Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy Microsoft Office Outlook 2007, które zostały naprawione w pakiecie poprawek z dnia 22 lutego 2011.


Uwaga Zawiera pakiet poprawek opublikowanych w 26 kwietnia 2011 r., ten nowy poprawka pakietu więcej problemów dla programu Office Outlook 2007 i zawierać wszystkie poprawki opisanej w tym artykule. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej poprawki odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

2512788 Opis pakietu poprawek programu Office Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): 26 kwietnia 2011

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Microsoft Office Outlook 2007 ulega awarii podczas próby wyświetlenia kalendarza innego użytkownika. W szczególności ten problem występuje, gdy oczekiwana właściwość nie jest dostępna.

 • Są przyznawane uprawnienia dostępu do folderu Skrzynka pocztowa jako recenzenta w programie Office Outlook 2007. Następujący komunikat o błędzie podczas próby otwarcia wiadomości e-mail, która żąda potwierdzenia odczytu:

  Nie można otworzyć tego elementu. Nie masz wystarczających uprawnień do wykonania tej operacji na tym obiekcie. Zobacz kontakt dla tego folderu lub Twój administrator systemu.

  Uwaga Ten problem nie występuje, jeśli właściciel folderu otwieranych wiadomości e-mail.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Masz konto e-mail, który został aktywowany Tryb buforowany programu Exchange i Pobieranie folderów udostępnionych (z wyłączeniem folderów pocztowych) ustawienia.

  • Możesz zalogować się do konta e-mail w programie Office Outlook 2007.

  • Możesz dodać załącznik, który przekracza limit rozmiaru wiadomości na istniejącą wiadomość e-mail w udostępnionej skrzynki pocztowej.

  • Zapisz wiadomość e-mail.

  W tym scenariuszu wiadomość jest zapisana i błąd nie wystąpi. Jednak powinien pojawić się następujący komunikat o błędzie:

  Rozmiar załącznika przekracza dopuszczalny limit.


 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Masz dwa konta użytkownika w programie Office Outlook 2007, użytkownik A i B. użytkownika

  • Użytkownik A należy skonfigurować jako pełnomocnik użytkownika b.

  • Użytkownik A edytuje element w kalendarzu użytkownika B.

  • Użytkownik B otwiera element z jego kalendarza.

  • Użytkownik B Wyświetla informacje w polu Autor ostatniej modyfikacji .

  W tej sytuacji użytkownik B jest wymieniony jako ostatnia osoba, aby zmienić element, a nie użytkownika A.

 • Możesz zainstalować dodatek, który loguje się do sesji udostępnionej MAPI w programie Office Outlook 2007. Podczas zamykania programu Office Outlook 2007, Outlook proces nie zatrzymuje się. Ten problem występuje, ponieważ dodatek próbuje wylogować się z udostępnionej sesji MAPI za pomocą flagi MAPI_LOGOFF_SHARED .

 • Kiedy używasz punktu obecności lub konto IMAP, aby otworzyć plik .eml w programie Office Outlook 2007, do i pola DW nie są wyświetlane.

 • Załóżmy, że zastosowanie poprawki opisane w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 2412171 programu Office Outlook 2007. Następnie nie logowania do konta POP lub IMAP, który jest skonfigurowany do używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła (SPA).

 • Załóżmy, że zastosowanie poprawki opisane w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 2412171 programu Office Outlook 2007. Następnie jeśli nie skonfigurowano profilu MAPI do konta programu Exchange, występują następujące problemy:

  • Program Office Outlook 2007 staje się wolno podczas przełączania między widokami inny folder.

  • Funkcja autoarchiwizacji przycisk jest niedostępny.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • W programie Office Outlook 2007 możesz wysłać wezwanie na spotkanie do użytkownika A i B. użytkownika

  • Użytkownik A nie wysyła odpowiedzi na wezwanie na spotkanie.

  • Użytkownik B wysyła odpowiedź do użytkownika A. i wstępna akceptacja

  • Użytkownik A usuwa niepewnego odpowiedzi ze swojej skrzynki odbiorczej.

  W tym scenariuszu wezwanie na spotkanie jest również usunięte z kalendarza użytkownika A.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Uruchom program Office Outlook 2007 w trybie Online.

  • Kliknij opcję Nie dostarczaj przed opóźnienie dostarczenia wiadomości e-mail.

  • Wyślij wiadomość e-mail odroczonego. Wiadomości e-mail są przechowywane w skrzynce nadawczej.

  • Otwórz wiadomość e-mail.

  • Możesz zmienić czas początkowy odroczonego dostawy dla wiadomości e-mail, a następnie wysłać ją ponownie.

  W tym scenariuszu wiadomość e-mail odroczonego pozostawia Skrzynka nadawcza nieoczekiwanie. Ponadto wiadomości e-mail są dostarczane natychmiast.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Skonfiguruj konto e-mail, aby użyć książki adresowej Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

  • Możesz zalogować się do konta e-mail w programie Office Outlook 2007.

  • W nowej wiadomości e-mail należy dodać pseudonimy kilku adresatów do pola do .

