Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Instrukcje czyszczenia i użytkowania

Aby zachować dobry wygląd urządzenia Surface, zawsze postępuj z nim ostrożnie. Specjalne instrukcje czyszczenia tabletu Surface i jego akcesoriów znajdują się na stronie Czyszczenie i konserwacja tabletu Surface, Konserwacja słuchawek Surface Headphones lub Konserwacja słuchawek dousznych Surface Earbuds.

 Ten symbol oznacza informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w niniejszym przewodniku po urządzeniu.

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dotyczy: wszystkie produkty

Produkty firmy Microsoft są tworzone w taki sposób, aby były bezpieczne i skuteczne. Przeczytaj ten przewodnik, aby uzyskać ważne informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w kontekście urządzenia, a także warunków Ograniczonej gwarancji na zakupione urządzenie. Przewodnik ma pomóc w wygodnym i produktywnym korzystaniu z urządzenia. Niestosowanie się do instrukcji, wytycznych prawidłowej konfiguracji, konserwacji i użytkowania tego urządzenia może zwiększyć zagrożenie dla zdrowia, łącznie z ryzykiem śmierci, lub spowodować uszkodzenie tego urządzenia lub innego sprzętu.

Dodatkowe wsparcie można znaleźć na stronie support.microsoft.com lub w aplikacji Surface dla urządzeń Surface.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko udławienia

Dotyczy: wszystkie produkty

To urządzenie może zawierać małe części stwarzające ryzyko udławienia dla dzieci poniżej 3 lat. Utrzymuj drobne elementy poza zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIE: Chroń przed małymi dziećmi

Dotyczy: wszystkie produkty

Urządzenie i jego akcesoria nie są zabawkami. Nie dawaj ich do zabawy małym dzieciom, ponieważ mogą one zrobić krzywdę sobie lub innym lub uszkodzić urządzenie. Urządzenie, wszystkie jego części oraz akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

OSTRZEŻENIE: Użytkowanie z wysokim ryzykiem

Dotyczy: wszystkie produkty

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w sytuacjach, w których jego awaria może doprowadzić do śmierci, poważnych obrażeń lub poważnej katastrofy ekologicznej („użytkowanie związane z wysokim ryzykiem”). Gdy zdecydujesz się używać urządzenia w sposób, któremu towarzyszy wysoki stopień ryzyka, robisz to na własną odpowiedzialność.

OSTRZEŻENIE: Części tego urządzenia mają właściwości magnetyczne

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawek Surface Headphones, słuchawek dousznych Surface Earbuds, Surface Duo, pióra Surface, stacji dokujących Surface, gogli HoloLens i klawiatury

Części urządzenia mają właściwości magnetyczne i mogą przyciągać metalowe przedmioty. Aby zmniejszyć ryzyko iskrzenia i związanych z tym uszkodzeń urządzenia, innych obiektów i/lub ewentualnych obrażeń ciała, sprawdź, czy w obszarze połączeń elektrycznych nie ma obiektów metalicznych zanim podłączysz urządzenie do innego urządzenia lub ładowarki.  Nie umieszczać urządzeń podatnych na działanie pola magnetycznego, kart kredytowych, innych magnetycznych urządzeń pamięci w pobliżu urządzenia, aby ograniczyć ewentualność zakłóceń magnetycznych między urządzeniem a innymi urządzeniami, zakłóceń pracy urządzeń medycznych lub uszkodzenia danych na nośniku magnetycznym.

OSTRZEŻENIE: Osobiste urządzenia medyczne

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawek Surface Headphones, słuchawek dousznych Surface Earbuds, Surface Duo, pióra Surface, urządzeń przenośnych, gogli HoloLens, myszy, klawiatury, opaski Microsoft Band i konsoli Xbox

Fale radiowe i pola magnetyczne emitowane przez sprzęt elektroniczny mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektronicznych. Mimo że urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie z regulacjami dotyczącymi emisji fal radiowych, obowiązujących w takich obszarach, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Unia Europejska i Japonia, nadajniki bezprzewodowe i obwody elektryczne obecne w urządzeniu mogą w niezamierzony sposób zakłócać działanie innego sprzętu elektronicznego.

Osoby z rozrusznikami serca powinny zawsze stosować następujące środki ostrożności:

 • American Heart Association zaleca, aby zachować minimalny odstęp 15 cm (6 cali) pomiędzy telefonem bezprzewodowym a rozrusznikiem.

 • Jeśli używasz urządzenia przenośnego z etui lub uchwytem, wybierz takie, które nie ma metalowych części.

 • Nie noś urządzenia w kieszeni na piersi.

 • W razie jakichkolwiek podejrzeń występowania zakłóceń natychmiast wyłącz urządzenie.

Jeśli używasz innych osobistych urządzeń medycznych oprócz rozrusznika serca, skontaktuj się z producentem urządzenia medycznego lub lekarzem, aby uzyskać informacje lub instrukcje, jak używać innych urządzeń elektronicznych w pobliżu urządzenia medycznego.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia bezprzewodowe na pokładzie samolotu

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawek Surface Headphones, słuchawek dousznych Surface Earbuds, Surface Duo, pióra Surface, urządzeń przenośnych, gogli HoloLens, myszy, klawiatury i konsoli Xbox

Przed wejściem na pokład samolotu lub zapakowaniem urządzenia bezprzewodowego do bagażu, który zostanie nadany, wyjmij baterie z urządzenia bezprzewodowego (jeżeli jest to możliwe) lub wyłącz urządzenie (jeżeli jest ono wyposażone we włącznik). Słuchaj poleceń załogi samolotu w zakresie możliwości korzystania z urządzeń podczas lotu. Pozwolenie na korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podczas lotu zależy od linii lotniczych.

