Opis pakietu poprawek pakietu Office 2010 (Stslist-x-none.msp): 28 lutego 2012

Streszczenie

W tym artykule opisano problem pakietu Microsoft Office 2010, który został rozwiązany w pakiecie poprawek z dnia 28 lutego 2012.

WPROWADZENIE

Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

Rozważ następujący scenariusz:

  • Masz biblioteki dokumentów lub listy w witrynie programu SharePoint 2010.

  • Kolumna osoby lub grupy można dodać do biblioteki dokumentów lub listy. W obszarze Ustawienia kolumny opcja Zezwalaj na wiele zaznaczeń ustawiono Tak, można wybrać wielu użytkowników i grup.

  • Dodać więcej niż jednego użytkownika lub grupę do osoby lub grupy kolumn.

  • Przełącz się do widoku arkusza danych, a następnie otwórz listy rozwijanej w wierszu, który zawiera użytkowników lub grup, które zostały dodane.

  • Po kliknięciu przycisku OK, a następnie kliknij polecenie komórki w innym wierszu.

W tym scenariuszu co drugi użytkownik lub grupa jest usuwany z listy rozwijanej. Ponadto po aktualizacji listy rozwijanej stale co drugi użytkownik lub grupa jest usuwany do momentu pojedynczy element pozostanie na liście.

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Nr błędu: 32185 (OfficeQFE)

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet poprawek, musi mieć zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla Office 2010 lub pakiet Office 2010.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Opis dodatku SP1 dla pakietu Office 2010

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkie pliki, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule. Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86

Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×