Stosuje się do:

Microsoft.NET Framework 4.6, Microsoft.NET Framework 4.6.1, Microsoft.NET Framework 4.6.2, Microsoft.NET Framework 4.7, Microsoft.NET Framework 4.7.1, Microsoft.NET Framework 4.7.2

Aktualizacja czerwca 2019 dla Windows 8.1, RT 8.1 i Server 2012 R2 zawiera ulepszeń niezawodności zbiorczej w .NET 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 i 4.7.2. Firma Microsoft zaleca zastosowanie tej aktualizacji w ramach własnych procedur regularnej konserwacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, zobacz sekcje wymagania wstępne i wymagania dotyczące ponownego uruchomienia .

Ważne

 • Wszystkie aktualizacje dla Windows 8.1, 8.1 RT systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają tego KB 2919355 jest zainstalowana aktualizacja. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji KB 2919355 na komputerze Windows 8.1, Windows RT 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2, tak, aby w przyszłości otrzymywać aktualizacje.

 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zaleca się zainstalowanie potrzebnego pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietów językowych systemu Windows.

Ulepszenia jakości i niezawodności

WPF

 • Rozwiązano problem, w którym aplikacje.NET Framework 4,7 i nowsze wersje, których docelowe lub Switch.System.Windows.Controls.Grid.StarDefinitionsCanExceedAvailableSpace że ustawiona na "fałsz", doświadczonych zawiesza się ze względu na sposób, w którym przydzielone algorytm miejsca do siatki kolumny lub wiersze, w których szerokość lub wysokość umieścić gwiazdkę (*).

 • Zwiększa alokacji pamięci i oczyszczanie planowania zachowanie deseniu zdarzeń słabe. Aby wyrazić zgodę na te ulepszenia, należy ustawić przełączniki AppContext na wartość "true": Switch.MS.Internal.EnableWeakEventMemoryImprovements i Switch.MS.Internal.EnableCleanupSchedulingImprovements.

 • Usuwa InvalidOperationException, który może występować podczas oczyszczania zdarzeń słabe, jeśli o nazwie re-entrantly w trakcie dostarczania zdarzeń słabe.

ASP.NET

Eliminuje błędy InvalidOperationException w System.Web.Hosting.RecycleLimitMonitor+RecycleLimitMonitorSingleton.AlertProxyMonitors. Procesy robocze programu ASP.Net 4.7 i później są narażone na nieoczekiwane awarie ze względu na ten wyjątek Jeśli procesu roboczego angażuje blisko skonfigurowanego limitu recyklingu Bajty prywatne i domen aplikacji są tworzone lub z recyklingu (być może z powodu zmiany pliku config lub występowania więcej niż jeden wniosek na proces roboczy).

Przepływ pracy

Rozwiązano problem, w którym było możliwe dostać się do pętli sytuacji w przypadku nieobsługiwany wyjątek podczas przetwarzania Anuluj usługi przepływu pracy. Aby przerwać cykl, pliku Web.config dla usługi przepływu pracy może mieć następujące AppSetting określone, które spowodują wystąpienie usługi przepływu pracy zakończyć, zamiast abort, jeśli wystąpi nieobsługiwany wyjątek podczas przetwarzania Anuluj:

<appSettings>

< Dodawanie klucza = "microsoft: WorkflowServices:TerminateOnUnhandledExceptionDuringCancel" value = "true" / >

</appSettings>

Technologia Windows Presentation Foundation (WPF)

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji, ponieważ odnosi się do wersji poszczególnych produktów:

 • 4503867Opis podglądu pakietu zbiorczego jakości programu.NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 dla Windows 8.1 RT 8.1 i Server 2012 R2 (KB4503867)

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Wykazu usługi Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny tej aktualizacji, przejdź do Wykazu usługi Microsoft Update.

Metoda 2: Windows Software Update Services (WSUS)

Na serwerze WSUS wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz polecenie Start, wybierz polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz Microsoft Windows Server Update Services 3.0.

 2. Rozwijania nazwa_komputera, a następnie wybierz akcję.

 3. Wybierz Importuj aktualizacje.

 4. Programu WSUS otwiera okno przeglądarki, w którym może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie formantu ActiveX. Należy zainstalować formant ActiveX, aby kontynuować.

 5. Po ActiveX formant jest zainstalowany, zostanie wyświetlony ekran wykazu usługi Microsoft Update. Wpisz 4503867, a następnie wybierz opcję Szukaj

 6. Zlokalizuj.NET Framework pakiety zgodne systemów operacyjnych, języków i procesorami w danym środowisku. Wybierz polecenie Dodaj , aby dodać je do koszyka.

 7. Po zaznaczeniu wszystkich pakietów, które są wymagane, wybierz pozycję Wyświetl koszyk.

 8. Aby importować pakiety do serwera WSUS, wybierz opcję Importuj.

 9. Po zaimportowaniu pakietów, wybierz opcję Zamknij , aby powrócić do usług WSUS.

Aktualizacje są teraz dostępne do instalacji za pośrednictwem usług WSUS.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć zainstalowany .NET Framework 4.6 4.6.1 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 .

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji, jeśli są używane wszystkie pliki podlegające usterce, należy ponownie uruchomić komputer. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji.NET Framework, przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji KB 4507422.

Informacje dotyczące pliku

Wersja Angielski (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Wartości, daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.Windows 8.1, Windows RT 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

Uwagi

Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Informacje o dodatkowych plikach

 

 

 

Wersje systemów na podstawie atrybutów pliku dla wszystkich obsługiwanych x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Mscorlib.dll

