Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy wyłącznie wydań dostępnych w witrynie Windows Update w sieci Web. Artykuł nie dotyczy wydań aktualizacji zabezpieczeń produktów nieobsługiwanych przez witrynę Windows Update.

Niniejszy artykuł jest przeznaczony dla administratorów usług Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update oraz Microsoft Update. Artykuł zawiera zbiorczą listę zmian zawartości udostępnionych dla usług WSUS, Windows Update i Microsoft Update. Administratorzy mogą korzystać z listy jako krótkiego przewodnika po zmianach zawartości, dokonanych podczas rutynowych synchronizacji, oraz jako wyjaśnienia tych zmian. Te informacje będą aktualizowane albo w ramach procesu regularnych aktualizacji przeprowadzanych w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca, albo w przypadku wydania każdej niezapowiedzianej aktualizacji. W artykule tym zawarto listę zmian wprowadzonych od dnia 10 stycznia 2012 r. włącznie. Nie ma w nim informacji o zmianach wprowadzonych przed tą datą. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian wprowadzonych przed 10 stycznia 2012 r., zobacz sekcję „Informacje”.

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę skumulowaną zmian zawartości Windows Update udostępnionych za pośrednictwem witryn Windows Update i Microsoft Update oraz programu Windows Server Update Services (WSUS) od dnia 10 stycznia 2012 r. włącznie.

WPROWADZENIE

Czwartek, 20 grudnia 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na czwartek, 20 grudnia 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2792476)


  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Zastępuje: KB2764462 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012

  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 1 824KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1 875KB

  Opis:

  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia rozwiązanie grupy znanych problemów ze zgodnością aplikacji w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2792476/pl

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS12-078: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2753842)

  • Zmieniono metadane.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-078

Piątek, 14 grudnia 2012

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:


 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2779768)

  • Zmieniono metadane w celu usunięcia niepoprawnego zastępowania.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2779768

Środa, 12 grudnia 2012Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na środę, 12 grudnia 2012.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:


 • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemów Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB931125)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/931125

Wtorek, 11 grudnia 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 11 grudnia 2012.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-077: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2761465)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  • Ważna: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Średnia: Windows Server 2003

  • Niska: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Zastępuje:

  • KB2716368 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012

  • MS12-063 (KB2744842) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS12-071 (KB2761451) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8: ~ 13 607 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 28 338 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT: ~ 13 471 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 13 526 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 12 013 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 27 730 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 26 630 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 29 673 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9 644 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7 004 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13 528 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64: ~ 16 991 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 27 734 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 861 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13 528 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 509 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9 102 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003: ~ 4 176 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 24 930 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 511 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19 523 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 42 837 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 887 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9 106 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 493 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP: ~ 3 866 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9 644 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 861 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 509 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9 102 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 511 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 42 837 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 887 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 493 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9 106 KB

  Opis:

  Zidentyfikowano problemy z zabezpieczeniami, umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-077

 • MS12-078: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2753842)  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

  Ocena ważności: Krytyczna

  Zastępuje:

  • MS11-007 (KB2485376) w systemie Windows Server 2003

  • MS11-032 (KB2507618) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 250 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 477 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 217 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 262 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 520 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 727 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 259 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 716 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 497 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 635 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 335 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 862 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 649 KB

  Opis:

  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-078

 • MS12-078: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2779030)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

  Ocena ważności: Krytyczna

  Zastępuje: MS12-075 (KB2761226) w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 1 622 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1 931 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 1 586 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1 174 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1 570 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3 142 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1 023 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2 683 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1 338 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 432 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 5 554 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 4 275 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 433 KB

  Opis:

  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-078

 • MS12-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2758857)


  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

  Ocena ważności: Krytyczna

  Zastępuje:

  • KB2533623 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista

  • KB2731771 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  • MS07-035 (KB935839) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS11-063 (KB2567680) w systemie Windows Embedded Standard 7

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 5 056 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 10 294 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 5 239 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 427 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 1 113 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 856 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 808 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 2 555 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1 874 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 796 KB

  Opis:

  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-081

 • MS12-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2770660)  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

  Ocena ważności: Ważna

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 255 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 503 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 250 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 504 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 765 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 244 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 742 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 490 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 652 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 614 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1 092 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 655 KB

  Opis:

  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-082

 • MS12-083: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2 (KB2765809)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

  Ocena ważności: Ważna

  Platformy docelowe: Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 x64: ~ 644 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 665 KB

  • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 x64: ~ 479 KB

  Opis:

  Ta aktualizacja umożliwia systemowi Windows 8 naprawienie uszkodzeń systemu Windows 8 na komputerze i włączenie funkcji, której ładunek usunięto.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-083

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Windows Management Framework 3.0 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2506143)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja pakietu Windows Management Framework 3.0 dla systemu Windows 7: ~ 12 069 KB

  • Aktualizacja pakietu Windows Management Framework 3.0 dla systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16 291 KB


  Opis:
  Pakiet Windows Management Framework 3.0 oferuje zaktualizowane funkcje zarządzania dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Pakiet Windows Management Framework 3.0 zawiera program Windows PowerShell 3.0, usługę WMI i program WinRM 3.0, a także inne funkcje zarządzania.

  http://support.microsoft.com/kb/2506143/pl

 • Windows Management Framework 3.0 dla systemu Windows Server 2008 (KB2506146)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Server 2008
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja pakietu Windows Management Framework 3.0 dla systemu Windows Server 2008: ~ 10 778 KB

  • Aktualizacja pakietu Windows Management Framework 3.0 dla systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 14 804 KB


  Opis:
  Pakiet Windows Management Framework 3.0 oferuje zaktualizowane funkcje zarządzania dla systemu Windows Server 2008. Pakiet Windows Management Framework 3.0 zawiera program Windows PowerShell 3.0, usługę WMI i program WinRM 3.0, a także inne funkcje zarządzania.

  http://support.microsoft.com/kb/2506146 (strona może być w języku angielskim)

 • Pakiety językowe dla systemu Windows 8 (KB2607607)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Instalator dynamiczny, WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet Language Interface Pack języka amharskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 776 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka amharskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 749 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka armeńskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 788 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka armeńskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 759 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka bengalskiego (Bangladesz) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 725 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka bengalskiego (Bangladesz) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 689 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka bengalskiego (Indie) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 728 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka bengalskiego (Indie) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 704 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka białoruskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 879 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka białoruskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 887 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka środkowokurdyjskiego (arabskiego) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 809 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka środkowokurdyjskiego (arabskiego) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 969 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka czirokeskiego (Cherokee) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 1 758 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka czirokeskiego (Cherokee) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 2 721 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka dari — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 769 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka dari — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 922 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka hausa (łacińskiego) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 603 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka hausa (łacińskiego) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 576 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka igbo — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 618 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka igbo — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 627 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka khmerskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 770 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka khmerskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 742 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka kicze — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 834 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka kicze — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 823 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka kinjaruanda — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 620 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka kinjaruanda — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 582 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka kiswahili — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 697 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka kiswahili — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 742 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka kirgiskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 867 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka kirgiskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 885 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka maoryjskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 545 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka maoryjskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 510 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka mongolskiego (cyrylica) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 754 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka mongolskiego (cyrylica) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 708 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka pundżabskiego (arabskiego) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 821 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka pundżabskiego (arabskiego) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 4 036 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka keczua — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 756 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka keczua — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 734 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka gaelickiego szkockiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 812 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka gaelickiego szkockiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 788 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka sindhi (arabskiego) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 815 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka sindhi (arabskiego) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 4 025 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka tadżyckiego (cyrylica) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 841 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka tadżyckiego (cyrylica) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 835 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka tamilskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 792 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka tamilskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 762 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka tigrinia — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 782 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka tigrinia — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 744 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka turkmeńskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 773 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka turkmeńskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 763 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka urdu — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 909 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka urdu — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 4 109 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka ujgurskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 837 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka ujgurskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 989 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka wolof — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 601 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka wolof — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 565 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka joruba — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 619 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka joruba — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3 611 KB


  Opis:
  Po zainstalowaniu tego pakietu językowego można zmienić język wyświetlania na nowo zainstalowany. Należy szybko przesunąć od prawej krawędzi do środka ekranu (w przypadku używania myszy należy wskazać prawy górny róg ekranu i przesunąć wskaźnik myszy w dół), a następnie nacisnąć lub kliknąć panel Wyszukiwanie. Należy wpisać ciąg „język”, wybrać pozycję Ustawienia i nacisnąć lub kliknąć pozycję Język. Należy wybrać zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciskać lub klikać pozycję Przenieś w górę, aż pakiet znajdzie się na początku listy. Aby dokończyć operację, należy się wylogować, a następnie zalogować ponownie.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607/pl

 • Pakiety językowe dla systemu Windows RT (KB2607607)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Instalator dynamiczny
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet języka duńskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 149 857 KB

  • Pakiet języka fińskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 145 293 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka hindi — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 84 436 KB

  • Pakiet języka norweskiego (bokmal) — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 126 036 KB

  • Pakiet języka polskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 118 307 KB

  • Pakiet języka portugalskiego (Portugalia) — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 135 311 KB

  • Pakiet języka szwedzkiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 136 688 KB


  Opis:
  Po zainstalowaniu tego pakietu językowego można zmienić język wyświetlania na nowo zainstalowany. Należy szybko przesunąć od prawej krawędzi do środka ekranu (w przypadku używania myszy należy wskazać prawy górny róg ekranu i przesunąć wskaźnik myszy w dół), a następnie nacisnąć lub kliknąć panel Wyszukiwanie. Należy wpisać ciąg „język”, wybrać pozycję Ustawienia i nacisnąć lub kliknąć pozycję Język. Należy wybrać zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciskać lub klikać pozycję Przenieś w górę, aż pakiet znajdzie się na początku listy. Aby dokończyć operację, należy się wylogować, a następnie zalogować ponownie.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2748349)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 148 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 164 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 306 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 149 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 294 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 169 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 587 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 257 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 843 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2748349 (strona może być w języku angielskim)

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Small Business Server 2011 Essentials (KB2757007)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2705117 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Small Business Server 2011 Essentials: ~ 166 871 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji skumulowanej, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2757007 (strona może być w języku angielskim)

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Home Server 2011 (KB2757011)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2705118 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Home Server 2011: ~ 166 585 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji skumulowanej, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2757011 (strona może być w języku angielskim)

