Opis zbiorczej aktualizacji 5.0.8308.577 dla programu Lync Server 2013, składniki sieci Web: stycznia 2014

Streszczenie

W tym artykule opisano Microsoft Lync Server 2013, składniki sieci Web problem został rozwiązany w zbiorczej aktualizacji z dnia stycznia 2014.

Ten artykuł zawiera następujące informacje dotyczące aktualizacji zbiorczej:

 • Problemy rozwiązywane przez tę zbiorczą aktualizację.

 • Wymagania wstępne dotyczące zastosowania aktualizacji zbiorczej.

 • Czy po zastosowaniu zbiorczej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

 • Czy Zbiorcza aktualizacja zastępuje żadnych innych aktualizacji zbiorczej.

 • Czy trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

 • Pliki zawarte w aktualizacji zbiorczej.

Numer wersji tej aktualizacji jest 5.0.8308.577.

Wprowadzenie

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet aktualizacji

Zbiorcza aktualizacja rozwiązuje następujący problem:

2912339 użytkownik nie może zalogować klient przenośny programu Lync podczas "maxendpointsperuser" jest "1" w środowisku programu Lync Server 2013
Ta aktualizacja rozwiązuje również problemy, które są udokumentowane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

 • 2881688 Opis aktualizacji zbiorczej 5.0.8308.556 Lync Server 2013, składniki sieci Web: października 2013

 • 2835435 Opis aktualizacji zbiorczej 5.0.8308.420 Lync Server 2013, składniki sieci Web: lipca 2013

 • 2781564 Opis aktualizacji zbiorczej 5.0.8308.291 Lync Server 2013, składniki sieci Web: 2013 luty

Więcej informacji

Centrum pobierania firmy Microsoft

Aby zainstalować aktualizację zbiorczą dla programu Lync Server 2013, składniki sieci Web, użyj jednej z następujących metod.

Metoda 1 Instalator aktualizacji zbiorczych serwera

Instalator aktualizacji zbiorczej serwer stosuje wszystkie aktualizacje dla roli odpowiedniego serwera za pomocą jednej operacji. Aby użyć Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Jeśli Kontrola konta użytkownika (UAC) jest włączona, należy uruchomić Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera za pomocą podniesionego poziomu uprawnień, aby upewnić się, że wszystkie aktualizacje są poprawnie zainstalowane.

 1. Pobierz instalatora aktualizacji zbiorczych serwera. Aby to zrobić, przejdź do następującej witryny Microsoft Download Center:
  Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

 2. Uruchom Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera przy użyciu interfejsu użytkownika lub przy użyciu wiersza polecenia.

  Uwaga: Interfejs użytkownika zawiera wyraźne wskazanie, z których aktualizacje są instalowane po kliknięciu przycisku Zainstaluj aktualizacje.

  Aby uruchomić Instalatora, uruchom następujące polecenie:

  LyncServerUpdateInstaller.exe Notatki Następujący tekst opisano parametry, których można użyć z poleceniem LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • Przełącznik/silentmode stosuje się wszystkie odpowiednie aktualizacje w tle.

  • Przełącznik/silentmode się stosuje wszystkie odpowiednie aktualizacje w tle, a następnie automatycznie uruchamia ponownie serwer na końcu procesu instalacji, jeśli jest to konieczne.

  • Przełącznik extractall Instalator wyodrębnia aktualizacje i aktualizacje są zapisywane w podfolderze o nazwie "Wyodrębnione" w folderze, w którym uruchomiono polecenie.

Po uruchomieniu Instalatora aktualizacji Lync Server należy zaktualizować wszystkie serwery back-end stosowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykonywania tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2809243 aktualizacje programu Lync Server 2013

Metoda 2 Microsoft Update

Aktualizacja jest również dostępna z witryny Microsoft Update .

Uwaga Po zainstalowaniu tej aktualizacji przy użyciu witryny Microsoft Update, należy zaktualizować baz danych na serwery back-end. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykonywania tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2809243 aktualizacje programu Lync Server 2013

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

2881688 Opis aktualizacji zbiorczej 5.0.8308.556 Lync Server 2013, składniki sieci Web: października 2013

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.

Pobierz teraz pakiet aktualizacji

Aby zainstalować ten pakiet aktualizacji, należy zainstalować pakiet WebComponents.msp na komputerach, na których uruchomiono jeden z następujących ról serwera:

 • Lync Server 2013 — Server Standard Edition

 • Serwer frontonu programu Lync Server 2013 - Enterprise Edition-

 • Lync Server 2013 — serwera dyrektora

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć ten pakiet aktualizacji, należy użyć narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Czasami podczas próby odinstalowania tej aktualizacji zbiorczej monit dla źródłowego dysku CD. Jeśli to zachowanie występuje, włóż dysk CD źródła lub podaj ścieżkę, gdzie można znaleźć pliki źródłowe.

