Streszczenie

W tym artykule opisano problemy Microsoft Office Outlook 2007, które zostały naprawione w pakiecie poprawek z dnia 22 lutego 2011.


Uwaga Zawiera pakiet poprawek opublikowanych w 26 kwietnia 2011 r., ten nowy poprawka pakietu więcej problemów dla programu Office Outlook 2007 i zawierać wszystkie poprawki opisanej w tym artykule. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej poprawki odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

2512788 Opis pakietu poprawek programu Office Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): 26 kwietnia 2011

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Microsoft Office Outlook 2007 ulega awarii podczas próby wyświetlenia kalendarza innego użytkownika. W szczególności ten problem występuje, gdy oczekiwana właściwość nie jest dostępna.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28483 (OfficeQFE)

 • Są przyznawane uprawnienia dostępu do folderu Skrzynka pocztowa jako recenzenta w programie Office Outlook 2007. Następujący komunikat o błędzie podczas próby otwarcia wiadomości e-mail, która żąda potwierdzenia odczytu:

  Nie można otworzyć tego elementu. Nie masz wystarczających uprawnień do wykonania tej operacji na tym obiekcie. Zobacz kontakt dla tego folderu lub Twój administrator systemu.

  Uwaga Ten problem nie występuje, jeśli właściciel folderu otwieranych wiadomości e-mail.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28645 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Masz konto e-mail, który został aktywowany Tryb buforowany programu Exchange i Pobieranie folderów udostępnionych (z wyłączeniem folderów pocztowych) ustawienia.

  • Możesz zalogować się do konta e-mail w programie Office Outlook 2007.

  • Możesz dodać załącznik, który przekracza limit rozmiaru wiadomości na istniejącą wiadomość e-mail w udostępnionej skrzynki pocztowej.

  • Zapisz wiadomość e-mail.

  W tym scenariuszu wiadomość jest zapisana i błąd nie wystąpi. Jednak powinien pojawić się następujący komunikat o błędzie:

  Rozmiar załącznika przekracza dopuszczalny limit.


  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28676 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Masz dwa konta użytkownika w programie Office Outlook 2007, użytkownik A i B. użytkownika

  • Użytkownik A należy skonfigurować jako pełnomocnik użytkownika b.

  • Użytkownik A edytuje element w kalendarzu użytkownika B.

  • Użytkownik B otwiera element z jego kalendarza.

  • Użytkownik B Wyświetla informacje w polu Autor ostatniej modyfikacji .

  W tej sytuacji użytkownik B jest wymieniony jako ostatnia osoba, aby zmienić element, a nie użytkownika A.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28700 (OfficeQFE)

 • Możesz zainstalować dodatek, który loguje się do sesji udostępnionej MAPI w programie Office Outlook 2007. Podczas zamykania programu Office Outlook 2007, Outlook proces nie zatrzymuje się. Ten problem występuje, ponieważ dodatek próbuje wylogować się z udostępnionej sesji MAPI za pomocą flagi MAPI_LOGOFF_SHARED .

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28728 (OfficeQFE)

 • Kiedy używasz punktu obecności lub konto IMAP, aby otworzyć plik .eml w programie Office Outlook 2007, do i pola DW nie są wyświetlane.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28814 (OfficeQFE)

 • Załóżmy, że zastosowanie poprawki opisane w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 2412171 programu Office Outlook 2007. Następnie nie logowania do konta POP lub IMAP, który jest skonfigurowany do używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła (SPA).

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 29171 (OfficeQFE)

 • Załóżmy, że zastosowanie poprawki opisane w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 2412171 programu Office Outlook 2007. Następnie jeśli nie skonfigurowano profilu MAPI do konta programu Exchange, występują następujące problemy:

  • Program Office Outlook 2007 staje się wolno podczas przełączania między widokami inny folder.

  • Funkcja autoarchiwizacji przycisk jest niedostępny.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 29084 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • W programie Office Outlook 2007 możesz wysłać wezwanie na spotkanie do użytkownika A i B. użytkownika

  • Użytkownik A nie wysyła odpowiedzi na wezwanie na spotkanie.

  • Użytkownik B wysyła odpowiedź do użytkownika A. i wstępna akceptacja

  • Użytkownik A usuwa niepewnego odpowiedzi ze swojej skrzynki odbiorczej.

  W tym scenariuszu wezwanie na spotkanie jest również usunięte z kalendarza użytkownika A.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28770 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Uruchom program Office Outlook 2007 w trybie Online.

  • Kliknij opcję Nie dostarczaj przed opóźnienie dostarczenia wiadomości e-mail.

  • Wyślij wiadomość e-mail odroczonego. Wiadomości e-mail są przechowywane w skrzynce nadawczej.

  • Otwórz wiadomość e-mail.

  • Możesz zmienić czas początkowy odroczonego dostawy dla wiadomości e-mail, a następnie wysłać ją ponownie.

  W tym scenariuszu wiadomość e-mail odroczonego pozostawia Skrzynka nadawcza nieoczekiwanie. Ponadto wiadomości e-mail są dostarczane natychmiast.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28714 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Skonfiguruj konto e-mail, aby użyć książki adresowej Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

  • Możesz zalogować się do konta e-mail w programie Office Outlook 2007.

  • W nowej wiadomości e-mail należy dodać pseudonimy kilku adresatów do pola do .

  • Wyślij wiadomość e-mail.

  W tym scenariuszu wystąpić nieoczekiwane kwerend LDAP, dla każdego adresata. Dodatkowo program Office Outlook 2007 przestaje odpowiadać.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28801 (OfficeQFE)

 • W programie Office Outlook 2007 za pomocą uwierzytelniania opartego na karcie inteligentnej. Następnie wprowadzić niepoprawne osobisty numer identyfikacyjny (PIN). W tej sytuacji karta inteligentna jest zablokowana.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28992 (OfficeQFE)

 • Okno dialogowe delegatów przestaje odpowiadać przez długi czas, po uruchomieniu programu Outlook przy użyciu RPC za pośrednictwem połączenia HTTP.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 29019 (OfficeQFE)

 • Program Office Outlook 2007 ulega awarii podczas próby uzyskania dostępu do serwera folderów publicznych. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Nazwa aplikacji wersja aplikacji Mod nazwy Mod Ver Symbol

  outlook.exe 12.0.6550.5003 EMSMDB32.DLL 12.0.6550.5000 EMSMDB32.DLL!PreParseROP


  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 29196 (OfficeQFE)

 • Bezpieczne uwierzytelnianie hasła (SPA) nie jest używany w programie Office Outlook 2007, gdy użytkownik próbuje zalogować się do swojego konta skrzynki pocztowej przez połączenia Secure Socket Layer (SSL).

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 29316 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Nazwa zasady użytkownika (UPN) różni się od adresu SMTP w programie Office Outlook 2007.

  • Zainstalowaniu pakietu poprawki, którą opisano w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 2412171.

  • Użyj usługi automatycznego wykrywania.

  W tym scenariuszu Usługa Autodiscover nie powiedzie się.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 29422 (OfficeQFE)

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.


Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.


Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć 2007 Microsoft Office Suite z dodatkiem Service Pack 2 w celu zastosowania tego pakietu poprawek.


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2007

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemu wymieniono w tym artykule.


Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×