Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

W tym artykule opisano Office Communications Server 2007 R2, Unified Communications zarządzane API 2.0 Core Redist 64-bitowych problemy, które naprawiono w aktualizacji zbiorczej dla pakietu Office Communications Server 2007 R2 Unified Communications zarządzane API 2.0 Core Redist 64-bitowe, wydaną w kwietniu 2010.

W tym artykule opisano następujące elementy dotyczące pakietu aktualizacji:

 • Pakiet aktualizacji rozwiązuje problemy.

 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu aktualizacji.

 • Czy po zainstalowaniu pakietu aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

 • Czy pakiet aktualizacji jest zastępowany przez inny pakiet aktualizacji.

 • Czy trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

 • Pliki zawarte w pakiecie aktualizacji.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet aktualizacji

Ta zbiorcza aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:

 • 977547 nowe funkcje są zawarte w aktualizacji zbiorczej dla pakietu Office Communications Server 2007 R2 Unified Communications zarządzane API 2.0 Core redystrybucyjny pakiet 64-bitowa wersja

 • 981253 nie można zainstalować Unified Communications zarządzane API do dystrybucji i komunikatu o błędzie niejasne

 • 978718 sprawdza łączność fail Jeśli używasz pakietu Office Communicator 2007 R2 wraz z wykonania innej firmy MS-ICE 2.0

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera również następujące poprzednio wydane aktualizacje:

 • 978372 użycie Procesora zwiększa się po włączeniu śledzenie składnika S4 Office Communications Server 2007 R2

 • 978368 po dokonaniu połączenie audio do użytkownika programu Communicator Web Access nie słyszysz sygnał ring aż inny użytkownik odpowiada na wywołanie

 • 974009 Nie można dołączyć konferencji wielopartyjnej wiadomości błyskawicznych, oraz tych, którzy są na konferencji są rozłączane w Microsoft Office Communications Server 2007 R2

 • 975895 Wywoływania audio w zestawie SDK 2.0 UCMA dystrybutor wywołać automatyczne przykładowej aplikacji nie może połączyć się konferencji audio biurowe, gdy znajdują się poza siecią firmową

 • 975896 Nie może odbierać przychodzących wiadomości błyskawicznych w programie Office Communicator 2007 R2

 • 975898 Awarie aplikacji, która opiera się na Office Communications Server 2007 R2, Unified Communications zarządzane API 2.0 Core Redist 64-bitowe

 • 972702 Informacje o obecności nie działa przez około 30 minut po zalogowaniu użytkownika programu Communicator Web Access 2007 R2

 • 972701 W przypadku wywołania z aplikacji, która używa Unified Communications zarządzane API pakietu Office Communications Server 2007 R2 do innej aplikacji pakietu Office Communications Server 2007 R2 kończy się niepowodzeniem po pewnym czasie.

 • 972710 W czasie rzeczywistym pakietów protokołu (RTP) z serwera multimediów nie oznaczono jakości usługi (QoS) jest włączona na poziomie puli Communications Server 2007 R2

 • 972720 Wywołanie od użytkownika programu Office Communications Server 2007 R2 do użytkownika Centrala PBX kończy się niepowodzeniem, gdy nie kopiowania informacji z nagłówka z 302 Przekierowanie wiadomości przez serwera pośredniczącego

 • 972713 Połączenie zabezpieczeń TLS (Transport Layer) nieoczekiwanego zatrzymania podczas fazy negocjacji TLS Communications Server 2007 R2

 • 972721 Rola serwera pośredniczącego Communications Server 2007 R2 nie przesyłać informacji wyświetlana nazwa skojarzonego z rozmówca dla początkowego zaproszenia

 • 968943 Publiczne IM Connectivity (PIC) użytkownicy mogą wysyłać wiadomości-śmieci przez IM (SPIM) do użytkownika programu Communicator Web Access (CWA) nawet jeśli użytkownicy PIC nie są na liście kontaktów użytkownika, CWA

Więcej informacji

Informacje o pakiecie aktualizacji

Centrum pobierania firmy Microsoft

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet Ucmaredist.msp.
Data wydania: Kwietnia 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Kontaktując się z pomocy technicznej

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tego pakietu aktualizacji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje Zbiorcza aktualizacja 977351.

 • 977351 Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla pakietu Office Communications Server 2007 R2 Unified Communications zarządzane API 2.0 Core Redist 64-bitowych: stycznia 2010 r.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć jednego z pakietów aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Pobierz teraz pakiet aktualizacji

Do zainstalowania tej aktualizacji zbiorczej, należy zainstalować pakiet pakiet OCS2007-KB976657-amd64-UcmaRedist.msp na komputerach, które mają zainstalowane następujące elementy:

 • Program Office Communications Server 2007 R2 — Standard Edition Server

 • Program Office Communications Server 2007 Enterprise Edition R2 — skonsolidowane

 • Office Communications Server 2007 R2 — Enterprise Edition rozproszonych — fronton

 • Office Communications Server 2007 R2 — Enterprise Edition rozproszonych – konferencji MCU w sieci Web

 • Office Communications Server 2007 R2 — Enterprise Edition rozproszonych — Audio wideokonferencji MCU

 • Program Office Communications Server — Enterprise Edition rozproszonych — udostępnianie MCU aplikacji

 • Program Office Communications Server — Enterprise Edition rozproszonych — składniki serwera sieci Web

 • Office Communications Server 2007 R2 — serwer krawędzi

 • Office Communications Server 2007 R2 — serwera pośredniczącego

 • Program Office Communications Server — programu Communicator Web Access

Uwaga Po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej na serwerach z systemem Windows Server 2008 lub mieć kontroli konta użytkownika (UAC) włączony, upewnij się, Rozpocznij instalację aktualizacji zbiorczej (msp) przy użyciu wiersza polecenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoriai kliknij prawym przyciskiem myszy
  W wierszu polecenia.

 2. Kliknij Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. W wierszu polecenia Uruchom aktualizację zbiorczą (msp).

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę zbiorczą aktualizację, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Czasami podczas próby odinstalowania tej aktualizacji zbiorczej monit dla źródłowego dysku CD. Jeśli to zachowanie występuje, włóż dysk CD źródła lub podaj ścieżkę, gdzie można znaleźć pliki źródłowe.

Informacje o plikach

Ta aktualizacja nie może zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta aktualizacja zawiera pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Po zainstalowaniu aktualizacji wersja globalna tej aktualizacji ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.rtc.collaboration.dll

3.5.6907.196

3,966,848

10-Apr-2010

22:25

x86

Microsoft.rtc.internal.media.dll

3.5.6907.196

7,182,720

10-Apr-2010

22:25

x64

Sipeps.dll

3.5.6907.196

1,570,128

10-Apr-2010

22:25

x64

Mediaperf.dll

3.5.6907.196

43,864

10-Apr-2010

22:25

x64

S4perf.dll

3.5.6907.196

42,832

10-Apr-2010

22:25

x64

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×