Po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji, Internet Information Services (IIS) mogą przestać działać. Ten problem występuje, ponieważ plik ApplicationHost.config zostanie zmieniona po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji.

Uwaga Plik ApplicationHost.config znajduje się w następującym katalogu:

%Windir%\System32\inetsrv\config\Następujące zmiany są stosowane do pliku ApplicationHost.config:

 1. Zduplikowane wpisy są tworzone w sekcji po < ścieżka lokalizacji = "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" > i < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" > Znaczniki.

  Po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji, dwie sekcje wyglądają następująco: < ścieżka lokalizacji = "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 2. Następujące dwa wpisy są tworzone przed < / configuration > znacznik na końcu pliku:

  • < ścieżka lokalizacji = "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" / >

  • < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" / >

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Usuń zduplikowane wpisy w dwóch sekcjach po < ścieżka lokalizacji = overrideMode "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" = "Zezwalaj" > i < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" > Znaczniki. Po wykonaniu tej czynności dwie sekcje wyglądają następująco: < ścieżka lokalizacji = "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. Usuń następujące dwa wpisy na końcu pliku ApplicationHost.config:

  • < ścieżka lokalizacji = "Lync Server wewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" / >

  • < ścieżka lokalizacji = "Lync Server zewnętrznej witryny sieci Web" overrideMode = "Zezwalaj" / >

 3. Zapisz plik ApplicationHost.config, a następnie uruchom ponownie usługi IIS.

Ta zbiorcza aktualizacja może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta zbiorcza aktualizacja zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej, wersja globalna tej aktualizacji zbiorczej ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

Nie dotyczy

6,579

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.be_by.resx

Nie dotyczy

6,696

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

Nie dotyczy

6,759

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.de_de.resx

Nie dotyczy

6,627

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.eu_es.resx

Nie dotyczy

6,614

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

Nie dotyczy

6,702

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

Nie dotyczy

6,612

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.id_id.resx

Nie dotyczy

6,524

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

Nie dotyczy

6,557

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

Nie dotyczy

6 584 NIS

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

Nie dotyczy

6,784

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.ms_my.resx

Nie dotyczy

6,538

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.sq_al.resx

Nie dotyczy

6,562

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

Nie dotyczy

6,723

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

Nie dotyczy

6,605

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

Ext_rgsclients.be_by.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_rgsclients.sq_al.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