4.7.3416.0

5,427,248

09-Apr-2019

03:51

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59,342

15-May-2018

18:04

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

47,076

15-May-2018

18:04

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

40,566

15-May-2018

18:04

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

67,808

15-May-2018

18:04

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

61,718

15-May-2018

18:04

Aspnet_perf.dll

4.7.3429.0

46,128

15-May-2019

03:41

Aspnet_state_perf.h

Nie dotyczy

318

15-May-2019

02:05

Aspnet_state_perf.ini

Nie dotyczy

42,996

15-May-2019

03:42

Aspnet_wp.exe

4.7.3429.0

50,744

15-May-2019

03:41

Clrjit.dll

4.7.3416.0

1,221,680

09-Apr-2019

03:51

Clr.dll

4.7.3416.0

10,377,776

09-Apr-2019

03:51

Compatjit.dll

4.7.3416.0

1,259,568

09-Apr-2019

03:51

Dfdll.dll

4.6.1099.0

181,400

27-Mar-2017

03:29

Globalmonospace.compositefont

Nie dotyczy

26,040

27-Mar-2019

21:54

Globalsansserif.compositefont

Nie dotyczy

26,489

27-Mar-2019

21:54

Globalserif.compositefont

Nie dotyczy

29,779

27-Mar-2019

21:54

Globaluserinterface.compositefont

Nie dotyczy

186,009

02-May-2019

22:24

Mscordacwks.dll

4.7.3416.0

1,840,176

09-Apr-2019

03:51

Mscordbi.dll

4.7.3416.0

1,622,064

09-Apr-2019

03:51

Mscoreei.dll

4.6.1099.0

617,632

27-Mar-2017

03:29

Mscorlib.ni.dll

4.7.3416.0

22,624,672

09-Apr-2019

03:53

Msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

11-Mar-2019

21:35

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

11-Mar-2019

21:35

Penimc.dll

14.7.3429.0

18,992

15-May-2019

03:42

Penimc2_v0400.dll

4.7.3429.0

104,496

15-May-2019

03:42

Penimc_v0400.dll

4.7.3429.0

25,648

15-May-2019

03:42

Peverify.dll

4.7.3416.0

260,144

09-Apr-2019

03:51

Presentationframework-systemdata.dll

4.7.3429.0

24,112

15-May-2019

03:44

Presentationframework.dll

4.7.3429.0

6,237,232

15-May-2019

03:44

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.7.3429.0

84,528

15-May-2019

03:42

Presentationhost_v0400.dll

4.7.3429.0

277,552

15-May-2019

03:42

Presentationnative_v0400.dll

4.7.3429.0

1,109,552

15-May-2019

03:42

Servicemodel.mof

Nie dotyczy

88,383

11-Mar-2019

21:20

Servicemodel.mof.uninstall

Nie dotyczy

896

11-Mar-2019

21:20

Servicemonikersupport.dll

4.7.3429.0

31,272

15-May-2019

03:42

Smdiagnostics.dll

4.7.3429.0

73,632

15-May-2019

03:44

Sos.dll

4.7.3416.0

871,984

09-Apr-2019

03:51

System.activities.dll

4.7.3429.0

1,532,832

15-May-2019

03:44

System.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

System.configuration.dll

4.7.3324.0

419,648

07-Dec-2018

21:00

System.core.dll

4.7.3429.0

1,551,768

15-May-2019

03:44

System.data.entity.dll

4.7.2102.0

4,033,744

06-Jun-2017

23:17

System.data.sqlxml.dll

4.7.2612.0

734,400

22-Nov-2017

20:59

System.deployment.dll

4.6.1099.0

846,016

27-Mar-2017

03:33

System.directoryservices.accountmanagement.dll

4.7.2623.0

296,216

30-Nov-2017

04:16

System.directoryservices.protocols.dll

4.6.1099.0

200,488

27-Mar-2017

03:33

System.drawing.dll

4.6.1099.0

594,616

27-Mar-2017

03:33

System.identitymodel.services.dll

4.7.3429.0

198,184

15-May-2019

03:44

System.identitymodel.dll

4.7.3429.0

1,089,952

15-May-2019

03:44

System.management.dll

4.7.2102.0

415,432

06-Jun-2017

23:17

System.net.http.dll

4.7.2634.0

203,352

02-Feb-2018

21:11

System.runtime.caching.dll

4.6.1649.1

108,920

21-Apr-2017

05:35

System.runtime.remoting.dll

4.7.2114.0

347,368

30-Aug-2017

06:04

System.runtime.serialization.dll

4.7.3429.0

1,056,160

15-May-2019

03:44

System.security.dll

4.7.2650.0

324,696

21-Mar-2018

04:49

System.servicemodel.channels.dll

4.7.3429.0

157,744

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.discovery.dll

4.7.3429.0

308,272

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.internals.dll

4.7.3429.0

260,512

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.routing.dll

4.6.1099.0

130,288

27-Mar-2017

03:33

System.servicemodel.washosting.dll

4.7.3429.0

39,984

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.dll

4.7.3429.0

6,322,080

15-May-2019

03:44

System.web.applicationservices.dll

4.7.3429.0

70,560

15-May-2019

03:44

System.web.extensions.dll

4.7.3429.0

1,849,752

15-May-2019

03:44

System.windows.controls.ribbon.dll

4.7.3429.0

742,448

15-May-2019

03:44

System.windows.forms.dll

4.7.3324.0

5,236,640

07-Dec-2018

21:00

System.workflow.activities.dll

4.7.3353.0

1,051,192

19-Dec-2018

23:13

System.workflow.componentmodel.dll

4.7.3353.0

1,549,880

19-Dec-2018

23:13

System.workflow.runtime.dll

4.7.3353.0

498,936

19-Dec-2018

23:13

System.xaml.dll

4.7.3429.0

641,952

15-May-2019

03:44

System.xml.dll

4.7.2612.0

2,670,224

22-Nov-2017

20:59

System.dll

4.7.3416.0

3,562,312

09-Apr-2019

03:53

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.7.3429.0

361,000

15-May-2019

03:44

Uiautomationclient.dll

4.7.3429.0

177,712

15-May-2019

03:44

Uiautomationprovider.dll

4.7.3429.0

48,688

15-May-2019

03:44

Uiautomationtypes.dll

4.7.3429.0

220,720

15-May-2019

03:44

Webengine4.dll

4.7.3429.0

667,184

15-May-2019

03:41

Webengine.dll

4.7.3429.0

26,160

15-May-2019

03:41

Windowsbase.dll

4.7.3429.0

1,295,912

15-May-2019

03:44

Wminet_utils.dll

4.7.2102.0

188,088

06-Jun-2017

23:13

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.7.3353.0

101,112

19-Dec-2018

23:11

Wpfgfx_v0400.dll

4.7.3429.0

1,764,400

15-May-2019

03:42

Presentationcore.dll

4.7.3429.0

3,613,744

15-May-2019

03:42

System.data.dll

4.7.3260.0

3,524,864

05-Oct-2018

21:08

System.transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

30-Aug-2018

22:10

System.web.dll

4.7.3429.0

5,397,552

15-May-2019

03:41

Presentationframework-systemdata.dll

4.7.3429.0

24,112

15-May-2019

03:44

Presentationframework.dll

4.7.3429.0

6,237,232

15-May-2019

03:44

Smdiagnostics.dll

4.7.3429.0

73,632

15-May-2019

03:44

System.activities.dll

4.7.3429.0

1,532,832

15-May-2019

03:44

System.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

System.configuration.dll

4.7.3324.0

419,648

07-Dec-2018

21:01

System.core.dll

4.7.3429.0

1,551,768

15-May-2019

03:44

System.data.entity.dll

4.7.2102.0

4,033,744

06-Jun-2017

23:17

System.data.sqlxml.dll

4.7.2612.0

734,400

22-Nov-2017

20:59

System.deployment.dll

4.6.1099.0

846,016

27-Mar-2017

03:33

System.directoryservices.accountmanagement.dll

4.7.2623.0

296,216

30-Nov-2017

04:16

System.directoryservices.protocols.dll

4.6.1099.0

200,488

27-Mar-2017

03:33

System.drawing.dll

4.6.1099.0

594,616

27-Mar-2017

03:33

System.identitymodel.services.dll

4.7.3429.0

198,184

15-May-2019

03:44

System.identitymodel.dll

4.7.3429.0

1,089,952

15-May-2019

03:44

System.management.dll

4.7.2102.0

415,432

06-Jun-2017

23:17

System.net.http.dll

4.7.2634.0

203,352

02-Feb-2018

21:11

System.runtime.caching.dll

4.6.1649.1

108,920

21-Apr-2017

05:35

System.runtime.remoting.dll

4.7.2114.0

347,368

30-Aug-2017

06:04

System.runtime.serialization.dll

4.7.3429.0

1,056,160

15-May-2019

03:44

System.security.dll

4.7.2650.0

324,696

21-Mar-2018

04:49

System.servicemodel.channels.dll

4.7.3429.0

157,744

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.discovery.dll

4.7.3429.0

308,272

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.internals.dll

4.7.3429.0

260,512

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.routing.dll

4.6.1099.0

130,288

27-Mar-2017

03:33

System.servicemodel.washosting.dll

4.7.3429.0

39,984

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.dll

4.7.3429.0

6,322,080

15-May-2019

03:44

System.web.applicationservices.dll

4.7.3429.0

70,560

15-May-2019

03:44

System.web.extensions.dll

4.7.3429.0

1,849,752

15-May-2019

03:44

System.windows.controls.ribbon.dll

4.7.3429.0

742,448

15-May-2019

03:44

System.windows.forms.dll

4.7.3324.0

5,236,640

07-Dec-2018

21:01

System.workflow.activities.dll

4.7.3353.0

1,051,192

19-Dec-2018

23:13

System.workflow.componentmodel.dll

4.7.3353.0

1,549,880

19-Dec-2018

23:13

System.workflow.runtime.dll

4.7.3353.0

498,936

19-Dec-2018

23:13

System.xaml.dll

4.7.3429.0

641,952

15-May-2019

03:44

System.xml.dll

4.7.2612.0

2,670,224

22-Nov-2017

20:59

System.dll

4.7.3416.0

3,562,312

09-Apr-2019

03:53

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.7.3429.0

361,000

15-May-2019

03:44

Uiautomationclient.dll

4.7.3429.0

177,712

15-May-2019

03:44

Uiautomationprovider.dll

4.7.3429.0

48,688

15-May-2019

03:44

Uiautomationtypes.dll

4.7.3429.0

220,720

15-May-2019

03:44

Windowsbase.dll

4.7.3429.0

1,295,912

15-May-2019

03:44

Mscorlib.dll

4.7.3416.0

5,645,360

09-Apr-2019

03:53

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59,342

15-May-2018

18:04

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

47,076

15-May-2018

18:04

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

40,566

15-May-2018

18:04

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

67,808

15-May-2018

18:04

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

61,718

15-May-2018

18:04

Aspnet_perf.dll

4.7.3429.0

42,544

15-May-2019

03:44

Aspnet_state_perf.h

Nie dotyczy

318

15-May-2019

02:00

Aspnet_state_perf.ini

Nie dotyczy

42,996

15-May-2019

03:45

Aspnet_wp.exe

