Streszczenie

W tym artykule opisano problem Microsoft SharePoint Server 2010, który został rozwiązany w pakiecie poprawek z dnia 11 czerwca 2013.


WPROWADZENIE

Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

Rozważ następujący scenariusz:

  • Program Microsoft InfoPath 2010 umożliwia dostosowywanie formularza listy w witrynie programu Microsoft SharePoint.

  • Formularz listy zawiera pole tekstu sformatowanego, który korzysta z opcji Wiele wierszy tekstu .

  • Publikowanie formularza niestandardowego listy do witryny, a następnie zaktualizuj element na liście 50 razy.

W tej sytuacji gdy użytkownik próbuje otworzyć istniejącego elementu, pojawić następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił błąd podczas ładowania formularza.


Ponadto następujący błąd jest rejestrowany w dzienniku ULS programu SharePoint:

Nieobsługiwany wyjątek podczas renderowania formularza System.Xml.XmlException: Wystąpił błąd XML.


Podczas sprawdzania kodu źródłowego HTML w polu tekstu sformatowanego można znaleźć, że tag < div > jest zagnieżdżona dla każdej aktualizacji, która przekracza limit maksymalnej głębokości 100 dla formularza.

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Nr błędu: 892943 (Office14)


Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Przed zastosowaniem tej poprawki, nie ma żadnych wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.
Wersja anglojęzyczna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows do zainstalowania pakietu poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×