Opis zabezpieczeń i jakości pakiet zbiorczy dla.NET Framework 4.6 i 4.6.1 dla systemu Windows Server 2012: 9 maja 2017

Wyświetl produkty, których dotyczy ten artykuł.

Streszczenie

Tę aktualizację zabezpieczeń dla programu Microsoft.NET Framework usuwa luki w zabezpieczeniach funkcji pomijania w którym.NET Framework (i podstawowej platformy .NET) składniki nie do końca sprawdza poprawność certyfikatów. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej luki, zobacz Microsoft znanych luk i zagrożeń CVE-2017-0248.

Ta aktualizacja zawiera także poprawki do składnika systemu Windows struktura prezentacji PackageDigitalSignatureManager możliwość podpisywania pakietów za pomocą algorytmu wyznaczania wartości skrótu SHA256 zwiększających bezpieczeństwo.

Ważne

 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zaleca się zainstalowanie potrzebnego pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietów językowych systemu Windows.

Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Ostrzeżenie

Nieprawidłowa modyfikacja rejestru za pomocą Edytora rejestru lub inną metodą może spowodować poważne problemy. Te problemy mogą wymagać ponownej instalacji systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie gwarantuje, że możliwe będzie rozwiązanie tych problemów. Modyfikujesz rejestr na własną odpowiedzialność.

 • Ulepszone użycie klucza (EKU), jest opisany w specyfikacji RFC 5280 w sekcji 4.2.1.12: to rozszerzenie wskazuje jeden lub więcej celów, dla którego certyfikat publiczny klucz może być używany, w uzupełnieniu do lub w miejsce podstawowych celów, które są wskazane w rozszerzeniach użycia klucza. Na przykład, świadectwo to służący do uwierzytelniania klienta na serwerze musi być skonfigurowany do uwierzytelniania klienta. Podobnie, świadectwo to jest używany do uwierzytelniania serwera musi być skonfigurowany do uwierzytelniania serwera.

  Kiedy certyfikaty służą do uwierzytelniania, wystawca uwierzytelnienia sprawdza klienta certyfikatu i stara poprawnego identyfikatora obiektu celu w rozszerzeniach zasad aplikacji. Na przykład identyfikatorem obiektu dla uwierzytelniania klienta to 1.3.6.1.5.5.7.3.2. Gdy certyfikat jest używany do uwierzytelniania klienta, ten identyfikator obiektu musi być obecny w rozszerzeniach EKU certyfikatu lub uwierzytelnianie nie powiedzie się. Certyfikaty, które mają rozszerzenie EKU nie w dalszym ciągu przeprowadzać uwierzytelniania prawidłowo.

  Jeśli nie masz dostępu do prawidłowo ponownie wystawione certyfikaty tymczasowo, można zdecydować się lub spośród zabezpieczeń zmiany we wszystkich operacji komputera do uniknięcia skutków łączność. Aby to zrobić, należy określić następujące rejestru kluczowych ustawień, w zależności od wersji.NET Framework, które z aplikacjiinstalowania aplikacji jest platformą .

  Metoda 1: Aktualizowanie klucza rejestru (dostępna we wszystkich wersjach)

  Uwaga Ten wpis rejestru musi zawierać wpis DWORD.

  • Dla procesu 32-bitowych na 32-bitowym systemie i proces 64-bitowych w 64-bitowym systemie:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319@RequireCertificateEKUs=0

  • Dla procesu 32-bitowe w 64-bitowym systemie:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319@RequireCertificateEKUs=0

  Można także zdecydować na zasadzieinstalowania aplikacji dla aplikacji. Następujące opcje są dostępne, dotyczące wyłączania tej zmiany Upewnij się, że instalowania aplikacji zgodność aplikacji jest utrzymane.

  Metoda 2: Wyłącz zasadę dla poszczególnych aplikacji

  Uwaga Wpis Tjego rejestru musi być wpis DWORD. Jedyną prawidłową wartością jest 0. Wszelkie inne wartość jest ignorowana.

  • Dla procesu 32-bitowych na 32-bitowym systemie i proces 64-bitowych w 64-bitowym systemie:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319@System.Net.ServicePointManager.RequireCertificateEKUs
   S:\Prj\console_pg\console_pg45\bin\Release\console_pg45.exe=0
   C:\MyApp\MyApp.exe=0

  • Dla procesu 32-bitowe w 64-bitowym systemie:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319@System.Net.ServicePointManager.RequireCertificateEKUs
   S:\Prj\console_pg\console_pg45\bin\Release\console_pg45.exe=0
   C:\MyApp\MyApp.exe=0

  Metoda 3: za pomocą interfejsu API konfiguracji (dostępne dla programu.NET Framework 4.6 i nowsze wersje)

  Uruchamianie w .NET Framework 4.6, można zmienić konfigurację na poziomie aplikacji za pomocą kodu, Konfiguracja aplikacji, lub zmiany w rejestrze.

  Konfigurowanie przełącznika w.NET Framework 4.6

  Uwaga Następujące przykłady wyłączyć funkcję zabezpieczeń.

