Uwaga

Ta aktualizacja jest uwzględniona w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości pakiet zbiorczy z dnia 9 października 2018. Ta aktualizacja została wcześniej wydana w ramach pakietu zbiorczego Podgląd jakości na 18 września 2018.

Wprowadzenie

Aktualizacja września 2018 dla dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7, Windows Server 2008 R2 SP1 i Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) zawiera ulepszeń niezawodności zbiorczej w .NET Framework 4.5.2. Firma Microsoft zaleca zastosowanie tej aktualizacji w ramach własnych procedur regularnej konserwacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, zobacz sekcje wymagania wstępne i wymagania dotyczące ponownego uruchomienia .

Ważne Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zaleca się zainstalowanie potrzebnego pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietów językowych systemu Windows.

Ulepszenia jakości i niezawodności

CLR

 • Naprawia błąd, który występuje podczas analizowania japoński daty, które mają numer roku, która przekracza liczbę lat w erze japoński.

Aparat plików wykonywalnych języka wspólnego (CLR)

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat aktualizacji odnosi się ona do systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Aktualizacje zabezpieczeń, pakiet zbiorczy jakości 4459922 dla.NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 i 4.7.2 systemu Windows z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (KB 4459922)

4458611 września 2018 Podgląd zestawień jakości dla.NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 i 4.7.2 dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (KB 4458611)

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat aktualizacji odnosi się ona do systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Aktualizacje zabezpieczeń, pakiet zbiorczy jakości 4459925 dla.NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, 3.0 z dodatkiem SP2, 4.5.2 i 4.6 dla systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (KB 4459925)

Podgląd września 2018 4458614 zestawień jakości programu.NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, 3.0 z dodatkiem SP2, 4.5.2 i 4.6 dla systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (KB 4458614)

Jak uzyskać tę aktualizację

Usługa Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń, zobacz temat aktualizacji systemu Windows: często zadawane pytania dotyczące.

Wykaz usługi Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny tej aktualizacji, przejdź do stosowne wykazu usługi Microsoft Updatewitryny sieci Web:

 • Dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 przejdź do aktualizacji 4459922.

 • Dla systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, przejdź do aktualizacji 4459925.

Windows Software Update Services (WSUS)

Na serwerze WSUS wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz Start, wybierz polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz program Microsoft Windows Server Update Services 3.0.

 2. Rozwiń węzeł nazwa_komputera, a następnie wybierz akcję.

 3. Wybierz Importuj aktualizacje.

 4. Program WSUS otwiera okno przeglądarki, w którym może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie formantu ActiveX. Należy zainstalować formant ActiveX, aby kontynuować.

 5. Po zainstalowaniu formantu ActiveX, zostanie wyświetlony ekran Wykazu usługi Microsoft Update . Wpisz 4459922 dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 lub typu 4459925 dla systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 w polu wyszukiwania , a następnie wybierz opcję Wyszukiwanie.

 6. Zlokalizuj pakiety.NET Framework, które odpowiadają systemów operacyjnych, języków i procesorami w danym środowisku. Wybierz polecenie Dodaj , aby dodać je do koszyka.

 7. Po wybraniu wszystkich potrzebnych pakietów, wybierz pozycję Wyświetl koszyk.

 8. Aby importować pakiety do serwera WSUS, wybierz opcję Importuj.

 9. Po zaimportowaniu pakietów, wybierz Zamknij aby powrócić do programu WSUS.

Aktualizacje są teraz dostępne do instalacji za pośrednictwem usług WSUS.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć zainstalowany .NET Framework 4.5.2 .

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji, jeśli są używane wszystkie pliki podlegające usterce, należy ponownie uruchomić komputer. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji.NET Framework, przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji 4346080 i 4346083.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego z bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,713,560