OSTRZEŻENIE: Zakłócenia częstotliwości radiowej

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawek Surface Headphones, słuchawek dousznych Surface Earbuds, Surface Duo, pióra Surface, urządzeń przenośnych, gogli HoloLens, myszy, klawiatury i konsoli Xbox

Mimo że urządzenie zostało przetestowane pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, zawiera ono urządzenie radiowe, które może wpływać na działanie innych sprzętów elektronicznych i urządzeń medycznych (takich jak rozruszniki serca) w niektórych okolicznościach, powodując ich usterki i prowadząc do obrażeń, a nawet śmierci.

 • Wyłącz urządzenie w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.

 • Należy postępować zgodnie z instrukcjami załogi samolotu podczas lotu. Należy wyłączyć urządzenie i/lub włączyć tryb samolotowy, zgodnie z zaleceniami załogi, w tym wszelkich urządzeń bezprzewodowych w bagażu podręcznym. Należy poprosić załogę samolotu o pozwolenie na korzystanie z urządzenia w trakcie lotu.

 • Należy postępować zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w obiekcie, w którym korzystanie z urządzeń komórkowych lub sieci bezprzewodowej jest niedozwolone.

OSTRZEŻENIE: Obszary zagrożone wybuchem

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawek Surface Headphones, słuchawek dousznych Surface Earbuds, Surface Duo, stacji dokujących Surface, gogli HoloLens, urządzeń przenośnych, urządzeń Azure Kinect i konsoli Xbox

Nie należy przechowywać ani transportować żadnych palnych płynów, gazów ani materiałów wybuchowych w jednym pojemniku z urządzeniem, jego częściami i/lub akcesoriami.

Wyłącz urządzenie i nie usuwaj ani nie instaluj ładowarek baterii, zasilaczy ani innych akcesoriów urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem. Obszary zagrożone wybuchem są z reguły oznakowane. Należą do nich obszary tankowania, np. miejsca pod pokładami na łodziach, miejsca transportu i przechowywania paliw lub środków chemicznych, a także miejsca z powietrzem zawierającym związki chemiczne lub cząsteczki, takie jak pył ziaren lub metalowy proszek. W tych obszarach iskra może spowodować wybuch lub pożar.

OSTRZEŻENIE: Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Dotyczy: urządzenia Surface, Surface Duo, pióra Surface, gogli HoloLens, myszy, klawiatury, urządzeń przenośnych i konsoli Xbox

Korzystanie z urządzeń elektronicznych może wiązać się z poważnymi urazami lub chorobami. Korzystając z komputera, tak jak podczas wielu innych czynności, możesz od czasu do czasu odczuwać dyskomfort, ból rąk, ramion, barków, karku lub innych części ciała. Jeśli jednak wystąpią objawy, takie jak powracający lub przewlekły dyskomfort, ból, pulsujący ból, mrowienie, drętwienie, uczucie pieczenia lub sztywnienia, NIE IGNORUJ ICH. NIEZWŁOCZNIE SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM, nawet jeśli symptomy te występują, gdy nie pracujesz na komputerze. Takie objawy mogą być związane z bolesnymi, a czasami przewlekłymi chorobami nerwów, mięśni, ścięgien lub innych części ciała. 

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego obejmują zespół cieśni nadgarstka, zapalenia ścięgien, zapalenia pochewki maziowej ścięgna i inne. Naukowcy nie znają jeszcze odpowiedzi na wiele pytań związanych z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, ale są zgodni, że wiele czynników może wpływać na ich powstawanie, w tym: ogólny stan zdrowia, stres i sposób radzenia sobie z nim, kondycja zdrowotna i fizyczna, a także ułożenie i używanie ciała podczas pracy i innych aktywności (również korzystania z klawiatury lub myszy). Czas wykonywania danej czynności także może mieć znaczenie.

Wskazówki, które pomogą Ci komfortowo pracować z urządzeniem i minimalizować ryzyko występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego można znaleźć na stronach https://support.microsoft.com i https://xbox.com/xboxone/playhealthy (Przewodnik dbania o zdrowie podczas grania na komputerze).

OSTRZEŻENIE: Fotogenne napady drgawkowe

Dotyczy: urządzenia Surface, Surface Duo, gogli HoloLens i konsoli Xbox

U niektórych osób mogą występować napady drgawkowe wywoływane migającymi światłami lub wzorami występującymi w ruchomych obrazach lub grach wideo. Nawet osoby, które nie doświadczyły nigdy ataków padaczkowych, mogą mieć niezdiagnozowaną skłonność do fotogennych napadów padaczkowych podczas oglądania ruchomych obrazów lub gier wideo. 

