Opis pakietu poprawek dla programu Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp; Outlookintl-<kod_języka>.msp): 16 października 2013

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy rozwiązane w pakiecie poprawek dla programu Microsoft Outlook 2013 z 16 października 2013.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Po zadokowaniu podglądu kalendarza w programie Outlook 2013 spotkania są wyświetlane tylko w widoku Dzisiaj.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3354049 (Office15)

 • Przykładowy scenariusz:

  • Zainstalowano wtyczkę kojarzącą obszar formularza z okienkiem odczytu w programie Outlook 2013.

  • Otwarto odpowiedź w tekście.

  • Zmieniono folder.

  W tej sytuacji dla wiadomości e-mail są wyświetlane dwa obszary formularza.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3355041 (Office15)

 • Po oznaczeniu wiadomości e-mail jako przeczytanej lub nieprzeczytanej w folderze Skrzynka odbiorcza w programie Outlook 2013 zmienia się pozycja folderu Skrzynka odbiorcza w okienku Foldery.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3364543 (Office15)

 • Przykładowy scenariusz: mniej niż dziesięć dni temu wygasło hasło konta użytkownika niefederacyjnego. Gdy loguje się on do programu Outlook 2013, nie otrzymuje powiadomienia o wygaśnięciu hasła.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3367074 (Office15)

 • Podczas synchronizowania programu Outlook 2013 z programem SharePoint Server zamiast podstawowego adresu URL jest używany alternatywny.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3368219 (Office15)

 • Na urządzeniu dotykowym włączono tryb dotykowy w programie Outlook 2013. Umieszczenie wskaźnika myszy na elemencie kalendarza w celu wyświetlenia informacji o elemencie nie powoduje wyświetlenia żadnych informacji.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3130327 (Office15)

 • Podczas próby dodania załączników do wiadomości e-mail, która jest odpowiedzią w tekście, za pomocą modelu OOM (Outlook Object Model) w programie Outlook 2013 treść wiadomości e-mail jest z powrotem zmieniana w tekst oryginalnej wiadomości e-mail.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3370669 (Office15)

 • Przykładowy scenariusz: wezwanie na spotkanie zawiera puste pole Od, ponieważ w programie Outlook 2013 brakuje właściwości PR_SENT_REPRESENTING_NAME. Podczas próby zaktualizowania wezwania na spotkanie pojawia się następujący komunikat o błędzie:

  Nie można ukończyć operacji. Wartość jednego lub kilku parametrów nie jest prawidłowa.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3366187 (Office15)

Więcej informacji

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować ten pakiet poprawek, na komputerze musi być zainstalowany program Outlook 2013.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ten pakiet poprawek może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnego zaktualizowania produktu do najnowszej kompilacji. Ten pakiet poprawek zawiera tylko te pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemu wymienionego w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa do zainstalowania poprawek pakietu Instalatora systemu Microsoft Windows. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Na potrzeby wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×