  • Programmatically

   Aby uruchomić poniższy kod jest pierwszą rzeczą, którą należy zrobić aplikacji. Jest to spowodowane Service Manager punkt zainicjowaćs tylko jeden raz.
     private const string DisableCachingName = @"TestSwitch.LocalAppContext.DisableCaching"; private const string DontCheckCertificateEKUsName= @"Switch.System.Net.DontCheckCertificateEKUs"; AppContext.SetSwitch(DisableCachingName, true); AppContext.SetSwitch(DontCheckCertificateEKUsName, true);

  • Application configuration

   Do zmiany konfiguracji aplikacji, należy dodać następujący wpis:
     <runtime> <AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.Net.DontCheckCertificateEKUsName=true"/> </runtime>

  • Klucz rejestru (maszyna globalne):

   Registry location: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\AppContext\Switch.System.Net.DontCheckCertificateEKUsName

   Typ: Ciąg znaków
   Wartość: "true"

  Uwaga Domyślnie, Switch.System.Net.DontCheckCertificateEKUsName = True dla wszystkich .NET Framework 4. x aplikacje , które są uruchomione na .NET Framework 4.6 i nowsze wersje.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń aktualizacji odnosi się ona do systemu Windows Server 2012, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  4019113 bezpieczeństwa i jakości pakiet zbiorczy dla.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1, ppkt 4.5.2, 4.6, 4.6.1 i 4.6.2 aktualizacje dla systemu Windows Server 2012: 9 maja 2017

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń, zobacz temat aktualizacji systemu Windows: często zadawane pytania dotyczące.
 

Metoda 2: Windows Software Update Services (WSUS)

Na serwerze WSUS wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij Microsoft Windows Server Update Services 3.0.

 2. Rozwiń węzeł nazwa_komputera, a następnie kliknij akcję.

 3. Kliknij przycisk Importuj aktualizacje.

 4. WSUS zostanie otwarty w oknie przeglądarki, w którym może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie formantu ActiveX. Należy zainstalować formant ActiveX, aby kontynuować.

 5. Po zainstalowaniu formantu zostanie wyświetlony ekran Wykazu usługi Microsoft Update . Wprowadź 4019113 w polu wyszukiwania , a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 6. Zlokalizuj pakiety.NET Framework, które odpowiadają systemów operacyjnych, języków i procesorami w danym środowisku. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać je do koszyka.

 7. Po wybraniu wszystkich potrzebnych pakietów kliknij łącze Wyświetl koszyk.

 8. Kliknij przycisk Importuj , aby importować pakiety do serwera WSUS.

 9. Po importowaniu pakietów, aby powróciæ do us³ug WSUS, kliknij przycisk Zamknij .

Aktualizacje są teraz dostępne do instalacji za pośrednictwem usług WSUS.

Informacje na temat wdrażania aktualizacji

Aby szczegółów wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń odwiedź następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń 20170509 : 9 maja 2017

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usunięcie wszelkich aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Aktualizuj informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia systemu po zastosowaniu o ile aktualizowane pliki są zablokowane lub są używane.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Nazwa pakietu

Pakiet mieszania SHA 1

Pakiet mieszania SHA 2

Windows8-RT-KB4014509-x64.msu

C3D38B5DDD477F530DFBF2B0A58D463CCF2CBA86

67529EF40E3A78D5353CAB052CF8680A48D2280CE855CF598AD54FBD2A22EFCF


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

We wszystkich systemach opartych na x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