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

3,194,664

14-Aug-2018

20:50

vbc.exe

12.0.52415.36415

2,459,256

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

14-Aug-2018

20:50

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

14-Aug-2018

20:50

Accessibility.dll

4.0.30319.36415

36,008

14-Aug-2018

20:50

AddInProcess.exe

4.0.30319.36415

42,104

14-Aug-2018

20:50

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36415

42,104

14-Aug-2018

20:50

AddInUtil.exe

4.0.30319.36415

42,104

14-Aug-2018

20:50

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

170,664

14-Aug-2018

20:50

alink.dll

12.0.52415.36415

116,888

14-Aug-2018

20:50

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

14-Aug-2018

20:50

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

98,424

14-Aug-2018

20:50

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

55,928

14-Aug-2018

20:50

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

28,352

14-Aug-2018

20:50

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

34,488

14-Aug-2018

20:50

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

24,760

14-Aug-2018

20:50

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36430

41,616

14-Aug-2018

20:50

aspnet_perf.ini

997,498

14-Aug-2018

20:50

aspnet_perf2.ini

995,542

14-Aug-2018

20:50

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

14-Aug-2018

20:50

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

45,176

14-Aug-2018

20:50

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

41,080

14-Aug-2018

20:50

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,608

14-Aug-2018

20:50

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

45,688

14-Aug-2018

20:50

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36430

43,104

14-Aug-2018

20:50

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36415

509,624

14-Aug-2018

20:50

CasPol.exe

4.0.30319.36415

108,152

14-Aug-2018

20:50

clr.dll

4.0.30319.36468

6,938,216

14-Aug-2018

20:53

CLR-ETW.man

303,549

14-Aug-2018

20:50

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

106,688

14-Aug-2018

20:50

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

14-Aug-2018

20:50

clrjit.dll

4.0.30319.36468

509,048

14-Aug-2018

20:53

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36415

176,760

14-Aug-2018

20:50

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

127,672

14-Aug-2018

20:50

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

14-Aug-2018

20:50

csc.exe

4.0.30319.36415

1,853,048

14-Aug-2018

20:50

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

14-Aug-2018

20:50

Culture.dll

4.0.30319.36415

54,432

14-Aug-2018

20:50

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

95,936

14-Aug-2018

20:50

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

43,128

14-Aug-2018

20:50

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

14-Aug-2018

20:50

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36415

73,336

14-Aug-2018

20:50

dfdll.dll

4.0.30319.36415

141,976

14-Aug-2018

20:50

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18 600

14-Aug-2018

20:50

dfsvc.exe

4.0.30319.36415

23,160

14-Aug-2018

20:50

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

859,824

14-Aug-2018

20:50

dw20.exe

4.0.30319.36415

45,176

14-Aug-2018

20:50

EdmGen.exe

4.0.30319.36415

85,624

14-Aug-2018

20:50

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

14-Aug-2018

20:50

filetracker.dll

12.0.52415.36415

226,992

14-Aug-2018

20:50

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

14-Aug-2018

20:50

fusion.dll

4.0.30319.36415

74,904

14-Aug-2018

20:50

ie.browser

5,166

14-Aug-2018

20:50

ilasm.exe

4.0.30319.36415

297,080

14-Aug-2018

20:50

InstallPersistSqlState.sql

54,647

14-Aug-2018

20:50

InstallSqlState.sql

54,427

14-Aug-2018

20:50

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

14-Aug-2018

20:50

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,568

14-Aug-2018

20:50

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

68,280

14-Aug-2018

20:50

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

14-Aug-2018

20:50

jsc.exe

12.0.52415.36415

47,224

14-Aug-2018

20:50

locale.nlp

419,632

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36415

54,160

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36415

85,248

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36415

1,448,128

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36415

668,376

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36415

101,608

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36415

1,191,152

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36415

273,664

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Common.targets

262,547

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36415

492,224

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36415

53,000

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

14-Aug-2018

20:53

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36415

184,584

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36415

407,824

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,336

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52415.36415

50,920

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,160

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36415

141,192

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.WinFX.targets

42,213

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36415

32,888

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Xaml.targets

19,848

14-Aug-2018

20:50

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.JScript.dll

12.0.52415.36415

758,984

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.JScript.tlb

12.0.52415.36415

57856

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52415.36415

108,840

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52415.36415

360,208

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52415.36415

651,488

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualC.dll

12.0.52415.36415

30,408

14-Aug-2018

20:50

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

107,176

14-Aug-2018

20:50

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

267,896

14-Aug-2018

20:50

mscordacwks.dll

4.0.30319.36468

1,284,232

14-Aug-2018

20:53

mscordbi.dll

4.0.30319.36468

1,107,584

14-Aug-2018

20:53

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

14-Aug-2018

20:50

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

516,264

14-Aug-2018

20:50

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

14-Aug-2018

20:50

mscorlib.dll

4.0.30319.36468

5,268,016

14-Aug-2018

20:53

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

75,424

14-Aug-2018

20:50

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

139,952

14-Aug-2018

20:50

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

14-Aug-2018

20:50

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

104,632

14-Aug-2018

20:50

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

14-Aug-2018

20:50

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

25,760

14-Aug-2018

20:50

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

414,880

14-Aug-2018

20:50

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

103,552

14-Aug-2018

20:50

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

14-Aug-2018

20:50

ngen.exe

4.0.30319.36415

140,920

14-Aug-2018

20:50

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

74,928

14-Aug-2018

20:50

normalization.dll

4.0.30319.36415

31,416

14-Aug-2018

20:50

PenIMC.dll

4.0.30319.36415

81,560

14-Aug-2018

20:50

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

204,464

14-Aug-2018

20:50

peverify.dll

4.0.30319.36468

163,960

14-Aug-2018

20:53

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36415

604,536

14-Aug-2018

20:50

PresentationCore.dll

4.0.30319.36415

3,226,976

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36415

249,232

14-Aug-2018

20:50

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36415

177,560

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36415

181,144

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36415

484,752

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36415

208,272

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36415

6,221,688

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36415

25,352

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36415

23,816

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36415

24,336

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36415

24,832

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36415

22,800

14-Aug-2018

20:50

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36415

186,072

14-Aug-2018

20:50

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36415

84,720

14-Aug-2018

20:50

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36415

790,248

14-Aug-2018

20:50

PresentationUI.dll

4.0.30319.36415

847,032

14-Aug-2018

20:50

ReachFramework.dll

4.0.30319.36415

595,288

14-Aug-2018

20:50

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,632

14-Aug-2018

20:50

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

45,176

14-Aug-2018

20:50

regtlib.exe

12.0.52415.36415

84,600

14-Aug-2018

20:50

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,720

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,744

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

77,056

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

226,424

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

14-Aug-2018

20:50

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36460

29,760

14-Aug-2018

20:50

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36460

74,736

14-Aug-2018

20:50

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36415

139,896

14-Aug-2018

20:50

SOS.dll

4.0.30319.36468

762,472

14-Aug-2018

20:53

System.Speech.dll

4.0.30319.36415

686,424

14-Aug-2018

20:50

sysglobl.dll

4.0.30319.36415

133,264

14-Aug-2018

20:50

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36415

718,256

14-Aug-2018

20:50

System.Activities.dll

4.0.30319.36460

1,582,680

14-Aug-2018

20:50

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

144,176

14-Aug-2018

20:50

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36415

2,140,568

14-Aug-2018

20:50

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36415

52,440

14-Aug-2018

20:50

System.AddIn.dll

4.0.30319.36415

163,512

14-Aug-2018

20:50

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36415

29,456

14-Aug-2018

20:50

System.Collections.dll

4.0.30319.36415

29,896

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36415

29,992

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36415

312,104

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.Composition.Registration.dll