4.7.3429.0

46,144

15-May-2019

03:44

Clrjit.dll

4.7.3416.0

522,800

09-Apr-2019

03:53

Clr.dll

4.7.3416.0

7,249,456

09-Apr-2019

03:53

Dfdll.dll

4.6.1099.0

154,768

27-Mar-2017

03:33

Globalmonospace.compositefont

Nie dotyczy

26,040

27-Mar-2019

21:54

Globalsansserif.compositefont

Nie dotyczy

26,489

27-Mar-2019

21:54

Globalserif.compositefont

Nie dotyczy

29,779

27-Mar-2019

21:54

Globaluserinterface.compositefont

Nie dotyczy

186,009

02-May-2019

22:24

Mscordacwks.dll

4.7.3416.0

1,343,016

09-Apr-2019

03:53

Mscordbi.dll

4.7.3416.0

1,168,936

09-Apr-2019

03:53

Mscoreei.dll

4.6.1099.0

497,824

27-Mar-2017

03:33

Mscorlib.ni.dll

4.7.3416.0

20,551,584

09-Apr-2019

03:53

Msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

11-Mar-2019

21:35

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

11-Mar-2019

21:35

Penimc.dll

14.7.3429.0

18,984

15-May-2019

03:44

Penimc2_v0400.dll

4.7.3429.0

86,064

15-May-2019

03:44

Penimc_v0400.dll

4.7.3429.0

24,624

15-May-2019

03:44

Peverify.dll

4.7.3416.0

188,696

09-Apr-2019

03:53

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.7.3429.0

84,528

15-May-2019

03:44

Presentationhost_v0400.dll

4.7.3429.0

214,056

15-May-2019

03:44

Presentationnative_v0400.dll

4.7.3429.0

826,920

15-May-2019

03:44

Servicemonikersupport.dll

4.7.3429.0

29,232

15-May-2019

03:44

Sos.dll

4.7.3416.0

743,688

09-Apr-2019

03:53

System.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

System.core.dll

4.7.3429.0

1,551,768

15-May-2019

03:44

System.data.entity.dll

4.7.2102.0

4,033,744

06-Jun-2017

23:17

System.web.extensions.dll

4.7.3429.0

1,849,752

15-May-2019

03:44

Webengine4.dll

4.7.3429.0

550,144

15-May-2019

03:44

Webengine.dll

4.7.3429.0

24,624

15-May-2019

03:44

Wminet_utils.dll

4.7.2102.0

136,368

06-Jun-2017

23:17

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.7.3353.0

89,352

19-Dec-2018

23:13

Wpfgfx_v0400.dll

4.7.3429.0

1,345,072

15-May-2019

03:44

Presentationcore.dll

4.7.3429.0

3,636,272

15-May-2019

03:44

System.data.dll

4.7.3260.0

3,462,912

05-Oct-2018

21:12

System.transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

30-Aug-2018

22:13

System.web.dll

4.7.3429.0

5,415,984

15-May-2019

03:44

Wersje systemów na podstawie atrybutów pliku dla wszystkich obsługiwanych x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Presentationframework-systemdata.dll

4.7.3429.0

24,112

15-May-2019

03:44

Presentationframework.dll

4.7.3429.0

6,237,232

15-May-2019

03:44

Smdiagnostics.dll

4.7.3429.0

73,632

15-May-2019

03:44

System.activities.dll

4.7.3429.0

1,532,832

15-May-2019

03:44

System.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

System.configuration.dll

4.7.3324.0

419,648

07-Dec-2018

21:00

System.core.dll

4.7.3429.0

1,551,768

15-May-2019

03:44

System.data.entity.dll

4.7.2102.0

4,033,744

06-Jun-2017

23:17

System.data.sqlxml.dll

4.7.2612.0

734,400

22-Nov-2017

20:59

System.deployment.dll

4.6.1099.0

846,016

27-Mar-2017

03:33

System.directoryservices.accountmanagement.dll

4.7.2623.0

296,216

30-Nov-2017

04:16

System.directoryservices.protocols.dll

4.6.1099.0

200,488

27-Mar-2017

03:33

System.drawing.dll

4.6.1099.0

594,616

27-Mar-2017

03:33

System.identitymodel.services.dll

4.7.3429.0

198,184

15-May-2019

03:44

System.identitymodel.dll

4.7.3429.0

1,089,952

15-May-2019

03:44

System.management.dll

4.7.2102.0

415,432

06-Jun-2017

23:17

System.net.http.dll

4.7.2634.0

203,352

02-Feb-2018

21:11

System.runtime.caching.dll

4.6.1649.1

108,920

21-Apr-2017

05:35

System.runtime.remoting.dll

4.7.2114.0

347,368

30-Aug-2017

06:04

System.runtime.serialization.dll

4.7.3429.0

1,056,160

15-May-2019

03:44

System.security.dll

4.7.2650.0

324,696

21-Mar-2018

04:49

System.servicemodel.channels.dll

4.7.3429.0

157,744

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.discovery.dll

4.7.3429.0

308,272

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.internals.dll

4.7.3429.0

260,512

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.routing.dll

4.6.1099.0

130,288

27-Mar-2017

03:33

System.servicemodel.washosting.dll

4.7.3429.0

39,984

15-May-2019

03:44

System.servicemodel.dll

4.7.3429.0

6,322,080

15-May-2019

03:44

System.web.applicationservices.dll

4.7.3429.0

70,560

15-May-2019

03:44

System.web.extensions.dll

4.7.3429.0

1,849,752

15-May-2019

03:44

System.windows.controls.ribbon.dll

4.7.3429.0

742,448

15-May-2019

03:44

System.windows.forms.dll

4.7.3324.0

5,236,640

07-Dec-2018

21:00

System.workflow.activities.dll

4.7.3353.0

1,051,192

19-Dec-2018

23:13

System.workflow.componentmodel.dll

4.7.3353.0

1,549,880

19-Dec-2018

23:13

System.workflow.runtime.dll

4.7.3353.0

498,936

19-Dec-2018

23:13

System.xaml.dll

4.7.3429.0

641,952

15-May-2019

03:44

System.xml.dll

4.7.2612.0

2,670,224

22-Nov-2017

20:59

System.dll

4.7.3416.0

3,562,312

09-Apr-2019

03:53

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.7.3429.0

361,000

15-May-2019

03:44

Uiautomationclient.dll

4.7.3429.0

177,712

15-May-2019

03:44

Uiautomationprovider.dll

4.7.3429.0

48,688

15-May-2019

03:44

Uiautomationtypes.dll

4.7.3429.0

220,720

15-May-2019

03:44

Windowsbase.dll

4.7.3429.0

1,295,912

15-May-2019

03:44

Mscorlib.dll

4.7.3416.0

5,645,360

09-Apr-2019

03:53

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59,342

15-May-2018

18:04

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

47,076

15-May-2018

18:04

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

40,566

15-May-2018

18:04

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

67,808

15-May-2018

18:04

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

61,718

15-May-2018

18:04

Aspnet_perf.dll

4.7.3429.0

42,544

15-May-2019

03:44

Aspnet_state_perf.h

Nie dotyczy

318

15-May-2019

02:00

Aspnet_state_perf.ini

Nie dotyczy

42,996

15-May-2019

03:45

Aspnet_wp.exe

4.7.3429.0

46,144

15-May-2019

03:44

Clrjit.dll

4.7.3416.0

522,800

09-Apr-2019

03:53

Clr.dll

4.7.3416.0

7,249,456

09-Apr-2019

03:53

Dfdll.dll

4.6.1099.0

154,768

27-Mar-2017

03:33

Globalmonospace.compositefont

Nie dotyczy

26,040

27-Mar-2019

21:54

Globalsansserif.compositefont

Nie dotyczy

26,489

27-Mar-2019

21:54

Globalserif.compositefont

Nie dotyczy

29,779

27-Mar-2019

21:54

Globaluserinterface.compositefont

Nie dotyczy

186,009

02-May-2019

22:24

Mscordacwks.dll

4.7.3416.0

1,343,016

09-Apr-2019

03:53

Mscordbi.dll

4.7.3416.0

1,168,936

09-Apr-2019

03:53

Mscoreei.dll

4.6.1099.0

497,824

27-Mar-2017

03:33

Mscorlib.ni.dll

4.7.3416.0

20,551,584

09-Apr-2019

03:53

Msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

11-Mar-2019

21:35

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

11-Mar-2019

21:35

Penimc.dll

14.7.3429.0

18,984

15-May-2019

03:44

Penimc2_v0400.dll

4.7.3429.0

86,064

15-May-2019

03:44

Penimc_v0400.dll

4.7.3429.0

24,624

15-May-2019

03:44

Peverify.dll

4.7.3416.0

188,696

09-Apr-2019

03:53

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.7.3429.0

84,528

15-May-2019

03:44

Presentationhost_v0400.dll

4.7.3429.0

214,056

15-May-2019

03:44

Presentationnative_v0400.dll

4.7.3429.0

826,920

15-May-2019

03:44

Servicemodel.mof

Nie dotyczy

88,383

27-Mar-2019

21:36

Servicemodel.mof.uninstall

Nie dotyczy

896

27-Mar-2019

21:36

Servicemonikersupport.dll

4.7.3429.0

29,232

15-May-2019

03:44

Sos.dll

4.7.3416.0

743,688

09-Apr-2019

03:53

System.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

System.core.dll

4.7.3429.0

1,551,768

15-May-2019

03:44

System.data.entity.dll

4.7.2102.0

4,033,744

06-Jun-2017

23:17

System.web.extensions.dll

4.7.3429.0

1,849,752

15-May-2019

03:44

Webengine4.dll

4.7.3429.0

550,144

15-May-2019

03:44

Webengine.dll

4.7.3429.0

24,624

15-May-2019

03:44

Wminet_utils.dll

4.7.2102.0

136,368

06-Jun-2017

23:17

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.7.3353.0

89,352

19-Dec-2018

23:13

Wpfgfx_v0400.dll

4.7.3429.0

1,345,072

15-May-2019

03:44

Presentationcore.dll

4.7.3429.0

3,636,272

15-May-2019

03:44

System.data.dll

4.7.3260.0

3,462,912

05-Oct-2018

21:12

System.transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

30-Aug-2018

22:13

System.web.dll

4.7.3429.0

5,415,984

15-May-2019

03:44

x64 Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

Amd64_009b286873f0c69df28781a040fc3918_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_32351fcd241f33f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

646

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_01968097b731c840503bda603acaa7a1_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_2ae9849cd588afe3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

900

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_047047b68a54c8f919ee124fcad92b32_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_9a24fd485b39e834.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0576421dbc10f7830d9b2979c3f196f2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_f738d92020ebfdfc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

930

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0692e2fa9695d0ea8d62497e2ceaecd1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_75abd544bbf102f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