custommarshalers.dll

4.6.1087.0

105,672

30-Nov-2016

06:27

mscorlib.dll

4.6.1087.0

5,277,344

30-Nov-2016

06:27

normidna.nlp

59,342

25-Oct-2016

21:25

normnfc.nlp

47,076

25-Oct-2016

21:25

normnfd.nlp

40,566

25-Oct-2016

21:25

normnfkc.nlp

67,808

25-Oct-2016

21:25

normnfkd.nlp

61,718

25-Oct-2016

21:25

aspnet_counters.dll

4.6.1087.0

30,400

30-Nov-2016

06:27

aspnet_filter.dll

4.6.1087.0

38,072

30-Nov-2016

06:27

aspnet_isapi.dll

4.6.1087.0

26,296

30-Nov-2016

06:27

aspnet_perf.dll

4.6.1087.0

45,744

30-Nov-2016

06:27

aspnet_rc.dll

4.6.1087.0

91,304

30-Nov-2016

06:27

aspnet_regiis.exe

4.6.1087.0

44,216

30-Nov-2016

06:27

aspnet_state.exe

4.6.1087.0

51,384

30-Nov-2016

06:27

aspnet_state_perf.h

318

30-Nov-2016

05:08

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-Nov-2016

06:28

aspnet_wp.exe

4.6.1087.0

48,296

30-Nov-2016

06:27

thirdpartynotices.txt

20,324

25-Oct-2016

21:34

blackberry.browser

2 389

21-Jul-2016

02:42

chrome.browser

2,107

21-Jul-2016

02:42

default.browser

11,568

21-Jul-2016

02:42

firefox.browser

2.336

21-Jul-2016

02:42

gateway.browser

5,630

21-Jul-2016

02:42

generic.browser

5,569

21-Jul-2016

02:42

ie.browser

5,163

13-Oct-2016

01:28

iemobile.browser

4,045

21-Jul-2016

02:42

iphone.browser

1,759

21-Jul-2016

02:42

opera.browser

5,248

21-Jul-2016

02:42

safari.browser

3.560

21-Jul-2016

02:42

ucbrowser.browser

1 725

21-Jul-2016

02:42

clr-etw.man

321,131

30-Nov-2016

04:45

clretwrc.dll

4.6.1087.0

237,216

30-Nov-2016

06:27

clrjit.dll

4.6.1087.0

1,059,488

30-Nov-2016

06:27

clr.dll

4.6.1087.0

10,005,136

30-Nov-2016

06:27

compatjit.dll

4.6.1087.0

1,250,472

30-Nov-2016

06:27

corperfmonext.dll

4.6.1087.0

153,272

30-Nov-2016

06:27

csc.rsp

1 329

13-Oct-2016

01:19

csc.exe

4.6.1087.0

2,621,072

30-Nov-2016

06:27

csc.exe.config

182

30-Nov-2016

05:18

culture.dll

4.6.1087.0

64.160

30-Nov-2016

06:27

locale.nlp

419,640

13-Oct-2016

01:28

dfdll.dll

4.6.1087.0

181,400

30-Nov-2016

06:27

installmembership.sql

56,248

21-Jul-2016

02:42

uninstallmembership.sql

6,909

21-Jul-2016

02:42

installpersistsqlstate.sql

54,647

21-Jul-2016

02:42

installsqlstatetemplate.sql

56,233

21-Jul-2016

02:42

installsqlstate.sql

54,427

21-Jul-2016

02:42

microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.6.1087.0

1,157,360

30-Nov-2016

06:34

microsoft.build.dll

4.6.1087.0

1,405,632

30-Nov-2016

06:34

microsoft.jscript.dll

14.6.1087.0

750,792

30-Nov-2016

06:34

microsoft.windows.applicationserver.applications.dll

4.6.1087.0

140,688

30-Mar-2017

05:11

microsoft.common.overridetasks

6,297

21-Jul-2016

02:42

microsoft.data.entity.targets

6,501

25-Oct-2016

21:26

microsoft.windows.applicationserver.applications.45.man

724,332

30-Mar-2017

05:11

microsoft.workflowbuildextensions.targets

7,537

25-Oct-2016

21:22

microsoft.xaml.targets

19,848

30-Nov-2016

04:28

mmcaspext.dll

4.6.1087.0

113,832

30-Nov-2016

06:27

microsoft.common.targets

262,547

21-Jul-2016

02:42

microsoft.csharp.targets

23,618

21-Jul-2016

02:42

microsoft.netframework.props

11,957

21-Jul-2016

02:42

microsoft.netframework.targets

8183

21-Jul-2016

02:42

microsoft.visualbasic.targets

22,907

21-Jul-2016

02:42

mscordacwks.dll

4.6.1087.0

1,748,144

30-Nov-2016

06:27

mscordbi.dll

4.6.1087.0

1,519,784

30-Nov-2016

06:27

mscoreei.dll

4.6.1087.0

617,640

30-Nov-2016

06:27

mscorrc.dll

4.6.1087.0

399,008

30-Nov-2016

06:27

mscorsvc.dll

4.6.1087.0

524,968

30-Nov-2016

06:27

mscorsvw.exe

4.6.1087.0

125.112

30-Nov-2016

06:27

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52512.0

690,016

20-Mar-2017

05:16

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52512.0

993,632

20-Mar-2017

05:16

ngentasklauncher.dll

4.6.1087.0

29,384

30-Nov-2016

06:27