Napady te mogą mieć wiele symptomów, w tym oszołomienie, zaburzenia widzenia, drgania powiek lub mięśni twarzy, podrzucanie lub trzęsienie ramionami i nogami, dezorientacja, mętlik lub chwilowa utrata orientacji. Fotogenne napady drgawkowe mogą także powodować utratę świadomości lub spazmy, a w konsekwencji doprowadzić do zranienia na skutek upadku lub uderzenia o obiekty znajdujące się w pobliżu. Jeśli zauważysz u siebie wystąpienie jakiegokolwiek z tych objawów, natychmiast przestań grać i skonsultuj się z lekarzem. Rodzice powinni nadzorować dzieci i obserwować, czy nie występują opisane tu objawy. Napady drgawkowe występują częściej u dzieci i nastolatków niż u osób dorosłych. Ryzyko fotogennych napadów drgawkowych można ograniczyć poprzez stosowanie następujących środków ostrożności:

 • Usiądź dalej od ekranu.

 • Używaj mniejszego ekranu.

 • Graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

 • Nie graj, gdy chce Ci się spać lub Twoje oczy są zmęczone.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny mieliście kiedykolwiek napady drgawkowe, przed włączeniem gry skonsultuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE: Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawki Surface Headphones, słuchawki douszne Surface Earbuds, pióra Surface, gogle HoloLens, myszy, klawiatury, urządzenia przenośne, opaski Microsoft Band i konsole Xbox

Urządzenie może być zasilane bateriami jednorazowymi lub akumulatorami. Nieprawidłowe używanie baterii jednorazowych lub akumulatorów może powodować obrażenia, prowadzić do śmierci, uszkodzeń mienia i może uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria w wyniku wycieku płynu, pożaru, przegrzania się lub wybuchu.

Płyny wewnątrz baterii są żrące i mogą być toksyczne. Mogą one powodować oparzenia i mogą być szkodliwe lub śmiertelne po połknięciu.

Aby ograniczyć ryzyko obrażeń podczas korzystania z baterii jednorazowych lub akumulatorów:

 • Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.

 • Baterie wielokrotnego ładowania ładuj wyłącznie przy użyciu ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem. Używanie niewłaściwego sposobu ładowania może doprowadzić do wystąpienia pożaru lub do wybuchu

 • Natychmiast wymieniaj w urządzeniu stare, słabe lub wyczerpane baterie. Stare, słabe lub wyczerpane baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami

 • Wyjmij baterie z urządzenia, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy czas.

 • Unikaj kontaktu z płynem baterii. Jeżeli wystąpi wyciek baterii:

  • Unikaj kontaktu płynu z baterii ze skórą, oczami, ubraniem i innymi powierzchniami. W przypadku kontaktu płynu z baterii ze skórą, oczami lub ubraniem należy natychmiast przemyć te miejsca wodą i skontaktować się z lekarzem lub innym dostawcą usług medycznych.

  • Starannie usuń wszystkie baterie, wykonując procedurę instalacji baterii w odwrotnej kolejności.

  • Przed włożeniem nowych baterii dokładnie wyczyść komorę baterii, używając suchej ściereczki lub postępuj według instrukcji czyszczenia podanych przez producenta baterii.

 • Zalecamy korzystanie z baterii zatwierdzonych przez Microsoft.  Baterie jednorazowe lub do wielokrotnego ładowania należy wymieniać na baterie takiego samego typu i o tej samej mocy.

 • Baterii nie wolno demontować, zgniatać. zgniatać, otwierać, nakłuwać, zwierać styków lub obwodów zewnętrznych, wystawiać na działanie temperatury powyżej 40°C ani wrzucać ich do ognia ani wody.

 • Nie mieszaj starych baterii z nowymi ani baterii różnych typów (np. węglowo-cynkowych i alkalicznych).

 • Pamiętaj, aby metalowe obiekty nie dotykały styków baterii urządzenia, ponieważ mogą się nagrzać i spowodować pożar.

 • Nie przenoś i nie przechowuj baterii razem z innymi metalowymi obiektami.

 • Nie wystawiaj urządzenia zasilanego z baterii na działanie promieni słonecznych przez długi czas.

 • Nie zanurzaj baterii w wodzie i nie dopuszczaj do ich zamoczenia.

 • Jeśli bateria ulegnie zamoczeniu, nie używaj jej.  Nie susz baterii suszarką, w piekarniku ani w kuchence mikrofalowej.

 • Nie podłączaj baterii bezpośrednio do gniazdka ściennego ani samochodowego.

 • Nie rzucaj bateriami, nie stawaj na nich.

 • Nie podejmuj prób modyfikowania baterii, wkładania czegoś do środka baterii; nie zanurzaj baterii w wodzie ani innych płynach, nie dopuszczaj do zamoczenia baterii, nie wystawiaj baterii na działanie ognia, unikaj ryzyka wybuchnięcia i innych zagrożeń.

 • Nie ładuj baterii w pobliżu ognia ani w miejscach, gdzie jest gorąco.

 • Upuszczenie urządzenia lub jego baterii, zwłaszcza na powierzchni twarde, może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu i baterii. Jeśli przypuszczasz, że urządzenie mogło zostać uszkodzone, zalecamy skontaktować się z serwisem.

