Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

W tym artykule opisano Microsoft Lync Server 2010, składniki podstawowe problemy, które naprawiono w aktualizacji zbiorczej z dnia lipca 2013.

Ten artykuł zawiera następujące informacje dotyczące aktualizacji zbiorczej:

 • Problemy rozwiązywane przez tę zbiorczą aktualizację.

 • Wymagania wstępne dotyczące zastosowania aktualizacji zbiorczej.

 • Czy po zastosowaniu zbiorczej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

 • Czy Zbiorcza aktualizacja zastępuje żadnych innych aktualizacji zbiorczej.

 • Czy trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

 • Pliki zawarte w aktualizacji zbiorczej.

Wprowadzenie

Problemy rozwiązywane przez tę zbiorczą aktualizację

Ta zbiorcza aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:

 • 2861326 Lync aplikacji Sklep Windows nie działa w środowisku serwera Office Communications Server 2007 R2 krawędzi i przemieszane serwera programu Lync Server 2010

 • 2848882 dostępna jest aktualizacja dla programu Lync Server 2010, który umożliwia użytkownikom wykonywanie poleceń cmdlet mobilności w Lync Server Management Shell

Ta zbiorcza aktualizacja rozwiązuje również problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB):

 • 2793350 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: 2013 marca

 • 2740403 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: październik 2012

 • 2701663 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: czerwca 2012

 • 2670334 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: luty 2012

 • 2514981 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: listopad 2011

 • 2571545 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: lipca 2011

 • 2500444 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: kwietnia 2011

 • 2467775 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: stycznia 2011

Więcej informacji

Centrum pobierania firmy Microsoft

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Data wydania: Lipca 2013

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach onlineFirma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zbiorczej.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

2793350 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: 2013 marca

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć jednego z pakietów aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Pobierz teraz pakiet aktualizacji

Aby zastosować tę zbiorczą aktualizację, należy zainstalować pakiet OcsCore.msp na komputerach, które są uruchomione następujące role serwera:

 • Lync Server 2010 — Server Standard Edition

 • Serwer typu Front-end programu Lync Server 2010 - Enterprise Edition-

 • Lync Server 2010 — autonomiczne Audio Video Conferencing Server

 • Lync Server 2010 — Dyrektor

 • Lync Server 2010 — serwera granicznego

 • Lync Server 2010 — autonomicznego serwera pośredniczącego

 • Lync Server 2010 — serwer monitorowania

 • Lync Server 2010 — archiwizowanie serwera

 • Lync Server 2010 — narzędzia administracyjne

 • Lync Server 2010 — serwera w oddziale przetrwania

 • Lync Server 2010 — zaufanego serwera aplikacji

Uwagi

 • Można zaktualizować puli serwera w dowolnej kolejności.

 • Zaleca się uaktualnienie wszystkich pul serwera do tej samej wersji aktualizacji zbiorczej.

Na server Standard Edition i Enterprise Edition — serwer typu Front-end, należy uruchomić następujące polecenie cmdlet, po zainstalowaniu tego pakietu aktualizacji:

Zainstaluj CsDatabase-aktualizacja - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn < EEBE. Nazwa FQDN > - UseDefaultSqlPathsUwagi

 • Przed uruchomieniem polecenia cmdlet, należy uaktualnić wszystkie serwery frontonu z puli serwera.

 • W środowisku programu Lync Server 2010 Standard Edition należy uruchomić polecenie cmdlet z server Standard Edition.

 • W środowisku programu Lync Server 2010 Enterprise Edition kolokacji archiwizacji monitorowania usług z serwerem zaplecza Enterprise Edition należy uruchomić to polecenie cmdlet z serwera typu back-end Enterprise Edition.

 • W środowisku programu Lync Server 2010 Enterprise Edition, w którym nie kolokacji archiwizacji monitorowania usług z serwerem zaplecza Enterprise Edition należy uruchomić to polecenie cmdlet z serwera frontonu Enterprise Edition.

Jeśli RTCDyn baz danych są usuwane po uruchomieniu polecenia cmdlet bez parametru UseDefaultSqlPaths , uruchom następujące polecenia, aby zastosować:

Zainstaluj CsDatabase-aktualizacja - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn < EEBE. Nazwa FQDN > - DatabasePaths <ścieżka dziennika zastosować>, <ścieżka danych zastosować>Uwaga Dziennik RtcDyn znajduje się dalej na ścieżce pliku Rcdyn.ldf. RtcDyn danych znajduje się dalej wzdłuż ścieżki pliku Rtcdyn.mdf.

Informacje dotyczące usuwania

Do usunięcia tej aktualizacji zbiorczej, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Czasami podczas próby usunięcia tej aktualizacji zbiorczej, monit dla źródłowego dysku CD. Jeśli to zachowanie występuje, włóż dysk CD źródła lub podaj ścieżkę, gdzie można znaleźć pliki źródłowe.

