Opis poprawki dla programu Excel 2007, pakietu (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 24 kwietnia 2012

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy, które zostały naprawione w pakiecie poprawek programu Microsoft Office Excel 2007 z dnia 24 kwietnia 2012.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Załóżmy, że plik xls, który jest chroniony przez Zarządzanie prawami informacji (IRM) w udziale sieciowym. Po otwarciu pliku w programie Excel 2007, zostanie wyświetlone okno dialogowe Pliku w użyciu . Jednakże okno dialogowe nie wyświetla poprawną nazwę użytkownika, który jest zablokowany plik. W związku z tym nie można edytować pliku.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 33047 (OfficeQFE)

 • Parametr kwerendy tabeli w arkuszu nie jest aktualizowany, jeśli arkusz zawiera innej tabeli kwerendy w programie Excel 2007.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 32687 (OfficeQFE)

 • Załóżmy, że domyślny format zapisu jest ustawiony do wersji programu Excel 97 – 2003 binarnym Interchange File Format 8 (BIFF8) w programie Excel 2007. Podczas wysyłania pliku xlsx udostępnionego jako załącznik w wiadomości e-mail, a plik ma rozszerzenie nazwy pliku xlsx, ale ma zawartość BIFF8, nie można otworzyć pliku. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Program Excel nie może otworzyć pliku"Nazwa_pliku.xlsx", ponieważ format pliku lub rozszerzenie pliku jest nieprawidłowy. Sprawdź, czy plik nie został uszkodzony i czy rozszerzenie pliku odpowiada formatowi pliku.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 32750 (OfficeQFE)

Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć pakiet Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 2 lub zainstalowany Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2007 do zastosowania tego pakietu poprawek. Uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszych 2007 pakietu Office z dodatkiem Service pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2007

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze, aby zastosować tę aktualizację.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.
Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×