Streszczenie

W tym artykule opisano problem programu Microsoft Outlook 2010, który został rozwiązany w pakiecie poprawek z dnia 28 czerwca 2011.

WPROWADZENIE

Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

Rozważ następujący scenariusz:

  • Otwórz listę zadań w witrynie programu Microsoft SharePoint 2010.

  • Kliknij przycisk Dodaj nowy element , aby utworzyć nowe zadanie programu SharePoint.

  • Otwórz program Outlook 2010, który jest skonfigurowany do używania języka koreańskiego, a także łączy do witryny programu SharePoint 2010.

  • Polecenie Lista folderów.

  • Kliknij przycisk Listy programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk < nazwa użytkownika > - zadania , aby wyświetlić zadania.

W tym scenariuszu nazwę pola "우선 순위"(Custom Priority) dane w folderze Listy programu SharePoint są wyświetlane niepoprawnie "담당자"(Assigned To).

Uwaga

  • Nawet jeśli nazwa pola jest niepoprawna, dane w widoku Zadania na serwerze jest wyświetlany poprawnie.

  • Jeśli Otwórz zadanie, klikając dwukrotnie ikonę zadania serwera, nazwa pola wyświetlany poprawnie, jako "우선 순위" na stronie szczegółowe informacje.

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Nr błędu: 29942 (OfficeQFE)

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows do zainstalowania pakietu poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86

Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×