Opis usługi programu PerformancePoint dla programu SharePoint Server 2010 pakietu poprawek (Ppsmawfe-x-none.msp): 28 lutego 2012

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy, które naprawiono w usługach Microsoft PerformancePoint dla programu SharePoint Server 2010 pakiet poprawek z dnia 28 lutego 2012.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Po skonfigurowaniu właściwości składnika web Part programu PerformancePoint w programie SharePoint Server 2010 w sieci web informacji o lokalizacji części jest zwracany przez wybór składnika aktywów nie zostanie zaakceptowany. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Nie można zapisać wszystkich ustawień właściwości dla tego składnika Web Part. Wystąpił błąd. Zaznaczenie nie jest prawidłową raportu programu PerformancePoint.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 32007 (OfficeQFE)

 • Gdy raporty i filtry nie są połączone przy użyciu projektanta pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint, połączenie nie powiedzie się. W szczególności ten problem występuje, gdy filtry usług programu PerformancePoint są podłączone do składników web Part usług Reporting Services.

  Uwaga Ten problem występuje po uaktualnieniu do dodatku Service Pack 1 dla programu SharePoint Server 2010 programu SharePoint Server 2010.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31858 (OfficeQFE)Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi mieć usług programu PerformancePoint dla programu SharePoint Server 2010 jest zainstalowany.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może nie być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.


Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×