Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wyświetl produkty, których dotyczy ten artykuł.

Wprowadzenie

W sierpniu 2017 aktualizacji dla dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 zawiera ulepszeń niezawodności zbiorczej programu .NET Framework 3.5.1. Firma Microsoft zaleca zastosowanie tej aktualizacji w ramach własnych procedur regularnej konserwacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, zobacz "Wymagania wstępne" i "Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia" sekcji.

Ważne

 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zaleca się zainstalowanie potrzebnego pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietów językowych systemu Windows.

Ulepszenia jakości i niezawodności

CLR

 • Bardzo rzadko wystąpienie ReaderWriterLock może ulec awarii podczas zwalniania blokady. Aby włączyć po wyrażeniu poprawka została wprowadzona zmiennej konfiguracji. Ustawić zmienną środowiskową COMPlus_ReaderWriterLock_UseFixedIdGeneration na wartość 1 , podczas uruchamiania aplikacji, aby rozwiązać problem.

USŁUGA WMI

 • Kod został zmieniony na ustawienie uprawnień zdarzeniami, tak aby mógł on obsługi zmian w wartości opcji.

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat aktualizacji odnosi się ona do systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4035036 sierpnia 2017 Podgląd zestawień jakości dla.NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 i 4.7 dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1: 15 sierpnia 2017

Jak uzyskać tę aktualizację

Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń, zobacz temat aktualizacji systemu Windows: często zadawane pytania dotyczące.

Wykazu usług Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny tej aktualizacji, przejdź do Wykazu usługi Microsoft Update www.

Windows Software Update Services (WSUS)

Na serwerze WSUS wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij Microsoft Windows Server Update Services 3.0.

 2. Rozwijania nazwa_komputera, a następnie kliknij akcję.

 3. Kliknij przycisk Importuj aktualizacje.

 4. Programu WSUS otworzy się okno przeglądarki, w którym może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie formantu ActiveX. Zainstalować formant ActiveX, aby kontynuować.

 5. Raz ActiveX formant jest zainstalowany, zostanie wyświetlony ekran wykazu usługi Microsoft Update. Wpisz 4035036 w polu wyszukiwania , a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 6. Zlokalizuj.NET Framework pakiety zgodne systemów operacyjnych, języków i procesorami w danym środowisku. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać je do koszyka.

 7. Po wybraniu wszystkie pakiety, które są potrzebne, kliknij przycisk Wyświetl koszyk.

 8. Kliknij przycisk Importuj , aby importować pakiety do serwera WSUS.

 9. Kliknij Zamknij po importowaniu pakietów, aby powróciæ do us³ug WSUS.

Aktualizacje są teraz dostępne do instalacji za pośrednictwem usług WSUS.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć zainstalowany .NET Framework 3.5.1 .

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji, jeśli są używane wszystkie pliki podlegające usterce, należy ponownie uruchomić komputer. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji.NET Framework, przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację 4014596 z dnia 16 maja 2017.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego plikom zmiany czasu (DST). Dodatkowo daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

