Opis programu ADO.NET Data Services aktualizacji programu.NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 dla systemu Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista i Windows Server 2008: 7 maja 2010 r.

Windows 7 i Windows Server 2008 R2 wersję tego artykułu zobacz 982307.

WPROWADZENIE

Dostępna jest aktualizacja, udostępniająca poprawki do problemów, które rozszerzają funkcje w ramach ADO.NET Data Services w wersji 1.0. Ta aktualizacja jest przeznaczona dla programu Microsoft.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zainstalowanych na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista lub Windows Server 2008.

W tym artykule opisano aktualizację usług danych ADO.NET w programu.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 do 7 maja 2010 r.

Więcej informacji

Informacje o aktualizacji

Rozwiązane problemy

Ta aktualizacja zawiera wszystkie funkcje i ulepszenia zawarte w aktualizacji usług danych ADO.NET z następujących:

976126 dostępna jest aktualizacja zapewnia dodatkowe funkcje i ulepszenia usług danych ADO.NET w programu.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemie Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008

Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:

  • Znaki pojedynczego cudzysłowu ('), które są zawarte w odpowiedzi serwera notacji obiektu JavaScript (JSON) są niepoprawnie wyjściowym.

  • Żądania, które zawierają wyrażenia filtru na ciąg, bajt lub identyfikator GUID nie gdy serwer jest uruchamiany w trybie średniego zaufania.

  • Sporadyczne wyjątki MethodAccessException może wystąpić podczas żądania przetwarzania na serwerze 64-bitowym, który jest uruchamiany w trybie średniego zaufania.

  • Na serwerze trybu średniego zaufania, który używa mapowania Feed Customization (paszy przyjazna) może wystąpić wyjątki MethodAccessException.

  • Duplikat obiektu wystąpienia występują w Biblioteka klienta, gdy klucz jednostki zawiera znak anulowania.

Pobieranie informacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:


Download Pobierz teraz aktualizację usług danych ADO.NET dla.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista i pakiet Windows Server 2008.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591
Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Musi mieć.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zainstalowany na jednym z następujących systemów operacyjnych Windows można było zastosować tę aktualizację:

  • Windows XP

  • System Windows Server 2003

  • Windows Vista

  • Windows Server 2008

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji, jeśli nie są używane pliki podlegające usterce.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

976126 dostępna jest aktualizacja zapewnia dodatkowe funkcje i ulepszenia usług danych ADO.NET.NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemie Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje x86 systemu Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i systemu Windows Server 2008

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Datasvcutil.exe

3.5.30729.4536

71,512

14-Apr-2010

10:49

System.data.services.client.dll

3.5.30729.4536

462,848

14-Apr-2010

10:49

System.data.services.design.dll

3.5.30729.4536

163,840

14-Apr-2010

10:49

System.data.services.dll

3.5.30729.4536

692,224

14-Apr-2010

10:49

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i systemu Windows Server 2008

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Datasvcutil.exe

3.5.30729.4536

71,512

14-Apr-2010

18:33

System.data.services.client.dll

3.5.30729.4536

462,848

14-Apr-2010

14:28

System.data.services.design.dll

3.5.30729.4536

163,840

14-Apr-2010

14:28

System.data.services.dll

3.5.30729.4536

692,224

14-Apr-2010

14:28

Wszystkie obsługiwane wersje z procesorem Itanium systemu Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i systemu Windows Server 2008

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Datasvcutil.exe

3.5.30729.4536

71,512

14-Apr-2010

14:15

System.data.services.client.dll

3.5.30729.4536

462,848

14-Apr-2010

13:21

System.data.services.design.dll

3.5.30729.4536

163,840

14-Apr-2010

13:21

System.data.services.dll

3.5.30729.4536

692,224

14-Apr-2010

13:21

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług danych ADO.NET odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Usługi danych WCF

Blog zespołu usługi danych WCF

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×