Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Nr błędu: 139114 (Obsługa zawartości)

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Project 2010, które zostały naprawione w pakiecie poprawek programu Project 2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • W programie Microsoft Project 2010, po zmianiewartość przydziału przy użyciu kodu, ProjectBeforeAssignmentChange zdarzenie nie zostanie wywołany, zgodnie z oczekiwaniami.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28437 (OfficeQFE)

 • Aby umożliwić użytkownikom tworzenie projektu wymienialne Zadanie sumaryczne projektunie ma programu Project 2010. Jednakże tworzysz projekt wymienialne Zadanie sumaryczne projektu w programie Project 2010.  Podczas próby zarządzania elementu dostarczanego projekt, w związku z tym pojawić następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.

  Numer wiersza wiersza:
  CHAR: liczba znaków
  Error:error
  Kod: numer kodu
  Adres URL: Adres URL


  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28372 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Możesz wstawić dwa pola niestandardowego tekstu do planu programu Project 2010.

  • Wpisz tekst w kolumnie pierwsze pole tekstowe.

  • Skopiować całą kolumnę w pierwszym polu tekstowym, a następnie wkleić go do drugiego pola tekstowego.

  W tym scenariuszu drugie pole tekstowe zawiera dodatkowe spacje w wartości, które są wklejane.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28223 (OfficeQFE)

 • Program Project 2010 może spowodować awarię zasoby są odłączeni od puli zasobów udostępnionych. W szczególności ten problem występuje, gdy projekt jest zamknięty.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 28125 (OfficeQFE)

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany program Project 2010.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może nie być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86

Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×