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Storage Server 2008 R2 Essentials (KB2757013)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2705122 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Storage Server 2008 R2 Essentials: ~ 166 535 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji skumulowanej, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2757013/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 (KB2760730)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 2 236 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 3 696 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3 903 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008: ~ 2 181 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 5 491 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64: ~ 4 297 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2760730 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2761494)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja pakietu Windows Driver Framework 1.11 dla systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1 594 KB

  • Aktualizacja pakietu Windows Driver Framework 1.11 dla systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1 762 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2761494 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2769166)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8 x86: ~ 39 338 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 76 039 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2769166 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemu Windows RT (KB2771431)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 8 975 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2771431/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2774195)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 315 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 316 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 307 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2774195 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja programu Microsoft Camera Codec Pack w systemach Windows 8 i Windows RT (KB2779444)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2712101 w systemach Windows 8 i Windows RT
  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft Camera Codec Pack w systemie Windows 8: ~ 5 308 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft Camera Codec Pack w systemie Windows 8 x64: ~ 5 945 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft Camera Codec Pack w systemie Windows RT: ~ 5 442 KB


  Opis:
  Zainstalowanie programu Microsoft Camera Codec Pack umożliwia wyświetlanie różnych charakterystycznych dla urządzeń formatów plików i pozwala na wyświetlanie w aplikacjach w systemie Windows obsługiwanych plików RAW aparatów fotograficznych. Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych aparatów, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2779444 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemu Windows (KB2779562)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2756822 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 388 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 546 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 304 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 732 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1 175 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 230 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 481 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 173 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 583 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 509 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 043 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 701 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 512 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemu spowodowanego zmianą przepisów dotyczących czasu letniego i stref czasowych w wielu krajach. Ta aktualizacja umożliwia automatyczne ustawianie na zegarze komputera prawidłowej daty w roku 2012. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2779562/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2779768)
  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2770917 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 39 223 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 62 648 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 37 392 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2779768/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2780541)
  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 647 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 903 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 724 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2780541/pl

 • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2785605)


  Ustawienia regionalne: Wszystkie wdrożenia: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Zastępuje:

  • KB2755399 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012

  • KB2770041 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8: ~ 8 324 KB

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 16 441 KB

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT: ~ 5 489 KB

  Opis:

  Ta aktualizacja dotyczy luki w zabezpieczeniach omówionej w dokumencie Microsoft Security Advisory (KB2785605). Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające atakującemu złamanie zabezpieczeń komputera z programem Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 i uzyskanie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2755801

 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — grudzień 2012 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — grudzień 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB890830 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — grudzień 2012: ~ 20 798 KB

  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — grudzień 2012: ~ 22 376 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — grudzień 2012 — wersja dla programu IE: ~ 17 166 KB


  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

 • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemów Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP (KB931125)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie:

  • Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz dla systemu Windows XP

  • WSUS i wykaz, aktualizacja opcjonalna dla systemów Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Vista


  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB931125 w systemach Windows 7, Windows Vista i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja cert. główn. dla syst. Windows 8/Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64/Windows 7/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64/Windows Vista/Windows Vista x64/Windows Server 2008 x64/Windows XP/Windows XP dla syst. opart. na proc. x64 — gru. 2012: ~ 384 KB

  Opis:
  Ten element aktualizuje listy certyfikatów głównych na komputerze do wersji akceptowanej przez firmę Microsoft w ramach programu certyfikatów głównych dla produktów firmy Microsoft. Dodanie certyfikatów głównych na komputerze umożliwia zastosowanie certyfikatów o rozszerzonej weryfikacji w programie Internet Explorer, przeglądanie sieci Web przy ulepszonych zabezpieczeniach, szyfrowanie wiadomości e-mail oraz bezpieczniejsze dostarczanie kodu. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć.


  http://support.microsoft.com/kb/931125/pl

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2770917)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2770917/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2771431)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2771431/pl

Wtorek, 4 grudnia 2012Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 4 grudnia 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:


 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2771431)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 4 343 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 9 705 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2771431/pl

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:


 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2756872)

  • Poprawiono metadane wykrywania w celu dodania wymagania wstępnego dotyczącego aktualizacji KB2771431.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2756872


Wtorek, 27 listopada 2012Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 27 listopada 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 (KB2762895)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2492386 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 3 093 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2 765 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1 649 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008: ~ 2 723 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2 050 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64: ~ 3 238 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia rozwiązanie grupy znanych problemów ze zgodnością aplikacji w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2762895/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2764462)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 1 823 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1 874 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia rozwiązanie grupy znanych problemów ze zgodnością aplikacji w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2764462/pl

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2774223)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje dynamiczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2739459
  Platformy docelowe: Aktualizacja dynamiczna systemu Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 411 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 411 KB


  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8 systemy Windows 8 i Windows Server 2012 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2774223/pl

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2774225)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Instalator dynamiczny i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2739971
  Platformy docelowe: Instalator dynamiczny systemu Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 441 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 1 541 KB

  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8 systemy Windows 8 i Windows Server 2012 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2774225/pl

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2777294)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 210 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64: ~ 235 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2777294/pl

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2784532)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 321 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64: ~ 658 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2784532/pl

 • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB947821) — listopad 2012

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB947821 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 — listopad 2012: ~ 140 510 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 x64 — listopad 2012: ~ 224 280 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 IA-64 — listopad 2012: ~ 60 251 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 — listopad 2012: ~ 247 461 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 — listopad 2012: ~ 88 529 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 IA-64 — listopad 2012: ~ 47 714 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 x64 — listopad 2012: ~ 122 381 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista — listopad 2012: ~ 109 217 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista x64 — listopad 2012: ~ 152 333 KB


  Opis:
  To narzędzie jest oferowane z powodu niezgodności znalezionej w magazynie obsługi systemu Windows, która może uniemożliwić pomyślną instalację przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania. To narzędzie sprawdza, czy na komputerze nie ma takich niezgodności, i w przypadku ich znalezienia próbuje rozwiązać problemy.


  http://support.microsoft.com/kb/947821/pl

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Pakiety językowe dla systemu Windows 8 (KB2607607)

  • Niektóre pakiety LIP zostały odświeżone w celu usunięcia usterki. Zapewnia to, że użytkownikowi będą wyświetlane poprawne postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/KB/2607607/pl

Czwartek, 15 listopada 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na czwartek, 15 listopada 2012.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2012 (KB890830)/Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  • Zmieniono metadane, aby nie stosować tej aktualizacji w systemach Windows 8 i Windows Server 2012.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

Wtorek, 13 listopada 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 13 listopada 2012.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-071: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2761451)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Vista

  • Średnia: Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008


  Zastępuje: MS12-063 (KB2744842) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 13 365 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 27 567 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13 366 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 27 568 KB


  Opis:
  Zidentyfikowano problemy z zabezpieczeniami, umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-071

 • MS12-072: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2727528)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 71 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 124 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 76 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 121 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 72 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 115 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 515 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1085 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 738 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 519 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  https://technet.microsoft.com/security/bulletin/ms12-072

 • MS12-073: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2716513)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Średnia
  Zastępuje: MS11-004 (KB2489256) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 201 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 227 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 366 KB

  • Aktualizacja usługi IIS FTP 7.0 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 153 KB

  • Aktualizacja usługi IIS FTP 7.5 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1624 KB

  • Aktualizacja usługi IIS FTP 7.5 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1691 KB

  • Aktualizacja usługi IIS FTP 7.0 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 183 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i uzyskanie dostępu do informacji. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  https://technet.microsoft.com/security/bulletin/ms12-073

 • MS12-073: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2719033)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Średnia
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 880 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1788 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2254 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i uzyskanie dostępu do informacji. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  https://technet.microsoft.com/security/bulletin/ms12-073

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2698023)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS11-100 (KB2656353) w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista/Windows XP x86: ~ 15 395 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA64: ~ 15 593 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 15 437 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2698023/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86 (KB2698032)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS11-078 (KB2572069) w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe: Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2003 R2 x86: ~ 2988 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2698032/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 w systemach Windows XP Tablet PC i Media Center (KB2698035)

  Ustawienia regionalne: angielski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, włoski
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS11-078 (KB2572066) w systemie Windows XP
  Platformy docelowe: Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 w systemach Windows XP Tablet PC i Media Center: ~ 4070 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2698035/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2729449)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-069 (KB2539636) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 x86: ~ 13 782 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64: ~ 25 818 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 IA64: ~ 32 497 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2729449/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2729450)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje:

  • MS11-078 (KB2572073) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS12-016 (KB2633880) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP


  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 14 466 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 36 769 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 30 717 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2729450/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2729451)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS12-016 (KB2633879) w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86: ~ 8593 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 14 075 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 13 884 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2729451/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2729452)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS12-016 (KB2633873) w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86 z dodatkiem SP1: ~ 8199 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 13 357 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 13 343 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2729452/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2729453)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS12-016 (KB2633874) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2: ~ 8809 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 14 194 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 14 483 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2729453/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2729460)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86: ~ 3200 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 7, Vista, Server 2008 i Server 2008 R2 x64: ~ 3201 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2729460/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2729462)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8 x86: ~ 7873 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 12 690 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2729462/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2737019)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS12-034 (KB2656405) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 x86: ~ 11 105 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64: ~ 15 843 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 IA64: ~ 11 207 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2737019/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2737083)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86: ~ 8202 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 7, Vista, Server 2008 i Server 2008 R2 x64: ~ 10 254 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2737083/pl

 • MS12-074: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2737084)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 8: ~ 5766 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 8 i Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 6154 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows RT: ~ 565 KB


  Opis:
  Ta aktualizacja umożliwia systemowi Windows 8 naprawienie uszkodzeń systemu Windows 8 na komputerze i włączenie funkcji, której ładunek usunięto.

  http://support.microsoft.com/kb/2737084/pl

 • MS12-075: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2761226)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS12-055 (KB2731847) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 1622 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1932 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 1586 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1174 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1570 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3136 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1023 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2683 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1338 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1432 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 5552 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 4275 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1433 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  https://technet.microsoft.com/security/bulletin/ms12-075

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja struktury sterowników trybu jądra (KMDF) w wersji 1.11 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2685811)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja struktury sterowników trybu jądra (KMDF) w wersji 1.11 w systemie Windows 7: ~ 578 KB

