakiety multifile są pobierane poprawnie i do miejsca docelowego.

 • W niektórych przypadkach klienci system UNIX i Linux nie mogą rejestrować się w Configuration Manager Management Point. Podczas instalowania klienta system UNIX i Linux rejestracja w punkcie zarządzania Configuration Manager kończy się niepowodzeniem, jeśli jest wymuszana zgodność z protokołem HTTP 1.1. Dzięki tej aktualizacji żądania HTTP złożone przez klientów systemu system UNIX i Linux są teraz w pełni zgodne z protokołem HTTP 1.1.

 • Harmonogramy dystrybucji oprogramowania nie używają prawidłowego czasu UTC. Dystrybucji oprogramowania, które są planowane do uruchomienia w określonym harmonogramie i które mają zaznaczone pole wyboru Czasu UTC nie używają prawidłowego czasu UTC. Po tej aktualizacji aparat harmonogramu używa teraz prawidłowej strefy czasowej i czasu UTC, jeśli jest włączony.

 • Spis sprzętu nie zawiera właściwości Adres MAC. Spis sprzętu dla klientów system UNIX i Linux obejmuje właściwości karty sieciowej, w tym adres MAC. W ramach tej aktualizacji ta właściwość jest teraz wyświetlana jako część spisu sprzętu.

 • Klient Configuration Manager dla systemów system UNIX i Linux usuwa katalogi inne niż Configuration Manager. Gdy klient Configuration Manager uruchamia dystrybucję oprogramowania z pakietem zawierającym pliki źródłowe ze struktury katalogu zgodnej z nazwą poziomu głównego system UNIX lub katalogu serwera systemu Linux, katalog na poziomie głównym jest usuwany. Załóżmy na przykład, że pliki źródłowe dla dystrybucji oprogramowania znajdują się w katalogu C:\Windows\LinuxPkg, a katalog LinuxPkg zawiera folder \tmp. Gdy klient Configuration Manager zakończy proces dystrybucji oprogramowania i wykona oczyszczanie, zostanie usunięty katalog \tmp na serwerze system UNIX lub Linux. W ramach tej aktualizacji klient Configuration Manager dla system UNIX i Linux wymusza bardziej rygorystyczną analizę folderów w celu usunięcia zaraz po zakończeniu zadania dystrybucji oprogramowania.

 • Klient system UNIX i Linux nie ponawia próby pobrania pakietu dostępnego w punkcie dystrybucji. W niektórych przypadkach pakiet dystrybucji oprogramowania dla klienta systemu system UNIX i Linux nie jest dystrybuowany do punktu dystrybucji Configuration Manager. Powoduje to, że klient systemu system UNIX i linux przechodzi w stan WAITING_RETRY. Po zastosowaniu tej aktualizacji, zaraz po rozpowszechnieniu zawartości, klient systemu system UNIX i systemu Linux otrzymuje nowe żądanie lokalizacji i przetwarza zawartość.

Jak uzyskać aktualizację zbiorczą 5 dla klientów Configuration Manager System Center 2012 R2 dla systemów system UNIX i Linux

Informacje dotyczące pobierania

Aktualizacja zbiorcza 5 dla klientów Configuration Manager System Center 2012 R2 dla system UNIX i Linux jest dostępna w Centrum pobierania Microsoft:

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager — klienci dodatkowych systemów
operacyjnych Informacje o sposobie uaktualniania klientów system UNIX i Linux można znaleźć tutaj.

Informacje o ponownym uruchomieniu

Po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Uwaga Zalecamy zamknięcie konsoli administratora Configuration Manager przed zainstalowaniem tej aktualizacji.

Informacje o zastępowaniach aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następujące wcześniej wydane aktualizacje:

3069152 Opis aktualizacji zbiorczej 4 dla klientów Configuration Manager System Center 2012 R2 dla systemu Linux i system UNIX

2998616 Opis aktualizacji zbiorczej 3 dla klientów Configuration Manager System Center 2012 R2 dla Linux i system UNIX

2976481 Opis aktualizacji zbiorczej 2 dla klientów Configuration Manager System Center 2012 R2 dla systemu Linux i system UNIX

2957122 Opis aktualizacji zbiorczej 1 dla System Center 2012 R2 klienci Configuration Manager dla systemów system UNIX i Linux


Jak ustalić instalację tej aktualizacji zbiorczej

Ta aktualizacja zbiorcza zmienia następujący numer wersji Configuration Manager.

Konsola

administratora Wersja wyświetlana w oknie dialogowym Informacje o System Center Configuration Manager to 5.00.7958.1254.

Klient

Numer wersji klienta może być wyświetlany, uruchamiając następujące polecenie:

/opt/microsoft/configmgr/bin/ccmexec –v
Numer wersji powinien wynosić 5.00.7958.1254.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania tej aktualizacji zbiorczej, przejdź do następujących witryn technetowych:

Aktualizacja System Center 2012 Configuration Manager

Nowy model obsługi aktualizacji zbiorczej dla System Center 2012 Configuration Manager
Dowiedz się o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×