Nie dotyczy

8,057

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

Ext_tab.aspx.be_by.resx

Nie dotyczy

8.540

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

Nie dotyczy

8,599

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

Nie dotyczy

8,112

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

Nie dotyczy

8,105

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

Nie dotyczy

8,550

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

Nie dotyczy

8,012

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

Nie dotyczy

8,039

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Dec-2013

3:11

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

Nie dotyczy

377

13-Mar-2013

5:58

Nie dotyczy

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

Nie dotyczy

96,488

03-Dec-2013

3:11

Nie dotyczy

File_autodiscover_ext_xframe_script

Nie dotyczy

1,686

03-Dec-2013

3:10

Nie dotyczy

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Dec-2013

3:11

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

Nie dotyczy

377

13-Mar-2013

5:58

Nie dotyczy

File_autodiscover_int_xframe_jquery

Nie dotyczy

96,488

03-Dec-2013

3:11

Nie dotyczy

File_autodiscover_int_xframe_script

Nie dotyczy

1,686

03-Dec-2013

3:10

Nie dotyczy

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.420

307,920

31-May-2013

11:13

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

Nie dotyczy

2,606

13-Mar-2013

8:13

Nie dotyczy

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

Nie dotyczy

2 605

13-Mar-2013

8:13

Nie dotyczy

File_bigfin_lscpapp_xap

Nie dotyczy

1,354,091

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

Nie dotyczy

70,873

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

Nie dotyczy

109,285

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

Nie dotyczy

70,269

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

Nie dotyczy

71,347

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

Nie dotyczy

69,751

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

Nie dotyczy

70,203

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

Nie dotyczy

68,666

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

Nie dotyczy

70,371

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

Nie dotyczy

75,209

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

Nie dotyczy

67,943

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

Nie dotyczy

68,020

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.556

62,224

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.556

62,224

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.556

62,736

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.556

62,224

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.556

63,248

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.556

62,224

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.556

61,712

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.556

64,272

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.556

61,200

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.556

61,200

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

5.0.8308.556

495,760

15-Sep-2013

19:28

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.556

575,600

15-Sep-2013

19:28

x86

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

9:34

Nie dotyczy

File_ext_conference.aspx

Nie dotyczy

14,959

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_ext_conference.dll

5.0.8308.556

263,360

15-Sep-2013

19:27

x86

File_ext_conferenceproxy.aspx

Nie dotyczy

1 092

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_ext_conference_web.config

Nie dotyczy

1 275

15-Sep-2013

17:17

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

Nie dotyczy

93,637

31-May-2013

7:08

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

Nie dotyczy

19,081

31-May-2013

7:08

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

Nie dotyczy

2,863

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

Nie dotyczy

342

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

Nie dotyczy

3,261

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

Nie dotyczy

6,302

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

Nie dotyczy

2,899

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

Nie dotyczy

3,430

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

Nie dotyczy

3,553

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

Nie dotyczy

3,033

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

Nie dotyczy

2,988

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

Nie dotyczy

2 849

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

Nie dotyczy

2,913

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

Nie dotyczy

3,712

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

Nie dotyczy

2 793

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

Nie dotyczy

6,292

31-May-2013

9:12

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

Nie dotyczy

3 052

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

Nie dotyczy

2 860

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

Nie dotyczy

2.912

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

Nie dotyczy

3,403

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

Nie dotyczy

6,302

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

Nie dotyczy

2,852

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

Nie dotyczy

2,879

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

Nie dotyczy

3 041

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

Nie dotyczy

3,014

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

Nie dotyczy

3,178

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

Nie dotyczy

6,302

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

Nie dotyczy

3.717

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

Nie dotyczy

2 944

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

Nie dotyczy

2 969

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

Nie dotyczy

2,883

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

Nie dotyczy

3.018

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

Nie dotyczy

3,111

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

Nie dotyczy

3 345 osób

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

Nie dotyczy

3,006

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

Nie dotyczy

2,923

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

Nie dotyczy

2.993

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

Nie dotyczy

3,392

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

Nie dotyczy

2,904

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

Nie dotyczy

2 898

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

Nie dotyczy

2 906

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

Nie dotyczy

3,031

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

Nie dotyczy

3,019

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

Nie dotyczy

3,012

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

Nie dotyczy

52,246

31-May-2013

9:12

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

Nie dotyczy

47,582

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

Nie dotyczy

3 041

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

Nie dotyczy

3,485

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

Nie dotyczy

2,981

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

Nie dotyczy

3 005

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

Nie dotyczy

2,979

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

Nie dotyczy

3,490

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

Nie dotyczy

2,971

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

Nie dotyczy

2.902

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

Nie dotyczy

3,798

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

Nie dotyczy

2,913

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

Nie dotyczy

3,503

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

Nie dotyczy

2,958

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

Nie dotyczy

3 138

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

Nie dotyczy

2 795

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

Nie dotyczy

2,815

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

Nie dotyczy

949

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

Nie dotyczy

671

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_aspx

Nie dotyczy

4,623

13-Mar-2013

8:10

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.577

222,952

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31.496

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31.496

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

Nie dotyczy

232,478

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_images_sprite1

Nie dotyczy

232,478

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Nie dotyczy

536,146

03-Dec-2013

15:49

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

Nie dotyczy

1,179,159

31-May-2013

10:07

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Nie dotyczy