  • Aktualizacja struktury sterowników trybu jądra (KMDF) w wersji 1.11 w systemie Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 656 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2685811 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja struktury sterowników trybu użytkownika (UMDF) w wersji 1.11 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2685813)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja struktury sterowników trybu użytkownika (UMDF) w wersji 1.11 w systemie Windows 7: ~ 920 KB

  • Aktualizacja struktury sterowników trybu użytkownika (UMDF) w wersji 1.11 w systemie Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1023 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2685813/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2750841)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 2138 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2931 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3406 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2750841/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2761217)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 1958 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1958 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1948 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2761217/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2763523)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 628 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1006 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 852 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2763523/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2769034)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 252 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 424 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 248 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2769034/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2769165)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 82 152 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 167 233 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 28 615 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2769165/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2770917)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2751352 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 65 373 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 117 959 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 62 006 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2770917/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2772501)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 32 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 33 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 31 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2772501/pl

 • Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2012 (KB890830)/Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB890830 w systemach Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2012: ~ 21 124 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — listopad 2012: ~ 22 507 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2012 — wersja dla programu IE: ~ 16 856 KB


  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS12-056: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2706045)

  • Poprawiono metadane, zmieniając ocenę ważności z krytycznej na ważną.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2706045/pl

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Pakiety językowe dla systemu Windows 8 (KB2607607)

  • Zaktualizowano zlokalizowany tekst.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/KB/2607607/plWtorek, 6 listopada 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 6 listopada 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2770041)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Zastępuje:

  • KB2755399 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012

  • KB2758994 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8: ~ 8351 KB

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 16 450 KB

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT: ~ 5486 KB

  Opis:

  Ta aktualizacja dotyczy luki w zabezpieczeniach omówionej w dokumencie Microsoft Security Advisory (KB2770041). Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające atakującemu złamanie zabezpieczeń komputera z programem Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 i uzyskanie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2755801

Wtorek, 30 października 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 30 października 2012.

 • Pakiety językowe dla systemu Windows RT (KB2607607)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Instalator dynamiczny

  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Windows RT

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet języka holenderskiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 137 613 KB

  • Pakiet języka arabskiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 137 077 KB

  • Pakiet języka francuskiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 220 219 KB

  • Pakiet języka chińskiego (tradycyjnego, Hongkong) — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 236 661 KB

  • Pakiet języka rosyjskiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 126 363 KB

  • Pakiet języka angielskiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 251 184 KB

  • Pakiet języka hebrajskiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 142 797 KB

  • Pakiet języka niemieckiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 218 987 KB

  • Pakiet języka chińskiego (uproszczonego) — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 310 424 KB

  • Pakiet języka portugalskiego (Brazylia) — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 125 862 KB

  • Pakiet języka hiszpańskiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 194 641 KB

  • Pakiet języka włoskiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 148 382 KB

  • Pakiet języka japońskiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 214 770 KB

  • Pakiet języka koreańskiego — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 167 526 KB

  • Pakiet języka chińskiego (tradycyjnego, Tajwan) — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 140171

  • Pakiet języka angielskiego (Zjednoczone Królestwo) — aktualizacja odświeżająca systemu Windows RT: ~ 190402

  Opis:

  Po zainstalowaniu tego pakietu językowego można zmienić język wyświetlania na nowo zainstalowany. Należy szybko przesunąć od prawej krawędzi do środka ekranu (w przypadku używania myszy należy wskazać prawy górny róg ekranu i przesunąć wskaźnik myszy w dół), a następnie nacisnąć lub kliknąć panel Wyszukiwanie. Należy wpisać ciąg „język”, wybrać pozycję Ustawienia i nacisnąć lub kliknąć pozycję Język. Należy wybrać zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciskać lub klikać pozycję Przenieś w górę, aż pakiet znajdzie się na początku listy. Aby dokończyć operację, należy się wylogować, a następnie zalogować ponownie.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607/pl

Środa, 24 października 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na środę, 24 października 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Pakiety językowe dla systemu Windows RT (KB2607607)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Instalator dynamiczny

  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Windows RT

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet języka koreańskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 165 406 KB

  • Pakiet języka japońskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 213 892 KB

  • Pakiet języka angielskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 248 551 KB

  • Pakiet języka włoskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 145 994 KB

  • Pakiet języka chińskiego (tradycyjnego, Tajwan) — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 138 262 KB

  • Pakiet języka rosyjskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 120 884 KB

  • Pakiet języka holenderskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 135 314 KB

  • Pakiet języka hiszpańskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 192 062 KB

  • Pakiet języka niemieckiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 216 616 KB

  • Pakiet języka hebrajskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 136 924 KB

  • Pakiet języka chińskiego (uproszczonego) — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 308 620 KB

  • Pakiet języka francuskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 217 848 KB

  • Pakiet języka arabskiego — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 133 951 KB

  • Pakiet języka portugalskiego (Brazylia) — aktualizacja systemu Windows RT: ~ 123 562 KB

  Opis:

  Po zainstalowaniu tego pakietu językowego można zmienić język wyświetlania na nowo zainstalowany. Należy szybko przesunąć od prawej krawędzi do środka ekranu (w przypadku używania myszy należy wskazać prawy górny róg ekranu i przesunąć wskaźnik myszy w dół), a następnie nacisnąć lub kliknąć panel Wyszukiwanie. Należy wpisać ciąg „język”, wybrać pozycję Ustawienia i nacisnąć lub kliknąć pozycję Język. Należy wybrać zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciskać lub klikać pozycję Przenieś w górę, aż pakiet znajdzie się na początku listy. Aby dokończyć operację, należy się wylogować, a następnie zalogować ponownie.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607/pl

Czwartek, 23 października 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na czwartek, 23 października 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2574819)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 1457 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2006 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2574819/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2592687)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 4339 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 6865 KB

  Opis:
  Aktualizacja protokołu Remote Desktop Protocol 8.0 pozwala korzystać z nowych funkcji usług pulpitu zdalnego. Te funkcje wprowadzono w systemach Windows 8 oraz Windows Server 2012 i są one dostępne dla komputerów z systemami Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2592687/pl

 • Pakiety językowe dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2607607)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Instalator dynamiczny, WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet języka holenderskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka japońskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka kazachskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3945 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka bośniackiego (łacińskiego) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2730 KB

  • Pakiet języka duńskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka arabskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka macedońskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2728 KB

  • Pakiet języka słowackiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka angielskiego (Zjednoczone Królestwo) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka greckiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka chorwackiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka chińskiego (uproszczonego) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka francuskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka polskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka tajskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka chińskiego (uproszczonego) — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka indonezyjskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3538 KB

  • Pakiet języka koreańskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka niemieckiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka japońskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka perskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 4085 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka galicyjskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 0 KB

  • Pakiet języka węgierskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka portugalskiego (Portugalia) — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka walenckiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3606 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka kazachskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2910 KB

  • Pakiet języka duńskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka ukraińskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka włoskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka łotewskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka perskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2871 KB

  • Pakiet języka tureckiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka rosyjskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka arabskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka gruzińskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 4032 KB

  • Pakiet języka estońskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka telugu — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2787 KB

  • Pakiet języka koreańskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka arabskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2690 KB

  • Pakiet języka czeskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka serbskiego (łacińskiego) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka hiszpańskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka słoweńskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka rumuńskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka tajskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka hebrajskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka chińskiego (tradycyjnego, Hongkong) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka chińskiego (tradycyjnego, Hongkong) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka angielskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka portugalskiego (Portugalia) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka polskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka greckiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka ukraińskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka malajalam — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2892 KB

  • Pakiet języka norweskiego (bokmal) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka szwedzkiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka serbskiego (cyrylica, Serbia) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2676 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka gruzińskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2993 KB

  • Pakiet języka chińskiego (tradycyjnego, Hongkong) — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka macedońskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3727 KB

  • Pakiet języka japońskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka katalońskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 0 KB

  • Pakiet języka duńskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka chorwackiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka rumuńskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka estońskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka estońskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka hiszpańskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka norweskiego (nynorsk) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3551 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka katalońskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 0 KB

  • Pakiet języka angielskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka bułgarskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka holenderskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka niemieckiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka chińskiego (uproszczonego) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka francuskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka islandzkiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2615 KB

  • Pakiet języka serbskiego (łacińskiego) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka szwedzkiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka szwedzkiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka włoskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka fińskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka norweskiego (bokmal) — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka tureckiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka rosyjskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka galicyjskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 0 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka indonezyjskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2575 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka malajskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2583 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka walijskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3747 KB

  • Pakiet języka węgierskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka koreańskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka angielskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka hebrajskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka włoskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka azerbejdżańskiego (łacińskiego) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2854 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka walenckiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2636 KB

  • Pakiet języka węgierskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka polskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka serbskiego (cyrylica, Serbia) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3661 KB

  • Pakiet języka bułgarskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka hindi — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2726 KB

  • Pakiet języka portugalskiego (Brazylia) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka albańskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3717 KB

  • Pakiet języka greckiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka tureckiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka wietnamskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2672 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka azerbejdżańskiego (łacińskiego) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3880 KB

  • Pakiet języka fińskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka serbskiego (łacińskiego) — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka norweskiego (nynorsk) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2576 KB

  • Pakiet języka chorwackiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka niemieckiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka baskijskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 0 KB

  • Pakiet języka litewskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka malajalam — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3992 KB

  • Pakiet języka arabskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka hindi — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3696 KB

  • Pakiet języka słoweńskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka czeskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka baskijskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 0 KB

  • Pakiet języka łotewskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka holenderskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka ukraińskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka malajskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3542 KB

  • Pakiet języka bułgarskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka angielskiego (Zjednoczone Królestwo) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka hebrajskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka litewskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka litewskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka walijskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2730 KB

  • Pakiet języka angielskiego (Zjednoczone Królestwo) — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka tajskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka rosyjskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka słoweńskiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka hiszpańskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka bośniackiego (łacińskiego) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3791 KB

  • Pakiet języka portugalskiego (Brazylia) — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka norweskiego (bokmal) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka słowackiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka islandzkiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3611 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka syngaleskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3825 KB

  • Pakiet języka francuskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka syngaleskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2792 KB

