Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten pakiet poprawek nie jest już dostępny. Aby uzyskać poprawki, które zostały wymienione w tym artykule, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2598251 Opis pakietu poprawek programu Project Server 2010 (pliku Pjsrvwfe-x-none.msp): 9 marca 2012

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Project Server 2010, które zostały naprawione w pakiecie poprawek programu Project Server 2010 z dnia 28 lutego 2012.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Ustawianie strefy czasowej systemu do ustawienia między czasem UTC i UTC + 12:00 na serwerze Project Server 2010.

  • Okresu dla projektu można ustawić w oknie dialogowym Zakres dat za pomocą Project Web App (PWA). Na przykład możesz ustawić zakres dat, gdy edytowanie planu zasobów.

  • Wyświetlanie wartości daty na grupie Zakres dat na Wstążce.

  W tym scenariuszu wartości daty, który jest wyświetlany jest niezgodna wartość daty, która zostanie ustawiona. Ponadto okres daty jest jeden dzień wcześniej niż ustawiony okres daty.

 • Gdy używasz serwera interfejsu PSI (Project) aby zaktualizować pola niestandardowego przedsiębiorstwa na zasób lokalny wartości w pola niestandardowego przedsiębiorstwa, które są skojarzone z lokalnych zasobów zostaną utracone.

 • Zakłada, że tworzenie grafiku, zawierający zadania. Zadanie ma pola niestandardowego przedsiębiorstwa flagę ustawioną konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w dół. W tej sytuacji grafiku nie jest tworzony pomyślnie. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Tworzenie grafiku nie powiodło się, ze względu na problemy z programem project server lub sprawdzaniem poprawności danych, takich jak zasoby niebędące prawidłowymi zasobami pracy lub użytkownikami. Sprawdź środowisko, a następnie spróbuj ponownie.

  Następnie można usunąć grafiku. W takiej sytuacji pojawić błąd 24011 dla zadania kolejki Raportowanie (usuwanie grafiku) .

 • Gdy dodać zadanie do grafiku w projekt którego nazwa zawiera znak ampersand (&), zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił nieznany błąd.

 • Założono, że Menedżer stanu odrzuca niektóre aktualizacje do grafiku użytkownika i publikuje plan projektu. Następnie użytkownik przesyła ponownie odrzucone wartości. W tej sytuacji grafiku jest wyświetlany jako zatwierdzone. Jednak ponownie przedłożony aktualizacji jest wyświetlany w Centrum zatwierdzania lub w planie projektu.

 • Gdy pula zasobów jest ponownie zsynchronizowane z usługą Active Directory, jest resetowany flagi obiekt Exchange Server Zadania synchronizacji dla użytkowników. W związku z tym użytkownicy nie są zsynchronizowane z Exchange Server, dopóki nie zostaną ponownie włączone ustawienia Synchronizacji zadań .

 • Podczas próby ustawienia pracy rzeczywistej dla zadania zaplanowanego ręcznie w dniu wolnym, wartości pracy rzeczywistej, które są wyświetlane w programie PWA, takich jak w Moje zadania mogą być niewidoczne. Na przykład pięć godzin pracę rzeczywistą, wprowadzoną w niedzielę może być wyświetlany jako zero godzin w Moje zadania.

 • Pole hierarchii zadań w widoku grafik jest pusta, dopóki nie zostanie zapisany grafiku. Ten problem występuje, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

  • Istniejące zadanie, która jest przypisana do zasobu nie ma planowana lub rzeczywista podczas okresu grafiku nowo utworzonej.

  • Nowe zadanie jest przypisana do zasobu, a użytkownik otwiera istniejący okres grafiku, który zawiera nowy przydział.

 • Założono, że stały czas trwania zadania, które ma więcej niż jeden zasób przedsiębiorstwa przypisany. Następnie użytkownik zaktualizuje pracy rzeczywistej zasobu w zadaniu za pomocą Project Web Access (PWA). W takim przypadku poziom zadania Procent wykonania i rzeczywisty czas trwania wartości nie są aktualizowane poprawnie podczas wyświetlania zadania w programie Project Professional.

 • Podczas publikowania projektów, pojawi się następujący komunikat o błędzie w kolejce:

  Błąd kolejki:

  Ogólne

  Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.Queue.Message:

  ProjectPublishFailure (23000). Szczegóły: id = "23000" Nazwa = "ProjectPublishFailure" uid = < uid > Identyfikator UID projektu = '< identyfikator UID projektu >' messagetype='Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.QueueMsg.UpdateSRAMessage: identyfikator UID projektu = < identyfikator UID projektu > "messageID ="179"etap ='' blokowanie ="Block".