4.0.30319.36415

62,848

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36415

120,640

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36415

29,400

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36415

29,504

14-Aug-2018

20:50

System.Core.dll

4.0.30319.36415

1,271,976

14-Aug-2018

20:50

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36415

72,464

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

1,087,208

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36415

4,099,280

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36415

698,568

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36415

448,240

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36415

176,368

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36415

684,248

14-Aug-2018

20:50

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36415

29,960

14-Aug-2018

20:50

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36415

29,424

14-Aug-2018

20:50

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36415

29,424

14-Aug-2018

20:50

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36415

29,440

14-Aug-2018

20:50

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36415

297,776

14-Aug-2018

20:50

System.Dynamic.dll

4.0.30319.36415

134,320

14-Aug-2018

20:50

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36415

29,928

14-Aug-2018

20:50

System.Globalization.dll

4.0.30319.36415

29,400

14-Aug-2018

20:50

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36460

1,095,192

14-Aug-2018

20:50

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36415

145,680

14-Aug-2018

20:50

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36460

199,888

14-Aug-2018

20:50

System.IO.dll

4.0.30319.36415

29,336

14-Aug-2018

20:50

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36415

134,992

14-Aug-2018

20:50

System.Linq.dll

4.0.30319.36415

29,344

14-Aug-2018

20:50

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36415

31,472

14-Aug-2018

20:50

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,400

14-Aug-2018

20:50

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36415

29,408

14-Aug-2018

20:50

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36415

146,696

14-Aug-2018

20:50

System.Net.dll

4.0.30319.36415

259,744

14-Aug-2018

20:50

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36415

29,400

14-Aug-2018

20:50

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36415

29,456

14-Aug-2018

20:50

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,408

14-Aug-2018

20:50

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36415

29,392

14-Aug-2018

20:50

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36415

29,904

14-Aug-2018

20:50

System.Printing.dll

4.0.30319.36415

343,384

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.dll

4.0.30319.36415

29,896

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36415

29,416

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36415

29,488

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36415

29,488

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,448

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,448

14-Aug-2018

20:50

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36415

29,472

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.dll

4.0.30319.36415

36,528

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

173,344

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,432

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36415

32,536

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36415

29,560

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36415

29,424

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36460

1,061,448

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36415

29,480

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,520

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36415

29,984

14-Aug-2018

20:50

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36415

29,432

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36415

204,184

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36415

570,264

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36460

161,056

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36460

314,152

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36460

6,388,240

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36415

29,440

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36415

29,936

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36460

254,616

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36415

29,432

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36415

34,072

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36415

132,496

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36415

29,960

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36415

23,312

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36460

41,096

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36415

332,520

14-Aug-2018

20:50

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36415

29,400

14-Aug-2018

20:50

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,464

14-Aug-2018

20:50

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

29,456

14-Aug-2018

20:50

System.Threading.dll

4.0.30319.36415

29,888

14-Aug-2018

20:50

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36415

30,432

14-Aug-2018

20:50

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,472

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36415

22,912

14-Aug-2018

20:50

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36430

71,424

14-Aug-2018

20:50

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

106,928

14-Aug-2018

20:50

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36415

44,952

14-Aug-2018

20:50

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36415

248,696

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

172,264

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36415

166,088

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36415

354,704

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36430

1,859,280

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36415

22,376

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.dll

4.0.30319.36415

31,416

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

82,904

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,726,392

14-Aug-2018

20:50

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36465

1,071,272

14-Aug-2018

20:50

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36465

1,565,368

14-Aug-2018

20:50

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36465

506,520

14-Aug-2018

20:50

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36415

455,040

14-Aug-2018

20:50

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36415

42,704

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36415

163,512

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36415

29,928

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36415

45,808

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36415

29,912

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36415

29,936

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36415

109,272

14-Aug-2018

20:50

System.Configuration.dll

4.0.30319.36415

402,648

14-Aug-2018

20:50

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36415