ngen.exe

4.6.1087.0

172,176

30-Nov-2016

06:27

penimc.dll

4.6.1099.0

93,336

27-Mar-2017

03:29

peverify.dll

4.6.1087.0

252,576

30-Nov-2016

06:27

presentationbuildtasks.dll

4.6.1087.0

600,440

30-Nov-2016

06:34

presentationframework.aerolite.dll

4.6.1087.0

177,568

30-Nov-2016

06:34

presentationframework.dll

4.6.1099.0

6,079,864

27-Mar-2017

03:33

presentationhost_v0400.dll

4.6.1099.0

230,616

27-Mar-2017

03:29

presentationnative_v0400.dll

4.6.1099.0

1,071,848

27-Mar-2017

03:29

reachframework.dll

4.6.1087.0

581,976

30-Nov-2016

06:34

servicemodelperformancecounters.dll

4.6.1087.0

101,120

30-Nov-2016

06:27

servicemodelperformancecounters.man

129,042

13-Oct-2016

01:25

servicemodelevents.dll

4.6.1087.0

19 152

30-Nov-2016

06:27

servicemodelinstallrc.dll

4.6.1087.0

19,160

30-Nov-2016

06:27

servicemodelregui.dll

4.6.1087.0

19,144

30-Nov-2016

06:27

servicemodelreg.exe

4.6.1087.0

262,336

30-Nov-2016

06:27

servicemodel.mof

88,383

13-Oct-2016

01:25

servicemodel.mof.uninstall

896

13-Oct-2016

01:25

servicemonikersupport.dll

4.6.1087.0

29,400

30-Nov-2016

06:27

smdiagnostics.dll

4.6.1087.0

72,872

30-Nov-2016

06:34

sos.dll

4.6.1087.0

833,168

30-Nov-2016

06:27

system.activities.core.presentation.dll

4.6.1087.0

704,272

30-Nov-2016

06:34

system.activities.presentation.dll

4.6.1087.0

2,093,824

30-Nov-2016

06:34

system.activities.dll

4.6.1087.0

1,519,816

30-Nov-2016

06:34

system.addin.dll

4.6.1087.0

161,456

30-Nov-2016

06:34

system.collections.dll

4.6.1087.0

29,904

30-Nov-2016

06:34

system.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1087.0

125,760

30-Nov-2016

06:34

system.componentmodel.eventbasedasync.dll

4.6.1087.0

29,504

30-Nov-2016

06:34

system.componentmodel.annotations.dll

4.6.1087.0

30,496

30-Nov-2016

06:34

system.componentmodel.composition.dll

4.6.1087.0

310,568

30-Nov-2016

06:34

system.configuration.dll

4.6.1087.0

402,648

30-Nov-2016

06:34

system.core.dll

4.6.1099.0

1,312,928

27-Mar-2017

03:33

system.data.entity.dll

4.6.1087.0

4,010,192

30-Nov-2016

06:34

system.data.linq.dll

4.6.1087.0

685,768

30-Nov-2016

06:34

system.data.sqlxml.dll

4.6.1087.0

730,824

30-Nov-2016

06:34

system.deployment.dll

4.6.1087.0

846,024

30-Nov-2016

06:34

system.design.dll

4.6.1087.0

4,999,856

30-Nov-2016

06:34

system.diagnostics.tracing.dll

4.6.1087.0

29,952

30-Nov-2016

06:34

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.6.1087.0

293,680

30-Nov-2016

06:34

system.directoryservices.protocols.dll

4.6.1087.0

200,496

30-Nov-2016

06:34

system.directoryservices.dll

4.6.1087.0

420,080

30-Nov-2016

06:34

system.drawing.design.dll

4.6.1087.0

112,864

30-Nov-2016

06:34

system.drawing.dll

4.6.1087.0

594,608

30-Nov-2016

06:34

system.identitymodel.services.dll

4.6.1087.0

197,368

30-Nov-2016

06:34

system.identitymodel.dll

4.6.1087.0

1,066,200

30-Nov-2016

06:34

system.io.compression.filesystem.dll

4.6.1087.0

33,032

30-Nov-2016

06:34

system.io.compression.dll

4.6.1087.0

71,904

30-Nov-2016

06:34

system.linq.expressions.dll

4.6.1087.0

31,464

30-Nov-2016

06:34

system.management.dll

4.6.1098.0

413,376

20-Mar-2017

07:48

system.messaging.dll

4.6.1087.0

272,064

30-Nov-2016

06:34

system.net.http.dll

4.6.1087.0

200,376

30-Nov-2016

06:34

system.net.networkinformation.dll

4.6.1087.0

30,480

30-Nov-2016

06:34

system.net.primitives.dll

4.6.1087.0

29,920

30-Nov-2016

06:34

system.net.webheadercollection.dll

4.6.1087.0

28,944

30-Nov-2016

06:34

system.net.dll

4.6.1087.0

256,664

30-Nov-2016

06:34

system.numerics.vectors.dll

4.6.1087.0

31,464

30-Nov-2016

06:34

system.numerics.dll

4.6.1087.0

138,424

30-Nov-2016

06:34

system.objectmodel.dll

4.6.1087.0

29,904

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.serialization.primitives.dll