  • Pakiet języka rumuńskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka portugalskiego (Brazylia) — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet języka czeskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka telugu — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3861 KB

  • Pakiet języka portugalskiego (Portugalia) — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB

  • Pakiet Language Interface Pack języka wietnamskiego — aktualizacja systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 3673 KB

  • Pakiet języka łotewskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka fińskiego — aktualizacja systemu Windows 8: ~ 121 490 KB

  • Pakiet języka słowackiego — aktualizacja systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 243 273 KB


  Opis:
  Po zainstalowaniu tego pakietu językowego można zmienić język wyświetlania na nowo zainstalowany. Należy szybko przesunąć od prawej krawędzi do środka ekranu (w przypadku używania myszy należy wskazać prawy górny róg ekranu i przesunąć wskaźnik myszy w dół), a następnie nacisnąć lub kliknąć panel Wyszukiwanie. Należy wpisać ciąg „język”, wybrać pozycję Ustawienia i nacisnąć lub kliknąć pozycję Język. Należy wybrać zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciskać lub klikać pozycję Przenieś w górę, aż pakiet znajdzie się na początku listy. Aby dokończyć operację, należy się wylogować, a następnie zalogować ponownie.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607/pl

 • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT (KB2758994)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT: ~ 5491 KB

  Opis:
  Ta aktualizacja dotyczy luki w zabezpieczeniach omówionej w dokumencie Microsoft Security Advisory (KB2758994). Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające atakującemu złamanie zabezpieczeń komputera z programem Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT i uzyskanie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera

  . http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2755801

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2770816)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 49 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 51 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2770816/pl

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows Embedded Standard 7 (KB2661254)

  • Zmieniono metadane, aby rozszerzyć ofertę tej aktualizacji o funkcję Aktualizacje automatyczne i program WSUS.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy:

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2661254

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2756872)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2756872/pl

 • Aktualizacja firmy Microsoft z ekranem wybierania przeglądarki dla użytkowników systemów Windows 8 w Europejskim Obszarze Gospodarczym (KB976002)

  • Poprawiono aktualizację w celu ulepszenia środowiska instalacji przeglądarki.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/what-is-the-browser-choice-update

 • Aktualizacja Analizatora najlepszych rozwiązań dla Usług zasad sieciowych i dostępu sieciowego w systemie Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB977239)

  • Zmieniono metadane, aby rozszerzyć obsługę tej aktualizacji o system Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/977239 (strona może być w języku angielskim)

Czwartek, 11 października 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na czwartek, 11 października 2012

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2768703)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 924 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1943 KB

  Opis:

  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2768703/pl

Wtorek, 9 października 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 9 października 2012.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-066: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003 (KB2687442)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Windows SharePoint Services 3.0 x64: ~ 19 939 KB

  • Aktualizacja programu Windows SharePoint Services 3.0: ~ 16 305 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-066

 • MS12-068: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2724197)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje:

  • KB2639308 w systemie Windows 7

  • MS09-058 (KB971486) w systemie Windows XP

  • MS10-021 (KB979683) w systemie Windows Server 2003

  • MS11-068 (KB2556532) w systemach Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  • MS11-098 (KB2633171) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008 i Windows Vista

  • MS12-042 (KB2707511) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS12-042 (KB2709715) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2054 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 5074 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 6901 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1740 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 3839 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 2163 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 2531 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 7236 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 7652 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 2223 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i uzyskanie dostępu do informacji. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-068

 • MS12-069: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2743555)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS11-013 (KB2425227) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 503 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1095 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1176 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu zdalnemu użytkownikowi atakującemu spowodowanie, że system przestanie odpowiadać. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-069

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja programu Microsoft Camera Codec Pack w systemach Windows 8 i Windows RT (KB2712101)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft Camera Codec Pack w systemie Windows 8: ~ 3977 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft Camera Codec Pack w systemie Windows 8 x64: ~ 4532 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft Camera Codec Pack w systemie Windows RT: ~ 12 KB

  Opis:
  Zainstalowanie programu Microsoft Camera Codec Pack umożliwia wyświetlanie różnych charakterystycznych dla urządzeń formatów plików i pozwala na wyświetlanie w aplikacjach w systemie Windows obsługiwanych plików RAW aparatów fotograficznych. Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych aparatów, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2712101/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2731771)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2533623 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 4682 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 6358 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 4596 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2731771 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2739159)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 600 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1140 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1704 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2739159/pl

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2739459)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje dynamiczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Aktualizacja dynamiczna systemu Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 411 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 411 KB

  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8 systemy Windows 8 i Windows Server 2012 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2739459/pl

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2739971)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje dynamiczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Aktualizacja dynamiczna systemu Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 440 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 1539 KB

  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8 systemy Windows 8 i Windows Server 2012 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2739971/pl

 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition (KB2744129)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Server 2008
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64: ~ 383 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2744129/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2749655)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 133 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 245 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 303 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 124 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 288 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 217 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 565 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1235 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 858 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 572 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2749655/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2756822)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2633952 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 731 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1176 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 230 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 481 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 178 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 590 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 509 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1043 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 701 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 512 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemu spowodowanego zmianą przepisów dotyczących czasu letniego i stref czasowych w wielu krajach. Ta aktualizacja umożliwia automatyczne ustawianie na zegarze komputera prawidłowej daty w roku 2012. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2756822 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2756872)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2751352 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 105 242 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 174 017 KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 86 968 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2756872/pl

 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2012 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB890830 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2012: ~ 20 003 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — październik 2012: ~ 21 308 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2012 — wersja dla programu IE: ~ 16 588 KB

  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2647753)

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2729094)

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2732487)

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2732500)

  • Aktualizację wydano ponownie w związku z ponownym utworzeniem pakietów w celu rozwiązania problemu z certyfikatem.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Aktualizację należy zainstalować ponownie.


  Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Microsoft Security Advisory 2749655 i w odpowiednim artykule z bazy wiedzy:

  http://support.microsoft.com/kb/2647753/pl
  http://support.microsoft.com/kb/2729094/pl
  http://support.microsoft.com/kb/2732487/pl
  http://support.microsoft.com/kb/2732500/pl

 • Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB2661254)

  • Aktualizację wydano ponownie w związku z ponownym utworzeniem pakietów w celu rozwiązania problemu z certyfikatem oraz w celu rozszerzenia jej oferty o funkcję Aktualizacje automatyczne i program WSUS.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Microsoft Security Advisory 2749655 i w odpowiednim artykule z bazy wiedzy:

  http://support.microsoft.com/kb/2647753/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP x64 (KB2661254)

  • Zmieniono metadane, aby rozszerzyć ofertę tej aktualizacji o funkcję Aktualizacje automatyczne i program WSUS.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2661254

 • Aktualizacja Analizatora najlepszych rozwiązań dla usług plików w systemie Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB981111)

 • Aktualizacja Analizatora najlepszych rozwiązań dla programu Windows Server Update Services w systemie Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB981390)

  • Zmieniono metadane, aby rozszerzyć ofertę tej aktualizacji o system Windows Server 2008 R2 x64 Edition z dodatkiem SP1.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Więcej informacji można znaleźć w odpowiednim artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/kb/981111

  http://support.microsoft.com/kb/981111 (strona może być w języku angielskim)
  http://support.microsoft.com/kb/981390 (strona może być w języku angielskim)

Poniedziałek, 8 października 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na poniedziałek, 8 października 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2758994)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Zastępuje: KB2755399 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012

  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8: ~ 8325 KB

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 16 443 KB

  Opis:

  Ta aktualizacja dotyczy luki w zabezpieczeniach omówionej w dokumencie Microsoft Security Advisory (KB2758994). Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające atakującemu złamanie zabezpieczeń komputera z programem Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 i uzyskanie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2755801

Piątek, 28 września 2012

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2755399)

  • Tę aktualizację zmodyfikowano z powodu zmiany w pakietach.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł z bazy wiedzy: http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2755801.

Wtorek, 25 września 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 25 września 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2732059)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 286 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 288 KB

  Opis:

  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2732059/pl

 • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB947821) — wrzesień 2012

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Zastępuje: KB947821 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 — wrzesień 2012: ~ 132 219 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 — wrzesień 2012: ~ 361 404 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 IA-64 — wrzesień 2012: ~ 55 932 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 — wrzesień 2012: ~ 86 993 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 IA-64 — wrzesień 2012: ~ 47 115 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 x64 — wrzesień 2012: ~ 119 988 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista — wrzesień 2012: ~ 107 680 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista x64 — wrzesień 2012: ~ 149 940 KB

  Opis:

  To narzędzie jest oferowane z powodu niezgodności znalezionej w magazynie obsługi systemu Windows, która może uniemożliwić pomyślną instalację przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania. To narzędzie sprawdza, czy na komputerze nie ma takich niezgodności, i w przypadku ich znalezienia próbuje rozwiązać problemy.

  http://support.microsoft.com/kb/947821/pl

Piątek, 21 września 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na piątek, 21 września 2012.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-063: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2744842)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

  Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Średnia: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Zastępuje: MS12-052 (KB2722913) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 13 371 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 10 094 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 22 753 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 27 553 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 26 029 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9647 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6632 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13 370 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64: ~ 16 131 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 12 624 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 27 556 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 861 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 486 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9083 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003: ~ 4175 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 507 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 24 931 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 42 840 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19 524 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 707 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 494 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9089 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP: ~ 3863 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9647 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 861 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 486 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9083 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 507 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 707 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 42 840 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9089 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 494 KB

  Opis:

  Zidentyfikowano problemy z zabezpieczeniami, umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-063

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2755399)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8: ~ 8324 KB

  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 16 442 KB

  Opis:

  Ta aktualizacja dotyczy luki w zabezpieczeniach omówionej w dokumencie Microsoft Security Advisory (KB2755399). Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające atakującemu złamanie zabezpieczeń komputera z programem Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 i uzyskanie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2755801

Wtorek, 18 września 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 18 września 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja firmy Microsoft z ekranem wybierania przeglądarki dla użytkowników systemów Windows 8 w Europejskim Obszarze Gospodarczym (KB976002)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze

  Platformy docelowe: Windows 8

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja firmy Microsoft z ekranem wybierania przeglądarki dla użytkowników systemów Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64 w Europejskim Obszarze Gospodarczym: ~ 512 KB

  • Aktualizacja firmy Microsoft z ekranem wybierania przeglądarki dla użytkowników systemów Windows 8 w Europejskim Obszarze Gospodarczym: ~ 509 KB

  Opis:

  Zainstalowanie tej aktualizacji zapewnia dostęp do ekranu wybierania, na którym można określić, czy oprócz programu Internet Explorer mają zostać zainstalowane inne przeglądarki sieci Web, i wskazać je. Po zainstalowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie można jej usunąć.