103,176

14-Aug-2018

20:50

System.Data.dll

4.0.30319.36415

3,209,392

14-Aug-2018

20:50

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

509,672

14-Aug-2018

20:50

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36430

752,312

14-Aug-2018

20:50

System.Deployment.dll

4.0.30319.36415

853,704

14-Aug-2018

20:50

System.Design.dll

4.0.30319.36415

5,056,176

14-Aug-2018

20:50

System.Device.dll

4.0.30319.36415

64,184

14-Aug-2018

20:50

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36415

425,712

14-Aug-2018

20:50

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36415

203,056

14-Aug-2018

20:50

System.dll

4.0.30319.36460

3,490,240

14-Aug-2018

20:50

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36415

113,888

14-Aug-2018

20:50

System.Drawing.dll

4.0.30319.36415

598,712

14-Aug-2018

20:50

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7680

14-Aug-2018

20:50

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,552

14-Aug-2018

20:50

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

86,784

14-Aug-2018

20:50

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

14-Aug-2018

20:50

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

111,104

14-Aug-2018

20:50

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36415

71,896

14-Aug-2018

20:50

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36415

28,936

14-Aug-2018

20:50

System.Management.dll

4.0.30319.36415

417,480

14-Aug-2018

20:50

System.Messaging.dll

4.0.30319.36415

274,112

14-Aug-2018

20:50

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36415

202,432

14-Aug-2018

20:50

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36415

50,944

14-Aug-2018

20:50

System.Numerics.dll

4.0.30319.36415

86,208

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36415

108,272

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36415

348,904

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36415

142,192

14-Aug-2018

20:50

System.Security.dll

4.0.30319.36440

301,648

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36415

134,872

14-Aug-2018

20:50

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

14-Aug-2018

20:50

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

289,488

14-Aug-2018

20:50

System.Web.dll

4.0.30319.36430

5,464,208

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36415

839,880

14-Aug-2018

20:50

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

107,768

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36415

858,320

14-Aug-2018

20:50

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36415

751,512

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36415

4,859,608

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36415

68,520

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36415

29,072

14-Aug-2018

20:50

System.Xaml.dll

4.0.30319.36415

640,672

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.dll

4.0.30319.36430

2,705,032

14-Aug-2018

20:50

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

101,024

14-Aug-2018

20:50

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36415

178,536

14-Aug-2018

20:50

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36415

365,984

14-Aug-2018

20:50

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36415

48,496

14-Aug-2018

20:50

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36415

105,832

14-Aug-2018

20:50

webengine.dll

4.0.30319.36430

24,720

14-Aug-2018

20:50

webengine4.dll

4.0.30319.36430

509,584

14-Aug-2018

20:50

WindowsBase.dll

4.0.30319.36415

1,241,936

14-Aug-2018

20:50

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36415

102,784

14-Aug-2018

20:50

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

126,136

14-Aug-2018

20:50

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

14-Aug-2018

20:50

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36465

75,512

14-Aug-2018

20:50

wpf-etw.man

151,330

14-Aug-2018

20:50

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36415

19,168

14-Aug-2018

20:50

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36415

24,696

14-Aug-2018

20:50

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36415

1,648,304

14-Aug-2018

20:50

WsatConfig.exe

4.0.30319.36415

155,256

14-Aug-2018

20:50

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36415

133,976

14-Aug-2018

20:50

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36415

68,280

14-Aug-2018

20:50

ThirdPartyNotices.txt

20,126

14-Aug-2018

20:53

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52468.36468

536,728

14-Aug-2018

20:53

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52468.36468

875,672

14-Aug-2018

20:53

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,713,560

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

4,008,232

14-Aug-2018

20:52

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

3,194,664

14-Aug-2018

20:50

vbc.exe

12.0.52415.36415

3,546,232

14-Aug-2018

20:52

vbc.exe

12.0.52415.36415

2,459,256

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

14-Aug-2018

20:52

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

14-Aug-2018

20:50

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

14-Aug-2018

20:52

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

14-Aug-2018

20:50

Accessibility.dll

4.0.30319.36415

36,008

14-Aug-2018

20:50

AddInProcess.exe

4.0.30319.36415

42,104

14-Aug-2018

20:50

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36415

42,104

14-Aug-2018

20:50

AddInUtil.exe

4.0.30319.36415

42,104

14-Aug-2018

20:50

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

188,072

14-Aug-2018

20:52

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

170,664

14-Aug-2018

20:50

alink.dll

12.0.52415.36415

145,048

14-Aug-2018

20:52

alink.dll

12.0.52415.36415

116,888

14-Aug-2018

20:50

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

14-Aug-2018

20:52

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

14-Aug-2018

20:50

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

115,832

14-Aug-2018

20:52

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

98,424

14-Aug-2018

20:50

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

54,904

14-Aug-2018

20:52

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

55,928

14-Aug-2018

20:50

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

29,888

14-Aug-2018

20:52

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

28,352

14-Aug-2018

20:50

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

37,560

14-Aug-2018

20:52

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

34,488

14-Aug-2018

20:50

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

25,776

14-Aug-2018

20:52

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

24,760

14-Aug-2018

20:50

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36430

45,208

14-Aug-2018

20:52

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36430

41,616

14-Aug-2018

20:50

aspnet_perf.ini

997,498

14-Aug-2018

20:50

aspnet_perf2.ini

995,542

14-Aug-2018

20:50

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

14-Aug-2018

20:52

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

14-Aug-2018

20:50

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

44,664

14-Aug-2018

20:52

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

45,176

14-Aug-2018

20:50