4.6.1087.0

29,520

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.caching.dll

4.6.1087.0

108,408

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.extensions.dll

4.6.1087.0

29,432

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.handles.dll

4.6.1087.0

29,408

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.remoting.dll

4.6.1087.0

344,296

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.serialization.xml.dll

4.6.1087.0

29,464

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.serialization.dll

4.6.1087.0

1,037,576

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.dll

4.6.1087.0

37,560

30-Nov-2016

06:34

system.security.dll

4.6.1099.0

292,528

27-Mar-2017

03:33

system.servicemodel.activation.dll

4.6.1087.0

201,984

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.activities.dll

4.6.1087.0

558,328

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.channels.dll

4.6.1087.0

156,920

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.discovery.dll

4.6.1087.0

307,448

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.http.dll

4.6.1087.0

29,936

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.internals.dll

4.6.1087.0

250,128

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.routing.dll

4.6.1087.0

130,288

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.washosting.dll

4.6.1087.0

39,160

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.web.dll

4.6.1087.0

327,400

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.dll

4.6.1087.0

6,197,968

30-Nov-2016

06:34

system.serviceprocess.dll

4.6.1087.0

134,368

30-Nov-2016

06:34

system.text.encoding.extensions.dll

4.6.1087.0

28,952

30-Nov-2016

06:34

system.text.encoding.dll

4.6.1087.0

29,400

30-Nov-2016

06:34

system.threading.tasks.parallel.dll

4.6.1087.0

29,464

30-Nov-2016

06:34

system.threading.timer.dll

4.6.1087.0

29,416

30-Nov-2016

06:34

system.threading.dll

4.6.1087.0

29,888

30-Nov-2016

06:34

system.web.applicationservices.dll

4.6.1087.0

70,936

30-Nov-2016

06:34

system.web.entity.design.dll

4.6.1087.0

172,776

30-Nov-2016

06:34

system.web.extensions.dll

4.6.1087.0

1,846,496

30-Nov-2016

06:34

system.web.mobile.dll

4.6.1087.0

827,080

30-Nov-2016

06:34

system.web.services.dll

4.6.1087.0

843,984

30-Nov-2016

06:34

system.windows.controls.ribbon.dll

4.6.1099.0

740,248

27-Mar-2017

03:33

system.windows.forms.dll

4.6.1087.0

4,801,752

30-Nov-2016

06:34

system.workflow.activities.dll

4.6.1087.0

1,044,720

30-Nov-2016

06:34

system.workflow.componentmodel.dll

4.6.1087.0

1,535,232

30-Nov-2016

06:34

system.workflow.runtime.dll

4.6.1087.0

494,816

30-Nov-2016

06:34

system.xaml.dll

4.6.1099.0

626,848

27-Mar-2017

03:33

system.xml.readerwriter.dll

4.6.1087.0

29,928

30-Nov-2016

06:34

system.xml.xdocument.dll

4.6.1087.0

29,400

30-Nov-2016

06:34

system.xml.xmlserializer.dll

4.6.1087.0

29,936

30-Nov-2016

06:34

system.xml.dll

4.6.1087.0

2,621,080

30-Nov-2016

06:34

system.dll

4.6.1099.0

3,462,784

27-Mar-2017

03:33

uiautomationclientsideproviders.dll

4.6.1087.0

358,816

30-Nov-2016

06:34

uiautomationtypes.dll

4.6.1087.0

104,800

30-Nov-2016

06:34

vbc.rsp

1 467

13-Oct-2016

01:36

vbc.exe

14.0.1087.0

3,246,736

30-Nov-2016

06:27

vbc.exe.config

182

30-Nov-2016

05:22

webengine4.dll

4.6.1087.0

623,792

30-Nov-2016

06:27

webengine.dll

4.6.1087.0

26,792

30-Nov-2016

06:27

windowsbase.dll

4.6.1099.0

1,256,776

27-Mar-2017

03:33

windowsformsintegration.dll

4.6.1087.0

102,784

30-Nov-2016

06:34

wminet_utils.dll

4.6.1098.0

174,256

20-Mar-2017

07:41

workflowservicehostperformancecounters.dll

4.6.1087.0

99,616

30-Nov-2016

06:27

workflowservicehostperformancecounters.man

43,288

13-Oct-2016

01:25

wpfgfx_v0400.dll

4.6.1099.0

2,144,944

27-Mar-2017

03:29

xamlbuildtask.dll

4.6.1087.0

131,256

30-Nov-2016

06:34

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,608

30-Nov-2016

06:27

microsoft.visualbasic.activities.compilerui.dll

14.0.1087.0

273,720

30-Nov-2016

06:27

microsoft.windows.applicationserver.applications.dll.mui

4.6.1087.0

99,160

30-Nov-2016

06:27

servicemodelevents.dll.mui

4.6.1087.0

43,744

30-Nov-2016

06:27

