Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2013 (Wdsrv-x-none.msp): 8 kwietnia 2014 r.

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy, które zostały naprawione w pakiecie poprawek Microsoft SharePoint Server 2013 z dnia 8 kwietnia 2014.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Występują problemy z układem.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 3411711 (Office15)

 • Zakłada, że tworzenie zdarzeń VBA, która jest ustawiona na uruchamianie po wprowadzeniu formant zawartości w dokumencie programu Word 2013. Następnie backspace do formantu zawartości. Po wprowadzeniu formant zawartości w formie zdarzeń języka VBA nie jest wyzwalany.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 3412801 (Office15)

 • Po zaznaczeniu pola wyboru Układ strony ustalany na podstawie metryki drukarki na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Opcje programu Word w programie Word 2013, Autodopasowanie tabeli może być niepoprawny w niektórych dokumentach.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 3414848 (Office15)

 • Gdy masz ramki, takich jak ruchomy stół z zawijaniem tekstu, która dzieli się na wielu stronach i ma tekstu znajdującego się obok klatki w dokumencie programu Word 2013, przypisu mogą być niewidoczne Jeśli istnieją przypisy dolne w tekście.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 3420752 (Office15)

Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Przed zastosowaniem tego pakietu poprawek należy zainstalować następującej aktualizacji publicznej:

Opis aktualizacji serwera programu SharePoint 2013: 12 marca 2013

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie komputera po zainstalowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Ten pakiet poprawek nie może zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet poprawek zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemu, który wymienione w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×