Streszczenie

W tym artykule opisano problemy programu Microsoft PowerPoint 2010, które zostały naprawione w pakiecie poprawek z dnia 25 października 2011.

WPROWADZENIE

Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

 • Po przekierowaniu miejsca docelowego hiperłącza ze slajdu innej prezentacji do innego slajdu początkowej prezentacji plików pptx jest uszkodzony i nie można ponownie otworzyć w programie PowerPoint 2010.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31196 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Wstawianie formantu ActiveX do prezentacji programu PowerPoint 97 – 2003 w programie PowerPoint 2010.

  • Stale zapisywania prezentacji kilka razy.

  • Zamknij prezentację, a następnie ponownie je otwórz.


  W tym scenariuszu pojawić następujący komunikat o błędzie w oknie dialogowym:

  Program PowerPoint napotkał problem dotyczący zawartości w polu Nazwa pliku. ppt.

  Program PowerPoint może podjąć próbę naprawy prezentacji.

  Jeśli ufasz źródłu tej prezentacji, kliknij przycisk Napraw.

  Uwaga Formant ActiveX znika w prezentacji, po kliknięciu przycisku Napraw .

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31291 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Zapisywanie prezentacji w formacie pptx w programie PowerPoint 2010.

  • Polecenie Wyślij za pomocą poczty E-mail umożliwia wysyłanie prezentacji jako załącznika.

  • Spróbuj otworzyć załącznik w programie Outlook.


  W tym scenariuszu plik pptx jest konwertowany na plik ppt. Ponadto pojawić się następujący komunikat o błędzie podczas otwierania pliku:

  Program PowerPoint znalazł problem dotyczący zawartości w Nazwa plikupptx.

  Program PowerPoint może podjąć próbę naprawy prezentacji.

  Jeśli ufasz źródłu tej prezentacji, kliknij przycisk Napraw.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31264 (OfficeQFE)

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet poprawek, musi mieć zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2010 lub pakiet Microsoft Office 2010.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Opis dodatku SP1 dla pakietu Office 2010

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86

Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×