  Kolejki:

  GeneralQueueJobFailed (26000) - ProjectPublish.UpdateSRAMessage. Szczegóły: id = '26000' Nazwa = "GeneralQueueJobFailed" uid = "< uid >" UID = "< identyfikatorem >' nazwa_komputera ="< nazwa_komputera >' GroupType = MessageType 'ProjectPublish' = 'UpdateSRAMessage' Identyfikator komunikatu = "179" etap =''. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Sprawdź dzienniki ULS na komputerze < nazwa_komputera > wpisy z identyfikatorem < identyfikatorem >.

 • Założono, że wiele wartości pola niestandardowego, który określonej formuły w pola niestandardowego projektu przedsiębiorstwa. W tej sytuacji gdy formuła jest obliczana ponownie na serwerze, nie pojawi się lista wszystkich wybranych wartości. Zamiast tego zostanie wyświetlony tylko ostatnia wartość. Na przykład wiele wartości pola niestandardowego wyświetla wartości A1, A1.1, C, C1.1 i C1.2. Jednak formuła na serwerze zwraca wartość C1.2 tylko.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować ten pakiet poprawek, musi mieć zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla pakietu Project Server 2010 lub Project Server 2010.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może nie być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pobieranie informacji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Projectserver2010-kb2597138-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6117.5000

11108928

9-Feb-2012

21:16


Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Pjsrvwfe-x-none.msp

Nie dotyczy

11211264

9-Feb-2012

9:48


Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Pjsrvwfe-x-none.msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Addmodifyanalysis.aspx

