Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano poprawkę wstępną dotyczącą System Center Configuration Manager 2007 R3.

Ta poprawka jest wymagana na następujących komputerach z systemem System Center Configuration Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2):

 • Podstawowe i pomocnicze serwery witryn

 • Serwery konsoli administratora zdalnego

 • Serwery dostawców zdalnych

 • Komputery klienckie


Więcej informacji

Musisz zainstalować ten pakiet poprawek przed zainstalowaniem System Center Configuration Manager 2007 R3 na komputerze. Jeśli pakiet poprawek nie jest zainstalowany, podczas procesu instalacji jest wyświetlany następujący komunikat:

Program Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3 wymaga Configuration Manager 2007 QFE KB977384.

Ten problem występuje na komputerze pełniącym następującą rolę:

 • Serwer witryny dodatku Service Pack 2 (SP2) System Center Configuration Manager 2007

 • Konsola administracji zdalnej System Center Configuration Manager 2007 z dodatkiem SP2

 • Klient programu System Center Configuration Manager 2007 z dodatkiem SP2

Uwaga Funkcja zarządzania energią programu System Center Configuration Manager 2007 R3 nie działa na komputerach klienckich z dodatkiem SP2 System Center Configuration Manager 2007, jeśli ta poprawka nie jest zainstalowana.

Informacje dotyczące poprawek

Zainstaluj tę poprawkę na serwerze witryny, systemie klienckim lub konsoli administracji zdalnej przed zainstalowaniem System Center Configuration Manager 2007 R3.

Obsługiwana poprawka jest dostępna od firmy Microsoft. Jednak ta poprawka ma na celu naprawienie tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj tę poprawkę tylko do systemów, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może wymagać dodatkowych testów. Dlatego jeśli ten problem cię nie dotyczy poważnie, zalecamy zaczekanie na kolejną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, u góry tego artykułu z bazy wiedzy znajduje się sekcja "Dostępne do pobrania poprawki". Jeśli ta sekcja nie jest wyświetlana, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft i pomocą techniczną w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jest wymagane jakiekolwiek rozwiązywanie problemów, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do danej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć oddzielne żądanie obsługi, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W formularzu "Dostępne do pobrania poprawki" są wyświetlane języki, dla których jest dostępna poprawka. Jeśli nie widzisz swojego języka, oznacza to, że poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2) System Center Configuration Manager 2007.

Wymaganie ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące pliku

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć szczegółowe informacje


Wersja angielska (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki z atrybutami wymienionymi w poniższych tabelach. Daty i godziny tych plików są wymienione w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC). Daty i godziny tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą zmianą czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania określonych operacji na plikach.

System Center Configuration Manager 2007 — informacje o plikach

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Adminui.collectionproperty.dll

4.0.6487.2157

599,912

01-lut-2010

13:40

x86

Adminui.powermanagement.dll

4.0.6487.2157

55,144

01-lut-2010

13:40

x86

Adminui.tasksequencemediawizard.dll

4.0.6487.2157

333,672

01-lut-2010

13:40

x86

Adminui.transfersitesettingswizard.dll

4.0.6487.2157

448,360

01-lut-2010

13:40

x86

Adminui.uiresources.dll

4.0.6487.2157

4,274,024

01-lut-2010

13:40

x86

Adsource.dll

4.0.6487.2157

126,824

01-lut-2010

13:40

x86

Baseobj.dll

4.0.6487.2157

1,012,072

01-lut-2010

13:40

x86

Climsgs.dll

4.0.6487.2157

264,040

01-lut-2010

13:40

x86

Kolekcjeettings.mof

Nie dotyczy

2,123

01-lut-2010

13:40

Nie dotyczy

Managementclassdescriptions.xml

Nie dotyczy

887,883

01-lut-2010

13:40

Nie dotyczy

Osd_tasksequencemediawizard.xml

Nie dotyczy

5,325

01-lut-2010

13:40

Nie dotyczy

Policypv.dll

4.0.6487.2157

478,056

01-lut-2010

13:40

x86

Pwragentendpoint.dll

4.0.6487.2157

352,600

01-lut-2010

13:40

x86

Pwreventtask.dll

4.0.6487.2157

98,136

01-lut-2010

13:40

x86

Pwrhinvprov.dll

4.0.6487.2157

98,152

01-lut-2010

13:40

x86

Pwrmgmtschema.mof

Nie dotyczy

4,991

01-lut-2010

13:40

Nie dotyczy

Pwr_res.dll

4.0.6487.2157

3,072

21-lip-2010

03:26

x86

Replstcfg.exe

4.0.6487.2157

42,856

01-lut-2010

13:40

x86

Rolesetup.exe

4.0.6487.2157

342,888

01-lut-2010

13:40

x86

Sccm2007ac-sp2-kb977384-x86-enu.msp

Nie dotyczy

1,011,200

01-lut-2010

13:40

Nie dotyczy

Sitecomp.exe

4.0.6487.2157

508,776

01-lut-2010

13:40

x86

Smsprov.dll

4.0.6487.2157

3,888,488

01-lut-2010

13:40

x86

Tsspropertieslist.xml

Nie dotyczy

73,129

01-lut-2010

13:40

Nie dotyczyTa poprawka zawiera część klienta poprawki opisaną w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 977203. Jednak 977203 zawiera również zmiany dotyczące serwera witryny, które nie są zawarte w tej poprawce. Części tych dwóch poprawek nie nakładają się na serwery i można je zainstalować w dowolnej kolejności. Należy również pamiętać, że narzędzie CCMCertFix.exe rozpowszechniane z 977203 nie jest dołączone do tej poprawki. Aby uzyskać narzędzie CCMCertFix.exe, pobierz poprawkę opisaną w artykule z bazy wiedzy Knowledge Base 977203, a następnie uruchom następujące polecenie w celu wyodrębnienia zawartości poprawki:

msiexec.exe /a SCCM2007-SP2-KB977203-ENU.msi /qb targetdir=Path_To_Extract_To

Notes

 • W tym poleceniu symbol zastępczy Path_To_Extract_To reprezentuje lokalizację, w której zawartość poprawki powinna zostać wyodrębniona. Po wypakowaniu narzędzia CCMCertFix.exe można znaleźć narzędzie w tej lokalizacji.