 • Nigdy nie używaj uszkodzonych baterii. Jeśli bateria jest porysowana lub podrapana, natychmiast ją wyjmij i wyrzuć zgodnie z lokalnymi zaleceniami pozbywania się tego typu odpadów.  Korzystanie z uszkodzonych baterii może spowodować zwarcie, przegrzanie i inne usterki podzespołów urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo używania baterii (baterie niewymienne przez użytkownika)

Dotyczy: urządzenia Surface, konsole Xbox, gogle HoloLens, słuchawki Surface Headphones, słuchawki douszne Surface Earbuds, opaski Microsoft Band, urządzenia z bateriami niewymiennymi

Niewłaściwe korzystanie z baterii urządzenia grozi pożarem lub wybuchem. Nie wystawiaj urządzenia ani baterii na działanie ciepła, nie otwieraj go, nie nakłuwaj i nie wrzucaj do ognia. Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych ani nie ładuj baterii w bezpośrednim słońcu. Nie pozostawiaj urządzenia na długo na słońcu. Może to doprowadzić do uszkodzenia lub stopienia się baterii.

Microsoft zaleca skorzystanie z profesjonalnej pomocy podczas naprawiania urządzeń oraz prosi o zachowanie ostrożności podczas naprawy samodzielnej. Otwarcie i naprawa urządzenia stanowi zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem urządzenia, pożarem, obrażeniami ciała itp. Pomoc i informacje od firmy Microsoft w zakresie naprawy i innych usług można uzyskać na stronie www.support.microsoft.com.

OSTRZEŻENIE: Wymiana baterii i naprawa urządzeń (baterie wymienne przez użytkownika)

Dotyczy: pióra Surface, urządzeń przenośnych, myszy, klawiatury i konsoli Xbox

Baterie wymienne można zmieniać przez otwarcie komory baterii i postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Firma Microsoft zaleca skorzystanie z profesjonalnej pomocy podczas naprawiania urządzeń oraz prosi o zachowanie ostrożności podczas naprawy samodzielnej. Otwarcie i naprawa urządzenia stanowi zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem urządzenia, pożarem, obrażeniami ciała itp.

OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo używania baterii guzikowych/pastylkowych

Dotyczy: klawiatury i pióra Surface

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. NIE DOPUŚCIĆ DO POŁKNIĘCIA BATERII. ZAGROŻENIE POPARZENIA CHEMICZNEGO.

Ten produkt zawiera baterie guzikowe/pastylkowe. W razie połknięcia bateria guzikowa/pastylkowa może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i przerwanie tkanek miękkich w ciągu zaledwie dwóch godzin, prowadząc do poważnych obrażeń a nawet śmierci.

Nowe i zużyte baterie należy trzymać z daleka od dzieci i niemowląt. Jeśli nie da się odpowiednio zamknąć komory baterii w urządzeniu, należy przestać go używać i trzymać z daleka od dzieci i niemowląt. W razie podejrzenia, że niemowlę lub dziecko połknęło baterię guzikową/pastylkową lub umieściło ją wewnątrz jakiejś części ciała, należy natychmiast zgłosić się po pomoc lekarską. Bateria guzikowa/pastylkowa musi zostać natychmiast usunięta przez wykwalifikowany personel medyczny, aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo używania zasilacza

Dotyczy: urządzenia Surface, Surface Duo, stacji dokujących Surface, gogli HoloLens, urządzeń przenośnych i urządzeń z zewnętrznymi zasilaczami

Należy zawsze korzystać z zasilacza odpowiedniego do urządzenia. Niestosowanie poniższych środków ostrożności może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub może doprowadzić do zniszczenia urządzenia. 

Aby wybrać odpowiednie źródło zasilania dla urządzenia:

 • Zalecamy korzystanie z oryginalnych zasilaczy i przewodów zasilających firmy Microsoft. Oryginalny zasilacz firmy Microsoft jest dostarczany wraz z urządzeniem. Oryginalne zasilacze firmy Microsoft można również kupić w autoryzowanych sklepach Microsoft oraz na stronie https://store.microsoft.com/devices

 • Używaj tylko zasilania ze standardowego gniazdka ściennego. Nie używaj niestandardowych źródeł zasilania, takich jak generatory i przetworniki, nawet jeżeli napięcie i częstotliwość wyglądają na prawidłowe.

 • Sprawdź, czy gniazdko elektryczne zapewnia rodzaj zasilania podany na zasilaczu (w zakresie napięcia [V] i częstotliwości [Hz]). Jeśli nie masz pewności co do typu zasilania w Twoim domu, zasięgnij porady wykwalifikowanego elektryka.

 • Nie przeciążaj gniazdka ściennego, przedłużacza, listwy zasilającej lub innych gniazd zasilania. Upewnij się, że ich parametry są odpowiednie do obsługi łącznego obciążenia (w amperach) wymaganego przez urządzenie (wartość ta jest określona na zasilaczu) oraz innych urządzeń w tym samym obwodzie.

 • W przypadku urządzeń ze składanymi bolcami trzeba je całkowicie rozłożyć przed podłączeniem zasilacza do gniazdka ściennego.

 • W przypadku urządzeń wyposażonych w kable zasilające z odłączanymi wtykami i uniwersalny zasilacz, przed podłączeniem zasilacza do gniazdka, upewnij się, czy wtyki są odpowiednio dobrane do gniazdka zasilania i całkowicie osadzone w zasilaczu.