940

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_07517efe5b42dfd1eb627ebfe570bfa6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17143_none_53e8bd7abe9cfe1f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

634

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0754aa07c1a547b80e0addddf73a0041_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_6b3c3334c03dd829.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0aa59eb9c7e03282aaa5ab0a57120a72_31bf3856ad364e35_4.0.9600.21799_none_7e12fd9812ce0929.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

648

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0c7efb8497355bedea0ae5f29f53bf0d_b77a5c561934e089_4.0.9680.17206_none_5dc0c7be7e47c10f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

631

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_10e51dc2a254cd4656868359311190d6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17118_none_87b3a94683157859.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

637

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_10f74c997f27efc455c7cc1a377441f7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_694544c79ee3cd74.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

628

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_12dd7615245a472235b9462988c6aa56_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_7b9ae0d1069c8fe8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

622

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_135eecd8fac5c31ed02ebb0e00ca9195_b77a5c561934e089_4.0.9680.17105_none_28f03b5343ee81e5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

922

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_14b86c2447e35690cfc0f61885e397ac_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_2268e2c5a8b7a80e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

932

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_1b8bf16be0c1c2db043c578ef3353a75_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_1c5cbfa2f0e9ab65.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

936

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_1d3e28b49ced6c9222121f2788ec0a2d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_408b720aeabc7184.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

625

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_1e450befe346511b2766844e0fb20b77_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17128_none_86fc500a4230b498.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

661

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_1ebe4100ec3b8351a94c8dc706d23c1e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_e1747ac9c3430651.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

625

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_24a2e96fd7aa0c2da47cf248ac357f4e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_fa3c1d6e41b1bcb1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

628

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_26531c7e2799f52d7fc491da022d9bb0_b77a5c561934e089_4.0.9664.17128_none_e2127cec3da20609.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

653

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_27e9cb3981f13d1f055b5e85070bcf56_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_4d2960bba709e311.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

924

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2a6a1e1f9ca5540a258f486b9095f303_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_5f5b4f16f65b313b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

642

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2b820acd8ff42b4b9e8d36be80d74c82_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_1c2458f72ac69273.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

630

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2bf09c7670c46974b913c242018a0e4a_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_271ced703397596e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

910

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_30c3e6b2bf612acbdf59e55a6f3d33f2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_5023b0e54711cb22.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

922

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_32560123a3743f1eccf92d36228625bd_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_8035b30f78dd96a4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

631

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_34707dcbd2e5821f8d4914a1e8bbc13b_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_4b72100ee3f02e08.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

641

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_367c65a0dacac76c81b899af50abf9ef_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_5475468b95924528.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

940

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3a34af23bb1594845b1274e4e2fee9af_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_37d7c71814b1772b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

916

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3a497cff9868f25b641baf7f54930bb4_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_a3711cbc3050dabb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

634

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3b5d3d9f20f32344b603d5d1f4209834_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_4b8481b8d96ebeb6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

948

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3ccc2cdc071086a0fe34fc640f230120_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_3e53eacc637e2957.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

647

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3d61f480fa57350d4f931437863ccdf4_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_ffc2cc2866fe60f2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

630

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3e2be120c58a636537ed6a870158607c_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_79155542cff9df0d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

643

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_416e6cc1f8dc6bae300baa0e1b1c999c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_1bafacd56fe5f203.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

922

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_42ea71b93f363f9bc9aaaf1016ad8a6f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17206_none_a03b7169b887b5a6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_42f1dea4e1d206440b971c9661e3b1a1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_34918acc0d9e9c79.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_48b83a49109b5bcf8c5de93ed102f50a_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_d58b8363a1a583e1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

640

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_4ccd4a463af7c41af6511acaae416cf0_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_fe76df5adf94bbda.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

622

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_4e140f19e003fc1008742f5f4934fc7a_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_7b3a10dc1cf2b8df.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

645

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_4ee025af99d880b47fcff746da4f45fa_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_a6222bd696cbd0ce.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

653

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_4ff16ef2316ec7941fcc5a2fc6656c8f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_065db1420ea27841.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

632

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_51c0191714810ca2fb4837eec161cd40_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17118_none_58bdbfc0715e0b7d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_540fbd135171bc9c7407b5283f017f27_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_66a0ae5033a14651.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

922

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_561876af0f2eaf8ffe5200b225725a13_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_9a784602d68736b3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

632

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_567eb64cc0f8870ba7a6354b3c966de7_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_a0afd12fc016aa67.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

974

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_573d79581acd66ff6fc1c78810dffd7b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_7fce6098dcdf9154.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

650

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_58535a9d80cec3caabae641519134dca_31bf3856ad364e35_4.0.9600.21799_none_8db5566aa59a1575.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

638

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_5aa7c517247dfa092a2560d017c2d5eb_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_51090db061010e6d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

638

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_640ba19889e6bd7c8b3718929233b204_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_540620a30a82d145.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

649

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6438ac39bd6d67d7b1e0e0a49362312d_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_3fd5489433afcf7a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

622

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6693c688b15c090d8a7edb3886913648_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_4915617dfe9dbd83.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

926

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_66ee0fae9de08d9914405caf6e2d5ff8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_023609b600b6b24f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

636

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_672bf7e3be14fda0ac12ec67cae4056c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_77b39ffd65482cfe.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

918

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_67f21b4854b731757f2d1bf4f332afbb_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_e51388e9530dcd4c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

920

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6a60330f6f930e3f8b5e5961f64fa39f_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_2d930d0e72f9b20a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

640

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6af02e8a4870c117547654a141c869d8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_d1b657da459bc3c9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

649

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6db941c065493b712f987d9f010396a1_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_6cdd1fa05c7076fd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

631

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_715cd6f0f0f6925a6b3d6aea72aa0d45_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_10cb90b7a3804378.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

649

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_73722bf0822f61a3f5b6c2f9f42436e4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17143_none_74ce55720e123e9b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7956bfb6478794875cd2e24ac5f39a1a_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_cabf9185b52db319.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

934

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7af6815a673388dfb5e750a339788623_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_521db046fdbe0f31.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

641

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_8005a7fbb35eda357d11831a712348d4_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_fdb903bddf7753c8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

617

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_800d729229fdc0db7aedcac94507e5ce_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_efa7f668c28bb2f3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

920

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_80632c0703a2418ed9c49e5ac193dcb1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_661b5b8824a36776.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

928

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_81b5ef2c8b5611d421bc2e244ae7f981_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_79ed67d0c7020b33.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

621

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_8414ef3aa5cdec2b5c51242505190e26_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_789061fcdab577ad.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

942

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_89efe90f86ef4bf7bb03bfe05e468935_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17139_none_6c3b1fb1245541b6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_8b62ec4277f6787a1b1e996af45000be_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_941748d6010b8e06.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

924

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_8c45abe747ba90c8fd7bf538bbac85d9_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_499da57385629059.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

640

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_8f7e1eb062e63d8c46968e72b2d44f6b_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_98c7655a7ad3466d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

916

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_9108db8fa21feef54940146820da68c6_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_506a0212c951c349.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_91d23ad0f2e8f9d72ec26c17fbbbdf5c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_1294a560f8f61ee5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

648

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_9474d28cd5617f5d258c34e8c7322be4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17206_none_0f0b74b9b04217c7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

631

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_94be27c53e9cd20d486e3af41c3ef205_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_7244dc1c8582ff30.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

624

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_95fbb7aada3131fbbe5994e82dd94bc9_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_89f623692ead11b6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

972

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_96f8c97fa230e7f751ddac8f4c7144c2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_bfd2bda46303a9dd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

912

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_996ba447b6c163e0761a0d865645dcb2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_de6bd047c7d9ec9d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

637

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_9bf8cea31bec6fa85bbfd2577232424b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_0063358b59508a78.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

633

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a10c8f0036e3d11b3811b5fe21ae801b_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17299_none_98b27f3fb2b866af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

654

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a299354edab127ea6536c212f211e142_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_114686a1d24295e1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

645

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a592b512d9b57c9ed5eb8f0f87d9c4e5_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_209a1a5bd6ed270f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

648

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a61bf16225575dca4ac545f8e64641d1_b77a5c561934e089_4.0.9648.17104_none_198e20cf69840d5b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a8536dafc0ed4906d609219aac885cb8_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_281fbf1338892fdc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

632

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a8ba4ca6513946d8a9fd70cc40f8b322_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_91b3244c78f29e45.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

636

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b1d664db94b3bafe376cf3b3fcef3737_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9632.17106_none_e2f9a01777b63186.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

641

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b520bd952d544ca0097c05ea2da7e06e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_a28cdebd38838c45.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

648

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b5a382afc9e27b3805e496f4dee1d54d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9632.17106_none_2ade9920033378b4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

633

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b99c112c9a59dc739c641d0cfaee37eb_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_59b2a64253ef0678.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

636

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ba4c1f89d1a0179137f9bd11f1bf45a2_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_708ea1aa2a5ce031.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_bb2af0e0cddf703671e8407c1b1ce177_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_e0d33f5fb6367511.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

982

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_bc45b447eda833901fe0ee11e63b2dba_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17139_none_a7dadf829ac493e6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

634

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_bced36864f52058aa374bcfc55511c65_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_2b0d1e8e5d14ed99.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

