Streszczenie

W tym artykule opisano problem, który został rozwiązany w pakiecie poprawek Microsoft SharePoint Server 2010 z dnia 30 października 2012.

WPROWADZENIE

Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

Założono zainstalowanie dodatku Service Pack 1 dla programu SharePoint Server 2010 i że działa out-of-box wystąpienie przepływu pracy (OOB), która została uruchomiona przed instalacją dodatku Service Pack 1. Na przykład, jest uruchomiony "zatwierdzenia — SharePoint 2010," "Zbierz opinie — SharePoint 2010," lub "Zatwierdzenia publikowania" wystąpienie przepływu pracy. Następnie cesjonariusza zadanie edytuje zadanie przepływu pracy (na przykład przy zatwierdzaniu lub odrzucaniu zadania). W tej sytuacji zadanie jest zablokowane i nie mogą być odzyskane.

Uwagi

  • Ten problem nie dotyczy wystąpień przepływu pracy, które są uruchamiane po zakończeniu instalacji dodatku Service Pack 1 dla programu SharePoint Server 2010.

  • Tę poprawkę należy zainstalować natychmiast po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SharePoint Server 2010.


Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Nr błędu: 34015 (OfficeQFE)


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować pakiet poprawek w tym artykule, wraz z następującym pakiecie poprawek:

Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (Wss-x-none.msp): 30 października 2012

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany program SharePoint Server 2010 SP1.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ten pakiet poprawek nie może zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet poprawek zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemu, który wymienione w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x64

Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×