OSTRZEŻENIE: Narażenie na działanie fal radiowych

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawek Surface Headphones, słuchawek dousznych Surface Earbuds, Surface Duo, pióra Surface, urządzeń przenośnych, gogli HoloLens, myszy, klawiatury, opaski Microsoft Band i konsoli Xbox

Urządzenia zawierające nadajniki radiowe Wi-Fi i Bluetooth® zostało zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane pod kątem zgodności z wytycznymi FCC, Industry Canada i UE w zakresie wystawienia na działanie fal radiowych i współczynnika SAR.

Aby zapewnić, że poziom narażenia na energię fal radiowych generowanych przez nadajniki Wi-Fi i Bluetooth nie przekracza limitów narażenia ustalonych przez te wytyczne, trzymaj urządzenia w taki sposób, aby wyświetlacze nie miał bezpośredniego kontaktu z Twoim ciałem (tj. umieszczanie wyświetlacza skierowanego ekranem w dół na kolanach lub tułowiu).

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa fal radiowych można znaleźć w witrynie internetowej FCC na http://www.fcc.gov/oet/rfsafety i witrynie Industry Canada http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko związane z naprawą

Dotyczy: wszystkie produkty

Otwarcie i naprawa urządzenia stanowi zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem urządzenia, pożarem, obrażeniami ciała itp. Firma Microsoft zaleca skorzystanie z profesjonalnej pomocy podczas naprawiania urządzeń oraz prosi o zachowanie ostrożności podczas samodzielnej naprawy.

OSTRZEŻENIE: Unikanie poduszek powietrznych

Dotyczy: urządzenia Surface, Surface Duo i urządzeń przenośnych

Nie należy umieszczać urządzenia ani innych obiektów na poduszkach powietrznych lub w ich pobliżu w pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne. W przypadku aktywacji poduszki powietrznej przedmioty znajdujące się na niej lub obok mogą doprowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

OSTRZEŻENIE: Czyszczenie

Dotyczy: wszystkie produkty

Ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia Microsoft podczas czyszczenia można zmniejszyć, stosując następujące środki ostrożności:

 • Należy odłączyć wszystkie kable i wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem.

 • Należy czyścić urządzenie tylko z zewnątrz.

 • Należy czyścić urządzenie suchą szmatką.

 • W przypadku urządzeń wyposażonych w wiatraki, wentylatory, porty i inne podobne otwory:

  • należy delikatnie wyczyść zewnętrzną powierzchnię wiatraka, wentylatora lub innych otworów, aby usunąć nagromadzony
   kurz.

  • Nie należy zakrywać wiatraków, wentylatorów, portów i innych otworów ani wkładać do nich żadnych przedmiotów.

 • Nie próbuj czyścić złączy poprzez ich zanurzenie w płynie. Należy tylko delikatnie przeczyścić i przetrzeć do sucha
  za pomocą czystej ściereczki.

OSTRZEŻENIE: Użytkowanie

Dotyczy: wszystkie produkty

Aby wyeliminować ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, śniegu lub innego rodzaju wilgoci. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody lub w wilgotnych albo nadmiernie wilgotnych miejscach (np. w pobliżu prysznica, wanny, umywalki lub basenu albo w wilgotnej piwnicy). Aby zachować sprawność urządzenia:

 • Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, jedzenia, w miejscach nadmiernie zabrudzonych, zakurzonych, w pobliżu oleju, środków chemicznych lub w bezpośrednim silnym świetle słonecznym.

 • Nie należy umieszczać obiektów na urządzeniu.

 • Należy używać tylko osprzętu/akcesoriów wskazanych przez Microsoft.

 • W przypadku urządzeń wyposażonych w wiatraki, wentylatory, porty i inne podobne otwory:

  • Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wentylatora, otworów wentylacyjnych, portów, szczelin podpórek i zawiasów, a także do przestrzeni wokół klawiszy lub innych otworów.

  • Nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu na wentylatorze, w otworach wentylacyjnych lub w innych otworach.

  • Nie należy umieszczać urządzenia w wąskich lub ciasnych miejscach.

 • Nie należy suszyć urządzenia suszarką do włosów, w suszarce do ubrać, w tosterze, piekarniku ani w kuchence mikrofalowej. Jeśli urządzenie się zamoczy, należy je delikatnie oczyścić z zewnątrz suchą śćiereczką.

OSTRZEŻENIE: Porty i otwory

Dotyczy: wszystkie produkty

Aby wyeliminować zagrożenie wystąpienia pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia urządzenia firmy Microsoft

 • Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wentylatora, otworów wentylacyjnych, portów, szczelin podpórek i zawiasów, a także do przestrzeni wokół klawiszy lub innych otworów.

 • Nie próbuj czyścić portów, szczelin podpórek i zawiasów, przestrzeni wokół klawiszy ani innych otworów przy użyciu ostrych przedmiotów (tj. spinaczy biurowych, śrubokrętów, noży do tapet itp.)