910

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_be4e2d8cad5ddfdebdd3d3d8f5155910_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_e69962c039493099.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

647

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c0f75a82628bed17d8f648da3fc4e900_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_2bf854a1d4458534.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

912

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c1131e8023729f8113f06db61963f492_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17206_none_379d7c45d9cef508.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c2df5aa344eb68a503f8de004eb42605_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_2e49a840f4c0e155.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

924

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c4936b638b3ac10bca4e63c8537bf3b0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_0ee7170ee092ce91.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

649

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ca6381ada5fc76f9529ba3a82b985ab0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_b32bb96069cdffe5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

904

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_cb039123f0e02c78bd35138169867699_b77a5c561934e089_4.0.9648.17116_none_ebb9d93c6d230257.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

634

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_cb2325dd3834e8d67d42eabd4b84290a_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_22962bcfb16956e8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

940

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ce8e23263f7db3ebfbb4a43489b244a9_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_19985b038b718a1a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

628

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_cee95ed4a61d29293291263d5028ac85_b77a5c561934e089_4.0.9680.17142_none_c970fa425b5ef9b5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

906

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_cfb77f4f552bb95d63ff8963b0c60166_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_7a84f0100725f76d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d263b2f98cdedcbfc923d126e0aa7e33_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_0904a57d59f8dc05.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

628

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d68fd9eaad6b852b61e36eef050154b4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_d7ac4d218ee231ae.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

922

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d6b9740830fb56ed44766b8e99e6a058_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_da5339e71db2f48b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

936

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_dc3a0f174a160c7fbf1ba91601366484_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_7b15aaa147cc344e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

642

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_df98bb835c4a918f7e8b2198e400dcb3_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_5e17b28c294724c1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

651

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e3efb32865ed9823592ef7d2a033b4cf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_d1b576f12379aba9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

934

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ecc5131b35c5f6c994e6a460ff3aab05_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_bb2cbdee0e8658e1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

641

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ece391ee02a5cfb0ad8abc26e6d84b7d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_b902c5966bfe98e6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

928

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_eceb68e0804dc2c4cfcd6d09d82720f8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17116_none_3d3b9fedadc0481c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

642

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_edb32831a4e1a4430225b90ff48950f7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_68764defc61f2812.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

636

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_edc3fab938444d647fd1eacd1ba0755c_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_fb636c44b866aa9a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

640

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f22b07a690a48cdf777b1d6e575e5486_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_27ae1067820202be.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

974

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f48d7a7423cfb845ab9190f25414ddb7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_818a3695c2477b22.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

932

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f5d8b426cca5a5f7e67763df003f0627_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_213394a08158f44c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

637

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f70c0172447c651b0eaac9492fa6655e_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_b1c478c9a6fe3af3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

641

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f9bfbfa2bbe48bca3bdc06b613fdf6f4_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_09475f089b34820b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

641

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_fb79ed95caa6ddc714e100cee8009aa6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_83bf8e0fa64bd550.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

630

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_54e82d303c21eeea.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

129,383

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_52be1f1a3cacd598.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,275

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_f6d6a561b2f2b0ba.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2295

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_9e1881f6e12613ba.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,305

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_40bc3b9fff91e7a8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 265

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_57cc8bab03f2aeca.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,358

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_73bc4bab6eeba3a9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

30,138

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-compatjit_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17299_none_c12626c940c8595e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,332

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-dfdll_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_4e49a906d3187412.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 245

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_f2cf50cf585dde29.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,339

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_087822f557a428f2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,339

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_12af9ddf4af8499b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,319

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_2a7e4a828bbfc7f8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,359

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_19355847835a5039.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3.851

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_3aa9f7229622cfa9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,127

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_43ae9e962fe261b5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,368

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_08eac0444a3c49f8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 302

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-msvcp120_clr_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_74ee29d7e8cd2f84.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,275

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-msvcr120_clr_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_054bc4612663e1c6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,275

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_67917d207b6b37ba.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

11,631

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_14be0361c82e0cc5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,280

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_6b1d4e4d4746c53a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,260

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-presentationframework-systemdata_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_353d4b6f0e0f4d78.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2.462

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-presentationframework_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_ae8e7ec69c804e06.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 740

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_5507734e414ead23.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,356

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_e7123cb3ceb7f32a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,975

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_22fcbfd2e5d1e2e9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 322

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-servicemodel_mof_files_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_8ea7f5ed9ca6777d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,094

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_9fb08a91adf22594.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,538

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-smdiagnostics_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_79b7ed174d5c4f74.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,680

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_1aed565cb43e4a8f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,235

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.activities_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_84b6d6297e9d5cd0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,704

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.compo..del.dataannotations_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_da2ac0692f51fd08.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,824

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.configuration_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17206_none_1227042c2f7bf654.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,722

Data (UTC)

10-Dec-2018

Godzina (UTC)

06:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_741741dffd7cd4ae.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,668

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.data.entity_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_f69949ce88374380.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 710

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

20:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.data.sqlxml_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17118_none_9e55348eb2c63c85.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 710

Data (UTC)

16-Dec-2017

Godzina (UTC)

17:55

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.deployment_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_a028c602afb2db4b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,704

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.direc..s.accountmanagement_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17128_none_c43bf4a54488ee76.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,854

Data (UTC)

21-Dec-2017

Godzina (UTC)

08:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.direc..yservices.protocols_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_eb1c427c37976aea.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2.806

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.drawing_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_1e18c0f52b8c93f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5,562

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.identitymodel.services_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_2c7b9d1379bbb9aa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,776

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.identitymodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_1c63cdaae3a48bde.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,722

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.management_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_3978ffaad9ded8d8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,704

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

20:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.net.http_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17139_none_c3bcf6c641f22640.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 692

Data (UTC)

03-Feb-2018

Godzina (UTC)

03:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.runtime.caching_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9632.17106_none_efb88913515567ff.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,734

Data (UTC)

28-Apr-2017

Godzina (UTC)

21:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.runtime.remoting_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17116_none_123719cad85ef87b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 740

Data (UTC)

31-Aug-2017

Godzina (UTC)

04:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_befd99c7f430ae9f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 770

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.security_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17143_none_73ae6a14bca30e78.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 692

Data (UTC)

02-Apr-2018

Godzina (UTC)

19:20

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.servicemodel.channels_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_f9d1b48b0c934e43.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 770

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.servicemodel.discovery_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_a69e3c6a1b87e96f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,776

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.servicemodel.internals_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_0f3fcdbcf1f67d1b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,776

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.servicemodel.routing_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_67b50c33c573cf40.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2.764

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.servicemodel.washosting_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_dec4360b49e22712.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 440

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.servicemodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_6825134d39e82995.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2.716

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.web.applicationservices_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_bd39b877f2f51199.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,782

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_72eb26fdce921425.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,728

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.windows.controls.ribbon_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_e3e0a979d8e0112e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 794

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.windows.forms_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17206_none_3aef713f6ee4c344.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,722

Data (UTC)

10-Dec-2018

Godzina (UTC)

06:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.workflow.activities_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_4e60ea4710c67198.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,758

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

06:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.workflow.componentmodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_acb4a38e7b7d830b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,782

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

06:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.workflow.runtime_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_0bb61c97e939147d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 740

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

06:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.xaml_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_74525a85fd503c6d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,668

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system.xml_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17118_none_3c0a5be71969d5fd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,662

Data (UTC)

16-Dec-2017

Godzina (UTC)

17:55

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-system_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_f93befb4c9e39bb6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,638

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-uiautomationclientsideproviders_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_8f3dea21a5906b07.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 800

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-uiautomationclient_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_5d171053112b6caa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,722

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-uiautomationprovider_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_2836c01c658bfd42.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,734

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-uiautomationtypes_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_17b204df6cfbbb06.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2.716

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_0c1e7ac45ae05255.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 270

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_50ad240e677065af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 265

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-windowsbase_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_752cbbb79f76f8a2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,680

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-wminet_utils_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_f568862a5504e7d9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3 604

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

20:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-workflowserv..ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_ea12618ad3c13839.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,410

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

06:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_678af86db1775408.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 262

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_e1e3f92499ec6cff.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 894

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_system.data_b77a5c561934e089_4.0.9680.17142_none_21c3a6672efaa4d5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,852

Data (UTC)

08-Oct-2018

Godzina (UTC)

19:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_system.transactions_b77a5c561934e089_4.0.9680.17105_none_a0b3b43fe35c3309.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2900

Data (UTC)

31-Aug-2018

Godzina (UTC)

03:28

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_8452c39a91500f59.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,846

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_presentationframework-systemdata_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_9cbd90f5e3094dbd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,647

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_presentationframework_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_26b7c2df86d96ce9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,917

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_smdiagnostics_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_736aa2773f4aa6a9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,857

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_226cb8c5f1a0f0b3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,881

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.componentmodel.dataannotations_31bf3856ad364e35_4.0.9600.21799_none_81e3ab1b87a5aa6d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 215

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.configuration_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17206_none_fffa8b58c6062a51.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

10-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:19

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.core_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_68d4d58843ecbd8d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 059

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.data.entity_b77a5c561934e089_4.0.9648.17104_none_7fe208d753ee87b5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2101

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

19:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_01f21b0a3b4145d2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,887

Data (UTC)