Ten pakiet aktualizacji może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet aktualizacji zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Po zainstalowaniu aktualizacji wersja globalna tej aktualizacji ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Aggregatorsprocdef.sql

Nie dotyczy

471,434

21-Sep-12

15:26

Nie dotyczy

Dbcommon.sql

Nie dotyczy

20,519

21-Jul-11

2:32

Nie dotyczy

Dbrtc.sql

Nie dotyczy

1,283,344

18-Feb-12

17:21

Nie dotyczy

Dbrtccdr.sql

Nie dotyczy

502,573

25-May-12

4:14

Nie dotyczy

Dbsetup.wsf

Nie dotyczy

108,754

18-Feb-12

17:21

Nie dotyczy

File_bootstrapper.exe

4.0.7577.108

56,080

14-Jan-11

9:31

x64

File_default.tmx

Nie dotyczy

19,546,336

24-Jun-13

19:22

Nie dotyczy

File_deploy.exe

4.0.7577.183

867,088

15-Nov-11

21:15

x86

File_deployreports.ps1

Nie dotyczy

24,961

25-May-12

8:30

Nie dotyczy

File_gac_interop.certcli.dll

4.0.7577.205

17,032

21-Sep-12

19:53

x64

File_gac_interop.certenroll.dll

4.0.7577.205

162,440

21-Sep-12

19:53

x64

File_gac_interop.netfwtypelib.dll

4.0.7577.205

43,648

21-Sep-12

19:54

x64

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.applicationcore.dll

4.0.7577.183

281,432

15-Nov-11

21:14

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.dll

4.0.7577.108

318,792

14-Jan-11

9:31

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.sipepsnet.dll

4.0.7577.190

2,825,032

18-Feb-12

21:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

4.0.7577.183

547,656

15-Nov-11

21:15

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

4.0.7577.205

1,981,080

21-Sep-12

19:51

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

4.0.7577.217

4,090,560

24-Jun-13

20:05

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

4.0.7577.190

301,872

18-Feb-12

21:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

4.0.7577.190

449,344

18-Feb-12

21:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

4.0.7577.205

559,792

21-Sep-12

19:53

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll

4.0.0.0

21,864

15-Nov-11

21:15

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.de_de

4.0.0.0

15,112

24-Jun-13

20:05

Nie dotyczy

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.es_es

4.0.0.0

15,112

24-Jun-13

20:05

Nie dotyczy

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.fr_fr

4.0.0.0

15,112

24-Jun-13

20:05

Nie dotyczy

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.it_it

4.0.0.0

15,112

24-Jun-13

20:05

Nie dotyczy

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.ja_jp

4.0.0.0

15,624

24-Jun-13

20:05

Nie dotyczy

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.ko_kr

4.0.0.0

15,112

24-Jun-13

20:05

Nie dotyczy

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.pt_br

4.0.0.0

15,112

24-Jun-13

20:05

Nie dotyczy

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_cn

4.0.0.0

14 600

24-Jun-13

20:05

Nie dotyczy

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_tw

4.0.0.0

14 600

24-Jun-13

20:05

Nie dotyczy

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Nie dotyczy

214,334

24-Jun-13

20:04

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.core.dll

4.0.7577.217

1,317,576

24-Jun-13

20:04

x86

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml

Nie dotyczy

7,640,679

25-May-12

3:33

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Nie dotyczy

8,365,554

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Nie dotyczy

8,249,785

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Nie dotyczy

8,373,499

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Nie dotyczy

8,293,749

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Nie dotyczy

8,796,740

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Nie dotyczy

8,175,444

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Nie dotyczy

6,928,382

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Nie dotyczy

7,514,659

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Nie dotyczy

7,546,877

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

4.0.7577.217

1,256,160

24-Jun-13

20:05

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml

Nie dotyczy

409,099

15-Nov-11

16:11

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Nie dotyczy

445,705

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Nie dotyczy

438,039

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Nie dotyczy

444,204

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Nie dotyczy

446,578

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Nie dotyczy

483,876

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Nie dotyczy

438,971

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Nie dotyczy

364,446

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Nie dotyczy

397,984

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Nie dotyczy

399,637

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_ocslogger.exe

4.0.7577.217

613,024

24-Jun-13

20:04

x86

File_ocstrace.dll

4.0.7577.166

576,264

21-Jul-11

4:52

x64

File_ocstypes.ps1xml

Nie dotyczy

483,128

24-Jun-13

20:05

Nie dotyczy

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Nie dotyczy

217,121

24-Jun-13

20:04

Nie dotyczy

File_reportdata.xml

Nie dotyczy

6,899,318

18-Feb-13

7:54

Nie dotyczy

File_reportdata1_de_de.xml

Nie dotyczy

6,916,975

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_reportdata1_en_us.xml

Nie dotyczy

6,899,318

18-Feb-13

7:54

Nie dotyczy

File_reportdata1_es_es.xml

Nie dotyczy

6,916,783

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_reportdata1_fr_fr.xml

Nie dotyczy

6,927,918

24-Jun-13

15:16

Nie dotyczy

File_reportdata1_it_it.xml

Nie dotyczy

6,913,345

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_reportdata1_ja_jp.xml

Nie dotyczy

6,931,384

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_reportdata1_ko_kr.xml

Nie dotyczy

6,906,332

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_reportdata1_pt_br.xml

Nie dotyczy

6,913,096

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_reportdata1_zh_cn.xml

Nie dotyczy

6,874,804

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_reportdata1_zh_tw.xml

Nie dotyczy

6,876,786

24-Jun-13

15:17

Nie dotyczy

File_reportsetup.exe

4.0.7577.205

430,696

21-Sep-12

19:53

x86

File_rgsconfigdbsetup.wsf

Nie dotyczy

100,145

18-Feb-12

17:57

Nie dotyczy

File_rgsconfig_schema.sql

Nie dotyczy

17,696

18-Feb-12

19:23

Nie dotyczy

File_rgsdyn.sql

Nie dotyczy

19,301

18-Feb-12

17:57

Nie dotyczy

File_rgsdyndbsetup.wsf

Nie dotyczy

99,899

18-Feb-12

17:57

Nie dotyczy

File_user.format.ps1xml

Nie dotyczy

31,792

24-Jun-13

20:04

Nie dotyczy

Msdiagmetadata.sql

Nie dotyczy

454,913

15-Nov-11

18:34

Nie dotyczy


Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszych aktualizacji dla programu Lync Server 2010 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2493736 aktualizacje dla programu Lync Server 2010

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×