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

43,640

14-Aug-2018

20:52

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

41,080

14-Aug-2018

20:50

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,096

14-Aug-2018

20:52

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,608

14-Aug-2018

20:50

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

50,808

14-Aug-2018

20:52

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

45,688

14-Aug-2018

20:50

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36430

47,712

14-Aug-2018

20:52

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36430

43,104

14-Aug-2018

20:50

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36415

509,624

14-Aug-2018

20:50

CasPol.exe

4.0.30319.36415

107,640

14-Aug-2018

20:52

CasPol.exe

4.0.30319.36415

108,152

14-Aug-2018

20:50

clr.dll

4.0.30319.36468

10,071,544

14-Aug-2018

21:30

clr.dll

4.0.30319.36468

6,938,216

14-Aug-2018

20:53

CLR-ETW.man

303,557

14-Aug-2018

20:52

CLR-ETW.man

303,549

14-Aug-2018

20:50

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

122,048

14-Aug-2018

20:52

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

106,688

14-Aug-2018

20:50

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

14-Aug-2018

20:52

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

14-Aug-2018

20:50

clrjit.dll

4.0.30319.36468

1,235,968

14-Aug-2018

21:30

clrjit.dll

4.0.30319.36468

509,048

14-Aug-2018

20:53

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36415

176,760

14-Aug-2018

20:50

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

153,784

14-Aug-2018

20:52

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

127,672

14-Aug-2018

20:50

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

14-Aug-2018

20:50

csc.exe

4.0.30319.36415

2,637,432

14-Aug-2018

20:52

csc.exe

4.0.30319.36415

1,853,048

14-Aug-2018

20:50

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

14-Aug-2018

20:52

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

14-Aug-2018

20:50

Culture.dll

4.0.30319.36415

63,648

14-Aug-2018

20:52

Culture.dll

4.0.30319.36415

54,432

14-Aug-2018

20:50

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

104,648

14-Aug-2018

20:52

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

95,936

14-Aug-2018

20:50

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

46,712

14-Aug-2018

20:52

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

43,128

14-Aug-2018

20:50

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

14-Aug-2018

20:52

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

14-Aug-2018

20:50

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36415

73,336

14-Aug-2018

20:50

dfdll.dll

4.0.30319.36415

165,528

14-Aug-2018

20:52

dfdll.dll

4.0.30319.36415

141,976

14-Aug-2018

20:50

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,608

14-Aug-2018

20:52

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18 600

14-Aug-2018

20:50

dfsvc.exe

4.0.30319.36415

23,160

14-Aug-2018

20:50

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

1,068,208

14-Aug-2018

20:52

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

859,824

14-Aug-2018

20:50

dw20.exe

4.0.30319.36415

51,320

14-Aug-2018

20:52

dw20.exe

4.0.30319.36415

45,176

14-Aug-2018

20:50

EdmGen.exe

4.0.30319.36415

85,624

14-Aug-2018

20:50

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

14-Aug-2018

20:52

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

14-Aug-2018

20:50

filetracker.dll

12.0.52415.36415

262,832

14-Aug-2018

20:52

filetracker.dll

12.0.52415.36415

226,992

14-Aug-2018

20:50

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

14-Aug-2018

20:52

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

14-Aug-2018

20:50

fusion.dll

4.0.30319.36415

92,832

14-Aug-2018

20:52

fusion.dll

4.0.30319.36415

74,904

14-Aug-2018

20:50

ie.browser

5,166

14-Aug-2018

20:52

ie.browser

5,166

14-Aug-2018

20:50

ilasm.exe

4.0.30319.36415

363,640

14-Aug-2018

20:52

ilasm.exe

4.0.30319.36415

297,080

14-Aug-2018

20:50

InstallPersistSqlState.sql

54,647

14-Aug-2018

20:52

InstallPersistSqlState.sql

54,647

14-Aug-2018

20:50

InstallSqlState.sql

54,427

14-Aug-2018

20:52

InstallSqlState.sql

54,427

14-Aug-2018

20:50

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

14-Aug-2018

20:52

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

14-Aug-2018

20:50

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,056

14-Aug-2018

20:52

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,568

14-Aug-2018

20:50

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

76,472

14-Aug-2018

20:52

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

68,280

14-Aug-2018

20:50

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

14-Aug-2018

20:52

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

14-Aug-2018

20:50

jsc.exe

12.0.52415.36415

47,224

14-Aug-2018

20:50

locale.nlp

419,632

14-Aug-2018

20:52

locale.nlp

419,632

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36415

54,160

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36415

85,248

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36415

1,448,128

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36415

668,376

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36415

101,608

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36415

1,191,152

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36415

273,664

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

14-Aug-2018

20:52

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Common.targets

262,547

14-Aug-2018

20:52

Microsoft.Common.targets

262,547

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36415

492,224

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36415

53,000

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

14-Aug-2018

20:53

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36415

184,584

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36415

407,824

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,848

14-Aug-2018

20:52

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,336

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52415.36415

50,920

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36415

141,192

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,168

14-Aug-2018

20:52

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,160

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.WinFX.targets

42,213

14-Aug-2018

20:52

Microsoft.WinFX.targets

42,213

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36415

32,888

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.Xaml.targets

19,848

14-Aug-2018

20:52

Microsoft.Xaml.targets

19,848

14-Aug-2018

20:50

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

14-Aug-2018

20:52

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.JScript.dll

12.0.52415.36415

758,984

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.JScript.tlb

12.0.52415.36415

57856

14-Aug-2018

20:52

Microsoft.JScript.tlb

12.0.52415.36415

57856

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52415.36415

108,840

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52415.36415

360,208

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52415.36415

651,488

14-Aug-2018

20:50

Microsoft.VisualC.Dll

12.0.52415.36415

30,408

14-Aug-2018

20:50