16-Dec-2017

Godzina (UTC)

17:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.deployment_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_0ed8873bf0a8dc12.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,881

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.directoryser..s.accountmanagement_b77a5c561934e089_4.0.9664.17128_none_e3d78e42379e373f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,031

Data (UTC)

21-Dec-2017

Godzina (UTC)

07:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.directoryservices.protocols_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_5df7cae814161a17.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,983

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.drawing_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_3e70ab42b08c31af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,863

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.identitymodel.services_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_7c864a2ab3b0d0c3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 953

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.identitymodel_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_f232bd32d356fc5b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.management_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_eb519a60a9a5fc9f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,881

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

19:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.net.http_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17139_none_beac8ff000b50ea9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,869

Data (UTC)

03-Feb-2018

Godzina (UTC)

03:03

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.runtime.caching_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9632.17106_none_c4a66b839f6c09a6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 911

Data (UTC)

28-Apr-2017

Godzina (UTC)

20:40

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.runtime.remoting_b77a5c561934e089_4.0.9648.17116_none_91b16910e26b9d42.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,917

Data (UTC)

31-Aug-2017

Godzina (UTC)

04:01

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_d73e4a286f269c42.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,947

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.security_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17143_none_6c8461fc647f6f2b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,869

Data (UTC)

02-Apr-2018

Godzina (UTC)

18:20

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.channels_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_56ecb9790c1115a0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,947

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.discovery_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_7710aa4a770caca8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 953

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.internals_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_fa47177b99f19cdc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 953

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.routing_31bf3856ad364e35_4.0.9600.21799_none_3dd1f19772bd02a3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,941

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.washosting_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_92e7612f70a715af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,508

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_79c29e5119eded7e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 893

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.web.applicationservices_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_47e8606d5392a942.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 959

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.web.extensions_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_52374bf9acd79502.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,119

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.windows.controls.ribbon_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_83a922570ce4a353.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,971

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.windows.forms_b77a5c561934e089_4.0.9680.17206_none_05c1f948d2d4f333.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

10-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:19

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.workflow.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_fa79320498aff50d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 935

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_f1dfd08651e92cb6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 959

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.workflow.runtime_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_fa6ebe59703fb7f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,917

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.xaml_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_6966bb6443802f46.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 845

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.xml_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_521a06cfdf945a5a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,839

Data (UTC)

16-Dec-2017

Godzina (UTC)

17:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_af6eaab1eb3ad22d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,815

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_uiautomationclientsideproviders_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_9756e3db21ba65e6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 977

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_uiautomationclient_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_58cfe1683d7cb595.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_uiautomationprovider_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_eb01ef3277f20439.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 911

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_uiautomationtypes_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_70d36733f541f14d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 893

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_windowsbase_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_89f0d9fad58dff1b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,857

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,612

Data (UTC)

16-May-2019

Godzina (UTC)

03:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_9c956407509e17f0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

110,793

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_9a6b55f15128fe9e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,267

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_3e83dc38c76ed9c0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,287

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_e5c5b8cdf5a23cc0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,297

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_88697277140e10ae.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,257

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_9f79c282186ed7d0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2350

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_bb6982828367ccaf.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

30,130

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-dfdll_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_95f6dfdde7949d18.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 237

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_3a7c87a66cda072f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,331

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_502559cc6c2051f8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,331

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_5a5cd4b65f7472a1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 311

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_722b8159a03bf0fe.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,351

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_60e28f1e97d6793f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,833

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_82572df9aa9ef8af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,119

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_8b5bd56d445e8abb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,360

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_5097f71b5eb872fe.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 294

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-msvcp120_clr_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_18cf8e54306fbe4e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,273

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-msvcr120_clr_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_a92d28dd6e067090.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,273

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_af3eb3f78fe760c0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

11,611

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_5c6b3a38dcaa35cb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,272

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_b2ca85245bc2ee40.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,252

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_9cb4aa2555cad629.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,348

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_2ebf738ae3341c30.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,965

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_6aa9f6a9fa4e0bef.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,314

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_e75dc168c26e4e9a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,530

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_629a8d33c8ba7395.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 227

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-system.compo..del.dataannotations_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_21d7f74043ce260e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 814

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_bbc478b711f8fdb4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,658

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-system.data.entity_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_3e4680a59cb36c86.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 700

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

19:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_ba985dd4e30e3d2b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,718

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_53cbb19b6f5c7b5b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 262

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_985a5ae57bec8eb5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,257

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-wminet_utils_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_3d15bd01698110df.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,596

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

19:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-workflowserv..ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_31bf9861e83d613f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 402

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_af382f44c5f37d0e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,254

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_29912ffbae689605.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_system.data_b77a5c561934e089_4.0.9680.17142_none_6970dd3e4376cddb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 844

Data (UTC)

08-Oct-2018

Godzina (UTC)

18:06

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_system.transactions_b77a5c561934e089_4.0.9680.17105_none_e860eb16f7d85c0f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,892

Data (UTC)

31-Aug-2018

Godzina (UTC)

02:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_cbfffa71a5cc385f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2.838

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Windows RT 8.1

Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

Arm_047047b68a54c8f919ee124fcad92b32_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_3e08d41ca2d995c4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

637

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_07a7905b0b030a89c6e371782eef6998_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_9a232ccad0061ca5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

653

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_0aa59eb9c7e03282aaa5ab0a57120a72_31bf3856ad364e35_4.0.9600.21799_none_21f6d46c5a6db6b9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

646

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_0c7efb8497355bedea0ae5f29f53bf0d_b77a5c561934e089_4.0.9680.17206_none_01a49e92c5e76e9f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_10f74c997f27efc455c7cc1a377441f7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_0d291b9be6837b04.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_120a3a162fa3c531497da30d40801540_b77a5c561934e089_4.0.9680.17105_none_f0cf2dae68dedaad.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_12dd7615245a472235b9462988c6aa56_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_1f7eb7a54e3c3d78.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

620

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_15ba91e8a5bcbf8d7c4c10afb4b2d9f3_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_bda404376cd9c1ba.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

657

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_1d3e28b49ced6c9222121f2788ec0a2d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_e46f48df325c1f14.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

623

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_223e2eacee776252d5898efd7d50f583_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_ffc54100b39b1967.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

630

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_24a2e96fd7aa0c2da47cf248ac357f4e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_9e1ff44289516a41.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_26a50f302922e48527ea0cc7a93287a4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_4136e3430a5e3de9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

622

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_34707dcbd2e5821f8d4914a1e8bbc13b_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_ef55e6e32b8fdb98.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_3d0b34fc4769016c11a1c32fde58bda8_b77a5c561934e089_4.0.9680.17142_none_5540e9ec85f78d4d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

619

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_3d61f480fa57350d4f931437863ccdf4_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_a3a6a2fcae9e0e82.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

628

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_537bd9a18f8db704111cf7db3be0aa78_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_2888a92c7bb0a38c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

618

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_562f9a78336577f590126a0e7b7d3c67_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_a00e4a759594b5fb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_6438ac39bd6d67d7b1e0e0a49362312d_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_e3b91f687b4f7d0a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

620

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_6a60330f6f930e3f8b5e5961f64fa39f_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_d176e3e2ba995f9a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

638

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_6db941c065493b712f987d9f010396a1_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_10c0f674a410248d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_73722bf0822f61a3f5b6c2f9f42436e4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17143_none_18b22c4655b1ec2b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

624

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_7a0979d9cd0343e0bb89dab64cbb6676_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_e4c58a62951e366a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_8005a7fbb35eda357d11831a712348d4_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_a19cda9227170158.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

615

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_81b5ef2c8b5611d421bc2e244ae7f981_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_1dd13ea50ea1b8c3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

619

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_89efe90f86ef4bf7bb03bfe05e468935_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17139_none_101ef6856bf4ef46.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

624

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_9108db8fa21feef54940146820da68c6_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_f44dd8e710f170d9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_9474d28cd5617f5d258c34e8c7322be4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17206_none_b2ef4b8df7e1c557.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_94be27c53e9cd20d486e3af41c3ef205_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_1628b2f0cd22acc0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

622

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_99c62e32cecf6eba54eddfa9a318020f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_ac32c2563b7117bb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

625

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_9c9e45b31988b167f95814ee06679e22_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_df0d3e554d11bdc6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_9e1a5a3357e6d7dd2b9d3f319eb72291_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_b584ab8758c37d4d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

622

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_a1be64b4a53db8b9957e9866c148f7a1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_e2991aa301ceca9f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

652

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_a299354edab127ea6536c212f211e142_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_b52a5d7619e24371.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

643

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_a8536dafc0ed4906d609219aac885cb8_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_cc0395e78028dd6c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

630

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_b4d0ddfe099564fe728eb3893682a848_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_387251d442792296.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_cb039123f0e02c78bd35138169867699_b77a5c561934e089_4.0.9648.17116_none_8f9db010b4c2afe7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

632

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_ce8e23263f7db3ebfbb4a43489b244a9_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_bd7c31d7d31137aa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_e25970db032aaa4086b8ec5bd0c147c7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_34188304b607b509.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

636

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_f2874302db82a009a70200cb722cbfe4_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_b6a2c8fa5893d6ad.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

653

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_fa5fab3d5f5293e09339e53a54957493_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_55b7753f287aff95.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