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Nie dotyczy

2,302,688

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

Nie dotyczy

56,044

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

Nie dotyczy

55,442

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Nie dotyczy

120,461

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_styles_sprite1

Nie dotyczy

166,007

31-May-2013

10:11

Nie dotyczy

File_ext_default.aspx

Nie dotyczy

46,816

03-Dec-2013

14:38

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

Nie dotyczy

5,690

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

Nie dotyczy

4,783

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

Nie dotyczy

5,962

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

Nie dotyczy

6,369

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

Nie dotyczy

4,628

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

Nie dotyczy

4 560

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

Nie dotyczy

4,462

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

Nie dotyczy

4,938

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

Nie dotyczy

6 982

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

Nie dotyczy

4,255

15-Sep-2013

17:19

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

Nie dotyczy

4670

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

Nie dotyczy

4 398

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

Nie dotyczy

4,334

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

Nie dotyczy

6,008

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

Nie dotyczy

4.585

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

Nie dotyczy

4,318

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

Nie dotyczy

4,901

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

Nie dotyczy

4,469

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

Nie dotyczy

5,013

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

Nie dotyczy

7,775

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

Nie dotyczy

4,513

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

Nie dotyczy

4 775

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

Nie dotyczy

4,371

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

Nie dotyczy

4,698

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

Nie dotyczy

5,169

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

Nie dotyczy

6,176

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

Nie dotyczy

4.822

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

Nie dotyczy

wyniosły 4 662 NIS

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

Nie dotyczy

4,769

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

Nie dotyczy

6,265

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

Nie dotyczy

4,551

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

Nie dotyczy

4,328

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

Nie dotyczy

4,582

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

Nie dotyczy

4,690

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

Nie dotyczy

4,621

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

Nie dotyczy

4.615

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

Nie dotyczy

4,713

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

Nie dotyczy

6,354

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

Nie dotyczy

4 688

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

Nie dotyczy

4,561

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

Nie dotyczy

4,646

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Nie dotyczy

6,032

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

Nie dotyczy

4,463

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

Nie dotyczy

4,435

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

Nie dotyczy

7,295

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

Nie dotyczy

4,593

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

Nie dotyczy

6,346

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

Nie dotyczy

4,672

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

Nie dotyczy

5,327

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

Nie dotyczy

4,047

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

Nie dotyczy

4200

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialinform.js

Nie dotyczy

91,677

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

Nie dotyczy

12,781

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

Nie dotyczy

16,649

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

Nie dotyczy

17,754

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

Nie dotyczy

12,047

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

Nie dotyczy

16,517

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

Nie dotyczy

13,290

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

Nie dotyczy

14,055

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

Nie dotyczy

17.031

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

Nie dotyczy

12,476

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

Nie dotyczy

13,046

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

Nie dotyczy

12.501

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

Nie dotyczy

wynosi 17 100 miejsc

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

Nie dotyczy

12,918

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

Nie dotyczy

12,460

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

Nie dotyczy

12,339

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

Nie dotyczy

16,780

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

Nie dotyczy

13,050

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

Nie dotyczy

14,809

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_launch.js

Nie dotyczy

56,499

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.577

660,720

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.577

213,776

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.577

190,224

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.577

230,672

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.577

232,720

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.577

187,152

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.577

182 544

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.577

193,296

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.577

244,504

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.577

179,472

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.577

188,688

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.577

181,528

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.577

183,568

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.577

220,944

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.577

188,184

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.577

182,032

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.577

194,832

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.577

186,640

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.577

198,928

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.577

266,512

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.577

191,248

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.577

182,032

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.577

189,200

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.577

205,584

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.577

225,552

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.577

193,808

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.577

186,640

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.577

231 184

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.577

181,520

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.577

189,712

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.577

188,184

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.577

189,712

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.577

232,208

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.577

188,176

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.577

185,624

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.577

188,688

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

225,552

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.577

261,400

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.577

185,616

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.577

233,232

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

189,208

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.577

205,072

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.577

175,888

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.577

175,888

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.577

237,280

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_ext_lwa_images_arrow_normal

Nie dotyczy

702

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

Nie dotyczy

716

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_ext_lwa_images_checked_normal

Nie dotyczy

50,374

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_ext_lwa_images_doughboy_36x36

