Streszczenie

W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Office Excel 2007, które zostały naprawione w pakiecie poprawek programu Office Excel 2007 z dnia 29 czerwca 2010.

W tym artykule opisano następujące elementy dotyczące pakietu poprawek:

 • Problemy, które ten pakiet poprawia.

 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu poprawek.

 • Czy po zainstalowaniu pakietu poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

 • Czy pakiet poprawek jest zastępowany przez innych pakietów poprawek.

 • Czy trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

 • Pliki zawarte w pakiecie poprawek.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Microsoft Office Excel 2007 można zainstalować na komputerze.

  • Zastosowanie pakietu poprawki opisanej w artykule 973933 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB) do komputera.

  • Utworzyć połączenie protokołu RDP (Remote Desktop) do komputera.

  • Otwórz skoroszyt programu Office Excel 2007 na komputerze, poprzez to połączenie RDP.

  • Skopiuj niektóre komórki ze skoroszytu programu Office Excel 2007.

  W tym scenariuszu program Office Excel 2007 ulega awarii podczas wklejania komórki, który został skopiowany do tego samego skoroszytu za pomocą polecenia Wklej łącze obrazu .

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 26304 (OfficeQFE)

 • Program Office Excel 2007 ulega awarii podczas otwierania niektórych skoroszytów programu Excel.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 26331 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Użytkownik A otwiera skoroszyt programu Office Excel 2007, który jest przechowywany w udziale sieciowym.

  • Użytkownik B otwiera ten sam skoroszyt jako tylko do odczytu.

  • Sprawia, że użytkownik A zmienia się w skoroszycie, a następnie zapisuje skoroszyt.

  W tym scenariuszu użytkownik B nie może zobaczyć zmiany, które użytkownik A zapisane po kliknięciu przez użytkownika B pliku aktualizacji na szybki dostęp do narzędzi plików w programie Office Excel 2007.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 26407 (OfficeQFE)

 • Zastosowanie dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office 2007 na komputerze, na którym został zainstalowany program Office Excel 2007. Po wklejeniu obiektu ActiveX do osadzony arkusz programu Office Excel 2007, Office Excel 2007 ulega awarii.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 26416 (OfficeQFE)

 • Naciśnij kombinację klawiszy CTRL + ALT + SHIFT + F9, aby wykonać pełne przeliczenie skoroszyt programu Office Excel 2007. A następnie zapisz skoroszyt. Po ponownym otwarciu skoroszytu może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

  Program Excel odnalazł nieczytelną zawartość w 'nazwa_pliku'. Czy chcesz odzyskać zawartość tego skoroszytu? Jeśli ufasz źródłom tego skoroszytu, kliknij przycisk Tak.  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 26426 (OfficeQFE)

 • Podczas otwierania skoroszytu programu Excel, która używa funkcji wyszukiwania i następnie naciśnij klawisz F9 dwa razy, Office Excel 2007 może przestać odpowiadać.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 26465 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Można użyć programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) w programie Office Excel 2007 aby skopiować arkusze programu Office Excel do nowegou skoroszytu programu Office Excel.

  • Zapisz nowy skoroszyt.

  W tym scenariuszu po ponownym otwarciu nowego skoroszytu może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Program Excel odnalazł nieczytelną zawartość w 'nazwa_pliku'. Czy chcesz odzyskać zawartość tego skoroszytu? Jeśli ufasz źródłom tego skoroszytu, kliknij przycisk Tak.


  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 26768 (OfficeQFE)

 • Warunkowe reguły formatowania, które podkreślają komórek znajdujących się poniżej 2 lub 3 odchylenia standardowe nie działają prawidłowo w programie Office Excel 2007.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 26784 (OfficeQFE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Masz skoroszytu programu Office Excel, który zawiera wykres i kształtu. Wysokość kształtu jest 0.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz opcję Przenieś wykres, a następnie wybierz Nowy arkusz w oknie dialogowym Przenieś wykres .

  W tym scenariuszu program Office Excel 2007 ulega awarii po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym Przenieś wykres .

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 26979 (OfficeQFE)

 • Podczas otwierania skoroszytu, który ma format programu Excel 4.0 w programie Office Excel 2007, można znaleźć wykresu jest wyświetlany niepoprawnie. Ten problem występuje, gdy zasób danych dla wykresu skoroszytu jest inny plik .dat.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 26993 (OfficeQFE)

 • Na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 7 podczas zapisywania skoroszytu programu Office Excel 2007 może zostać wyświetlony następujący komunikat:

  Nie można zapisać zmian do 'nazwa_pliku' ze względu na naruszenie zasad współużytkowania. Spróbuj zapisać w innym pliku.


  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 27030 (OfficeQFE)

 • Zastosowaniu reguły formatowania warunkowego w komórce w programie Office Excel 2007. Korzystając z menu kontekstowego w programie Excel do filtrowania danych w arkuszu, kolor komórki, kolor czcionki lub ikonę, ulega awarii programu Office Excel 2007.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 27059 (OfficeQFE)

 • Po naciśnięciu klawisza F9, aby obliczyć arkusz programu Office Excel, który zawiera formułę tablicową, Office Excel 2007 przestaje odpowiadać, jeśli formuła zawiera odwołanie cykliczne.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 27076 (OfficeQFE)

Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć pakiet Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 2 lub zainstalowany dodatek Service Pack 1 pakietu Microsoft Office 2007 do zastosowania tego pakietu poprawek. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2007

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.
Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×