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

113,320

14-Aug-2018

20:52

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

107,176

14-Aug-2018

20:50

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

263,288

14-Aug-2018

20:52

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

267,896

14-Aug-2018

20:50

mscordacwks.dll

4.0.30319.36468

1,732,632

14-Aug-2018

21:30

mscordacwks.dll

4.0.30319.36468

1,284,232

14-Aug-2018

20:53

mscordbi.dll

4.0.30319.36468

1,534,984

14-Aug-2018

21:30

mscordbi.dll

4.0.30319.36468

1,107,584

14-Aug-2018

20:53

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

14-Aug-2018

20:52

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

14-Aug-2018

20:50

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

636,072

14-Aug-2018

20:52

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

516,264

14-Aug-2018

20:50

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

14-Aug-2018

20:52

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

14-Aug-2018

20:50

mscorlib.dll

4.0.30319.36468

5,221,896

14-Aug-2018

21:30

mscorlib.dll

4.0.30319.36468

5,268,016

14-Aug-2018

20:53

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

85,152

14-Aug-2018

20:52

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

75,424

14-Aug-2018

20:50

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

169,648

14-Aug-2018

20:52

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

139,952

14-Aug-2018

20:50

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

14-Aug-2018

20:52

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

14-Aug-2018

20:50

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

127,160

14-Aug-2018

20:52

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

104,632

14-Aug-2018

20:50

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

14-Aug-2018

20:52

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

14-Aug-2018

20:50

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

26,272

14-Aug-2018

20:52

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

25,760

14-Aug-2018

20:50

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

523,424

14-Aug-2018

20:52

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

414,880

14-Aug-2018

20:50

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

124,024

14-Aug-2018

20:52

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

103,552

14-Aug-2018

20:50

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

14-Aug-2018

20:52

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

14-Aug-2018

20:50

ngen.exe

4.0.30319.36415

171,128

14-Aug-2018

20:52

ngen.exe

4.0.30319.36415

140,920

14-Aug-2018

20:50

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

84,144

14-Aug-2018

20:52

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

74,928

14-Aug-2018

20:50

normalization.dll

4.0.30319.36415

34,488

14-Aug-2018

20:52

normalization.dll

4.0.30319.36415

31,416

14-Aug-2018

20:50

PenIMC.dll

4.0.30319.36415

94,872

14-Aug-2018

20:52

PenIMC.dll

4.0.30319.36415

81,560

14-Aug-2018

20:50

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

241,840

14-Aug-2018

20:52

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

204,464

14-Aug-2018

20:50

peverify.dll

4.0.30319.36468

227,336

14-Aug-2018

21:30

peverify.dll

4.0.30319.36468

163,960

14-Aug-2018

20:53

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36415

604,536

14-Aug-2018

20:50

PresentationCore.dll

4.0.30319.36415

3,210,952

14-Aug-2018

20:52

PresentationCore.dll

4.0.30319.36415

3,226,976

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36415

249,232

14-Aug-2018

20:50

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36415

177,560

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36415

181,144

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36415

484,752

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36415

208,272

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36415

6,221,688

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36415

25,352

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36415

23,816

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36415

24,336

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36415

24,832

14-Aug-2018

20:50

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36415

22,800

14-Aug-2018

20:50

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36415

232,152

14-Aug-2018

20:52

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36415

84,712

14-Aug-2018

20:52

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36415

186,072

14-Aug-2018

20:50

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36415

84,720

14-Aug-2018

20:50

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36415

1,077,992

14-Aug-2018

20:52

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36415

790,248

14-Aug-2018

20:50

PresentationUI.dll

4.0.30319.36415

847,032

14-Aug-2018

20:50

ReachFramework.dll

4.0.30319.36415

595,288

14-Aug-2018

20:50

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,120

14-Aug-2018

20:52

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,632

14-Aug-2018

20:50

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

44,664

14-Aug-2018

20:52

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

45,176

14-Aug-2018

20:50

regtlib.exe

12.0.52415.36415

94,328

14-Aug-2018

20:52

regtlib.exe

12.0.52415.36415

84,600

14-Aug-2018

20:50

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

24,232

14-Aug-2018

20:52

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,720

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

14-Aug-2018

20:52

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,736

14-Aug-2018

20:52

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,744

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

14-Aug-2018

20:52

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

14-Aug-2018

20:52

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

86,784

14-Aug-2018

20:52

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

14-Aug-2018

20:52

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

77,056

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

263,288

14-Aug-2018

20:52

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

226,424

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

14-Aug-2018

20:52

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

14-Aug-2018

20:52

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

14-Aug-2018

20:50

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

14-Aug-2018

20:50

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36460

28,848

14-Aug-2018

20:52

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36460

29,760

14-Aug-2018

20:50

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36460

74,736

14-Aug-2018

20:50

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36415

139,896

14-Aug-2018

20:50

SOS.dll

4.0.30319.36468

824,312

14-Aug-2018

21:30

SOS.dll

4.0.30319.36468

762,472

14-Aug-2018

20:53

System.Speech.dll

4.0.30319.36415

686,424

14-Aug-2018

20:50

sysglobl.dll

4.0.30319.36415

133,264

14-Aug-2018

20:50

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36415

718,256

14-Aug-2018

20:50

System.Activities.dll

4.0.30319.36460

1,582,680

14-Aug-2018

20:50

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

144,176

14-Aug-2018

20:50