Nie dotyczy

429

03-Dec-2013

3:10

Nie dotyczy

File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36

Nie dotyczy

1 351

03-Dec-2013

3:10

Nie dotyczy

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

Nie dotyczy

6,576

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_ext_lwa_images_lync_logo

Nie dotyczy

2412

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

Nie dotyczy

232,478

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_ext_lwa_images_sprite1

Nie dotyczy

232,478

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

Nie dotyczy

49,068

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_ext_lwa_plugins

Nie dotyczy

7,761,920

03-Dec-2013

13:47

Nie dotyczy

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

Nie dotyczy

141,686

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

Nie dotyczy

147,779

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

Nie dotyczy

156,071

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

Nie dotyczy

138,546

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

Nie dotyczy

141,048

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

Nie dotyczy

146,553

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

Nie dotyczy

141,005

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

Nie dotyczy

143,880

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_ext_lwa_plugins_32

Nie dotyczy

7,811,072

03-Dec-2013

17:06

Nie dotyczy

File_ext_lwa_plugins_64

Nie dotyczy

8,740,864

03-Dec-2013

17:09

Nie dotyczy

File_ext_lwa_plugins_mac

Nie dotyczy

9,436,003

03-Dec-2013

3:10

Nie dotyczy

File_ext_lwa_plugins_xp

Nie dotyczy

4,968,448

03-Dec-2013

14:23

Nie dotyczy

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

Nie dotyczy

536,146

03-Dec-2013

15:49

Nie dotyczy

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

Nie dotyczy

2,193,984

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

Nie dotyczy

79,856

03-Dec-2013

15:49

Nie dotyczy

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

Nie dotyczy

338,131

03-Dec-2013

15:53

Nie dotyczy

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

Nie dotyczy

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

Nie dotyczy

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

Nie dotyczy

1,113,352

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

Nie dotyczy

1,241,746

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

Nie dotyczy

2,274,291

03-Dec-2013

15:55

Nie dotyczy

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

Nie dotyczy

588,430

03-Dec-2013

15:56

Nie dotyczy

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

Nie dotyczy

150,009

03-Dec-2013

15:56

Nie dotyczy

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

Nie dotyczy

150,071

03-Dec-2013

15:56

Nie dotyczy

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

Nie dotyczy

120,461

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_ext_lwa_styles_sprite1

Nie dotyczy

166,007

31-May-2013

10:11

Nie dotyczy

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

Nie dotyczy

16,184

03-Dec-2013

14:44

Nie dotyczy

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

Nie dotyczy

8493

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_lwa_webpages_toast

Nie dotyczy

4,504

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.577

897,824

03-Dec-2013

16:58

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_ext_myutilities.js

Nie dotyczy

12 513

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_ext_passiveauth.aspx

Nie dotyczy

3,641

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

Nie dotyczy

2,333

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

13-Mar-2013

5:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

Nie dotyczy

2 265

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

Nie dotyczy

2,249

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

Nie dotyczy

2,537

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

Nie dotyczy

2,333

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

Nie dotyczy

2 289

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

Nie dotyczy

2 429

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

Nie dotyczy

2,469

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_ext_reachclient.css

Nie dotyczy

13,531

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Nie dotyczy

816,186

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Nie dotyczy

1,675,602

31-May-2013

11:14

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

6:50

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

6:50

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

Nie dotyczy

13,531

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

Nie dotyczy

12 513

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_ext_savecontentpage_html

Nie dotyczy

7,975

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

ster.gamesnet:28888

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

ster.gamesnet:28888

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

ster.gamesnet:28888

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_ext_utilities.js

Nie dotyczy

12 513

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.420

300,240

31-May-2013

11:15

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:33

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

10:29

x86

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

Nie dotyczy

114,085

13-Mar-2013

7:58

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

Nie dotyczy

875

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

Nie dotyczy

1 064

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

Nie dotyczy

913

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

Nie dotyczy

834

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

Nie dotyczy

1 045

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

Nie dotyczy

820

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

Nie dotyczy

834

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

Nie dotyczy

12 513

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_web.config

Nie dotyczy

1 262

13-Mar-2013

7:58

Nie dotyczy

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1,203,880

15-Sep-2013

19:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35,520

31-May-2013

11:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281,752

13-Mar-2013

10:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1,432,240

31-May-2013

11:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.556

3,338,968

15-Sep-2013

19:26

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

9:34

Nie dotyczy

File_int_conference.aspx

Nie dotyczy

14,959

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_int_conference.dll

5.0.8308.556

263,360

15-Sep-2013

19:27

x86

File_int_conferenceproxy.aspx

Nie dotyczy

1 092

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_int_conference_web.config

Nie dotyczy

1 276

15-Sep-2013

17:17

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

Nie dotyczy

93,637

31-May-2013

7:08

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

Nie dotyczy

19,081

31-May-2013

7:08

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

Nie dotyczy

2,863

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

Nie dotyczy

342

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

Nie dotyczy

3,261

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

Nie dotyczy

6,302

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

Nie dotyczy

2,899

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

Nie dotyczy

3,430

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

Nie dotyczy

3,553

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

Nie dotyczy

3,033

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

Nie dotyczy

2,988

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

Nie dotyczy

2 849

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

Nie dotyczy

2,913

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

Nie dotyczy

3,712

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

Nie dotyczy

2 793

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

Nie dotyczy

6,292

31-May-2013

9:12

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

Nie dotyczy

3 052

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

Nie dotyczy

2 860

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

Nie dotyczy

2.912

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

Nie dotyczy

3,403

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

Nie dotyczy

6,302

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

Nie dotyczy

2,852

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

Nie dotyczy

2,879

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

Nie dotyczy

3 041

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

Nie dotyczy

3,014

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

Nie dotyczy

3,178

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

Nie dotyczy

6,302

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

Nie dotyczy

3.717

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

Nie dotyczy

2 944

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

Nie dotyczy

2 969

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

Nie dotyczy

2,883

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

Nie dotyczy

3.018

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

Nie dotyczy

3,111

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

Nie dotyczy

3 345 osób

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

Nie dotyczy

3,006

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

Nie dotyczy

2,923

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

Nie dotyczy

2.993

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

Nie dotyczy

3,392

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

Nie dotyczy

2,904

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

Nie dotyczy

2 898

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

Nie dotyczy

2 906

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

Nie dotyczy

3,031

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

Nie dotyczy

3,019

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

Nie dotyczy

3,012

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

Nie dotyczy

52,246

31-May-2013

9:12

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

Nie dotyczy

47,582

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

Nie dotyczy

3 041

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

Nie dotyczy

3,485

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

Nie dotyczy

2,981

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

Nie dotyczy

3 005

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

Nie dotyczy

2,979

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

Nie dotyczy

3,490

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

Nie dotyczy

2,971

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

Nie dotyczy

2.902

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

Nie dotyczy

3,798

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

Nie dotyczy

2,913

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

Nie dotyczy

3,503

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

Nie dotyczy

2,958

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

Nie dotyczy

3 138

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

Nie dotyczy

2 795

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

Nie dotyczy

4,681

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

Nie dotyczy

2,815

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

Nie dotyczy

6 295

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

Nie dotyczy

949

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollabweb_qna_web.config

Nie dotyczy

671

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_datacollab_aspx

Nie dotyczy

4,623

13-Mar-2013

8:10

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.577

222,952

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31.496

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31.496

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

Nie dotyczy

232,478

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_int_datacollab_images_sprite1