servicemodelinstallrc.dll.mui

4.6.1087.0

19,688

30-Nov-2016

06:27

servicemodelperformancecounters.dll.mui

4.6.1087.0

47,376

30-Nov-2016

06:27

servicemodelregui.dll.mui

4.6.1087.0

37,592

30-Nov-2016

06:27

workflowservicehostperformancecounters.dll.mui

4.6.1087.0

23,856

30-Nov-2016

06:27

presentationcore.dll

4.6.1099.0

3,468,992

27-Mar-2017

03:29

system.data.dll

4.6.1087.0

3,422,384

30-Nov-2016

06:27

system.printing.dll

4.6.1087.0

366,272

30-Nov-2016

06:27

system.transactions.dll

4.6.1087.0

306,896

30-Nov-2016

06:27

system.web.dll

4.6.1087.0

5,338,288

30-Nov-2016

06:27

microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.6.1087.0

1,157,360

30-Nov-2016

06:34

microsoft.build.dll

4.6.1087.0

1,405,632

30-Nov-2016

06:34

microsoft.jscript.dll

14.6.1087.0

750,792

30-Nov-2016

06:34

microsoft.windows.applicationserver.applications.dll

4.6.1087.0

140,688

30-Nov-2016

06:34

presentationbuildtasks.dll

4.6.1087.0

600,440

30-Nov-2016

06:34

presentationframework.aerolite.dll

4.6.1087.0

177,568

30-Nov-2016

06:34

presentationframework.dll

4.6.1099.0

6,079,864

27-Mar-2017

03:33

reachframework.dll

4.6.1087.0

581,976

30-Nov-2016

06:34

smdiagnostics.dll

4.6.1087.0

72,872

30-Nov-2016

06:34

system.activities.core.presentation.dll

4.6.1087.0

704,272

30-Nov-2016

06:34

system.activities.presentation.dll

4.6.1087.0

2,093,824

30-Nov-2016

06:34

system.activities.dll

4.6.1087.0

1,519,816

30-Nov-2016

06:34

system.addin.dll

4.6.1087.0

161,456

30-Nov-2016

06:34

system.collections.dll

4.6.1087.0

29,904

30-Nov-2016

06:34

system.componentmodel.annotations.dll

4.6.1087.0

30,496

30-Nov-2016

06:34

system.componentmodel.composition.dll

4.6.1087.0

310,568

30-Nov-2016

06:34

system.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1087.0

125,760

30-Nov-2016

06:34

system.componentmodel.eventbasedasync.dll

4.6.1087.0

29,504

30-Nov-2016

06:34

system.configuration.dll

4.6.1087.0

402,648

30-Nov-2016

06:34

system.core.dll

4.6.1099.0

1,312,928

27-Mar-2017

03:33

system.data.entity.dll

4.6.1087.0

4,010,192

30-Nov-2016

06:34

system.data.linq.dll

4.6.1087.0

685,768

30-Nov-2016

06:34

system.data.sqlxml.dll

4.6.1087.0

730,824

30-Nov-2016

06:34

system.deployment.dll

4.6.1087.0

846,024

30-Nov-2016

06:34

system.design.dll

4.6.1087.0

4,999,856

30-Nov-2016

06:34

system.diagnostics.tracing.dll

4.6.1087.0

29,952

30-Nov-2016

06:34

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.6.1087.0

293,680

30-Nov-2016

06:34

system.directoryservices.protocols.dll

4.6.1087.0

200,496

30-Nov-2016

06:34

system.directoryservices.dll

4.6.1087.0

420,080

30-Nov-2016

06:34

system.drawing.design.dll

4.6.1087.0

112,864

30-Nov-2016

06:34

system.drawing.dll

4.6.1087.0

594,608

30-Nov-2016

06:34

system.identitymodel.services.dll

4.6.1087.0

197,368

30-Nov-2016

06:34

system.identitymodel.dll

4.6.1087.0

1,066,200

30-Nov-2016

06:34

system.io.compression.filesystem.dll

4.6.1087.0

33,032

30-Nov-2016

06:34

system.io.compression.dll

4.6.1087.0

71,904

30-Nov-2016

06:34

system.linq.expressions.dll

4.6.1087.0

31,464

30-Nov-2016

06:34

system.management.dll

4.6.1098.0

413,376

20-Mar-2017

07:48

system.messaging.dll

4.6.1087.0

272,064

30-Nov-2016

06:34

system.net.http.dll

4.6.1087.0

200,376

30-Nov-2016

06:34

system.net.networkinformation.dll

4.6.1087.0

30,480

30-Nov-2016

06:34

system.net.primitives.dll

4.6.1087.0

29,920

30-Nov-2016

06:34

system.net.webheadercollection.dll

4.6.1087.0

28,944

30-Nov-2016

06:34

system.net.dll

4.6.1087.0

256,664

30-Nov-2016

06:34

system.numerics.vectors.dll

4.6.1087.0

31,464

30-Nov-2016

06:34

system.numerics.dll

4.6.1087.0

138,424

30-Nov-2016

06:34

system.objectmodel.dll

4.6.1087.0

29,904

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.caching.dll

4.6.1087.0

108,408

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.extensions.dll

4.6.1087.0

29,432

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.handles.dll

4.6.1087.0

29,408

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.remoting.dll

4.6.1087.0

344,296

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.serialization.primitives.dll