Wtorek, 11 września 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 11 września 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2719857)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja dla systemu Windows 7: ~ 471 KB

  • Aktualizacja dla systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 585 KB

  • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1030 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2719857 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2735855)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja dla systemu Windows 7: ~ 769 KB

  • Aktualizacja dla systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1200 KB

  • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1973 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2735855/pl

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemach Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2736233)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows 7: ~ 46 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 49 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 45 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 48 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008 IA-64: ~ 44 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 50 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2003: ~ 9019 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 4021 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2003 x64: ~ 7409 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows XP: ~ 12 107 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows XP x64: ~ 1342 KB


  Opis:
  W formantach ActiveX zidentyfikowano problemy zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym działa program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2736233

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2741355)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja dla systemu Windows 7: ~ 222 KB

  • Aktualizacja dla systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 424 KB

  • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 452 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2741355/pl

 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2744129)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2263829 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 x64: ~ 537 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2744129/pl

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2751352)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012

  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 2 322KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 4 260KB

  • Aktualizacja systemu Windows RT: ~ 2 346KB

  Opis:

  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2751352/pl

 • Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — wrzesień 2012 (KB890830)/Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — wrzesień 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB890830 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — wrzesień 2012: ~ 20 210 KB

  • Aktualizacja narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows dla systemów opartych na procesorach x64 — wrzesień 2012: ~ 21 418 KB

  • Aktualizacja narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — sierpień 2012 — wersja dla programu IE: ~ 16 474 KB


  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

Wtorek, 4 września 2012

Podsumowanie nowej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami, której wydanie zaplanowano na wtorek, 4 września 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja firmy Microsoft z ekranem wybierania przeglądarki dla użytkowników systemów Windows 8 w Europejskim Obszarze Gospodarczym (KB976002)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja firmy Microsoft z ekranem wybierania przeglądarki dla użytkowników systemów Windows 8 w Europejskim Obszarze Gospodarczym: ~ 509 KB

  • Aktualizacja firmy Microsoft z ekranem wybierania przeglądarki dla użytkowników systemów Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64 w Europejskim Obszarze Gospodarczym: ~ 512 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji zapewnia dostęp do ekranu wybierania, na którym można określić, czy oprócz programu Internet Explorer mają zostać zainstalowane inne przeglądarki sieci Web, i wskazać je. Po zainstalowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie można jej usunąć.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/what-is-the-browser-choice-update

Wtorek, 28 sierpnia 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 28 sierpnia 2012.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2661254)

  • Zaktualizowano zlokalizowany tekst.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2661254/pl

 • Aktualizacja analizatora najlepszych rozwiązań dla serwera aplikacji w systemie Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2386667)

 • Aktualizacja analizatora najlepszych rozwiązań dla serwera DHCP w systemie Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB977236)

 • Aktualizacja analizatora najlepszych rozwiązań dla usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory w systemie Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB981391)

 • Aktualizacja analizatora najlepszych rozwiązań dla serwera aplikacji w systemie Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB981392)

  • Zaktualizowano metadane elementów w celu uwzględnienia systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2386667 (strona może być w języku angielskim)

  http://support.microsoft.com/kb/977236 (strona może być w języku angielskim)

  http://support.microsoft.com/kb/981391 (strona może być w języku angielskim)

  http://support.microsoft.com/kb/981392 (strona może być w języku angielskim)

Wtorek, 14 sierpnia 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 14 sierpnia 2012.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-052: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2722913)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Średnia: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Zastępuje:

  • MS12-037 (KB2699988) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS12-044 (KB2719177) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 10 087 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 11 531 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 23 370 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 22 710 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 26 013 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 11 530 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6634 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9645 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64: ~ 16 132 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 12 619 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 23 362 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 864 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 506 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003: ~ 4178 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9093 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 24 940 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 494 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 42 838 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19 521 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 694 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP: ~ 3866 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9097 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 510 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9645 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 864 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9093 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 506 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 494 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 694 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 42 838 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 510 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9097 KB


  Opis:
  Zidentyfikowano problemy z zabezpieczeniami, umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-052

 • MS12-053: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2723135)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS12-036 (KB2685939) w systemie Windows XP
  Platformy docelowe: Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 560 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-053

 • MS12-054: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2705219)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows XP

  • Ważna: Windows Server 2003

  • Średnia: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Zastępuje: MS08-067 (KB958644) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 127 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 196 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 246 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 220 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 555 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 425 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 670 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1618 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1196 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 670 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-054

 • MS12-054: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2712808)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows Server 2003 i Windows XP

  • Ważna: Windows Vista

  • Średnia: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008

  Zastępuje: MS09-022 (KB961501) w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 383 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 786 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 814 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1505 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2027 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 2181 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 636 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1381 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1031 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 642 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-054

 • MS12-055: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2731847)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS12-047 (KB2718523) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1172 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1567 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3143 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1024 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2677 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1342 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1433 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 5553 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 4279 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1434 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-055

 • MS12-056: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2706045)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje:

  • KB2632503 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  • KB2703157 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  • MS11-031 (KB2510531) w systemie Windows Embedded Standard 7

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1225 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1443 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1014 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2426 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-056

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2647753)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 974 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2069 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2271 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2647753/pl

 • Aktualizacja dla systemu Windows (KKB2661254)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:

  • KB2677070 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  • KB2718704 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1515 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2720 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1902 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1082 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 1596 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1712 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 748 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 2606 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1648 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 750 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia zapewnienie aktualności systemu przez podniesienie minimalnego poziomu szyfrowania w systemach Windows. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2661254

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Small Business Server 2011 Essentials (KB2705117)
  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2630429 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Small Business Server 2011 Essentials: ~ 163 301 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji skumulowanej, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.http://support.microsoft.com/KB/2705117 (strona może być w języku angielskim)

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Home Server 2011 (KB2705118)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2630434 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Home Server 2011: ~ 163 015 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji skumulowanej, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2705118 (strona może być w języku angielskim)

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Storage Server 2008 R2 Essentials (KB2705122)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2630436 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Storage Server 2008 R2 Essentials: ~ 162 966 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji skumulowanej, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2705122 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2729094)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 1458 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1459 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1445 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2729094/pl

 • Aktualizacja systemu Windows 7 (KB2732487)


  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 338 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64: ~ 416 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2732487/pl

 • Aktualizacja systemu Windows 7 (KB2732500)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 416 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64: ~ 495 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2732500/pl

 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2012 (KB890830)/Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB890830 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja narzędzia systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2012: ~ 19 674 KB

  • Aktualizacja narzędzia systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — sierpień 2012: ~ 21 046 KB

  • Aktualizacja narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — sierpień 2012 — wersja dla programu IE: ~ 16 090 KB

  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Pakiet językowy programu Windows Internet Explorer 9 w systemie Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB982861)

  • Tekst zlokalizowany w językach holenderskim i włoskim uległ zmianie.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/982861/pl

Wtorek, 31 lipca 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 31 lipca 2012.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS12-004: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2598479)

  MS11-092: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2619339)

  MS12-020: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2621440)

  MS12-004: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2631813)

  MS12-024: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2653956)

  MS12-013: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2654428)

  MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2676562)

  MS12-045: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2698365)

  MS12-043: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2719985)

  • Poprawiono metadane w celu rozwiązania problemu z ponownym oferowaniem.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tych aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

Wtorek, 24 lipca 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 24 lipca 2012

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2728973)

  • Zaktualizowano zlokalizowany tekst.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2728973/pl

Wtorek, 10 lipca 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 10 lipca 2012

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-043: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2719985)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS10-051 (KB2079403) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 968 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2383 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2802 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 950 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2737 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 2125 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 926 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 3677 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2721 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1552 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-043

 • MS12-043: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2721691)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: KB973685 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 3: ~ 36 014 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 36 014 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 36 014 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami dotyczący programu Microsoft XML Core Services (MSXML), który umożliwia atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i uzyskanie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-043

 • MS12-043: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 6.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB2721693)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS08-069 (KB954459) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft XML Core Services 6.0 z dodatkiem Service Pack 2: ~ 12 136 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft XML Core Services 6.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 35 030 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft XML Core Services 6.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 23 660 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami dotyczący programu Microsoft XML Core Services (MSXML), który umożliwia atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i uzyskanie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-043

 • MS12-044: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2719177)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Vista

  • Średnia: Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008


  Zastępuje: MS12-037 (KB2699988) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 12 358 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 25 321 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 12 359 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 25 339 KB


  Opis:
  Zidentyfikowano problemy z zabezpieczeniami, umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-044

 • MS12-045: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2698365)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Średnia: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  • Krytyczna: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP


  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1082 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2438 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2972 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 875 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2430 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1844 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 948 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 3003 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1905 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 899 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-045

 • MS12-047: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2718523)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS12-041 (KB2709162) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1170 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1565 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3128 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1022 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2671 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1340 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 432KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 5554 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 4 275KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1433 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-047

 • MS12-048: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2691442)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje:

  • KB2607576 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  • MS10-046 (KB2286198) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP


  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 4637 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 7388 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 30 616 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 4055 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 7620 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 6243 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 2953 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 13 777 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 12 082 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 2968 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-048

 • MS12-049: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2655992)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje:

  • KB2541763 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP

  • MS10-085 (KB2207566) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  • MS12-006 (KB2585542) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP


  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1066 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1715 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2353 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1195 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2943 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1931 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 699 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1686 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1191 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 569 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i uzyskanie dostępu do informacji. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-049

 • MS12-050: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003 (KB2596911)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: KB2553018 i KB2526305 w systemach Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Windows SharePoint Services 3.0 x64: ~ 19 926 KB

  • Aktualizacja programu Windows SharePoint Services 3.0: ~ 16 281 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-050


Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows (KB2728973)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz dla systemów Windows XP i Windows Server 2003
  Wykaz dla systemów Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2 IA-64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008, Windows Server 2008 IA-64, Windows Server 2008 x64: ~ 158 KB

  • Aktualizacja systemów Windows XP i Windows 2003: ~ 158 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemu, z którym jest związane wymaganie zaktualizowania magazynu certyfikatów niezaufanych w systemach Windows, oraz zapewnia aktualność systemów. Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchamiania systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2728973/pl