Nie dotyczy

232,478

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Nie dotyczy

536,146

03-Dec-2013

15:49

Nie dotyczy

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

Nie dotyczy

1,179,159

31-May-2013

10:07

Nie dotyczy

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Nie dotyczy

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

Nie dotyczy

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Nie dotyczy

2,302,688

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

Nie dotyczy

56,044

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

Nie dotyczy

55,442

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Nie dotyczy

120,461

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_int_datacollab_styles_sprite1

Nie dotyczy

166,007

31-May-2013

10:11

Nie dotyczy

File_int_default.aspx

Nie dotyczy

46,816

03-Dec-2013

14:38

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

Nie dotyczy

5,690

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

Nie dotyczy

4,783

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

Nie dotyczy

5,962

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

Nie dotyczy

6,369

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

Nie dotyczy

4,628

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

Nie dotyczy

4 560

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

Nie dotyczy

4,462

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

Nie dotyczy

4,938

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

Nie dotyczy

6 982

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

Nie dotyczy

4,255

15-Sep-2013

17:19

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

Nie dotyczy

4670

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

Nie dotyczy

4 398

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

Nie dotyczy

4,334

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

Nie dotyczy

6,008

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

Nie dotyczy

4.585

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

Nie dotyczy

4,318

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

Nie dotyczy

4,901

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

Nie dotyczy

4,469

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

Nie dotyczy

5,013

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

Nie dotyczy

7,775

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

Nie dotyczy

4,513

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

Nie dotyczy

4 775

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

Nie dotyczy

4,371

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

Nie dotyczy

4,698

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

Nie dotyczy

5,169

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

Nie dotyczy

6,176

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

Nie dotyczy

4.822

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

Nie dotyczy

wyniosły 4 662 NIS

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

Nie dotyczy

4,769

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

Nie dotyczy

6,265

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

Nie dotyczy

4,551

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

Nie dotyczy

4,328

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

Nie dotyczy

4,582

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

Nie dotyczy

4,690

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

Nie dotyczy

4,621

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

Nie dotyczy

4.615

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

Nie dotyczy

4,713

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

Nie dotyczy

6,354

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

Nie dotyczy

4 688

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

Nie dotyczy

4,561

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

Nie dotyczy

4,646

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Nie dotyczy

6,032

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

Nie dotyczy

4,463

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

Nie dotyczy

4,435

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

Nie dotyczy

7,295

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

Nie dotyczy

4,593

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

Nie dotyczy

6,346

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

Nie dotyczy

4,672

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

Nie dotyczy

5,327

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

Nie dotyczy

4,047

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

Nie dotyczy

4200

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialinform.js

Nie dotyczy

91,677

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

Nie dotyczy

12,781

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.be_by.resources

Nie dotyczy

16,649

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

Nie dotyczy

17,754

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

Nie dotyczy

12,047

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

Nie dotyczy

16,517

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

Nie dotyczy

13,290

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

Nie dotyczy

14,055

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

Nie dotyczy

17.031

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

Nie dotyczy

12,476

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

Nie dotyczy

13,046

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

Nie dotyczy

12.501

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

Nie dotyczy

wynosi 17 100 miejsc

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

Nie dotyczy

12,918

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

Nie dotyczy

12,460

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

Nie dotyczy

12,339

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

Nie dotyczy

16,780

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

Nie dotyczy

13,050

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

Nie dotyczy

14,809

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_launch.js

Nie dotyczy

56,499

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.577

660,720

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.577

213,776

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.577

190,224

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.577

230,672

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.577

232,720

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.577

187,152

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.577

182 544

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.577

193,296

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.577

244,504

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.577

179,472

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.577

188,688

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.577

181,528

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.577

183,568

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.577

220,944

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.577

188,184

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.577

182,032

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.577

194,832

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.577

186,640

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.577

198,928

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.577

266,512

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.577

191,248

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.577

182,032

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.577

189,200

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.577

205,584

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.577

225,552

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.577

193,808

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.577

186,640

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.577

231 184

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.577

181,520

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.577

189,712

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.577

188,184

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.577

189,712

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.577

232,208

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.577

188,176

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.577

185,624

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.577

188,688

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

225,552

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.577

261,400

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.577

185,616

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.577

233,232

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

189,208

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.577

205,072

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.577

175,888

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.577

175,888

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.577

237,280

03-Dec-2013

17:03

Nie dotyczy

File_int_lwa_images_arrow_normal

Nie dotyczy

702

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

Nie dotyczy

716

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_int_lwa_images_checked_normal