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36415

2,140,568

14-Aug-2018

20:50

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36415

52,440

14-Aug-2018

20:50

System.AddIn.dll

4.0.30319.36415

163,512

14-Aug-2018

20:50

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36415

29,456

14-Aug-2018

20:50

System.Collections.dll

4.0.30319.36415

29,896

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36415

29,992

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36415

312,104

14-Aug-2018

20:50

system.componentmodel.composition.registration.dll

4.0.30319.36415

62,848

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36415

120,640

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36415

29,400

14-Aug-2018

20:50

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36415

29,504

14-Aug-2018

20:50

System.Core.dll

4.0.30319.36415

1,271,976

14-Aug-2018

20:50

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36415

72,464

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

1,087,208

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36415

4,099,280

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36415

698,568

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36415

448,240

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36415

176,368

14-Aug-2018

20:50

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36415

684,248

14-Aug-2018

20:50

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36415

29,960

14-Aug-2018

20:50

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36415

29,424

14-Aug-2018

20:50

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36415

29,424

14-Aug-2018

20:50

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36415

29,440

14-Aug-2018

20:50

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36415

297,776

14-Aug-2018

20:50

system.dynamic.dll

4.0.30319.36415

134,320

14-Aug-2018

20:50

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36415

29,928

14-Aug-2018

20:50

System.Globalization.dll

4.0.30319.36415

29,400

14-Aug-2018

20:50

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36460

1,095,192

14-Aug-2018

20:50

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36415

145,680

14-Aug-2018

20:50

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36460

199,888

14-Aug-2018

20:50

System.IO.dll

4.0.30319.36415

29,336

14-Aug-2018

20:50

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36415

134,992

14-Aug-2018

20:50

System.Linq.dll

4.0.30319.36415

29,344

14-Aug-2018

20:50

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36415

31,472

14-Aug-2018

20:50

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,400

14-Aug-2018

20:50

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36415

29,408

14-Aug-2018

20:50

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36415

146,696

14-Aug-2018

20:50

System.Net.dll

4.0.30319.36415

259,744

14-Aug-2018

20:50

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36415

29,400

14-Aug-2018

20:50

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36415

29,456

14-Aug-2018

20:50

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,408

14-Aug-2018

20:50

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36415

29,392

14-Aug-2018

20:50

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36415

29,904

14-Aug-2018

20:50

System.Printing.dll

4.0.30319.36415

342,720

14-Aug-2018

20:52

System.Printing.dll

4.0.30319.36415

343,384

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.dll

4.0.30319.36415

29,896

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36415

29,416

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36415

29,488

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36415

29,488

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,448

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,448

14-Aug-2018

20:50

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36415

29,472

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.dll

4.0.30319.36415

36,528

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

173,344

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,432

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36415

32,536

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36415

29,560

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36415

29,424

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36460

1,061,448

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36415

29,480

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,520

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36415

29,984

14-Aug-2018

20:50

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36415

29,432

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36415

204,184

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36415

570,264

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36460

161,056

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36460

314,152

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36460

6,388,240

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36415

29,440

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36415

29,936

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36460

254,616

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36415

29,432

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36415

34,072

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36415

132,496

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36415

29,960

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36415

23,312

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36460

41,096

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36415

332,520

14-Aug-2018

20:50

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36415

29,400

14-Aug-2018

20:50

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,464

14-Aug-2018

20:50

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

29,456

14-Aug-2018

20:50

System.Threading.dll

4.0.30319.36415

29,888

14-Aug-2018

20:50

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36415

30,432

14-Aug-2018

20:50

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,472

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36415

22,912

14-Aug-2018

20:50

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36430

71,424

14-Aug-2018

20:50

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

106,928

14-Aug-2018

20:50

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36415

44,952

14-Aug-2018

20:50

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36415

248,696

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

172,264

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36415

166,088

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36415

354,704

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36430

1,859,280

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36415

22,376

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.dll

4.0.30319.36415

31,416

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

82,904

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,726,392

14-Aug-2018

20:50

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36465

1,071,272

14-Aug-2018

20:50

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36465

1,565,368

14-Aug-2018

20:50

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36465

506,520

14-Aug-2018

20:50