 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2012 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB890830 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2012: ~ 19 233 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — lipiec 2012: ~ 20 581 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2012 — wersja dla programu IE: ~ 15 962 KB


  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830


Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS11-044: Aktualizacja zabezpieczeń programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 i 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2518864)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2518864/pl

 • MS11-078: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2572073)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2572073/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2604111)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2604111/pl

 • MS12-016: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2633880)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2633880/pl

 • MS11-100: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2657424)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2657424/pl


Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2677070)

  • Zaktualizowano klasyfikację metadanych.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2677070/pl

 • Aktualizacja Analizatora najlepszych rozwiązań dla funkcji HYPER-V w systemie Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB977238)

  • Zmieniono metadane w celu oferowania składnika w systemie Windows Server 2008 R2 x64 z dodatkiem SP1.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/977238 (strona może być w języku angielskim)

Czwartek, 5 lipca 2012

Podsumowanie zmienionej zawartości wydanej w czwartek, 5 lipca 2012

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja firmy Microsoft z ekranem wybierania przeglądarki dla użytkowników systemów Windows 7 w Europejskim Obszarze Gospodarczym (KB976002)

  • Zaktualizowano metadane elementów programu WSUS i wykazu firmy Microsoft w celu uwzględnienia systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/what-is-the-browser-choice-update

Poniedziałek, 2 lipca 2012

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja firmy Microsoft z ekranem wybierania przeglądarki dla użytkowników systemów Windows 7 w Europejskim Obszarze Gospodarczym (KB976002)

  • Zaktualizowano metadane elementu usługi Windows Update w celu uwzględnienia systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/976002

Wtorek, 12 czerwca 2012

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-036: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2685939)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Średnia: Windows Vista i Windows XP

  • Krytyczna: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003


  Zastępuje: MS12-020 (KB2621440) w systemach Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 525 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 659 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 443 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 125 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 252 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 139 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 555 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1209 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 763 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 551 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-036

 • MS12-037: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2699988)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Średnia: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003


  Zastępuje: MS12-023 (KB2675157) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 13 504 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 12 111 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 29 651 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 24 260 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 33 249 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9635 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 12 109 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7264 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64: ~ 17 654 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 852 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 24 270 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 14 248 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9070 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003: ~ 4169 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 488 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 24 921 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 493 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 696 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 42 819 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19 505 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9073 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP: ~ 3858 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 493 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9635 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 852 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 488 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9070 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 493 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 42 819 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 696 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 493 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9073 KB


  Opis:
  Zidentyfikowano problemy z zabezpieczeniami, umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-037

 • MS12-038: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2686827)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 x86: ~ 4379 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64: ~ 4415 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 IA64: ~ 4576 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2686827/pl

 • MS12-038: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2686828)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 6359 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 12 006 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 11 851 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2686828/pl

 • MS12-038: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2686830)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86: ~ 4591 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 4612 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2999 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2686830/pl

 • MS12-038: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2686831)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86 z dodatkiem SP1: ~ 4579 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 4603 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 2988 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2686831/pl

 • MS12-038: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2686833)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2: ~ 4619 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 3024 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 4639 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2686833/pl

 • MS12-041: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2709162)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS12-018 (KB2641653) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1168 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1561 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3129 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1013 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2661 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1 329 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1422 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 5539 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 4263 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1423 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-041

 • MS12-042: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2003 i Windows XP (KB2707511)
  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważne
  Zastępuje:

  • MS11-098 (KB2633171) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 2523 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 2219 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-042

 • MS12-042: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2709715)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS11-068 (KB2556532) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 5068 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-042

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2677070)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2603469 w systemach Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 1461 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2571 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1881 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1050 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 1566 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1658 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2677070/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2699779)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 870 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1923 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2746 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2699779/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2703157)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2632503 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 353 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 794 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 918 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2703157/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2709630)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 145 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 168 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 244 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2709630/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2709981)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 266 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 413 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 580 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2709981/pl

 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2012 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2012: ~ 15 829 KB

  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — czerwiec 2012: ~ 16 464 KB

  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2012 — wersja dla programu IE: ~ 15 829 KB


  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS12-020: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2667402)

  • Zmieniono metadane.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-020

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2656368)

  • Aktualizacja rozwiązująca zidentyfikowany po pierwotnym wydaniu w kwietniu 2012 problem z funkcjonalnością dotyczący drukowania z aplikacji Winforms.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2656368/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2656369)

  • Aktualizacja rozwiązująca zidentyfikowany po pierwotnym wydaniu w kwietniu 2012 problem z funkcjonalnością dotyczący drukowania z aplikacji Winforms.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2656369/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2656370)

  • Aktualizacja rozwiązująca zidentyfikowany po pierwotnym wydaniu w kwietniu 2012 problem z funkcjonalnością dotyczący drukowania z aplikacji Winforms.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2656370/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2656372)

  • Aktualizacja rozwiązująca zidentyfikowany po pierwotnym wydaniu w kwietniu 2012 problem z funkcjonalnością dotyczący drukowania z aplikacji Winforms.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2656372/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2656373)

  • Aktualizacja rozwiązująca zidentyfikowany po pierwotnym wydaniu w kwietniu 2012 problem z funkcjonalnością dotyczący drukowania z aplikacji Winforms.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2656373/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2656374)

  • Aktualizacja rozwiązująca zidentyfikowany po pierwotnym wydaniu w kwietniu 2012 problem z funkcjonalnością dotyczący drukowania z aplikacji Winforms.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2656374/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86 (KB2656376)

  • Aktualizacja rozwiązująca zidentyfikowany po pierwotnym wydaniu w kwietniu 2012 problem z funkcjonalnością dotyczący drukowania z aplikacji Winforms.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2656376/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 w systemach Windows XP Tablet PC i Media Center (KB2656378)

  • Aktualizacja rozwiązująca zidentyfikowany po pierwotnym wydaniu w kwietniu 2012 problem z funkcjonalnością dotyczący drukowania z aplikacji Winforms.

  • Zmieniono pliki binarne.

  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2656378/pl

Wtorek, 08.06.12

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 (KB2720211)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2: ~ 29 535 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows Server 2008 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 29 610 KB

  Opis: Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/kb/2720211 (strona może być w języku angielskim)

Wtorek, 03.06.12

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows (KB2718704)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2641690, KB2524375, KB2607712, KB2616676 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 i Windows 7: ~ 83 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 x64, Windows 7 x64 i Windows Server 2008 R2 x64: ~ 91 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 74 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 i Windows Vista: ~ 76 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 72 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 x64 i Windows Vista x64: ~ 78 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 773 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 2623 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1677 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 775 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemu, z którym związane jest wymaganie aktualizacji listy odwołań certyfikatów w systemach Windows, oraz zapewnia aktualność listy certyfikatów systemu. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  2718704

Wtorek, 22 maja 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 22 maja 2012.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB947821) — maj 2012

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB947821 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 — maj 2012: ~ 124 086 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 x64 — maj 2012: ~ 197 084 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 IA-64 — maj 2012: ~ 51 672 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 — maj 2012: ~ 220 265 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 — maj 2012: ~ 84 169 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 IA-64 — maj 2012: ~ 45 020 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 x64 — maj 2012: ~ 115 351 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista — maj 2012: ~ 104 857 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista x64 — maj 2012: ~ 145 303 KB


  Opis:
  To narzędzie jest oferowane z powodu niezgodności znalezionej w magazynie obsługi systemu Windows, która może uniemożliwić pomyślną instalację przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania. Narzędzie sprawdza, czy na komputerze nie ma takich niezgodności, i w przypadku ich znalezienia próbuje rozwiązać problemy.

  http://support.microsoft.com/kb/947821/pl


Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2604092)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2604092/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2604110)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2604110/pl

 • MS11-100: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2656352)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.


  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2656352/pl

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2656407)

  • Zmieniono metadane.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2656407/pl

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP Embedded (KB2686509)

  • Pakiet i metadane zmieniają się tylko w przypadku systemu Windows XP Embedded.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • W przypadku platform poza systemem Windows XP Embedded tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-034

Wtorek, 8 maja 2012

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 8 maja 2012.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-032: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2688338)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje:

  • MS10-058 (KB978886) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista

  • MS11-083 (KB2588516) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja dla systemów Windows Embedded Standard 7 i Windows 7: ~ 730 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1441 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1915 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 i Windows Vista: ~ 564 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 1426 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 x64 i Windows Vista x64: ~ 898 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-032

 • MS12-033: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2690533)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 i Windows 7: ~ 68 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 x64, Windows 7 x64 i Windows Server 2008 R2 x64: ~ 77 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 103 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 i Windows Vista: ~ 64 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 97 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 x64 i Windows Vista x64: ~ 70 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-033

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2656405)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 x86: ~ 9060 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64: ~ 12 012 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656405/pl

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2656407)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Niska
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP x86: ~ 16 561 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 30 135 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami umożliwiający osobie atakującej złamanie lub pominięcie funkcji zabezpieczeń w oprogramowaniu narażonym na to zagrożenie. Można ochronić system, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656407/pl

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2656409)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Niska
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista x86 z dodatkiem SP2: ~ 5728 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 7874 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami umożliwiający osobie atakującej złamanie lub pominięcie funkcji zabezpieczeń w oprogramowaniu narażonym na to zagrożenie. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656409/pl

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2656410)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Niska
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86: ~ 5568 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 7697 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami umożliwiający osobie atakującej złamanie lub pominięcie funkcji zabezpieczeń w oprogramowaniu narażonym na to zagrożenie. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656410/pl

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2656411)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Niska
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86 z dodatkiem SP1: ~ 5366 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 7493 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami umożliwiający osobie atakującej złamanie lub pominięcie funkcji zabezpieczeń w oprogramowaniu narażonym na to zagrożenie. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656411/pl

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2658846)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS12-019 (KB2665364) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 i Windows 7: ~ 1232 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 x64, Windows 7 x64 i Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2710 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3083 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 i Windows Vista: ~ 1187 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 x64 i Windows Vista x64: ~ 2591 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 8: ~ 22 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-034

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2659262)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS11-029 (KB2412687) w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 i Windows 7: ~ 1059 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 x64, Windows 7 x64 i Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2351 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3525 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 i Windows Vista: ~ 1159 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 3530 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 x64 i Windows Vista x64: ~ 2342 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1273 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 3606 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 2304 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1280 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-034

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP (KB2660649)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 i Windows 7: ~ 3494 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 x64, Windows 7 x64 i Windows Server 2008 R2 x64: ~ 5563 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 i Windows Vista: ~ 2704 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 x64 i Windows Vista x64: ~ 4544 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1108 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-034