 • Nazwa pliku .msi w tym poleceniu może się różnić w zależności od pobranej wersji zlokalizowanej. Sprawdź nazwę pobranego pliku .msi i odpowiednio zmień wiersz polecenia, jeśli jest to konieczne.


Instalowanie aktualizacji KB977384 podczas sekwencji zadańW przypadku wdrożeń systemu operacyjnego poprawka KB977384 musi zostać zainstalowana podczas sekwencji zadań programu ConfigMgr 2007 OSD w zadaniu Windows konfiguracji i ConfigMgr. W przeciwnym razie problem będzie nadal występować podczas wykonywania sekwencji zadań. Ponadto do zainstalowania poprawki nie można użyć zadania Zainstaluj oprogramowanie . Próba wykonania tej czynności spowoduje zatrzymanie usługi klienckiej ConfigMgr 2007, co spowoduje niepowodzenie sekwencji zadań.

Uwaga Jeśli aktualizacja klienta opisana w tym artykule jest instalowana w sekwencji zadań, nie jest konieczne instalowanie aktualizacji klienta opisanej w artykule z bazy wiedzy Knowledge Base 977203, ponieważ aktualizacja klienta jest zawarta w tej aktualizacji.

Aby zainstalować poprawkę KB977384 podczas sekwencji zadań programu ConfigMgr 2007 OSD, użyj opcji PATCH= opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

907423 Jak uwzględnić aktualizację w początkowej instalacji klienta

zaawansowanego programu Systems Management Server 2003 Aby zainstalować poprawkę KB977384 podczas sekwencji zadań programu ConfigMgr 2007 OSD, wykonaj następujące czynności:

 1. Zastosuj poprawkę na serwerze witryny.

 2. Po zastosowaniu poprawki na serwerze witryny pliki instalacji klienta programu ConfigMgr 2007 zostaną zaktualizowane w celu uwzględnienia poprawki KB977384 w katalogu \i386\hotfix\KB977384\ plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007. Ponieważ pliki instalacji klienta programu ConfigMgr 2007 zostały zaktualizowane, zaktualizuj punkty dystrybucji, w których znajduje się pakiet instalacyjny klienta programu ConfigMgr 2007.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sekwencję zadań, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

 4. Kliknij pozycję Konfiguracja okien i ConfigMgr.

 5. W polu Właściwości instalacji wpisz następujące polecenie:

  PATCH="C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID>\i386\hotfix\KB977384\SCCM2007AC-SP2-KB977384-x86-enu.msp"
  Uwaga

  • Symbol zastępczy <Package_ID> to identyfikator pakietu pakietu instalacyjnego programu ConfigMgr 2007 w programie ConfigMgr 2007.

  • Upewnij się, że jako część ścieżki dołączysz cudzysłowy. Nie umieszczaj jednak nawiasów kwadratowych otaczających symbol zastępczy.

  • Upewnij się, że jest używany identyfikator pakietu pakietu pakietu instalacyjnego klienta ConfigMgr 2007, a nie identyfikator pakietu poprawki KB977384.

  • Folder pamięci podręcznej _SMSTaskSequence znajduje się na dysku z największą ilością miejsca na dysku. Jeśli komputer ma wiele dysków lub partycji, folder _SMSTaskSequence może się pojawić na dysku innym niż dysk C. W tym scenariuszu zmień ścieżkę tak, aby wskazywała dysk zawierający folder _SMSTaskSequence. Nie zaleca się używania zmiennej _SMSTSMDataPath w ścieżce, ponieważ litera dysku w tej ścieżce może wyliczyć inaczej w Windows PE niż w pełnym Windows systemie operacyjnym.

  • Alternatywą dla korzystania ze ścieżki lokalnej wskazującej na pliki instalacyjne klienta programu ConfigMgr 2007 znajdujące się w lokalnej pamięci podręcznej sekwencji zadań można określić ścieżkę UNC wskazującą pliki instalacyjne klienta programu ConfigMgr 2007 w oryginalnym źródle pakietu lub w punkcie dystrybucji.

  • Sprawdź nazwę pliku msp znajdującego się w katalogu \i386\hotfix\KB977384\ plików instalacyjnych klienta programu ConfigMgr 2007. Nazwa może się różnić w zależności od ustawień regionalnych. Jeśli nazwa różni się od nazwy pliku msp, która jest używana w wierszu polecenia PATCH= w tym kroku, dostosuj nazwę odpowiednio.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK , aby zapisać sekwencję zadań.


Informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat System Center Configuration Manager 2007 R3, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

Szczegółowe informacje na temat funkcji i zalet programu System Center Configuration Manager 2007 R3Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji

oprogramowania firmy Microsoft Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania poprawki dla programu System Center Configuration Manager 2007, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2477182 Wskazówki dotyczące instalacji poprawek System Center Configuration Manager 2007

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×