Nie dotyczy

50,374

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_int_lwa_images_doughboy_36x36

Nie dotyczy

429

03-Dec-2013

3:10

Nie dotyczy

File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36

Nie dotyczy

1 351

03-Dec-2013

3:10

Nie dotyczy

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

Nie dotyczy

6,576

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_int_lwa_images_lync_logo

Nie dotyczy

2412

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

Nie dotyczy

232,478

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_int_lwa_images_sprite1

Nie dotyczy

232,478

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_int_lwa_images_unchecked_normal

Nie dotyczy

49,068

13-Mar-2013

6:00

Nie dotyczy

File_int_lwa_plugins

Nie dotyczy

7,761,920

03-Dec-2013

13:47

Nie dotyczy

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

Nie dotyczy

141,686

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_int_lwa_pluginseula_be_by

Nie dotyczy

147,779

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

Nie dotyczy

156,071

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

Nie dotyczy

138,546

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

Nie dotyczy

141,048

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

Nie dotyczy

146,553

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

Nie dotyczy

141,005

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

Nie dotyczy

143,880

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_int_lwa_plugins_32

Nie dotyczy

7,811,072

03-Dec-2013

17:06

Nie dotyczy

File_int_lwa_plugins_64

Nie dotyczy

8,740,864

03-Dec-2013

17:09

Nie dotyczy

File_int_lwa_plugins_mac

Nie dotyczy

9,436,003

03-Dec-2013

3:10

Nie dotyczy

File_int_lwa_plugins_xp

Nie dotyczy

4,968,448

03-Dec-2013

14:23

Nie dotyczy

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

Nie dotyczy

536,146

03-Dec-2013

15:49

Nie dotyczy

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

Nie dotyczy

2,193,984

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

Nie dotyczy

79,856

03-Dec-2013

15:49

Nie dotyczy

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

Nie dotyczy

338,131

03-Dec-2013

15:53

Nie dotyczy

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

Nie dotyczy

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

Nie dotyczy

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

Nie dotyczy

1,113,352

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

Nie dotyczy

1,241,746

03-Dec-2013

15:54

Nie dotyczy

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

Nie dotyczy

2,274,291

03-Dec-2013

15:55

Nie dotyczy

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

Nie dotyczy

588,430

03-Dec-2013

15:56

Nie dotyczy

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

Nie dotyczy

150,009

03-Dec-2013

15:56

Nie dotyczy

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

Nie dotyczy

150,071

03-Dec-2013

15:56

Nie dotyczy

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

Nie dotyczy

120,461

31-May-2013

10:12

Nie dotyczy

File_int_lwa_styles_sprite1

Nie dotyczy

166,007

31-May-2013

10:11

Nie dotyczy

File_int_lwa_webpages_lwaclient

Nie dotyczy

16,184

03-Dec-2013

14:44

Nie dotyczy

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

Nie dotyczy

8493

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_lwa_webpages_toast

Nie dotyczy

4,504

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.577

897,824

03-Dec-2013

16:58

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_int_myutilities.js

Nie dotyczy

12 513

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_int_passiveauth.aspx

Nie dotyczy

3,641

31-May-2013

7:05

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

Nie dotyczy

2,333

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

13-Mar-2013

5:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

Nie dotyczy

2 265

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

Nie dotyczy

2,249

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

Nie dotyczy

2,537

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

Nie dotyczy

2,333

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

Nie dotyczy

2 289

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

16:57

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

Nie dotyczy

2,199

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

Nie dotyczy

2 429

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

Nie dotyczy

2,469

03-Dec-2013

16:58

Nie dotyczy

File_int_reachclient.css

Nie dotyczy

13,531

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Nie dotyczy

816,186

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Nie dotyczy

1,675,602

31-May-2013

11:14

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

6:50

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

6:50

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

Nie dotyczy

13,531

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

Nie dotyczy

12 513

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_int_savecontentpage_html

Nie dotyczy

7,975

13-Mar-2013

5:59

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

ster.gamesnet:28888

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

ster.gamesnet:28888

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

ster.gamesnet:28888

15-Sep-2013

19:32

Nie dotyczy

File_int_utilities.js

Nie dotyczy

12 513

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.420

300,240

31-May-2013

11:15

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:33

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21.240 nagrody

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

10:29

x86

File_int_webscheduler_scripts_common.js

Nie dotyczy

114,085

13-Mar-2013

7:58

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

Nie dotyczy

875

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

Nie dotyczy

1 064

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

Nie dotyczy

913

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

Nie dotyczy

834

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

Nie dotyczy

1 045

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

Nie dotyczy

820

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

Nie dotyczy

834

03-Dec-2013

3:06

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

Nie dotyczy

12 513

04-Sep-2013

14:54

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_web.config

Nie dotyczy

1 263

13-Mar-2013

7:58

Nie dotyczy

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.420

307,920

31-May-2013

11:13

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

11:11

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

11:11

x86

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.420

802,928

31-May-2013

11:07

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Dec-2013

3:11

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.577

2,624,256

03-Dec-2013

17:02

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Dec-2013

3:11

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.577