616

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_ff5f69b876789ac7238f795c80ffbe95_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_159113d4d6b346dd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

631

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_9c9530a3509e69da.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

110,793

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_9f798f1e186f29ba.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2350

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_bb694f1e83681e99.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

30,130

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_60e25bba97d6cb29.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,833

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_8256fa95aa9f4a99.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,119

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_8b5ba209445edca5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,360

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_5097c3b75eb8c4e8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 294

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-msvcp120_clr_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_18d200ac306cdd14.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,273

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-msvcr120_clr_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_a92f9b356e038f56.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,273

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_629a59cfc8bac57f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 227

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

21:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-system.compo..del.dataannotations_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_21d7c3dc43ce77f8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 814

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_bbc4455311f94f9e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,658

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_ba982a70e30e8f15.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,718

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-wminet_utils_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_3d15899d698162c9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,596

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

19:39

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_netfx4-workflowserv..ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_31bf64fde83db329.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 402

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

06:03

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_system.data_b77a5c561934e089_4.0.9680.17142_none_6970a9da43771fc5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 844

Data (UTC)

08-Oct-2018

Godzina (UTC)

18:39

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_system.transactions_b77a5c561934e089_4.0.9680.17105_none_e860b7b2f7d8adf9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,892

Data (UTC)

31-Aug-2018

Godzina (UTC)

02:59

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Arm_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_cbffc70da5cc8a49.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2.838

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_smdiagnostics_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_736aa2773f4aa6a9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,857

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_226cb8c5f1a0f0b3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,881

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.componentmodel.dataannotations_31bf3856ad364e35_4.0.9600.21799_none_81e3ab1b87a5aa6d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 215

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.configuration_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17206_none_fffa8b58c6062a51.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

10-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:19

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.core_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_68d4d58843ecbd8d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 059

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_01f21b0a3b4145d2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,887

Data (UTC)

16-Dec-2017

Godzina (UTC)

17:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.deployment_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_0ed8873bf0a8dc12.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,881

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.directoryservices.protocols_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_5df7cae814161a17.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,983

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.drawing_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_3e70ab42b08c31af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,863

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.identitymodel_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_f232bd32d356fc5b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.management_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_eb519a60a9a5fc9f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,881

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

19:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.net.http_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17139_none_beac8ff000b50ea9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,869

Data (UTC)

03-Feb-2018

Godzina (UTC)

03:03

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.runtime.remoting_b77a5c561934e089_4.0.9648.17116_none_91b16910e26b9d42.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,917

Data (UTC)

31-Aug-2017

Godzina (UTC)

04:01

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_d73e4a286f269c42.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,947

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.security_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17143_none_6c8461fc647f6f2b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,869

Data (UTC)

02-Apr-2018

Godzina (UTC)

18:20

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.internals_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_fa47177b99f19cdc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 953

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_79c29e5119eded7e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 893

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.web.applicationservices_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_47e8606d5392a942.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 959

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.web.extensions_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_52374bf9acd79502.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,119

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.windows.forms_b77a5c561934e089_4.0.9680.17206_none_05c1f948d2d4f333.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

10-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:19

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.xaml_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_6966bb6443802f46.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 845

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.xml_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_521a06cfdf945a5a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,839

Data (UTC)

16-Dec-2017

Godzina (UTC)

17:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_af6eaab1eb3ad22d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,815

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1762

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:51

Platforma

Nie dotyczy

x86 Windows 8.1

Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

Msil_presentationframework-systemdata_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_9cbd90f5e3094dbd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,647

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_presentationframework_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_26b7c2df86d96ce9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,917

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_smdiagnostics_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_736aa2773f4aa6a9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,857

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_226cb8c5f1a0f0b3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,881

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.componentmodel.dataannotations_31bf3856ad364e35_4.0.9600.21799_none_81e3ab1b87a5aa6d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 215

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.configuration_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17206_none_fffa8b58c6062a51.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

10-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:19

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.core_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_68d4d58843ecbd8d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 059

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.data.entity_b77a5c561934e089_4.0.9648.17104_none_7fe208d753ee87b5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2101

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

19:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_01f21b0a3b4145d2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,887

Data (UTC)

16-Dec-2017

Godzina (UTC)

17:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.deployment_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_0ed8873bf0a8dc12.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,881

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.directoryser..s.accountmanagement_b77a5c561934e089_4.0.9664.17128_none_e3d78e42379e373f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,031

Data (UTC)

21-Dec-2017

Godzina (UTC)

07:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.directoryservices.protocols_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_5df7cae814161a17.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,983

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.drawing_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_3e70ab42b08c31af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,863

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.identitymodel.services_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_7c864a2ab3b0d0c3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 953

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.identitymodel_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_f232bd32d356fc5b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.management_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_eb519a60a9a5fc9f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,881

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

19:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.net.http_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17139_none_beac8ff000b50ea9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,869

Data (UTC)

03-Feb-2018

Godzina (UTC)

03:03

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.runtime.caching_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9632.17106_none_c4a66b839f6c09a6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 911

Data (UTC)

28-Apr-2017

Godzina (UTC)

20:40

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.runtime.remoting_b77a5c561934e089_4.0.9648.17116_none_91b16910e26b9d42.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,917

Data (UTC)

31-Aug-2017

Godzina (UTC)

04:01

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_d73e4a286f269c42.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,947

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.security_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17143_none_6c8461fc647f6f2b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,869

Data (UTC)

02-Apr-2018

Godzina (UTC)

18:20

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.channels_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_56ecb9790c1115a0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,947

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.discovery_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_7710aa4a770caca8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 953

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.internals_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_fa47177b99f19cdc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 953

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.routing_31bf3856ad364e35_4.0.9600.21799_none_3dd1f19772bd02a3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,941

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel.washosting_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_92e7612f70a715af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,508

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.servicemodel_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_79c29e5119eded7e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 893

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.web.applicationservices_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_47e8606d5392a942.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 959

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.web.extensions_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_52374bf9acd79502.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,119

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.windows.controls.ribbon_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_83a922570ce4a353.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,971

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.windows.forms_b77a5c561934e089_4.0.9680.17206_none_05c1f948d2d4f333.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

10-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:19

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.workflow.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_fa79320498aff50d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 935

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_f1dfd08651e92cb6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 959

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.workflow.runtime_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_fa6ebe59703fb7f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,917

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.xaml_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_6966bb6443802f46.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 845

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system.xml_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_521a06cfdf945a5a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,839

Data (UTC)

16-Dec-2017

Godzina (UTC)

17:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_system_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_af6eaab1eb3ad22d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,815

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_uiautomationclientsideproviders_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_9756e3db21ba65e6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 977

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_uiautomationclient_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_58cfe1683d7cb595.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,899

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_uiautomationprovider_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_eb01ef3277f20439.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 911

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_uiautomationtypes_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_70d36733f541f14d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 893

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Msil_windowsbase_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_89f0d9fad58dff1b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,857

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,194

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_032b4a9d69baed4bc46d97b46a1ea3c2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_dca3112c8d9ee56a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

636

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_047047b68a54c8f919ee124fcad92b32_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_3e0661c4a2dc76fe.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

637

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_0754aa07c1a547b80e0addddf73a0041_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_0f1d97b107e066f3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_0aa59eb9c7e03282aaa5ab0a57120a72_31bf3856ad364e35_4.0.9600.21799_none_21f462145a7097f3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

646

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_0bc879c9095a768cc74151078f09da32_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_9356e5336b87792d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_0c7efb8497355bedea0ae5f29f53bf0d_b77a5c561934e089_4.0.9680.17206_none_01a22c3ac5ea4fd9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_10f74c997f27efc455c7cc1a377441f7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_0d26a943e6865c3e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_12dd7615245a472235b9462988c6aa56_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_1f7c454d4e3f1eb2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

620

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_1a8f0ba91ef420a778a2e34b302b33e3_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_eb67ec57b117af64.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

633

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_1b9e7df8465625b7341946fe17b72995_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_4b6d66a2698d26e6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

632

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_1d3e28b49ced6c9222121f2788ec0a2d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_e46cd687325f004e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

623

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_2156814fba237de795f6da3944360c2e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_0bd5944e019ea763.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

637

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_23c44d3a14939a558d90c43e90395cda_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_5106d62e8d4f3da7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_24a2e96fd7aa0c2da47cf248ac357f4e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_9e1d81ea89544b7b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_25e642fe68ccb79513bc2be9fcd91fbf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_f7bf2456f4bbc06f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_26531c7e2799f52d7fc491da022d9bb0_b77a5c561934e089_4.0.9664.17128_none_85f3e168854494d3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

651

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_2b587ef46749fc0cfdf6f9aabd9d9328_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_167583083673daa3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

652

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_32560123a3743f1eccf92d36228625bd_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_2417178bc080256e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_34707dcbd2e5821f8d4914a1e8bbc13b_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_ef53748b2b92bcd2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_34ffa66da4fc44bd91fb77d69ceb3b80_b77a5c561934e089_4.0.9680.17142_none_420d0c18cf7e3c45.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

619

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_35dcfd5cc3487ba30f14968307e99986_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_4cd912ec86e83cfd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

618

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_37e8efdc43f389f8d471c77ec73f1f3c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_5848e539da791855.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