4.6.1087.0

29,520

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.serialization.xml.dll

4.6.1087.0

29,464

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.serialization.dll

4.6.1087.0

1,037,576

30-Nov-2016

06:34

system.runtime.dll

4.6.1087.0

37,560

30-Nov-2016

06:34

system.security.dll

4.6.1099.0

292,528

27-Mar-2017

03:33

system.servicemodel.activation.dll

4.6.1087.0

201,984

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.activities.dll

4.6.1087.0

558,328

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.channels.dll

4.6.1087.0

156,920

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.discovery.dll

4.6.1087.0

307,448

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.http.dll

4.6.1087.0

29,936

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.internals.dll

4.6.1087.0

250,128

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.routing.dll

4.6.1087.0

130,288

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.washosting.dll

4.6.1087.0

39,160

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.web.dll

4.6.1087.0

327,400

30-Nov-2016

06:34

system.servicemodel.dll

4.6.1087.0

6,197,968

30-Nov-2016

06:34

system.serviceprocess.dll

4.6.1087.0

134,368

30-Nov-2016

06:34

system.text.encoding.extensions.dll

4.6.1087.0

28,952

30-Nov-2016

06:34

system.text.encoding.dll

4.6.1087.0

29,400

30-Nov-2016

06:34

system.threading.tasks.parallel.dll

4.6.1087.0

29,464

30-Nov-2016

06:34

system.threading.timer.dll

4.6.1087.0

29,416

30-Nov-2016

06:34

system.threading.dll

4.6.1087.0

29,888

30-Nov-2016

06:34

system.web.applicationservices.dll

4.6.1087.0

70,936

30-Nov-2016

06:34

system.web.entity.design.dll

4.6.1087.0

172,776

30-Nov-2016

06:34

system.web.extensions.dll

4.6.1087.0

1,846,496

30-Nov-2016

06:34

system.web.mobile.dll

4.6.1087.0

827,080

30-Nov-2016

06:34

system.web.services.dll

4.6.1087.0

843,984

30-Nov-2016

06:34

system.windows.controls.ribbon.dll

4.6.1099.0

740,248

27-Mar-2017

03:33

system.windows.forms.dll

4.6.1087.0

4,801,752

30-Nov-2016

06:34

system.workflow.activities.dll

4.6.1087.0

1,044,720

30-Nov-2016

06:34

system.workflow.componentmodel.dll

4.6.1087.0

1,535,232

30-Nov-2016

06:34

system.workflow.runtime.dll

4.6.1087.0

494,816

30-Nov-2016

06:34

system.xaml.dll

4.6.1099.0

626,848

27-Mar-2017

03:33

system.xml.readerwriter.dll

4.6.1087.0

29,928

30-Nov-2016

06:34

system.xml.xdocument.dll

4.6.1087.0

29,400

30-Nov-2016

06:34

system.xml.xmlserializer.dll

4.6.1087.0

29,936

30-Nov-2016

06:34

system.xml.dll

4.6.1087.0

2,621,080

30-Nov-2016

06:34

system.dll

4.6.1099.0

3,462,784

27-Mar-2017

03:33

uiautomationclientsideproviders.dll

4.6.1087.0

358,816

30-Nov-2016

06:34

uiautomationtypes.dll

4.6.1087.0

104,800

30-Nov-2016

06:34

windowsbase.dll

4.6.1099.0

1,256,776

27-Mar-2017

03:33

windowsformsintegration.dll

4.6.1087.0

102,784

30-Nov-2016

06:34

xamlbuildtask.dll

4.6.1087.0

131,256

30-Nov-2016

06:34

servicemodelevents.dll

4.6.1087.0

19 152

30-Nov-2016

06:34

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,608

30-Nov-2016

06:34

microsoft.visualbasic.activities.compilerui.dll

14.0.1087.0

273,720

30-Nov-2016

06:34

microsoft.windows.applicationserver.applications.dll.mui

4.6.1087.0

99,160

30-Nov-2016

06:34

servicemodelevents.dll.mui

4.6.1087.0

43,744

30-Nov-2016

06:34

servicemodelinstallrc.dll.mui

4.6.1087.0

19,688

30-Nov-2016

06:34

servicemodelperformancecounters.dll.mui

4.6.1087.0

47,376

30-Nov-2016

06:34

servicemodelregui.dll.mui

4.6.1087.0

37,592

30-Nov-2016

06:34

workflowservicehostperformancecounters.dll.mui

4.6.1087.0

23,856

30-Nov-2016

06:34

custommarshalers.dll

4.6.1087.0

95,936

30-Nov-2016

06:34

mscorlib.dll

4.6.1087.0

5,359,784

30-Nov-2016

06:34

normidna.nlp

59,342

25-Oct-2016

21:25

normnfc.nlp

47,076

25-Oct-2016

21:25

normnfd.nlp

40,566

25-Oct-2016

21:25

normnfkc.nlp

67,808

25-Oct-2016

21:25

normnfkd.nlp

61,718

25-Oct-2016

21:25

aspnet_counters.dll

4.6.1087.0

28,352

30-Nov-2016

06:34

aspnet_filter.dll

4.6.1087.0

35000

30-Nov-2016

06:34

aspnet_isapi.dll

4.6.1087.0

25,272

30-Nov-2016

06:34

aspnet_perf.dll

4.6.1087.0

41,648

30-Nov-2016

06:34

aspnet_rc.dll

4.6.1087.0

91,304

30-Nov-2016

06:34

aspnet_regiis.exe

4.6.1087.0

40,632

30-Nov-2016

06:34

aspnet_state.exe

4.6.1087.0

45,752

30-Nov-2016

06:34

aspnet_state_perf.h

318

30-Nov-2016

04:55

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-Nov-2016

06:34

aspnet_wp.exe

4.6.1087.0

43,688

30-Nov-2016

06:34

thirdpartynotices.txt

20,324

25-Oct-2016

21:34

blackberry.browser

2 389

25-Oct-2016

21:27

chrome.browser

2,107

25-Oct-2016

21:27