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2676562)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje:

  • MS12-018 (KB2641653) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP


  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 i Windows 7: ~ 3150 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Embedded Standard 7 x64, Windows 7 x64 i Windows Server 2008 R2 x64: ~ 6551 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 9962 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 i Windows Vista: ~ 2685 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 6386 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2008 x64 i Windows Vista x64: ~ 3422 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 3451 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 11 786 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 11 394 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 3138 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-034

 • MS12-034: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2003 i Windows XP (KB2686509)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 484 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 989 KB

  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 656 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 488 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-034

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 w systemach Windows XP Tablet PC i Media Center (KB2604042)

  Ustawienia regionalne: angielski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, włoski
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-078 (KB2572066) w systemie Windows XP
  Platformy docelowe: Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 w systemach Windows XP Tablet PC i Media Center: ~ 4750 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2604042/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86 (KB2604078)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-078 (KB2572069) w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe: Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2003 R2 x86: ~ 3594 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2604078/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2604092)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS12-016 (KB2633880) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP x86: ~ 19 715 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 49 202 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 42 314 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2604092/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2604094)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS12-016 (KB2633874) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista x86 z dodatkiem SP2: ~ 11 152 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 16 656 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 17 461 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2604094/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2604105)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista x86 z dodatkiem SP2: ~ 5691 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 7878 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2604105/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2604110)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP x86: ~ 15 774 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 28 101 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2604110/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2604111)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP x86: ~ 946 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA64: ~ 1184 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 1026 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2604111/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2604114)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS12-016 (KB2633879) w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86: ~ 16 165 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 24 323 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 16 416 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2604114/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2604115)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS12-016 (KB2633873) w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86 z dodatkiem SP1: ~ 15 786 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 23 666 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 15 851 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2604115/pl

 • MS12-035: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2604121)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-069 (KB2539636) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 x86: ~ 23 466 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64: ~ 39 403 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 IA64: ~ 44 743 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2604121/pl

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2695962)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows 7: ~ 37 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 40 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 36 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 40KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008 IA-64: ~ 35 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemach Windows Server 2008 x64 i Windows Vista x64: ~ 41 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2003: ~ 486 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 991 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemach Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 661 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows XP: ~ 489 KB


  Opis:
  W formantach ActiveX zidentyfikowano problemy zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym działa program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/advisory/2695962

 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2012 (KB890830)/Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie:

  • Wersja dla programu Internet Explorer: WSUS i Instalator dynamiczny programu Windows Internet Explorer

  • Wersja bez programu Internet Explorer: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz


  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB890830 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja narzędzia systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2012: ~ 19 588 KB

  • Aktualizacja narzędzia systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — maj 2012: ~ 20 974 KB

  • Aktualizacja narzędzia systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2012 — wersji dla programu IE: ~ 15 733 KB


  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

Wtorek, 17 kwietnia 2012

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemów Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB931125)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie:
  Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz dla systemu Windows XP
  WSUS i wykaz dla systemów Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows Server 2003
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB931125 w systemach Windows 7, Windows Vista i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows Server 2003 [kwiecień 2012] (KB931125): ~ 378 KB

  • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows Server 2008 [kwiecień 2012] (KB931125): ~ 378 KB

  • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows XP [kwiecień 2012] (KB931125): ~ 378 KB

  • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows 7 [kwiecień 2012] (KB931125): ~ 378 KB

  • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows Vista [kwiecień 2012] (KB931125): ~ 378 KB


  Opis:
  Ten element aktualizuje listy certyfikatów głównych na komputerze do wersji akceptowanej przez firmę Microsoft w ramach programu certyfikatów głównych dla produktów firmy Microsoft. Dodanie certyfikatów głównych na komputerze umożliwia zastosowanie certyfikatów o rozszerzonej weryfikacji w programie Internet Explorer, przeglądanie sieci Web przy ulepszonych zabezpieczeniach, szyfrowanie wiadomości e-mail oraz bezpieczniejsze dostarczanie kodu. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Zainstalowanego elementu nie można usunąć.

  http://support.microsoft.com/kb/931125/pl

Wtorek, 10 kwietnia 2012

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-023: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2675157)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Średnia: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003


  Zastępuje:

  • MS12-010 (KB2647516) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP


  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 9630 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 11 125 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 21 643 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 22 302 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 24 695 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 11 126 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6610 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9448 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64: ~ 16 099 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 12 592 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 22 320 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 515 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9052 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 306 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003: ~ 4166 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 392 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 24 916 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 597 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 41 792 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19 496 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 308 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9057 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP: ~ 3856 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9448 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 515 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9052 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 306 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 392 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 41 792 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 597 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9057 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 308 KB


  Opis:
  Zidentyfikowano problemy z zabezpieczeniami, umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-023

 • MS12-024: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2653956)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS10-019 (KB978601) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 224 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 377 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 465 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 211 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 435 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 334 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 628 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1365 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 959 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 633 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-024

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2656368)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 x86: ~ 1914 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1957 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 IA64: ~ 2114 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656368/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2656369)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 1280 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 1873 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 1713 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656369/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2656370)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista/Windows XP x86: ~ 5678 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA64: ~ 5876 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 5720 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656370/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2656372)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86: ~ 405 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 411 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 254 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656372/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2656373)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86 z dodatkiem SP1: ~ 407 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 414 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 253 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656373/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2656374)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2: ~ 470 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 274 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 473 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656374/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86 (KB2656376)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2003 R2 x86: ~ 667 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656376/pl

 • MS12-025: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 w systemach Windows XP Tablet PC i Media Center (KB2656378)

  Ustawienia regionalne: angielski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, włoski
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 w systemach Windows XP Tablet PC i Media Center: ~ 725 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2656378/pl

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2524478)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64: ~ 445 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2524478/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2679255)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje:

  • KB2639308 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  • KB973879 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista


  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 3009 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 6654 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 8618 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2100 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 4048 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 2343 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2679255/pl

 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — kwiecień 2012 (KB890830)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — kwiecień 2012: ~ 18 510 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — kwiecień 2012: ~ 19 807 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — kwiecień 2012 — wersja dla programu IE: ~ 15 293 KB


  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

 • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows — kwiecień 2012 (KB905866)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB905866 w systemie Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows — kwiecień 2012: ~ 2154 KB

  • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows dla systemów opartych na procesorach x64 — kwiecień 2012: ~ 2156 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji programu Poczta systemu Windows poprawia pliki definicji używane do wykrywania wiadomości e-mail, które są wiadomościami-śmieciami lub wyłudzają informacje. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79015


Wtorek, 27 marca 2012

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemów Windows 7, Windows Vista i Windows XP (KB931125)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie:

  • Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz dla systemu Windows XP

  • WSUS i wykaz dla systemów Windows 7 i Windows Vista


  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB931125 w systemach Windows 7, Windows Vista i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Vista i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows 7/Windows Vista/Windows XP — marzec 2012: ~ 376 KB

  Opis:
  Ten element aktualizuje listy certyfikatów głównych na komputerze do wersji akceptowanej przez firmę Microsoft w ramach programu certyfikatów głównych dla produktów firmy Microsoft. Dodanie certyfikatów głównych na komputerze umożliwia zastosowanie certyfikatów o rozszerzonej weryfikacji w programie Internet Explorer, przeglądanie sieci Web przy ulepszonych zabezpieczeniach, szyfrowanie wiadomości e-mail oraz bezpieczniejsze dostarczanie kodu. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Zainstalowanego elementu nie można usunąć.

  http://support.microsoft.com/kb/931125/pl

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows 7 (KB976932)

  • Zmieniono metadane w celu usunięcia wykrywania narzędzia Windows Service Pack Blocker Tool Kit.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/976932/pl


Wtorek, 13 marca 2012

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-017: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003 (KB2647170)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje:

  • MS11-058 (KB2562485) w systemach Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008

  • MS12-009 (KB2645640) w systemie Windows Server 2003


  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64: ~ 367 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008: ~ 264 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64: ~ 310 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 209 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 4 772 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64: ~ 3 024 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu zdalnemu użytkownikowi atakującemu spowodowanie, że system przestanie odpowiadać. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-017

 • MS12-018: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2641653)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: MS12-008 (KB2660465) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1 159 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1 552 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3 107 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1 012 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2 658 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1 329KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 421 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 5 537 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 4 265 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 421 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-018

 • MS12-019: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2665364)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Średnia
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1 231 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2 708 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3 077 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1 188 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 2 591 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu zdalnemu użytkownikowi atakującemu spowodowanie, że aplikacja przestanie odpowiadać. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-019

 • MS12-020: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2621440)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-065 (KB2570222) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 715 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1 243 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 470 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 313 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 252KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 617 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 555KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 208 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 762 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 550 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-020

 • MS12-020: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2667402)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Ważna: Windows Server 2008 R2

  • Średnia: Windows Embedded Standard 7 i Windows 7

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 136 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 149 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 208 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu zdalnemu użytkownikowi atakującemu spowodowanie, że system przestanie odpowiadać. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-020

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 (KB2608658)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64: ~ 131 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2608658/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2639308)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB2534366 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 2 029 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 5 043 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2639308/pl

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2647518)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows 7: ~ 37 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 40KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 36KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 40KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008 IA-64: ~ 37 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 42 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2003: ~ 486KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 991KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 660 KB

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows XP: ~ 489 KB


  Opis:
  W formantach ActiveX zidentyfikowano problemy zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym działa program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/advisory/2647518

 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania – marzec 2012 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania – marzec 2012 (KB890830) – wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB890830 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — marzec 2012: ~ 18 782 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — marzec 2012: ~ 20 108 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — marzec 2012 — wersja dla programu IE: ~ 15 160 KB

  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

 • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows — marzec 2012 (KB905866)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB905866 w systemie Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows — marzec 2012: ~ 2 153 KB

  • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows dla systemów opartych na procesorach x64 — marzec 2012: ~ 2 155 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji programu Poczta systemu Windows poprawia pliki definicji używane do wykrywania wiadomości e-mail, które są wiadomościami-śmieciami lub wyłudzają informacje. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79015


Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS10-058: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista (KB978886)

  • Zaktualizowano metadane w celu usunięcia zastępowania.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/978886/pl

Wtorek, 28 lutego 2012

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows XP (KB931125)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB931125
  Platformy docelowe: Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows XP — luty 2012: ~ 369 KB