2,624,256

03-Dec-2013

17:02

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

Nie dotyczy

5,065

31-May-2013

9:14

Nie dotyczy

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

Nie dotyczy

5,070

31-May-2013

9:14

Nie dotyczy

File_webticket_web_ext.config

Nie dotyczy

10,170

13-Mar-2013

7:59

Nie dotyczy

File_webticket_web_int.config

Nie dotyczy

10.400

13-Mar-2013

7:59

Nie dotyczy

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

Nie dotyczy

6,579

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

Int_error.aspx.be_by.resx

Nie dotyczy

6,696

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_error.aspx.bg_bg.resx

Nie dotyczy

6,759

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_error.aspx.de_de.resx

Nie dotyczy

6,627

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

Int_error.aspx.eu_es.resx

Nie dotyczy

6,614

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_error.aspx.fa_ir.resx

Nie dotyczy

6,702

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_error.aspx.fil_ph.resx

Nie dotyczy

6,612

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_error.aspx.id_id.resx

Nie dotyczy

6,524

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_error.aspx.ko_kr.resx

Nie dotyczy

6,557

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

Int_error.aspx.lt_lt.resx

Nie dotyczy

6 584 NIS

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_error.aspx.mk_mk.resx

Nie dotyczy

6,784

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_error.aspx.ms_my.resx

Nie dotyczy

6,538

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_error.aspx.sq_al.resx

Nie dotyczy

6,562

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

Nie dotyczy

6,723

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

Nie dotyczy

6,605

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

Int_rgsclients.be_by.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_rgsclients.fa_ir.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_rgsclients.fil_ph.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_rgsclients.mk_mk.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_rgsclients.sq_al.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

Nie dotyczy

6,328

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

Nie dotyczy

8,057

03-Dec-2013

17:01

Nie dotyczy

Int_tab.aspx.be_by.resx

Nie dotyczy

8.540

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

Nie dotyczy

8,599

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

Nie dotyczy

8,112

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

Nie dotyczy

8,105

03-Dec-2013

16:59

Nie dotyczy

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

Nie dotyczy

8,550

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_tab.aspx.sq_al.resx

Nie dotyczy

8,012

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

Nie dotyczy

8,039

03-Dec-2013

17:00

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

Nie dotyczy

13,359

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

Nie dotyczy

11,503

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

Nie dotyczy

14,327

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

Nie dotyczy

12,107

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

Nie dotyczy

11,560

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

Nie dotyczy

14,669

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

Nie dotyczy

11,775

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

Nie dotyczy

11,249

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

Nie dotyczy

12,462

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

Nie dotyczy

18,106

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

Nie dotyczy

10,927

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

Nie dotyczy

11,079

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

Nie dotyczy

11,542

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

Nie dotyczy

12,923

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

Nie dotyczy

14,406

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

Nie dotyczy

11 920

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

Nie dotyczy

14,573

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

Nie dotyczy

11,457

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

Nie dotyczy

11,616

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

Nie dotyczy

11,327

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Nie dotyczy

14,675

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

Nie dotyczy

11,224

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

Nie dotyczy

11,256

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

Nie dotyczy

14,926

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

Nie dotyczy

11,184

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

Nie dotyczy

10,563

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

Nie dotyczy

13,359

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

Nie dotyczy

11,503

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resources

Nie dotyczy

14,327

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resources

Nie dotyczy

12,107

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resources

Nie dotyczy

11,560

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

Nie dotyczy

14,669

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

Nie dotyczy

11,775

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

Nie dotyczy

11,249

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

Nie dotyczy

12,462

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

Nie dotyczy

18,106

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

Nie dotyczy

10,927

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resources

Nie dotyczy

11,079

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resources

Nie dotyczy

11,542

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

Nie dotyczy

12,923

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

Nie dotyczy

14,406

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

Nie dotyczy

11 920

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

Nie dotyczy

14,573

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

Nie dotyczy

11,457

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

Nie dotyczy

11,616

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

Nie dotyczy

11,327

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Nie dotyczy

14,675

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

Nie dotyczy

11,224

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

Nie dotyczy

11,256

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

Nie dotyczy

14,926

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

Nie dotyczy

11,184

03-Dec-2013

17:05

Nie dotyczy

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

Nie dotyczy

10,563

03-Dec-2013

17:04

Nie dotyczy


Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszych aktualizacji dla programu Lync Server 2013 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2809243 aktualizacje programu Lync Server 2013

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×