default.browser

11,568

25-Oct-2016

21:27

firefox.browser

2.336

25-Oct-2016

21:27

gateway.browser

5,630

25-Oct-2016

21:27

generic.browser

5,569

25-Oct-2016

21:27

ie.browser

5,163

25-Oct-2016

21:27

iemobile.browser

4,045

25-Oct-2016

21:27

iphone.browser

1,759

25-Oct-2016

21:27

opera.browser

5,248

25-Oct-2016

21:27

safari.browser

3.560

25-Oct-2016

21:27

ucbrowser.browser

1 725

25-Oct-2016

21:27

clr-etw.man

321,123

30-Nov-2016

04:44

clretwrc.dll

4.6.1087.0

237,224

30-Nov-2016

06:34

clrjit.dll

4.6.1087.0

511,136

30-Nov-2016

06:34

clr.dll

4.6.1087.0

7,003,792

30-Nov-2016

06:34

corperfmonext.dll

4.6.1087.0

126,136

30-Nov-2016

06:34

csc.rsp

1 329

25-Oct-2016

21:12

csc.exe

4.6.1087.0

2,052,752

30-Nov-2016

06:34

csc.exe.config

182

30-Nov-2016

05:05

culture.dll

4.6.1087.0

54,944

30-Nov-2016

06:34

locale.nlp

419,640

25-Oct-2016

21:25

dfdll.dll

4.6.1087.0

154,776

30-Nov-2016

06:34

installmembership.sql

56,248

25-Oct-2016

21:27

uninstallmembership.sql

6,909

25-Oct-2016

21:27

installpersistsqlstate.sql

54,647

25-Oct-2016

21:27

installsqlstatetemplate.sql

56,233

25-Oct-2016

21:27

installsqlstate.sql

54,427

25-Oct-2016

21:27

microsoft.common.overridetasks

6,297

25-Oct-2016

21:28

microsoft.data.entity.targets

6,501

25-Oct-2016

21:26

microsoft.windows.applicationserver.applications.45.man

724,324

30-Mar-2017

05:12

microsoft.workflowbuildextensions.targets

7,537

25-Oct-2016

21:22

microsoft.xaml.targets

19,848

25-Oct-2016

21:22

mmcaspext.dll

4.6.1087.0

106,664

30-Nov-2016

06:34

microsoft.common.targets

262,547

25-Oct-2016

21:28

microsoft.csharp.targets

23,618

25-Oct-2016

21:28

microsoft.netframework.props

11,957

25-Oct-2016

21:28

microsoft.netframework.targets

8183

25-Oct-2016

21:28

microsoft.visualbasic.targets

22,907

25-Oct-2016

21:28

mscordacwks.dll

4.6.1087.0

1,271,472

30-Nov-2016

06:34

mscordbi.dll

4.6.1087.0

1,088,680

30-Nov-2016

06:34

mscoreei.dll

4.6.1087.0

497,832

30-Nov-2016

06:34

mscorrc.dll

4.6.1087.0

399,008

30-Nov-2016

06:34

mscorsvc.dll

4.6.1087.0

415,912

30-Nov-2016

06:34

mscorsvw.exe

4.6.1087.0

105,144

30-Nov-2016

06:34

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52512.0

484,552

20-Mar-2017

05:16

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52512.0

987,848

20-Mar-2017

05:16

ngen.exe

4.6.1087.0

140,944

30-Nov-2016

06:34

penimc.dll

4.6.1099.0

77,976

27-Mar-2017

03:33

peverify.dll

4.6.1087.0

173,224

30-Nov-2016

06:34

presentationhost_v0400.dll

4.6.1099.0

181,464

27-Mar-2017

03:33

presentationnative_v0400.dll

4.6.1099.0

791,264

27-Mar-2017

03:33

servicemodelperformancecounters.dll

4.6.1087.0

89,856

30-Nov-2016

06:34

servicemodelperformancecounters.man

129,042

25-Oct-2016

21:22

servicemodelinstallrc.dll

4.6.1087.0

19,160

30-Nov-2016

06:34

servicemodelregui.dll

4.6.1087.0

19,144

30-Nov-2016

06:34

servicemodelreg.exe

4.6.1087.0

216,768

30-Nov-2016

06:34

servicemonikersupport.dll

4.6.1087.0

27,864

30-Nov-2016

06:34

sos.dll

4.6.1087.0

722,064

30-Nov-2016

06:34

system.addin.dll

4.6.1087.0

161,456

30-Nov-2016

06:34

system.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1087.0

125,760

30-Nov-2016

06:34

system.core.dll

4.6.1099.0

1,312,928

27-Mar-2017

03:33

system.data.entity.dll

4.6.1087.0

4,010,192

30-Nov-2016

06:34

system.data.linq.dll

4.6.1087.0

685,768

30-Nov-2016

06:34

system.net.dll

4.6.1087.0

256,664

30-Nov-2016

06:34

system.web.entity.design.dll

4.6.1087.0

172,776

30-Nov-2016

06:34

system.web.extensions.dll

4.6.1087.0

1,846,496

30-Nov-2016

06:34

vbc.rsp

1 467

25-Oct-2016

21:40

vbc.exe

14.0.1087.0

2,713,232

30-Nov-2016

06:34

vbc.exe.config

182

30-Nov-2016

05:09

webengine4.dll

4.6.1087.0

512,688

30-Nov-2016

06:34

webengine.dll

4.6.1087.0

25,256

30-Nov-2016

06:34

wminet_utils.dll

4.6.1098.0

125,616

20-Mar-2017

07:48

workflowservicehostperformancecounters.dll

4.6.1087.0

87,840

30-Nov-2016

06:34

workflowservicehostperformancecounters.man

43,288

25-Oct-2016

21:22

wpfgfx_v0400.dll

4.6.1099.0

1,685,680

27-Mar-2017

03:33

presentationcore.dll

4.6.1099.0

3,491,168

27-Mar-2017

03:33

system.data.dll

4.6.1087.0

3,359,920

30-Nov-2016

06:34

system.printing.dll

4.6.1087.0

366,944

30-Nov-2016

06:34

system.transactions.dll

4.6.1087.0

303,824

30-Nov-2016

06:34

system.web.dll

4.6.1087.0

5,349,552

30-Nov-2016

06:34

 

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Porady

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:

 • Microsoft.NET Framework 4.6 i 4.6.1 używanego z systemami:

  • Windows Server 2012

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×