14.0.6015

62760

29-Aug-2011

13:43

Addmodifycategory.aspx

14.0.6015

41287

29-Aug-2011

13:41

Addmodifydelegation.aspx

14.0.6015

18675

29-Aug-2011

13:43

Addmodifydependency.aspx

14.0.6015

19737

29-Aug-2011

13:43

Addmodifydriver.aspx

14.0.6015

16976

29-Aug-2011

13:43

Addmodifygroup.aspx

14.0.6015

35866

29-Aug-2011

13:41

Addmodifyprioritization.aspx

14.0.6015

25462

29-Aug-2011

13:43

Addmodifytemplate.aspx

14.0.6015

22272

29-Aug-2011

13:41

Addmodifyuser.aspx

14.0.6015

145824

29-Aug-2011

13:41

Addtask.aspx

14.0.6015

14940

29-Aug-2011

13:43

Adfindgroup.aspx

14.0.6015

4036

29-Aug-2011

13:41

Admin.aspx

14.0.6015

2228

29-Aug-2011

13:41

Admtime.aspx

14.0.6015

8731

29-Aug-2011

13:41

Adsyncerp.aspx

14.0.6015

12770

29-Aug-2011

13:41

Adsyncpsgroups.aspx

14.0.6015

3352

29-Aug-2011

13:41

Analyses.aspx

14.0.6015

8801

29-Aug-2011

13:43

Analysisprojectsdlg.aspx

14.0.6015

6683

29-Aug-2011

13:43

Approvalcommentdlg.aspx

14.0.6110

4893

30-Aug-2011

22:05

Approvals.aspx

14.0.6015

6378

29-Aug-2011

13:43

Approvaltask.aspx

14.0.6015

5996

29-Aug-2011

13:43

Backup.aspx

14.0.6015

6383

29-Aug-2011

13:41

Backupsched.aspx

14.0.6015

14260

29-Aug-2011

13:41

Buildresplanteam.aspx

14.0.6015

5991

29-Aug-2011

13:43

Buildteam.aspx

14.0.6015

7972

29-Aug-2011

13:43

Calendarsmain.aspx

14.0.6015

12802

29-Aug-2011

13:41

Changeskipworkflow.aspx

14.0.6015

18614

29-Aug-2011

13:41

Changeworkflow.aspx

14.0.6015

5290

29-Aug-2011

13:43

Closepdpdialog.aspx

14.0.6015

13431

29-Aug-2011

13:43

Commentdlg.aspx

14.0.6015

1093

29-Aug-2011

13:43

Comparedrivers.aspx

14.0.6015

19873

29-Aug-2011

13:43

Compareportfolioselectionscenarios.aspx

14.0.6015

4520

29-Aug-2011

13:43

Confirmpdpdeletion.aspx

14.0.6015

6337

29-Aug-2011

13:43

Copycalendardlg.aspx

14.0.6015

1772

29-Aug-2011

13:41

Costconstraintanalysis.aspx

14.0.6015

74397

29-Aug-2011

13:43

Cpycfdlg.aspx

14.0.6015

1521

29-Aug-2011

13:41

Cpyltdlg.aspx

14.0.6015

1509

29-Aug-2011

13:41

Cpyvwdlg.aspx

14.0.6015

1726

29-Aug-2011

13:41

Createfy.aspx

14.0.6015

11229

29-Aug-2011

13:41

Createprojectworkspacedlg.aspx

14.0.6015

8537

29-Aug-2011

13:41

Createpwa.aspx

14.0.6015

18938

29-Aug-2011

13:41

Cubeanalysisadmin.aspx

14.0.6015

6032

29-Aug-2011

13:42

Cubefieldselect.aspx

14.0.6015

46837

29-Aug-2011

13:42

Cubegenadmin.aspx

14.0.6015

44576

29-Aug-2011

13:42

Cubestatusdlg.aspx

14.0.6015

6196

29-Aug-2011

13:42

Customfilterdlg.aspx

14.0.6015

1433

29-Aug-2011

13:42

Customizefields.aspx

14.0.6015

23611

29-Aug-2011

13:41

Dataanalysisdeprecated.aspx

14.0.6015

810

29-Aug-2011

13:43

Dataedit.dll

14.0.6116.5000

445232

18-Jan-2012

4:02

Datepickerdlg.aspx

14.0.6015

11033

29-Aug-2011

13:42

Dbcleanup.aspx

14.0.6015

28356

29-Aug-2011

13:41

Default.aspx

14.0.6015

7364

29-Aug-2011

13:43

Delegate.aspx

14.0.6015

13163

29-Aug-2011

13:43

Details.aspx

14.0.6015

30687

29-Aug-2011

13:43

Driverpriorities.aspx

14.0.6015

20372

29-Aug-2011

13:43

Drivers.aspx

14.0.6015

6463

29-Aug-2011

13:43

Editcustomfield.aspx

14.0.6015

3096

29-Aug-2011

13:43

Editcustomfield.aspx

14.0.6105

127463

29-Aug-2011

13:41

Editglobal.aspx

14.0.6015

4772

29-Aug-2011

13:41

Editlookuptable.aspx

14.0.6015

64666

29-Aug-2011

13:41

Editprojectpermissions.aspx

14.0.6015

10509

29-Aug-2011

13:43

Editresplanassignmentcf.aspx

14.0.6015

19127

29-Aug-2011

13:43

Editsiteaddressdlg.aspx

14.0.6015

8826

29-Aug-2011

13:41

Edittaskcf.aspx

14.0.6015

4122

29-Aug-2011

13:42

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

14.0.6015

36338

29-Aug-2011

13:41

Enterpriseprojecttypes.aspx

14.0.6015

4763

29-Aug-2011

13:41

Events.aspx

14.0.6015

8411

29-Aug-2011

13:41

Eventsaddmod.aspx

14.0.6015

16705

29-Aug-2011

13:41

Exportgridexcel.aspx

14.0.6015

686

29-Aug-2011

13:43

Exporthtmlword.aspx

14.0.6015

685

29-Aug-2011

13:43

Fieldpickerdlg.aspx

14.0.6020

2804

29-Aug-2011

13:42

Fiscalperiod.aspx

14.0.6015

10391

29-Aug-2011

13:41

Forcecheckin.aspx

14.0.6015

3826

29-Aug-2011

13:41

Ganttsettings.aspx

14.0.6015

19658

29-Aug-2011

13:41

Groupbydlg.aspx

14.0.6015

3878

