Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Nr błędu: 157125 (Obsługa zawartości)

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Project 2010, które zostały naprawione w pakiecie poprawek programu Project 2010, z dnia 25 października 2011.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Po zmianie pewnych wartości w projekcie, który zawiera wiele zadań w programie Project 2010, Project 2010 zajmuje dużo czasu do ponownego obliczenia projektu.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30813 (OfficeQFE)

 • Należy wziąć pod uwagę następujące scenariusze:

  • Możesz zmienić praca okresowa w projekcie programu Project 2010.

  • Możesz zmienić pozostałej pracy dla zadania lub przydziału w projekcie programu Project 2010.

  • Wprowadź wartość czasu praca okresowa i szczegółowości skali czasu jest więcej niż jeden dzień.


  W tych scenariuszach pracy rzeczywistej zmiany w harmonogramie nieoczekiwanie. Dodatkowo nie otrzymasz komunikat informujący o tym, że projekt jest zsynchronizowany z serwerem Project server.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30990 (OfficeQFE)

 • Podczas próby drukowania pliku .mppbezpośrednio z Eksploratora Windows, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił nieoczekiwany błąd.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31069 (OfficeQFE)

 • Program Project 2010 przestaje odpowiadać podczas próby otwarcia projektu, który zawiera wartości dat zadania zaplanowane ręcznie, niepoprawne.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30898 (OfficeQFE)

 • Po otwarciu widoku Diagram sieciowy w programie Project 2010 i drukowania lub podglądu projektu, kolor wypełnienia pól zadań jest taki sam, jak kolor obramowania pola zadań. W związku z tym tekst wewnątrz pola zadań pojawia się rozmyte lub nieczytelny. Ten problem występuje w szczególności gdy używasz czarno-białej drukarce projektu Podgląd wydruku lub drukowanie projektu.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30907 (OfficeQFE)

 • W projekcie programu Office Project 2007 są zdefiniowane pola niestandardowego czasu trwania, nie można otworzyć pliku projektu w programie Project 2010.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30982 (OfficeQFE)

 • Podczas próby aktualizacji elementów dostarczanych lub współzależności w projekcie, który zawiera więcej niż 159 elementów dostarczanych, proces aktualizacji może zakończyć się niepowodzeniem.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31136 (OfficeQFE)

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet poprawek, musi mieć programu Project 2010 lub Project 2010 Service Pack 1.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

opis Project 2010 z dodatkiem SP1

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może nie być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86

Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×