Opis pakietu poprawek programu Excel 2010 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp): 28 sierpnia 2012

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy, które zostały naprawione w pakiecie poprawek programu Microsoft Excel 2010 z 28 sierpnia 2012.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Podczas edycji wykresu programu Microsoft Excel na wartość powiększenia, innych niż 100 procent, a następnie wydrukować wykresu w wyrazie dokumentu, rozmiar wykresu na wydruku jest niepoprawna.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 33594 (OfficeQFE)


 • Po sformatowaniu obiekt w arkuszu programu Excel 2010 nie są wyświetlane ikony dla obiektu i nazwa pliku arkusza.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 33516 (OfficeQFE)


 • Podczas tworzenia listy programu SharePoint w witrynie programu Microsoft SharePoint przez importowanie arkusza programu Excel, nazwę pierwszej kolumny na liście jest niepoprawna i pozycji kolumny na liście są niepoprawne. Dodatkowo wartości w kolumnach na liście są konwertowane na hiperłącza.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 33457 (OfficeQFE)


 • Załóżmy, że fragmentator PowerPivot wstawić do tabeli przestawnej w programie Excel 2010. Podczas filtrowania danych przy użyciu wartości fragmentatora programu PowerPivot, która zawiera znaki cudzysłowu, niepoprawnie filtrowania danych.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 33733 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Aktualizacja 2597166 stosuje się do programu Excel 2010.

  • Skoroszyt programu Excel (skoroszyt A) utworzyć w folderze udostępnionym.

  • Innego skoroszytu (skoroszyt B) jest zapisywany w innym folderze udostępnionym, ale na tym samym oszczędność jako skoroszyt A.

  • Możesz wstawić łącze zewnętrzne do skoroszytu zawierającego formuły odwołania do skoroszytu B.

  • Zapisz skoroszyt A.

  • Otwórz skoroszyt A.

  W tym scenariuszu zewnętrznego łącza w skoroszycie, A jest przerywane.

  Uwaga Ten problem występuje, gdy skoroszyt w formacie xlsb lub xlsx (w tym .xlsm, .xlam, xltx i xltm). Ten problem nie występuje jednak, gdy skoroszyt w formacie xls lub .xla.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat 2597166 aktualizacji kliknij numer następującego artykułu:

  MS12-030: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2010: 8 maja 2012
   

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 33684 (OfficeQFE)


Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć w celu zastosowania tego pakietu poprawek Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1).

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

lista wszystkich pakietów Office 2010 z dodatkiem SP1

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.
Wersja anglojęzyczna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows do zainstalowania pakietu poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
x86

Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×