  Opis:
  Ten element aktualizuje listy certyfikatów głównych na komputerze do wersji akceptowanej przez firmę Microsoft w ramach programu certyfikatów głównych dla produktów firmy Microsoft. Dodanie certyfikatów głównych na komputerze umożliwia zastosowanie certyfikatów o rozszerzonej weryfikacji w programie Internet Explorer, przeglądanie sieci Web przy ulepszonych zabezpieczeniach, szyfrowanie wiadomości e-mail oraz bezpieczniejsze dostarczanie kodu. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Zainstalowanego elementu nie można usunąć.

  http://support.microsoft.com/kb/931125/pl

 • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemów Windows Vista i Windows 7 (KB931125)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Vista i Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows Vista — luty 2012: ~ 369 KB

  • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows 7 — luty 2012: ~ 369 KB

  Opis:
  Ten element aktualizuje listy certyfikatów głównych na komputerze do wersji akceptowanej przez firmę Microsoft w ramach programu certyfikatów głównych dla produktów firmy Microsoft. Dodanie certyfikatów głównych na komputerze umożliwia zastosowanie certyfikatów o rozszerzonej weryfikacji w programie Internet Explorer, przeglądanie sieci Web przy ulepszonych zabezpieczeniach, szyfrowanie wiadomości e-mail oraz bezpieczniejsze dostarczanie kodu. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Zainstalowanego elementu nie można usunąć.

  http://support.microsoft.com/kb/931125/pl

 • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB947821) — luty 2012

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB947821 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 — luty 2012: ~ 118 184 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 x64 — luty 2012: ~ 186 385 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 IA-64 — luty 2012: ~ 47 566 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 — luty 2012: ~ 209 566 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 — luty 2012: ~ 84 329 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 IA-64 — luty 2012: ~ 44 826 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 x64 — luty 2012: ~ 116 385 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista — luty 2012: ~ 105 016 KB

  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista x64 — luty 2012: ~ 146 337 KB

  Opis:
  To narzędzie jest oferowane z powodu niezgodności znalezionej w magazynie obsługi systemu Windows, która może uniemożliwić pomyślną instalację przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania. Narzędzie sprawdza, czy na komputerze nie ma takich niezgodności, i w przypadku ich znalezienia próbuje rozwiązać problemy.

  http://support.microsoft.com/kb/947821/pl

Wtorek, 14 lutego 2012

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-008: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2660465)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-087 (KB2639417) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1158 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1548 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3075 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1012 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2660 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1329 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1421 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 5536 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 4261 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1421 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-008

 • MS12-009: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2645640)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje:

  • MS11-046 (KB2503665) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  • MS11-080 (KB2592799) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 298 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 473 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 441 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 245 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 559 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1232 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 786 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-009

 • MS12-010: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2647516)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Średnia: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows XP

  • Niska: Windows Server 2003

  Zastępuje:

  • MS11-099 (KB2618444) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 9628 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 11 127 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 22 306 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 21 667 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 24 694 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6614 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 11 132 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9449 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64: ~ 16 104 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 12 586 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 531 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 22 328 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9052 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 320 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003: ~ 4164 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 392 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 24 908 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19 496 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 588 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 41 787 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 323 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP: ~ 3854 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9056 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9449 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 18 531 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003: ~ 10 320 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003: ~ 9052 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 392 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 37 588 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 41 787 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP: ~ 9056 KB

  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP: ~ 10 323 KB

  Opis:
  Zidentyfikowano problemy z zabezpieczeniami, umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-010

 • MS12-012: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 (KB2643719)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 460 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64: ~ 484 KB

  • Windows Server 2008: ~ 440 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 524 KB

  • Windows Server 2008 x64: ~ 488 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-012

 • MS12-013: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2654428)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 317 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 602 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 758 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 306 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 730 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 547 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-013

 • MS12-014: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2661637)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 485 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-014

 • MS12-016: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2633870)


  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-069 (KB2539636) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 x86: ~ 3515 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64: ~ 3554 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 IA64: ~ 3713 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2633870/pl

 • MS12-016: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2633873)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-069 (KB2539635) w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86 z dodatkiem SP1: ~ 1815 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 1824 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 1175 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2633873/pl

 • MS12-016: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2633874)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-069 (KB2539633) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2: ~ 2208 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 1526 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 2212 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2633874/pl

 • MS12-016: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2633879)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-069 (KB2539634) w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 x86: ~ 2116 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 2122 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1486 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2633879/pl

 • MS12-016: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2633880)


  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Zastępuje: MS11-069 (KB2539631) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 3047 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64: ~ 5413 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 5257 KB

  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2633880/plNowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2600217)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 x86: ~ 17 372 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64: ~ 32 949 KB

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 IA64: ~ 39 871 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemów ze stabilnością, niezawodnością i wydajnością w programie Microsoft .NET Framework 4. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2600217/pl

 • Aktualizacja dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 (KB2603469)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64: ~ 197 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008: ~ 101 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64: ~ 174 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2603469 (strona może być w języku angielskim)

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 (KB2626067)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Windows MultiPoint Server 2011: ~ 64 556 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2626067 (strona może być w języku angielskim)

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Small Business Server 2011 Essentials (KB2630429)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2554629 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Small Business Server 2011 Essentials: ~ 80 429 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji skumulowanej, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2630429 (strona może być w języku angielskim)

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Home Server 2011 (KB2630434)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2554634 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Home Server 2011: ~ 79 980 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji skumulowanej, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2630434 (strona może być w języku angielskim)

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Storage Server 2008 R2 Essentials (KB2630436)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB2554636 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Storage Server 2008 R2 Essentials: ~ 79 931 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji skumulowanej, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2630436 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2640148)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 4815 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 7725 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 31 125 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2640148 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2660075)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 302 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 381 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 425 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2660075 (strona może być w języku angielskim)

 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2012 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje o wysokim priorytecie, niezwiązane z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje: KB890830 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2012: ~ 18 161 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — luty 2012: ~ 19 182 KB

  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2012 — wersja dla programu IE: ~ 14 491 KB

  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.
  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

 • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows — luty 2012 (KB905866)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB905866 w systemie Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows — luty 2012: ~ 2153 KB

  • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows dla systemów opartych na procesorach x64 — luty 2012: ~ 2156 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji programu Poczta systemu Windows poprawia pliki definicji używane do wykrywania wiadomości e-mail, które są wiadomościami-śmieciami lub wyłudzają informacje. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/905866/pl

Wtorek, 9 lutego 2012

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:


Wtorek, 17 stycznia 2012

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

Wtorek, 10 stycznia 2012

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS12-001: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2644615)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 598 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1397 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1609 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 499 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 1341 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1022 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 784 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 5369 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1537 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami umożliwiający osobie atakującej złamanie lub pominięcie funkcji zabezpieczeń w oprogramowaniu narażonym na to zagrożenie. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-001

 • MS12-002: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2003 i Windows XP (KB2603381)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 482 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 984 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 653 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 485 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-002

 • MS12-003: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2646524)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje:

  • MS10-069 (KB2121546) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS11-063 (KB2567680) w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP


  Platformy docelowe: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 213 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 393 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 241 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 625 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1332 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 905 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 619 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia uwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi lokalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-003

 • MS12-004: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2598479)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 165 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 444 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 300 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 561 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1250 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 864 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 566 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-004

 • MS12-004: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 x86 z pakietem zbiorczym aktualizacji 2 (KB2628259)

  Ustawienia regionalne: angielski, chiński (uproszczony), francuski, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, włoski
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows XP Media Center Edition 2005 X86 z pakietem zbiorczym aktualizacji 2: ~ 526 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-004

 • MS12-004: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2628642)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja pakietu Media Center TVPack 2008 systemu Windows Vista: ~ 143 KB

  • Aktualizacja pakietu Media Center TVPack 2008 systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64: ~ 181 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-004

 • MS12-004: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2631813)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:

  • Krytyczna: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  • Ważne Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2


  Zastępuje:

  • MS10-033 (KB975562) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1021 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1776 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2437 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 894 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 2514 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1727 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1121 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 5392 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 3596 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1142 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-004

 • MS12-005: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2584146)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 63 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 89 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 110 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 59 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 98 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 81 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 505 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1065 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 713 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 508 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-005

 • MS12-006: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2585542)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje:

  • KB2541763 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP

  • KB975467 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS07-031 (KB935840) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS09-059 (KB975467) w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS10-049 (KB980436) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS10-085 (KB2207566) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  • MS10-095 (KB2385678) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2


  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1102 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1798 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2434 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1277 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64: ~ 3184 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 2089 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 689 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1674 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1182 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 720 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i uzyskanie dostępu do informacji. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-006

 • MS12-006: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2003 i Windows XP (KB2638806)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Zastępuje: KB971737 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 654 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1510 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1031 KB


  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu użytkownikowi zdalnemu złamanie zabezpieczeń systemu i uzyskanie dostępu do informacji. Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/bulletin/ms12-006

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2632503)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje:

  • KB942840 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

  • KB976662 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP


  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows 7: ~ 344 KB

  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 778 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 909 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 327 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 629 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 780 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1285 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 784 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2632503 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2636573)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64: ~ 99 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2636573/pl

 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2012 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2012 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB890830 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2012: ~ 14 136 KB

  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2012 — wersja dla programu IE: ~ 14 136 KB

  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — styczeń 2012: ~ 15 990 KB


  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby ręcznie uruchomić narzędzie na komputerze, można pobrać jego kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje oprogramowania antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  http://support.microsoft.com/?ln=pl&kbid=890830

 • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows — styczeń 2012 (KB905866)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Zastępuje: KB905866 w systemie Windows Vista
  Platformy docelowe: Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:

  • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows — styczeń 2012: ~ 2153 KB

  • Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Poczta systemu Windows dla systemów opartych na procesorach x64 — styczeń 2012: ~ 2156 KB


  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji programu Poczta systemu Windows poprawia pliki definicji używane do wykrywania wiadomości e-mail, które są wiadomościami-śmieciami lub wyłudzają informacje. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79015


* Uwaga: wdrożenia przez program WSUS i wykaz nie dotyczą systemu Windows RT.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2011 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2662694Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w 2011 rokuAby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2010 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2492172Opis programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) zmienia się w materiałach z roku 2010 (strona może być w języku angielskim)Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2009 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

979198Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2009 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2008 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

961825Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2008 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2007 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

947503 Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2007 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2006 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

930858 Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2006 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2005 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

918043 Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2005

Materiały referencyjne

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×