Streszczenie

W tym artykule opisano problemy, które zostały rozwiązane w pakiecie aktualizacji dla Microsoft Lync Server 2010, składniki serwera sieci Web z kwietnia 2011.

W tym artykule opisano następujące elementy dotyczące pakietu aktualizacji:

 • Pakiet aktualizacji rozwiązuje problemy.

 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu aktualizacji.

 • Czy po zainstalowaniu pakietu aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

 • Czy pakiet aktualizacji jest zastępowany przez inny pakiet aktualizacji.

 • Czy trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

 • Pliki zawarte w pakiecie aktualizacji.

Rozwiązanie

Informacje o pakiecie aktualizacji

Centrum pobierania firmy Microsoft

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet WebComponents.msp.
Data wydania: Kwietnia 2011

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach onlineFirma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Kontaktując się z pomocy technicznej

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do rozwiązywania problemów, które są opisane w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta aktualizacja zastępuje następującą dotychczas wydaną aktualizację:

2449497 Opis pakietu aktualizacji dla programu Lync Server 2010, serwer sieci Web składniki: stycznia 2011

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć jednego z pakietów aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Pobierz teraz pakiet aktualizacji

Aby zainstalować ten pakiet aktualizacji, należy zainstalować pakiet KB2500441-x64-WebComponents.msp na komputerach w sieci, które są uruchomione na następujących platformach:

 • Lync Server 2010 — Standard Edition

 • Lync Server 2010 - Enterprise Edition - typu Front-end

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć ten pakiet aktualizacji, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Może być wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera po odinstalowaniu aktualizacji programu Lync Server 2010, składniki serwera sieci Web.

Czasami podczas próby odinstalowania pakietu aktualizacji monit dla źródłowego dysku CD. Jeśli to zachowanie występuje, włóż dysk CD źródła lub podaj ścieżkę, gdzie można znaleźć pliki źródłowe.

Po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji, Internet Information Services (IIS) mogą przestać działać. Ten problem występuje, ponieważ plik ApplicationHost.config zostanie zmieniona po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji.

Uwaga Plik ApplicationHost.config znajduje się w następującym katalogu:

%Windir%\System32\inetsrv\config\Następujące zmiany są wprowadzane w pliku ApplicationHost.config:

 1. Zduplikowane wpisy są tworzone w sekcjach po < ścieżka lokalizacji = "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" > i < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" >.

  Po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji, dwie sekcje podobny do następującego:

  < ścieżka lokalizacji = "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 2. Następujące dwa wpisy są tworzone przed < / configuration > tag na końcu pliku:

  • < ścieżka lokalizacji = "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" / >

  • < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" / >


Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Usuń zduplikowane wpisy w dwie sekcje wymienione wcześniej. Po wykonaniu tej czynności dwie sekcje podobny do następującego:

  < ścieżka lokalizacji = "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. Usuń następujące dwa wpisy na końcu pliku ApplicationHost.config:

  • < ścieżka lokalizacji = "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" / >

  • < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" / >

 3. Zapisz plik ApplicationHost.config.

 4. Uruchom ponownie usługi IIS.


Informacje o plikach

Ten pakiet aktualizacji może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet aktualizacji zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

File_ext_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

4.0.7577.139

1,579,864

07-Apr-2011

18:45

x86

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

4.0.7577.139

232,256

07-Apr-2011

18:46

x86

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

4.0.7577.139

228,152

07-Apr-2011

18:43

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

4.0.7577.139

15,696

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

4.0.7577.139

15,696

07-Apr-2011

18:43

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

4.0.7577.139

15,696

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

4.0.7577.139

15,696

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

4.0.7577.139

15,696

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

4.0.7577.139

16,720

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

4.0.7577.139

2,280,264

07-Apr-2011

18:46

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

4.0.7577.139

2,295,624

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_int_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

4.0.7577.139

1,579,864

07-Apr-2011

18:45

x86

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

4.0.7577.139

232,256

07-Apr-2011

18:46

x86

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

4.0.7577.139

228,152

07-Apr-2011

18:43

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

4.0.7577.139

15,696

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

4.0.7577.139

15,696

07-Apr-2011

18:43

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

4.0.7577.139

15,696

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

4.0.7577.139

15,696

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

4.0.7577.139

15,696

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

4.0.7577.139

16,720

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:44

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

4.0.7577.139

15,184

07-Apr-2011

18:46

Nie dotyczy


Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszych aktualizacji dla programu Lync Server 2010 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2493736 aktualizacje dla programu Lync Server 2010

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×