Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

Gdy komputer zostanie pomyślnie uruchomiony, raz dziennie narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows (Scanreg.exe) tworzy kopię zapasową plików systemowych oraz informacji o konfiguracji rejestru (w tym informacji o koncie użytkownika, powiązaniach protokołów, ustawieniach programów i preferencjach użytkownika). Kopia zapasowa tworzona przez Kontroler rejestru systemu Windows obejmuje pliki System.dat, User.dat, System.ini i Win.ini. W tym artykule opisano narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows.

Więcej informacji

Po uruchomieniu narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows automatycznie skanuje rejestr systemu w poszukiwaniu błędnych wpisów i pustych bloków danych. Jeśli narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows wykryje błędny wpis, to automatycznie odtworzy kopię zapasową z poprzedniego dnia. Jest to jednoznaczne z wywołaniem polecenia scanreg/autorun z wiersza polecenia. Jeśli nie jest dostępna żadna kopia zapasowa, narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows podejmuje próbę naprawy rejestru. Jest to jednoznaczne z wywołaniem polecenia scanreg/fix z wiersza polecenia. Jeśli rejestr zawiera ponad 500 KB pustych bloków danych, to wtedy narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows automatycznie optymalizuje rejestr.


Instalator systemu Windows uruchamia narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows w celu zweryfikowania integralności istniejącego rejestru przed wykonaniem uaktualnienia. Jeśli narzędzie wykryje uszkodzenie rejestru, to automatycznie podejmuje próbę naprawienia go.


Wersja narzędzia Kontroler rejestru systemu Windows (Scanregw.exe), działająca w trybie chronionym, może utworzyć kopię zapasową plików systemowych i skanować rejestr w poszukiwaniu błędnych wpisów. Jeśli zostaną wykryte błędne wpisy, wówczas uruchamia wersję narzędzia Kontroler rejestru systemu Windows trybu rzeczywistego w celu wykonania naprawy.


Narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows można skonfigurować za pomocą pliku Scanreg.ini. Ustawienia, które można skonfigurować, to między innymi:

  • Włączanie lub wyłączanie narzędzia.

  • Liczba przechowywanych kopii zapasowych (nie zaleca się liczby większej niż pięć).

  • Lokalizacja folderu kopii zapasowej.

  • Ustawienia pozwalające dołączyć dodatkowe pliki do zestawu kopii zapasowej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pliku Scanreg.ini, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

183603 Jak dostosować ustawienia narzędzia Kontroler rejestru Aby uruchomić narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz scanregw.exe do pola Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.


UWAGA: Aby użyć narzędzia Kontroler rejestru systemu Windows z parametrem /restore, należy uruchomić je z wiersza polecenia poza systemem Windows. Gdy to zostanie zrobione, można wybrać do pięciu wymienionych plików kopii zapasowej rejestru w celu przeprowadzania przywracania.

Aby przywrócić pojedyncze pliki

Aby przywrócić pojedyncze pliki, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.

  2. W polu Nazwa wpisz nazwę rb0*.cab, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.

  3. Kliknij dwukrotnie plik cab zawierający plik, który chcesz przywrócić.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przywrócić, kliknij polecenie Wyodrębnij, a następnie wybierz folder, w którym ma być umieszczony nowy plik. Firma Microsoft zaleca umieszczanie pliku w folderze Temp.

  5. Ponownie uruchom komputer w trybie MS-DOS (w systemie Windows Millennium Edition wymaga to ponownego uruchomienia komputera za pomocą dysku startowego systemu Windows Millennium Edition).

  6. Skopiuj wyodrębniony plik do odpowiedniego folderu. Należy pamiętać, że pliki rejestru .dat są na ogół plikami ukrytymi oraz tylko do odczytu, więc należy użyć zarówno polecenia attrib, jak i copy, aby zastąpić istniejący plik wyodrębnionym.

Znane problemy dotyczące Kontrolera rejestru systemu Windows

Jeśli rejestr zawiera wpis odwołujący się do pliku (np. pliku vxd), który już nie istnieje, nie zostanie on naprawiony przez Kontroler rejestru systemu Windows. Takie błędy z reguły nie powodują uszkodzeń i można ręcznie usunąć wpis. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące takich błędów, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

132008 Komunikat o błędzie: Nie można odnaleźć pliku urządzenia, który może być potrzebny... Ilość pamięci konwencjonalnej wymaganej przez narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows jest określona przez rozmiar rejestru. Narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows może wymagać 580 KB (lub więcej) pamięci konwencjonalnej, aby przeprowadzić proces naprawy. Jeśli wystąpi komunikat o błędzie „Za mało pamięci”, należy zoptymalizować wolną pamięć konwencjonalną. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat optymalizowania pamięci, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

134399 Jak zwiększyć pamięć konwencjonalną dla programów bazujących na systemie MS-DOSUWAGA: Aby narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows działało poprawnie, potrzebna jest pamięć rozszerzona i z tego powodu narzędzie nie działa, gdy komputer jest uruchomiony w trybie Tylko wiersz polecenia trybu awaryjnego. Wyjątkiem jest polecenie scanreg/restore, które jest jedyną funkcją programu Scanreg mogącą działać bez pamięci rozszerzonej.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia narzędzia Kontroler rejestru, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

184023 Przełączniki wiersza polecenia dla narzędzia Kontroler rejestru

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×