presentationframework.dll

3.0.6920.8773

5,283,840

29-Mar-2017

13:05

reachframework.dll

3.0.6920.8773

532,480

29-Mar-2017

13:05

system.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11-Jul-2017

20:05

system.security.dll

2.0.50727.8759

270,336

28-Mar-2017

13:05

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8762

98304

07-Apr-2017

13:05

system.dll

2.0.50727.8759

3,203,072

28-Mar-2017

13:05

windowsbase.dll

3.0.6920.8773

1,257,472

29-Mar-2017

13:05

big5.nlp

66,728

23-Mar-2016

22:39

bopomofo.nlp

82,172

23-Mar-2016

22:39

ksc.nlp

116,756

23-Mar-2016

22:39

mscorlib.dll

2.0.50727.8762

4,554,752

07-Apr-2017

13:05

normidna.nlp

59,342

23-Mar-2016

22:39

normnfc.nlp

45,794

23-Mar-2016

22:39

normnfd.nlp

39,284

23-Mar-2016

22:39

normnfkc.nlp

66,384

23-Mar-2016

22:39

normnfkd.nlp

60,294

23-Mar-2016

22:39

prc.nlp

83,748

23-Mar-2016

22:39

prcp.nlp

83,748

23-Mar-2016

22:39

sortkey.nlp

262,148

23-Mar-2016

22:39

sorttbls.nlp

20,320

23-Mar-2016

22:39

xjis.nlp

28,288

23-Mar-2016

22:39

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8762

31,384

07-Apr-2017

13:05

mscordacwks.dll

2.0.50727.8762

990,368

07-Apr-2017

13:05

mscorwks.dll

2.0.50727.8762

5,946,520

07-Apr-2017

13:05

sos.dll

2.0.50727.8762

389,776

07-Apr-2017

13:05

webengine.dll

2.0.50727.8762

437,400

07-Apr-2017

13:05

wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11-Jul-2017

20:05

presentationcore.dll

3.0.6920.8773

4,222,976

29-Mar-2017

13:05

presentationfontcache.exe.config

161

23-Mar-2016

22:38

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8773

1,737,888

29-Mar-2017

13:05

system.data.dll

2.0.50727.8762

2,975,744

06-Apr-2017

13:05

system.printing.dll

3.0.6920.8773

372,736

29-Mar-2017

13:05

system.web.dll

2.0.50727.8762

5,287,936

07-Apr-2017

13:05

penimc.dll

3.0.6920.8773

68,752

29-Mar-2017

13:05

presentationframework.dll

3.0.6920.8773

5,283,840

29-Mar-2017

13:05

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8773

131,248

29-Mar-2017

13:05

reachframework.dll

3.0.6920.8773

532,480

29-Mar-2017

13:05

windowsbase.dll

3.0.6920.8773

1,257,472

29-Mar-2017

13:05

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

big5.nlp

66,728

23-Mar-2016

22:39

bopomofo.nlp

82,172

23-Mar-2016

22:39

ksc.nlp

116,756

23-Mar-2016

22:39

mscorlib.dll

2.0.50727.8762

4,571,136

07-Apr-2017

13:05

normidna.nlp

59,342

23-Mar-2016

22:40

normnfc.nlp

45,794

23-Mar-2016

22:40

normnfd.nlp

39,284

23-Mar-2016

22:40

normnfkc.nlp

66,384

23-Mar-2016

22:40

normnfkd.nlp

60,294

23-Mar-2016

22:40

prc.nlp

83,748

23-Mar-2016

22:40

prcp.nlp

83,748

23-Mar-2016

22:40

sortkey.nlp

262,148

23-Mar-2016

22:40

sorttbls.nlp

20,320

23-Mar-2016

22:40

xjis.nlp

28,288

23-Mar-2016

22:40

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8762

43,160

07-Apr-2017

13:05

mscordacwks.dll

2.0.50727.8762

1,757,344

07-Apr-2017

13:05

mscorwks.dll

2.0.50727.8762

10,007,704

07-Apr-2017

13:05

sos.dll

2.0.50727.8762

486,032

07-Apr-2017

13:05

system.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11-Jul-2017

20:05

system.security.dll

2.0.50727.8759

270,336

28-Mar-2017

13:05

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8762

98304

07-Apr-2017

13:05

system.dll

2.0.50727.8759

3,203,072

28-Mar-2017

13:05

webengine.dll

2.0.50727.8762

746,648

07-Apr-2017

13:05

wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

140,960

11-Jul-2017

20:05

presentationcore.dll

3.0.6920.8773

4,006,400

29-Mar-2017

13:05

presentationfontcache.exe.config

161

23-Mar-2016

22:39

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8773

2,256,032

29-Mar-2017

13:05

system.data.dll

2.0.50727.8762

3,150,336

06-Apr-2017

13:05

system.printing.dll

3.0.6920.8773

358,400

29-Mar-2017

13:05

system.web.dll

2.0.50727.8762

5,296,128

07-Apr-2017

13:05

penimc.dll

3.0.6920.8773

85,648

29-Mar-2017

13:05

presentationframework.dll

3.0.6920.8773

4,640,768

29-Mar-2017

13:05

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8773

172,208

29-Mar-2017

13:05

reachframework.dll

3.0.6920.8773

532,480

29-Mar-2017

13:05

windowsbase.dll

3.0.6920.8773

1,118,208

29-Mar-2017

13:05

presentationframework.dll

3.0.6920.8773

5,283,840

29-Mar-2017

13:05

reachframework.dll

3.0.6920.8773

532,480

29-Mar-2017

13:05

system.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11-Jul-2017

20:05

system.security.dll

2.0.50727.8759

270,336

28-Mar-2017

13:05

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8762

98304

07-Apr-2017

13:05

system.dll

2.0.50727.8759

3,203,072

28-Mar-2017

13:05

windowsbase.dll

3.0.6920.8773

1,257,472

29-Mar-2017

13:05

big5.nlp

66,728

23-Mar-2016