29-Aug-2011

13:42

Groupsettings.aspx

14.0.6015

19043

29-Aug-2011

13:41

Import.aspx

14.0.6015

6953

29-Aug-2011

13:43

Importwsslistdlg.aspx

14.0.6015

62274

29-Aug-2011

13:43

Issuesandrisks.aspx

14.0.6015

6462

29-Aug-2011

13:43

License.aspx

14.0.6015

3567

29-Aug-2011

13:41

Lineclass.aspx

14.0.6015

8710

29-Aug-2011

13:42

Linkitemsdlg.aspx

14.0.6015

3770

29-Aug-2011

13:44

Linkitemspage.aspx

14.0.6015

5604

29-Aug-2011

13:44

Loadnote.aspx

14.0.6015

352

29-Aug-2011

13:43

Locktask.aspx

14.0.6015

8536

29-Aug-2011

13:43

Managecategories.aspx

14.0.6102

7263

29-Aug-2011

13:42

Managedelegations.aspx

14.0.6015

22114

29-Aug-2011

13:43

Managegroups.aspx

14.0.6102

7063

29-Aug-2011

13:42

Managepsiserviceapp.aspx

14.0.6015

5033

29-Aug-2011

13:41

Managepwa.aspx

14.0.6015

7800

29-Aug-2011

13:41

Managetemplates.aspx

14.0.6102

7332

29-Aug-2011

13:42

Manageusers.aspx

14.0.6102

11565

29-Aug-2011

13:42

Managewss.aspx

14.0.6015

12697

29-Aug-2011

13:42

Mgr_notification.aspx

14.0.6015

12199

29-Aug-2011

13:43

Microsoft.office.project.pi.dll

14.0.6015.1000

87920

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.reporting.dll

14.0.6015.1000

42864

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.6015.1000

5314416

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll

14.0.6015.1000

67440

29-Aug-2011

13:41

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.6022.1000

288624

29-Aug-2011

13:41

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

14.0.6015.1000

20344

29-Aug-2011

13:41

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.6117.5000

285488

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.6117.5000

498480

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.6117.5000

7256880

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.eventing.exe

14.0.6015.1000

17816

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

14.0.6015.1000

132976

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

14.0.6015.1000

59248

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

2148208

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.6015.1000

482672

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.server.optimizer.dll

14.0.6015.1000

321904

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.6117.5000

1047392

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6117.5000

2067296

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

14.0.6015.1000

34696

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll

14.0.6015.1000

38768

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

14.0.6015.1000

169840

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

14.0.6015.1000

59256

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.6117.5000

5942064

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.6117.5000

494384

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll

14.0.6015.1000

79728

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

14.0.6015.1000

333680

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll

14.0.6015.1000

42872

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.6015.1000

132976

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.shared.intl.dll

14.0.6015.1000

219000

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.6116.5000

789296

17-Jan-2012

19:11

Modifymetricsconstraintscolumns.aspx

14.0.6015

2296

29-Aug-2011

13:43

Myjobs.aspx

14.0.6015

6290

29-Aug-2011

13:43

Mytssummary.aspx

14.0.6015

12381

29-Aug-2011

13:43

Mywork.aspx

14.0.6015

4828

29-Aug-2011

13:43

Notification.aspx

14.0.6015

18614

29-Aug-2011

13:42

Orgpermissions.aspx

14.0.6015

5856

29-Aug-2011

13:42

Password.aspx

14.0.6015

6753

29-Aug-2011

13:42

Periodcloseconfirmation.aspx

14.0.6015

3023

29-Aug-2011

13:42

Personalsettings.aspx

14.0.6015

3795

29-Aug-2011

13:42

Personaltaskdlg.aspx

14.0.6015

3169

29-Aug-2011

13:43

Pjpromptdlg.aspx

14.0.6015

1819

29-Aug-2011

13:42

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6015.1000

11704

29-Aug-2011

13:41

Postimplementationreview.aspx

14.0.6015

3708

29-Aug-2011

13:43

Prioritizations.aspx

14.0.6015

10917

29-Aug-2011

13:43