637

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_39af06a103ffb5855e99c7b9bc13405c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_9cf5d8295323c619.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_3a497cff9868f25b641baf7f54930bb4_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_4752813877f36985.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

632

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_3d61f480fa57350d4f931437863ccdf4_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_a3a430a4aea0efbc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

628

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_3e2be120c58a636537ed6a870158607c_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_1cf6b9bf179c6dd7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

641

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_48b83a49109b5bcf8c5de93ed102f50a_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_796ce7dfe94812ab.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

638

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_4ccd4a463af7c41af6511acaae416cf0_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_a25843d727374aa4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

620

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_54454677a3f186e96e12a7e437be7755_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_63066dda7dee3e60.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

653

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_561876af0f2eaf8ffe5200b225725a13_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_3e59aa7f1e29c57d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

630

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_575644b22eaf07cb127fded59685bc96_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_e2ee07dc816409f0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

632

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_581e10d53e48371967c937dded90ff86_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_805f08b93734e95f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

624

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_58535a9d80cec3caabae641519134dca_31bf3856ad364e35_4.0.9600.21799_none_3196bae6ed3ca43f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

636

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_59f7c3e2ec3a1327c5cbebb2a3719ea0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_6c267935e6df5d88.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

622

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_6438ac39bd6d67d7b1e0e0a49362312d_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_e3b6ad107b525e44.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

620

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_64f2e38c3a7bb74b379a6c8f67eba2b8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_fd86b4dc8100c578.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

634

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_6a60330f6f930e3f8b5e5961f64fa39f_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_d174718aba9c40d4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

638

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_6af485dc96c55a7db3a7a247eee16ac0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_487afe908cd5da59.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

631

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_6db941c065493b712f987d9f010396a1_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_10be841ca41305c7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_73722bf0822f61a3f5b6c2f9f42436e4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17143_none_18afb9ee55b4cd65.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

624

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_75a54ed8492005490a20cfe784cf6382_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_003cffe60bbb00df.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

640

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_76490b0ef39476773fef2e2db07f6284_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_95f35bf08d79e1d0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

622

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_7d51eddaf59f1b93e4e051d6d24f7c45_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_5ae293fc2fdbce82.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

636

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_8005a7fbb35eda357d11831a712348d4_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_a19a683a2719e292.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

615

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_81b5ef2c8b5611d421bc2e244ae7f981_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_1dcecc4d0ea499fd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

619

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_83c081f0a321504212c6b3d7bc091e1a_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_3a39465e40a1b6b7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_89efe90f86ef4bf7bb03bfe05e468935_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17139_none_101c842d6bf7d080.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

624

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_8b7a79c86a42a8e88d92cbd6a4b5b81b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_89ceca8ed1be9b88.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

630

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_9108db8fa21feef54940146820da68c6_b77a5c561934e089_4.0.9664.17118_none_f44b668f10f45213.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_9474d28cd5617f5d258c34e8c7322be4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17206_none_b2ecd935f7e4a691.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_94be27c53e9cd20d486e3af41c3ef205_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_16264098cd258dfa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

622

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_9bdd32389dc893488da16640faa97382_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_fcf11265cd1ce9c6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_a141de8901b6fc8667d06bffa03752d6_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_f53ecde39a348986.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

616

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_a299354edab127ea6536c212f211e142_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_b527eb1e19e524ab.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

643

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_a61bf16225575dca4ac545f8e64641d1_b77a5c561934e089_4.0.9648.17104_none_bd6f854bb1269c25.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_a8536dafc0ed4906d609219aac885cb8_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_cc01238f802bbea6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

630

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_ad54cb9308b7adf0cdaae6be9e341b18_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_06ef7435bcd8f264.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

628

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_b3eb1ca5ccdcb47f3cd5cac6865df57f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_a9305da0a4c9adda.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

628

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_b5a382afc9e27b3805e496f4dee1d54d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9632.17106_none_cebffd9c4ad6077e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

631

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_b5dc64f4072395b9d17ef59c97c5eb62_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_dcab4022845c26ae.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

630

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_ba4c1f89d1a0179137f9bd11f1bf45a2_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_1470062671ff6efb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

637

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_bdc125e0ebc336d8e20567e5c7189b7f_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_653d7464b64b7dd7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

653

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_bf2f786b457365366295e5216d6243f8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_d17c1f844c475c00.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

624

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_bfe0b894c7d7a5ed1fa5a444aa8c0dab_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_a699c224b9e76bb1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

636

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_c8660006a9ab80123db3f42f3b135441_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_c107031a93ddef6c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

657

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_cb039123f0e02c78bd35138169867699_b77a5c561934e089_4.0.9648.17116_none_8f9b3db8b4c59121.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

632

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_cd9d1d93b8a4bcc4cd4a5993d7bf8dd3_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_7243224ae01d2765.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

629

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_ce8e23263f7db3ebfbb4a43489b244a9_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_bd79bf7fd31418e4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_d089d7d27ed0e1487d891e34e4f3a0ae_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_626430148d4eda57.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

621

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_d263b2f98cdedcbfc923d126e0aa7e33_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_ace609f9a19b6acf.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

626

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_db0e9331ac74440100c83dbc7fb2c676_b77a5c561934e089_4.0.9680.17105_none_1c5d348314746ad3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

627

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_dc3a0f174a160c7fbf1ba91601366484_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_1ef70f1d8f6ec318.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

640

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_e775ec3b60cfce0f228730479e669e7d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_df07e18f7d49b1d5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

621

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_ecc5131b35c5f6c994e6a460ff3aab05_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_5f0e226a5628e7ab.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_edc3fab938444d647fd1eacd1ba0755c_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_9f44d0c100093964.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

638

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f49b156f014856148b064cbeafdf12af_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_bd668d65bded6444.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

633

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f5d8b426cca5a5f7e67763df003f0627_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_c514f91cc8fb8316.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

635

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f681e04cd8f25151c7d04d72e14d25fd_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_696e6109487c5f88.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

628

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f70c0172447c651b0eaac9492fa6655e_b77a5c561934e089_4.0.9680.17324_none_55a5dd45eea0c9bd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f8be01785c83e4571ad21f3e517b87a2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_bb349e1b37472e66.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

634

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f9bfbfa2bbe48bca3bdc06b613fdf6f4_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17235_none_ad28c384e2d710d5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

639

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_fcae06da1f518aeaf78a4b9e821578fe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_96e0af1236b8ebb2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

625

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9680.17299_none_9c956407509e17f0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

110,793

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_9a6b55f15128fe9e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,267

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_3e83dc38c76ed9c0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,287

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_e5c5b8cdf5a23cc0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,297

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_88697277140e10ae.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,257

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_9f79c282186ed7d0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2350

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_bb6982828367ccaf.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

30,130

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-dfdll_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_95f6dfdde7949d18.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 237

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_3a7c87a66cda072f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,331

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_502559cc6c2051f8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,331

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_5a5cd4b65f7472a1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 311

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_722b8159a03bf0fe.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,351

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_60e28f1e97d6793f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,833

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_82572df9aa9ef8af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,119

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_8b5bd56d445e8abb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,360

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_5097f71b5eb872fe.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 294

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-msvcp120_clr_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_18cf8e54306fbe4e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,273

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-msvcr120_clr_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_a92d28dd6e067090.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,273

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_af3eb3f78fe760c0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

11,611

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_5c6b3a38dcaa35cb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,272

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_b2ca85245bc2ee40.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,252

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_9cb4aa2555cad629.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,348

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_2ebf738ae3341c30.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,965

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_6aa9f6a9fa4e0bef.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,314

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-servicemodel_mof_files_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_d6552cc4b122a083.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,084

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_e75dc168c26e4e9a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,530

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17299_none_629a8d33c8ba7395.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 227

Data (UTC)

09-Apr-2019

Godzina (UTC)

20:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-system.compo..del.dataannotations_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.21799_none_21d7f74043ce260e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 814

Data (UTC)

07-Apr-2017

Godzina (UTC)

01:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_bbc478b711f8fdb4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,658

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-system.data.entity_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_3e4680a59cb36c86.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 700

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

19:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_ba985dd4e30e3d2b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,718

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_53cbb19b6f5c7b5b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 262

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_985a5ae57bec8eb5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,257

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-wminet_utils_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17104_none_3d15bd01698110df.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,596

Data (UTC)

15-Jun-2017

Godzina (UTC)

19:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-workflowserv..ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17235_none_31bf9861e83d613f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 402

Data (UTC)

21-Dec-2018

Godzina (UTC)

05:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_af382f44c5f37d0e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,254

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9680.17324_none_29912ffbae689605.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_system.data_b77a5c561934e089_4.0.9680.17142_none_6970dd3e4376cddb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 844

Data (UTC)

08-Oct-2018

Godzina (UTC)

18:06

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_system.transactions_b77a5c561934e089_4.0.9680.17105_none_e860eb16f7d85c0f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,892

Data (UTC)

31-Aug-2018

Godzina (UTC)

02:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17324_none_cbfffa71a5cc385f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2.838

Data (UTC)

15-May-2019

Godzina (UTC)

22:26

Platforma

Nie dotyczy

Jak uzyskać pomoc i obsługa techniczna, aby uzyskać tę aktualizację

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×