22:39

bopomofo.nlp

82,172

23-Mar-2016

22:39

ksc.nlp

116,756

23-Mar-2016

22:39

mscorlib.dll

2.0.50727.8762

4,554,752

07-Apr-2017

13:05

normidna.nlp

59,342

23-Mar-2016

22:39

normnfc.nlp

45,794

23-Mar-2016

22:39

normnfd.nlp

39,284

23-Mar-2016

22:39

normnfkc.nlp

66,384

23-Mar-2016

22:39

normnfkd.nlp

60,294

23-Mar-2016

22:39

prc.nlp

83,748

23-Mar-2016

22:39

prcp.nlp

83,748

23-Mar-2016

22:39

sortkey.nlp

262,148

23-Mar-2016

22:39

sorttbls.nlp

20,320

23-Mar-2016

22:39

xjis.nlp

28,288

23-Mar-2016

22:39

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8762

31,384

07-Apr-2017

13:05

mscordacwks.dll

2.0.50727.8762

990,368

07-Apr-2017

13:05

mscorwks.dll

2.0.50727.8762

5,946,520

07-Apr-2017

13:05

sos.dll

2.0.50727.8762

389,776

07-Apr-2017

13:05

webengine.dll

2.0.50727.8762

437,400

07-Apr-2017

13:05

wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11-Jul-2017

20:05

presentationcore.dll

3.0.6920.8773

4,222,976

29-Mar-2017

13:05

presentationfontcache.exe.config

161

23-Mar-2016

22:38

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8773

1,737,888

29-Mar-2017

13:05

system.data.dll

2.0.50727.8762

2,975,744

06-Apr-2017

13:05

system.printing.dll

3.0.6920.8773

372,736

29-Mar-2017

13:05

system.web.dll

2.0.50727.8762

5,287,936

07-Apr-2017

13:05

penimc.dll

3.0.6920.8773

68,752

29-Mar-2017

13:05

presentationframework.dll

3.0.6920.8773

5,283,840

29-Mar-2017

13:05

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8773

131,248

29-Mar-2017

13:05

reachframework.dll

3.0.6920.8773

532,480

29-Mar-2017

13:05

windowsbase.dll

3.0.6920.8773

1,257,472

29-Mar-2017

13:05

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

big5.nlp

66,728

23-Mar-2016

22:40

bopomofo.nlp

82,172

23-Mar-2016

22:40

ksc.nlp

116,756

23-Mar-2016

22:41

mscorlib.dll

2.0.50727.8762

4,014,080

07-Apr-2017

13:05

normidna.nlp

59,342

23-Mar-2016

22:41

normnfc.nlp

45,794

23-Mar-2016

22:41

normnfd.nlp

39,284

23-Mar-2016

22:41

normnfkc.nlp

66,384

23-Mar-2016

22:41

normnfkd.nlp

60,294

23-Mar-2016

22:41

prc.nlp

83,748

23-Mar-2016

22:41

prcp.nlp

83,748

23-Mar-2016

22:41

sortkey.nlp

262,148

23-Mar-2016

22:41

sorttbls.nlp

20,320

23-Mar-2016

22:41

xjis.nlp

28,288

23-Mar-2016

22:41

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8762

83,096

07-Apr-2017

13:05

mscordacwks.dll

2.0.50727.8762

3,083,424

07-Apr-2017

13:05

mscorwks.dll

2.0.50727.8762

20,404,376

07-Apr-2017

13:05

sos.dll

2.0.50727.8762

873,616

07-Apr-2017

13:05

system.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11-Jul-2017

20:05

system.security.dll

2.0.50727.8759

270,336

28-Mar-2017

13:06

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8762

98304

07-Apr-2017

13:05

system.dll

2.0.50727.8759

3,203,072

28-Mar-2017

13:06

webengine.dll

2.0.50727.8762

1,233,560

07-Apr-2017

13:05

wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

290,976

11-Jul-2017

20:05

system.data.dll

2.0.50727.8762

3,310,592

06-Apr-2017

13:05

system.web.dll

2.0.50727.8762

4,816,896

07-Apr-2017

13:05

system.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11-Jul-2017

20:05

system.security.dll

2.0.50727.8759

270,336

28-Mar-2017

13:05

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8762

98304

07-Apr-2017

13:05

system.dll

2.0.50727.8759

3,203,072

28-Mar-2017

13:05

big5.nlp

66,728

23-Mar-2016

22:39

bopomofo.nlp

82,172

23-Mar-2016

22:39

ksc.nlp

116,756

23-Mar-2016

22:39

mscorlib.dll

2.0.50727.8762

4,554,752

07-Apr-2017

13:05

normidna.nlp

59,342

23-Mar-2016

22:39

normnfc.nlp

45,794

23-Mar-2016

22:39

normnfd.nlp

39,284

23-Mar-2016

22:39

normnfkc.nlp

66,384

23-Mar-2016

22:39

normnfkd.nlp

60,294

23-Mar-2016

22:39

prc.nlp

83,748

23-Mar-2016

22:39

prcp.nlp

83,748

23-Mar-2016

22:39

sortkey.nlp

262,148

23-Mar-2016

22:39

sorttbls.nlp

20,320

23-Mar-2016

22:39

xjis.nlp

28,288

23-Mar-2016

22:39

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8762

31,384

07-Apr-2017

13:05

mscordacwks.dll

2.0.50727.8762

990,368

07-Apr-2017

13:05

mscorwks.dll

2.0.50727.8762

5,946,520

07-Apr-2017

13:05

sos.dll

2.0.50727.8762

389,776

07-Apr-2017

13:05

webengine.dll

2.0.50727.8762

437,400

07-Apr-2017

13:05

wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11-Jul-2017

20:05

system.data.dll

2.0.50727.8762

2,975,744

06-Apr-2017

13:05

system.web.dll

2.0.50727.8762

5,287,936

07-Apr-2017

13:05

 

Porady

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:

 

 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 używanego z systemami:

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1

  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×