  • Wyślij wiadomość e-mail.

  W tym scenariuszu wystąpić nieoczekiwane kwerend LDAP, dla każdego adresata. Dodatkowo program Office Outlook 2007 przestaje odpowiadać.

 • W programie Office Outlook 2007 za pomocą uwierzytelniania opartego na karcie inteligentnej. Następnie wprowadzić niepoprawne osobisty numer identyfikacyjny (PIN). W tej sytuacji karta inteligentna jest zablokowana.

 • Okno dialogowe delegatów przestaje odpowiadać przez długi czas, po uruchomieniu programu Outlook przy użyciu RPC za pośrednictwem połączenia HTTP.

 • Program Office Outlook 2007 ulega awarii podczas próby uzyskania dostępu do serwera folderów publicznych. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Nazwa aplikacji wersja aplikacji Mod nazwy Mod Ver Symbol

  outlook.exe 12.0.6550.5003 EMSMDB32.DLL 12.0.6550.5000 EMSMDB32.DLL!PreParseROP


 • Bezpieczne uwierzytelnianie hasła (SPA) nie jest używany w programie Office Outlook 2007, gdy użytkownik próbuje zalogować się do swojego konta skrzynki pocztowej przez połączenia Secure Socket Layer (SSL).

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Nazwa zasady użytkownika (UPN) różni się od adresu SMTP w programie Office Outlook 2007.

  • Zainstalowaniu pakietu poprawki, którą opisano w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 2412171.

  • Użyj usługi automatycznego wykrywania.

  W tym scenariuszu Usługa Autodiscover nie powiedzie się.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.


Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.


Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć 2007 Microsoft Office Suite z dodatkiem Service Pack 2 w celu zastosowania tego pakietu poprawek.


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

949585 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2007

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemu wymieniono w tym artykule.


Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


Pobieranie informacji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Office-kb2475891-fullfile-x86-glb.exe

12.0.6554.5000

11,939,048

5-Feb-11

6:13

x86


Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Outlook-x-none.msp

Nie dotyczy

11,546,112

4-Feb-11

17:40

Nie dotyczy


Informacje o programie Outlook-x-none.msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Cnfnot32.exe

12.0.6501.5000

140,104

11-Mar-09

10:01

Nie dotyczy

Contab32.dll

12.0.6514.5000

128,360

17-Aug-09

14:54

x86

Dlgsetp.dll

12.0.6501.5000

87,392

11-Mar-09

10:01

x86

Dumpster.dll

12.0.6501.5000

34,192

11-Mar-09

10:01

x86

Emablt32.dll

12.0.6518.5000

115,576

23-Sep-09

14:01

x86

Emsmdb32.dll

12.0.6554.5000

1,504,696

4-Feb-11

13:09

Nie dotyczy

Exsec32.dll

12.0.6545.5000

372,560

13-Aug-10

15:08

Nie dotyczy

Impmail.dll

12.0.6501.5000

138,072

11-Mar-09

10:01

x86

Mimedir.dll

12.0.6550.5000

340,320

17-Nov-10

20:59

x86

Mlcfg32.cpl

12.0.6501.5000

82,808

11-Mar-09

10:01

Nie dotyczy

Mspst32.dll

12.0.6553.5000

1,085,872

19-Jan-11

9:19

Nie dotyczy

Olkfstub.dll

12.0.6501.5000

253,808

11-Mar-09

10:01

x86

Olmapi32.dll

12.0.6554.5000

2,995,072

4-Feb-11

13:09

x86

Omsmain.dll

12.0.6550.5000

661,888

17-Nov-10

20:52

x86

Omsxp32.dll

12.0.6550.5000

194,448

17-Nov-10

20:52

x86

Outlctl.dll

12.0.6514.5000

136,520

17-Aug-09

14:54

x86

Outlmime.dll

12.0.6554.5000

596,888

4-Feb-11

13:09

x86

Outlook.exe

12.0.6554.5000

12,994,416

4-Feb-11

13:09

x86

Outlph.dll

12.0.6524.5000

177,040

20-Nov-09

19:55

x86

Outlvba.dll

12.0.6501.5000

52,072

11-Mar-09

10:01

x86

Outlvbs.dll

12.0.6548.5000

57,200

7-Oct-10

0:44

Nie dotyczy

Pstprx32.dll

12.0.6548.5000

421,736

7-Oct-10

0:44

x86

Recall.dll

12.0.6501.5000

38,248

11-Mar-09

10:01

x86

Rm.dll

12.0.6501.5000

75,624

11-Mar-09

10:01

x86

Rtfhtml.dll

12.0.6501.5000

407,920

12-Mar-09

14:22

x86

Scanost.exe

12.0.6501.5000

54,088

11-Mar-09

10:01

x86

Scanpst.exe

12.0.6507.5000

37,264

29-May-09

17:27

Nie dotyczy

Scnpst32.dll

12.0.6553.5000

273,832

18-Jan-11

10:32

x86

Scnpst64.dll

12.0.6553.5000

282,032

18-Jan-11

10:32

x86


Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×