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36415

455,040

14-Aug-2018

20:50

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36415

42,704

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36415

163,512

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36415

29,928

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36415

45,808

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36415

29,912

14-Aug-2018

20:50

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36415

29,936

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36415

109,272

14-Aug-2018

20:50

System.configuration.dll

4.0.30319.36415

402,648

14-Aug-2018

20:50

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36415

103,176

14-Aug-2018

20:50

System.Data.dll

4.0.30319.36415

3,238,064

14-Aug-2018

20:52

System.Data.dll

4.0.30319.36415

3,209,392

14-Aug-2018

20:50

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

510,176

14-Aug-2018

20:52

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

509,672

14-Aug-2018

20:50

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36430

752,312

14-Aug-2018

20:50

System.Deployment.dll

4.0.30319.36415

853,704

14-Aug-2018

20:50

System.Design.dll

4.0.30319.36415

5,056,176

14-Aug-2018

20:50

System.Device.dll

4.0.30319.36415

64,184

14-Aug-2018

20:50

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36415

425,712

14-Aug-2018

20:50

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36415

203,056

14-Aug-2018

20:50

System.dll

4.0.30319.36460

3,490,240

14-Aug-2018

20:50

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36415

113,888

14-Aug-2018

20:50

System.Drawing.dll

4.0.30319.36415

598,712

14-Aug-2018

20:50

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7680

14-Aug-2018

20:52

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7680

14-Aug-2018

20:50

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,040

14-Aug-2018

20:52

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,552

14-Aug-2018

20:50

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

91,392

14-Aug-2018

20:52

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

86,784

14-Aug-2018

20:50

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

14-Aug-2018

20:52

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

14-Aug-2018

20:50

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

125,440

14-Aug-2018

20:52

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

111,104

14-Aug-2018

20:50

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36415

71,896

14-Aug-2018

20:50

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36415

28,936

14-Aug-2018

20:50

System.Management.dll

4.0.30319.36415

417,480

14-Aug-2018

20:50

System.Messaging.dll

4.0.30319.36415

274,112

14-Aug-2018

20:50

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36415

202,432

14-Aug-2018

20:50

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36415

50,944

14-Aug-2018

20:50

System.Numerics.dll

4.0.30319.36415

86,208

14-Aug-2018

20:50

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36415

108,272

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36415

348,904

14-Aug-2018

20:50

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36415

142,192

14-Aug-2018

20:50

System.Security.dll

4.0.30319.36440

301,648

14-Aug-2018

20:50

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36415

134,872

14-Aug-2018

20:50

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

14-Aug-2018

20:52

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

14-Aug-2018

20:50

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

292,560

14-Aug-2018

20:52

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

289,488

14-Aug-2018

20:50

System.Web.dll

4.0.30319.36430

5,458,064

14-Aug-2018

20:52

System.Web.dll

4.0.30319.36430

5,464,208

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36415

839,880

14-Aug-2018

20:50

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

107,768

14-Aug-2018

20:50

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36415

858,320

14-Aug-2018

20:50

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

14-Aug-2018

20:52

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36415

751,512

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36415

4,859,608

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

14-Aug-2018

20:52

System.Windows.Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36415

68,520

14-Aug-2018

20:50

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36415

29,072

14-Aug-2018

20:50

System.Xaml.dll

4.0.30319.36415

640,672

14-Aug-2018

20:50

System.XML.dll

4.0.30319.36430

2,705,032

14-Aug-2018

20:50

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

115,352

14-Aug-2018

20:52

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

101,024

14-Aug-2018

20:50

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36415

178,536

14-Aug-2018

20:50

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36415

365,984

14-Aug-2018

20:50

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36415

48,496

14-Aug-2018

20:50

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36415

105,832

14-Aug-2018

20:50

webengine.dll

4.0.30319.36430

26768

14-Aug-2018

20:52

webengine.dll

4.0.30319.36430

24,720

14-Aug-2018

20:50

webengine4.dll

4.0.30319.36430

621,200

14-Aug-2018

20:52

webengine4.dll

4.0.30319.36430

509,584

14-Aug-2018

20:50

WindowsBase.dll

4.0.30319.36415

1,241,936

14-Aug-2018

20:50

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36415

102,784

14-Aug-2018

20:50

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

174,256

14-Aug-2018

20:52

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

126,136

14-Aug-2018

20:50

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36465

87,608

14-Aug-2018

20:52

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

14-Aug-2018

20:52

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

14-Aug-2018

20:50

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36465

75,512

14-Aug-2018

20:50

wpf-etw.man

151,330

14-Aug-2018

20:50

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36415

19,168

14-Aug-2018

20:52

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36415

19,168

14-Aug-2018

20:50

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36415

25,720

14-Aug-2018

20:52

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36415

24,696

14-Aug-2018

20:50

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36415

2,108,592

14-Aug-2018

20:52

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36415

1,648,304

14-Aug-2018

20:50

WsatConfig.exe

4.0.30319.36415

155,256

14-Aug-2018

20:50

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36415

133,976

14-Aug-2018

20:50

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36415

68,280

14-Aug-2018

20:50

ThirdPartyNotices.txt

20,126

14-Aug-2018

20:53

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52468.36468

679,976

14-Aug-2018

21:30

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52468.36468

536,728

14-Aug-2018

20:53

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52468.36468

870,952

14-Aug-2018

21:30

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52468.36468

875,672

14-Aug-2018

20:53

Jak uzyskać pomoc i obsługa techniczna, aby uzyskać tę aktualizację

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×