Projectdependencies.aspx

14.0.6015

6905

29-Aug-2011

13:43

Projectdetails.aspx

14.0.6015

3645

29-Aug-2011

13:43

Projectdrilldown.aspx

14.0.6015

6582

29-Aug-2011

13:44

Projectinformation.aspx

14.0.6015

3652

29-Aug-2011

13:44

Projectpermissions.aspx

14.0.6015

6032

29-Aug-2011

13:43

Projectpriorities.aspx

14.0.6015

6409

29-Aug-2011

13:43

Projectpriorityusingcustomfields.aspx

14.0.6015

1694

29-Aug-2011

13:43

Projects.aspx

14.0.6015

6361

29-Aug-2011

13:44

Projectstrategicimpact.aspx

14.0.6015

20218

29-Aug-2011

13:43

Proposaldetails.aspx

14.0.6015

3699

29-Aug-2011

13:44

Proposalschedule.aspx

14.0.6015

3700

29-Aug-2011

13:44

Proposalstagestatus.aspx

14.0.6015

3703

29-Aug-2011

13:44

Proposalsummary.aspx

14.0.6015

3699

29-Aug-2011

13:44

Qstatuschecker.aspx

14.0.6015

10629

29-Aug-2011

13:42

Queue.aspx

14.0.6015

16319

29-Aug-2011

13:42

Queueerrortext.aspx

14.0.6015

1531

29-Aug-2011

13:42

Queuesettings.aspx

14.0.6015

27248

29-Aug-2011

13:42

Reportcenterhome.aspx

14.0.6015

1247

29-Aug-2011

13:43

Resavailability.aspx

14.0.6015

10283

29-Aug-2011

13:43

Resourceassignments.aspx

14.0.6015

4991

29-Aug-2011

13:44

Resourceconstraintanalysis.aspx

14.0.6015

66437

29-Aug-2011

13:43

Resourceconstraintreport.aspx

14.0.6015

31194

29-Aug-2011

13:43

Resourceconstraintreportfilters.aspx

14.0.6015

7231

29-Aug-2011

13:43

Resourceconstraintreqavail.aspx

14.0.6015

40369

29-Aug-2011

13:43

Resources.aspx

14.0.6015

6334

29-Aug-2011

13:44

Respicker.aspx

14.0.6020

4602

29-Aug-2011

13:42

Resplans.aspx

14.0.6015

27953

29-Aug-2011

13:43

Restore.aspx

14.0.6015

7982

29-Aug-2011

13:42

Reviewtsdetail.aspx

14.0.6015

6267

29-Aug-2011

13:44

Rules.aspx

14.0.6015

5751

29-Aug-2011

13:43

Rulesaddmod.aspx

14.0.6015

42894

29-Aug-2011

13:43

Savesolutiondlg.aspx

14.0.6015

1854

29-Aug-2011

13:43

Schedule.aspx

14.0.6015

3794

29-Aug-2011

13:44

Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx

14.0.6015

1626

29-Aug-2011

13:43

Selecttaskdlg.aspx

14.0.6015

8762

29-Aug-2011

13:43

Self_notification.aspx

14.0.6015

11550

29-Aug-2011

13:43

Serverconfig.aspx

14.0.6015

26459

29-Aug-2011

13:42

Sitemap.aspx

14.0.6015

11738

29-Aug-2011

13:42

Sitemapaddmod.aspx

14.0.6015

8743

29-Aug-2011

13:42

Srarchive.aspx

14.0.6015

4985

29-Aug-2011

13:43

Srhome.aspx

14.0.6015

10276

29-Aug-2011

13:43

Srmisc.aspx

14.0.6015

3160

29-Aug-2011

13:43

Srrequest.aspx

14.0.6015

33639

29-Aug-2011

13:43

Srresponseedit.aspx

14.0.6015

22020

29-Aug-2011

13:43

Srresponseview.aspx

14.0.6015

3631

29-Aug-2011

13:43

Srteam.aspx

14.0.6015

17389

29-Aug-2011

13:43

Statusapprovalshistory.aspx

14.0.6015

3323

29-Aug-2011

13:43

Statusapprovalspreview.aspx

14.0.6015

5194

29-Aug-2011

13:44

Statusing.aspx

14.0.6015

8976

29-Aug-2011

13:42

Strategicimpact.aspx

14.0.6015

3652

29-Aug-2011

13:44

Submittsdlg.aspx

14.0.6015

4428

29-Aug-2011

13:43

Taskdetailsdialog.aspx

14.0.6015

1069

29-Aug-2011

13:43

Tasks.aspx

14.0.6015

6306

29-Aug-2011

13:44

Teamassignments.aspx

14.0.6015

6339

29-Aug-2011

13:44

Timeoffdlg.aspx

14.0.6015

4702

29-Aug-2011

13:43

Timeperiod.aspx

14.0.6015

21107

29-Aug-2011

13:42

Timephasedgrid.aspx

14.0.6015

1779

29-Aug-2011

13:43

Timesheet.aspx

14.0.6015

6324

29-Aug-2011

13:44

Timesheethistory.aspx

14.0.6015

4424

29-Aug-2011

13:43

Treepicker.aspx

14.0.6015

2657

29-Aug-2011

13:42

Tssettings.aspx

14.0.6015

20258

29-Aug-2011

13:42

Updatesites.aspx

14.0.6015

12462

29-Aug-2011

13:42

Viewsaddmod.aspx

14.0.6015

54315

29-Aug-2011

13:42

Viewsmain.aspx

14.0.6015

6689

29-Aug-2011

13:42

Webprojsupport.dll

14.0.6015.1000

71536

29-Aug-2011

13:35

Workflowphasedetails.aspx

14.0.6015

13550

29-Aug-2011

13:42

Workflowphases.aspx

14.0.6015

7696

29-Aug-2011

13:42

Workflowsettings.aspx

14.0.6015

7767

29-Aug-2011

13:42

Workflowstagedetails.aspx

14.0.6015

36910

29-Aug-2011

13:42

Workflowstages.aspx

14.0.6015

7221

29-Aug-2011

13:42

Workspaceprovisioningsettings.aspx

14.0.6015

16832

29-Aug-2011

13:42

Wssnav.aspx

14.0.6015

3053

29-Aug-2011

13:42


Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×