Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Project Server 2010, które zostały rozwiązane w pakiecie poprawek z dnia 10 lipca 2013.


WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Zatwierdzone godzin "Praca rzeczywista" są niewidoczne w programie Project Server 2010, jeśli aktualizacji grafiku jest odrzucone, a następnie przesłać ponownie, gdy projekt jest wyewidencjonowany, gdy nie zawiera on bez edycji "Praca rzeczywista."

  Na przykład rozważmy następujący scenariusz:

  • Menedżer projektu tworzy projekt zawierający zadanie w programie Project Server 2010, a następnie przypisuje zadania do użytkownika.

  • Menedżer projektu powoduje wyewidencjonowanie projektu.

  • Użytkownik przechodzi do grafiku, wchodzi 8 godzin dziennie "Praca rzeczywista" od poniedziałku do piątku, a następnie przesyła aktualizacje.

  • Menedżer projektu odrzuca żądania z jakiegoś powodu. Na przykład on odrzuca żądanie, ponieważ użytkownik pracował tylko 6 godzin w poniedziałek.

  • Użytkownik przechodzi do grafiku, zmienia "Praca rzeczywista" na dzień od poniedziałku do 6 godzin, pozostawia wtorku do piątku bez zmian i ponownie przedstawia wniosek.

  • Menedżer projektu zatwierdza nowe terminy "Praca rzeczywista".

  • Menedżer projektu sprawdza w projekcie w programie Microsoft Project Professional.

  • Menedżer projektu otworzy projekt w programie Project Professional.

  W tym scenariuszu "Praca rzeczywista" zadanie jest obecne w poniedziałek, gdy sprawdzanie obciążenia zasobów. Brakuje godzin "Praca rzeczywista" do końca tygodnia.

 • Załóżmy, że tworzenia projektu przy użyciu szablonu Enterprise typ projektu (EPT) w programu Project Web Access (PWA). W tej sytuacji zadania, które są skojarzone z tym projektem brakuje podczas otwierania projektu za pomocą programu Project Professional.


Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi mieć projektu Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2510766 lista wszystkich pakietów programu SharePoint 2010 i Office Server 2010 z dodatkiem SP1

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.
Wersja anglojęzyczna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows do zainstalowania pakietu poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×