Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2010 (x 86 programu excel-x-none.msp, x64 w programie excel-x-none.msp): 25 października 2011

Streszczenie

W tym artykule opisano problem Microsoft Office Excel 2010, który został rozwiązany w pakiecie poprawek z dnia 25 października 2011.

WPROWADZENIE

Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

 • Masz skoroszytu programu Excel, który zawiera wykres przebiegu w czasie lub fragmentatora. Otwórz skoroszyt w programie Excel 2010, a następnie zapisać skoroszyt jako plik PDF. W takim przypadku tagu wykresu przebiegu w czasie lub fragmentator jest generowane jako < Span > niepoprawnie.

  Uwaga Znacznik wykresu przebiegu w czasie lub fragmentatora powinny być generowane jako < liczba > lub < diagramu >.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30553 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Otwórz skoroszyt programu Excel zawierający formant pola kombi formularza lub formantu formularza pole listy w programie Excel 2010. Użyć makra do zdefiniowania metody zmiany w formancie pola kombi formularza lub formantu formularza pole listy w makro.

  • Kliknij, aby zaznaczyć element w formancie pola kombi formularza lub w formancie formularza pole listy, który jest domyślnie zaznaczone.

  W tym scenariuszu niepoprawnie wywoływana jest metoda zmiany.

  Uwaga: Ten problem nie występuje w programie Microsoft Office Excel 2007 i Microsoft Office Excel 2003.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30925 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • W programie Excel 2010, który ma Visual Studio Tools for Office (VSTO) odpowiedniego otwierania skoroszytu programu Excel.

  • Aplikacja VSTO używa właściwości FreezePanes , aby zablokować okienko w arkuszu.

  • Aplikacja programu VSTO w celu dodania przycisku blisko okienka. Po kliknięciu przycisku, zostanie wyświetlone okno komunikatu.

  • Przewiń w dół arkusza tak, aby przycisk nie jest wyświetlany.

  • Przewinięcie arkusza.

  W tym scenariuszu przycisk znika.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30983 (OfficeQFE)

 • Załóżmy, że zastosowanie ustawienia obramowania do komórek w arkuszu programu Excel 2010. Podczas próby zmiany ustawień granice wewnętrzne, nie można zastosować nowego ustawienia obramowania.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31254 (OfficeQFE)

 • Gdy używasz pola vbCrLf tekstu formantu formularza w programie Excel 2010, dodatkowy wiersz jest wyświetlany. Na przykład można uruchomić następujące makro w programie Excel 2010:

  Sub Change_Caption()
  ThisWorkbook.Worksheets(1).Shapes("Button 1").Select
  Selection.Characters.Text = "aaa" & vbCrLf & "bbb"
  End Sub

  W tym przykładzie jest wyświetlany następujący tekst:

  aaa

  BBB

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30941 (OfficeQFE)

 • Podczas próby wstawienia arkusza kalkulacyjnego programu Excel w programie Word, PowerPoint lub innej aplikacji, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Program użyty do utworzenia tego obiektu jest program Excel. Tego programu nie jest albo zainstalowany na tym komputerze lub nie odpowiada. Aby zmodyfikować ten obiekt, zainstaluj program Excel, lub zapewnienia, że żadne okna dialogowe w programie Excel, są zamknięte.

  Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

  • Konfigurowanie programu Excel 2010 otworzyć wszystkie pliki w folderze sieciowym określonym, podczas uruchamiania programu Excel 2010.

  • W folderze Sieć określona jest plik .xslt.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31193 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Wstawianie strzałki blokowe, który wskazuje na prawą stronę ekranu w skoroszycie programu Excel 2003.

  • Obrót strzałkę równa 45, 135, 225 lub 315 stopni. Następnie strzałkę możesz Odwróć pionowo lub poziomo.

  • Zapisz skoroszyt w programie Excel 2003.

  • Otwierania skoroszytu w programie Excel 2010.In w tym scenariuszu, wyświetlane w inny sposób na sposób wyświetlania w programie Excel 2003.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31335 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • W programie Excel 2010 można zapisać skoroszyt programu Excel jako szablonu programu Excel (*.xltx) w domyślnym folderze szablonów.

  • Szablon umożliwia tworzenie nowych skoroszytów programu Excel.

  W tym scenariuszu rozszerzenie nazwy pliku skoroszytu programu Excel jest .xltx1. Dodatkowo w przypadku wysłania skoroszytu za pomocą funkcji Wyślij jako załącznik , załącznik nie można otworzyć w programie Excel.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31353 (OfficeQFE)

 • Załóżmy, że pole tekstowe, zawierające tekst zestaw znaków dwubajtowych (DBCS) w skoroszycie programu Excel, który ma rozszerzenie nazwy pliku .xls. Zapisz skoroszyt w programie Excel 2010. Jednakże, następnie otwórz skoroszyt w programie Excel 2003, niektóre tekstu formatowanie zostanie utracone.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31416 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Mają wspólne formuły i formaty warunkowe w arkuszu programu Excel 2010.

  • Wybierz opcję ręcznie z menu Opcje obliczania na karcie formuły .

  • Wykonaniu wstępnych obliczeń w arkuszu.

  W tym scenariuszu niektóre komórki nie mogą być obliczane ponownie po wstępnych obliczeń.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31405 (OfficeQFE)

 • formant ActiveX zostanie zmieniona po wydrukowaniu Podgląd, wydrukować lub zapisać skoroszyt w programie Excel 2010

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30078 (OfficeQFE)

Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne


Musi mieć pakiet Microsoft Office 2010 lub Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) w celu zastosowania tego pakietu poprawek. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

lista wszystkich pakietów Office 2010 z dodatkiem SP1

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.
Wersja anglojęzyczna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows do zainstalowania pakietu poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
x86

Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×