OSTRZEŻENIE: Klawisze klawiatury

Dotyczy: urządzenia Surface, klawiatury

Firma Microsoft zaleca skorzystanie z profesjonalnej pomocy podczas naprawy lub wymiany oderwanych lub brakujących klawiszy na urządzeniu. Wszelkie samodzielne naprawy należy wykonywać ostrożnie. Nie należy siłą wpychać klawiszy w klawiaturę ani wkładać obiektów między klawisze a pokrywę płyty. Otwarcie i naprawa urządzenia stanowi zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem urządzenia, pożarem, obrażeniami ciała itp. Pomoc i informacje od firmy Microsoft w zakresie naprawy i innych usług można uzyskać na stronie www.support.microsoft.com.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo uduszenia się

Dotyczy: wszystkie produkty

Plastikowe torebki należy trzymać z daleka od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

OSTRZEŻENIE: Zwracaj uwagę na otoczenie

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawek Surface Headphones, słuchawek dousznych Surface Earbuds, urządzeń przenośnych i gogli HoloLens

Aby ograniczyć zagrożenie utraty zdrowia lub życia w wyniku utraty koncentracji, nie należy używać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, obsługi urządzeń mechanicznych, jazdy na rowerze, spacerowania lub wykonywania innych czynności wymagających skupienia. Używanie urządzenia ze słuchawkami lub zestawem nagłownym (nawet jeśli jest wyposażony w jedną słuchawkę) lub bez podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze nie jest zalecane, a w niektórych rejonach zabrania tego prawo.

Głośność zestawu nagłownego lub słuchawek powinna zawsze umożliwiać słyszenie mówiących ludzi, dzięków ostrzegających o zagrożeniach, i nie powinna być niebezpieczna dla słuchu. Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń przenośnych w rejonach, w których prowadzisz samochód lub jeździsz rowerem, i przestrzegaj ich.  Inne zdroworozsądkowe zalecenia pozwalające zmniejszyć ryzyko związane z rozpraszaniem uwagi obejmują:

 • Nigdy nie pisz i nie czytaj tekstów ani e-maili.

 • Nigdy wpisuj danych nawigacyjnych.

 • Nigdy nie przeglądaj stron internetowych ani nie wykonuj innych czynności rozpraszających Twoją uwagę.

OSTRZEŻENIE: Złącze zasilacza prądu stałego (PSU)

Dotyczy: urządzenia Surface

Unikaj długotrwałego kontaktu skóry ze złączem DC, gdy zasilacz jest podłączony do źródła prądu, ponieważ może to spowodować dyskomfort lub uszkodzenie ciała. Należy unikać spania lub siadania na złączu DC.

Nie wystawiaj złącza na działanie cieczy, potu, brudu i innych zanieczyszczeń. Używanie zanieczyszczonego złącza może powodować jego rozgrzanie i w efekcie dyskomfort lub obrażenia ciała. Przestań natychmiast używać złącza. Odłącz złącze prądu stałego od urządzenia. Osusz i przetrzyj czystą szmatką.

Jeśli stwierdzisz uszkodzenie dowolnej części ładowarki lub kabla, zaprzestań ich dalszego używania i skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

OSTRZEŻENIE: Używaj w bezpiecznym otoczeniu

Dotyczy: Windows Mixed Reality

Korzystając z urządzenia nie widzisz dokładnie otoczenia. Immersywny zestaw nagłowny Windows Mixed Reality może utrudniać widzenie, a zawartość może wydawać się oddalona, a mimo to zasłaniać widok pobliskich obiektów fizycznych.

Używaj urządzenia tylko w bezpiecznym miejscu, które jest odpowiednie dla Twoich działań. Unikaj przedmiotów, o które można się potknąć, schodów, niskich sufitów, delikatnych lub cennych przedmiotów, które łatwo uszkodzić itd. oraz sytuacji, w których osoby lub rzeczy mogą się nieoczekiwanie zbliżyć. Nie należy używać urządzenia, gdy w celu zapewnienia bezpieczeństwa musisz widzieć otoczenie i zachować uwagę.

Wykonaj wszystkie zalecenia konfiguracyjne dla Windows Mixed Reality, jak na przykład wytyczenie granicy przy użyciu zestawu nagłownego. Konfiguracja komputera i niektórych aplikacji lub środowisk może powodować opóźnienia lub błędy w wyświetlaniu granicy. Należy zawsze zachować ostrożność i zwracać uwagę na otoczenie, nawet jeśli utworzono granicę.

OSTRZEŻENIE: Ciężki przedmiot

Dotyczy: Surface Hub

Urządzenie jest bardzo ciężkie. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia urządzenia albo zgonów czy urazów związanych z podnoszeniem, zalecamy, aby co najmniej dwie osoby podnosiły urządzenie. Ważne jest, aby podczas podnoszenia i/lub przenoszenia urządzenia mieć odpowiednią pozycję ciała.

OSTRZEŻENIE: Udostępnianie urządzeń

Dotyczy: konsoli Xbox, Windows Mixed Reality

Jeśli pozwalasz innym osobom korzystać z urządzenia, upewnij się, że rozumieją one informacje dotyczące stanu zdrowia i bezpieczeństwa opisane w tym przewodniku, jak również wszelkie dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa lub użytkowania dostarczone przez dostawców urządzenia i zawartości. Każda osoba korzystająca z urządzenia powinna wykonać konfigurację i procedurę orientacyjną, aby zapoznać się z systemem.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko aplikacji

Dotyczy: urządzenia Azure Kinect

Ostrzeżenia w tym przewodniku odnoszą się do sprzętu i jego oprogramowania w środowisku autonomicznym. Co najmniej jedno z ostrzeżeń w tym przewodniku może nie mieć zastosowania albo być nieodpowiednie/niepełne w kontekście zagrożeń związanych z aplikacją. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie ostrzeżeń wymaganych przez aplikację, zawartości tych ostrzeżeń oraz sposobu dostarczania tych ostrzeżeń do użytkowników.

OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów do gier wideo

Dotyczy: Xbox

Upewnij się, że dzieci korzystające z akcesoriów gier wideo do konsoli Xbox™ i czujnika Kinect™ grają bezpiecznie, w ramach limitów oraz że rozumieją, jak właściwie używać konsolę, czujnik i akcesoria.

OSTRZEŻENIE: Ergonomiczne podnoszenie

Dotyczy: Surface Hub

Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia urządzeń lub zgonów czy urazów związanych z podnoszeniem, należy stosować się do zasad ergonomicznego podnoszenia, m.in. (mogą też obowiązywać inne):

 • Planuj z wyprzedzeniem. Upewnij się, że zespół osób podnoszących zgadza się na plan.

 • Ustal, czy można podnieść urządzenie. Czy nie jest zbyt ciężkie lub nieporęczne?

 • Zdecyduj, czy potrzebujesz pomocy przy podnoszeniu.

 • Sprawdź środowisko pod kątem przeszkód i śliskich powierzchni.

 • Podnoś nogami, a nie plecami.

 • Zegnij kolana, zachowując wyprostowane plecy.

 • Utrzymuj urządzenie blisko ciała.

 • Wyśrodkuj swoje ciało względem urządzenia. Utrzymuj stopy w odległości mniej więcej równej szerokości ramion.

 • Podnieś płynnie ciężar prosto do góry.

 • Utrzymuj tułów prosto. Nie skręcaj go podczas podnoszenia ani po podniesieniu ciężaru.

 • Powoli i łagodnie umieść urządzenie na stojaku lub uchwycie ściennym, utrzymując wyprostowane plecy. Nie puszczaj urządzenia, zanim nie znajdzie się ono na miejscu.

OSTRZEŻENIE: Właściwy montaż na stojaku

Dotyczy: Surface Hub

Urządzenie jest ciężkie. Należy je montować na stojaku przy użyciu wszystkich czterech wsporników montażowych. Aby ograniczyć ryzyko urazu, śmierci lub uszkodzenia urządzenia:

 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dostarczonymi przez producenta stojaka.

 • Upewnij się, że stojak i proponowana metoda montażu utrzyma ciężar urządzenia.

 • Używaj tylko osprzętu montażowego dostarczonego ze stojakiem.

 • Upewnij się, że wszystkie wkręty są właściwie dokręcone zgodnie z instrukcjami producenta stojaka.

 • Nie należy zwalniać urządzenia, dopóki nie ma pewności, że górne i dolne zaczepy obu uchwytów montażowych zostały właściwie osadzone na górnych i dolnych szynach montażowych na stojaku.

OSTRZEŻENIE: Niezauważalne zagrożenia na ścianach lub innych powierzchniach montażowych

Dotyczy: Surface Hub

Ściany i inne powierzchnie montażowe mogą zawierać przewody elektryczne, rury z gazem i inne niewidoczne zagrożenia lub przeszkody. Cięcie lub wiercenie ścian z niewidocznymi zagrożeniami może spowodować poważne uszkodzenie ciała lub śmierć.

Jest obowiązkiem instalatora, aby przed przystąpieniem do prac ustalić niewidoczne zagrożenia i unikać tych zagrożeń podczas instalowania. Należy ocenić środowisko montażu i zawsze mieć pewność, że nie ma żadnych niewidocznych zagrożeń na ścianie lub innej powierzchni montażowej przed wierceniem i/lub cięciem.

OSTRZEŻENIE: Wykonaj poprawnie konfigurację i postępuj zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami

Dotyczy: gogli HoloLens, Windows Mixed Reality

Wykonaj konfigurację i postępuj zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami dostarczonymi do Twojego urządzenia i jego akcesoriów, a także dostarczonymi przez wydawcę aplikacji lub zawartości 2D i 3D.

Nieprawidłowa konfiguracja, użytkowanie i konserwacja urządzenia może zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, śmierci, uszkodzenia mienia, produktu i jego akcesoriów.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko wywrócenia

Dotyczy: Surface Hub

Aby uniknąć ryzyka wystąpienia obrażeń ciała, śmierci lub uszkodzeń urządzenia w przypadku urządzenia zainstalowanego na stojaku, kiedy zostanie ono przesunięte:

 • Używaj tylko stojaka, który jest zgodny z urządzeniem.

 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dostarczonymi przez producenta stojaka, aby przenieść lub przemieścić urządzenie zainstalowane na stojaku.

 • Nie zawieszaj ani nie umieszczaj ciężkich obiektów na urządzeniu ani na stojaku.

 • Odłącz kabel zasilający i inne kable (w zależności od potrzeb) przed przeniesieniem urządzenia zamontowanego na stojaku.

 • Należy zachować ostrożność i poruszać się powoli podczas przenoszenia urządzenia zamontowanego na stojaku. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta stojaka podczas przenoszenia lub przemieszczania stojaka.

 • Zachowaj ostrożność podczas transportowania urządzenia zamontowanego na stojaku w górę lub w dół rampy. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia zainstalowanego na stojaku bez nadzoru na rampie ani w jej pobliżu.

 • Tylko osoby dorosłe powinny przenosić urządzenie zainstalowane na stojaku.

OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo używania zasilacza sieciowego i kabla zasilającego

Dotyczy: Xbox

Należy wybierać i korzystać z zasilacza sieciowego oraz kabla zasilającego, które są odpowiednie dla Twojego urządzenia. Niestosowanie poniższych środków ostrożności może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub może doprowadzić do zniszczenia urządzenia. 

Aby wybrać odpowiednie źródło zasilania dla urządzenia:

 • Zalecamy korzystanie z oryginalnych zasilaczy i przewodów zasilających firmy Microsoft. Oryginalny zasilacz oraz kabel zasilający firmy Microsoft są dostarczane wraz z urządzeniem. Oryginalne zasilacze oraz kabel zasilający firmy Microsoft można również kupić w autoryzowanych sklepach Microsoft oraz na stronie https://store.microsoft.com/devices.

 • Używaj tylko zasilania ze standardowego gniazdka ściennego. Nie używaj niestandardowych źródeł zasilania, takich jak generatory i przetworniki, nawet jeżeli napięcie i częstotliwość wyglądają na prawidłowe.

 • Sprawdź, czy gniazdko elektryczne zapewnia rodzaj zasilania podany na urządzeniu (w zakresie napięcia [V] i częstotliwości [Hz]). Jeśli nie masz pewności co do typu zasilania w Twoim domu, zasięgnij porady wykwalifikowanego elektryka.

 • Nie przeciążaj gniazdka ściennego, przedłużacza, listwy zasilającej lub innych gniazd zasilania. Upewnij się, że ich parametry są odpowiednie do obsługi łącznego obciążenia (w amperach) wymaganego przez urządzenie oraz inne urządzenia w tym samym obwodzie.

 • W przypadku urządzeń ze składanymi bolcami trzeba je całkowicie rozłożyć przed podłączeniem zasilacza do gniazdka ściennego.

 • W przypadku urządzeń wyposażonych w kable zasilające z odłączanymi wtykami i uniwersalny zasilacz, przed podłączeniem zasilacza do gniazdka, upewnij się, czy wtyki są odpowiednio dobrane do gniazdka zasilania i całkowicie osadzone w zasilaczu.

OSTRZEŻENIE: Obsługa i przygotowanie stanowiska

Dotyczy: Surface Hub

Aby ograniczyć ryzyko obrażeń spowodowanych wielkością i ciężarem urządzenia oraz utrzymaniem urządzenia w orientacji pionowej:

 • Przed przeniesieniem urządzenia do miejsca, w którym zostanie ono zainstalowane, zbadaj to miejsce, aby określić sposób bezpiecznego przenoszenia do lokalizacji, w której zostanie ono rozpakowane i zainstalowane.

 • Rozpakowywać i instalować należy zawsze w co najmniej dwie osoby.

 • Gdy urządzenie zostanie rozpakowane, powinno zostać zainstalowane natychmiast, więc system montażu powinien być na miejscu przed rozpakowaniem. Jeśli instalujesz na stojaku na kółkach, zablokuj kółka stojaka przed rozpakowaniem.

 • Aby uniknąć zagrożeń związanych z potknięciem się, pamiętaj o usunięciu opakowań z obszaru montażu.

OSTRZEŻENIE: Stosuj się do wymagań

Dotyczy: HoloLens

 Wymagany jest rozstaw źrenic (pomiar odległości oczu między źrenicami) w zakresie od 51 do 74 w celu zapewnienia poprawnego i komfortowego wyświetlania hologramów w goglach HoloLens. Zakres ten jest dostosowany do większości osób dorosłych oraz dzieci w wieku co najmniej 13 lat.  Gogle HoloLens nie są przeznaczone do użytkowania przez dzieci w wieku poniżej 13 lat.

OSTRZEŻENIE: Właściwy montaż na ścianie

Dotyczy: Surface Hub

Urządzenie jest ciężkie. Aby ograniczyć ryzyko urazu, śmierci lub uszkodzenia urządzenia:

 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dostarczonymi przez producenta uchwytu ściennego.

 • Upewnij się, że materiały/konstrukcja ściany i proponowana metoda montażu utrzyma ciężar urządzenia.

 • Kupuj i używaj do urządzenia zalecanego osprzętu i systemu montażowego, biorąc pod uwagę materiały/konstrukcję ściany.

 • Upewnij się, że wszystkie wkręty są właściwie dokręcone zgodnie z instrukcjami producenta uchwytu ściennego.

 • Urządzenie zostało zaprojektowane do zainstalowania na filarze lub ścianie z betonu. Dodatkowe wzmocnienie może być wymagane przed rozpoczęciem prac instalacyjnych w przypadku montażu na ścianach, filarach i/lub słupach z płyt gipsowo-kartonowych, gipsu, płyt z tworzywa sztucznego, stali lub drewna.

 • Nie należy zwalniać urządzenia, dopóki nie ma pewności, że zostało ono prawidłowo zamocowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez wybranego producenta rozwiązania montażowego.

OSTRZEŻENIE: Poprawna instalacja

Dotyczy: Surface Hub

Aby uniknąć zagrożeń związanych z niewłaściwym instalowaniem urządzeń, instalowanie musi być wykonywane przez osoby, które przeczytały i rozumieją instrukcję instalacji przed rozpoczęciem pracy. Jeśli nie masz niezbędnego sprzętu, doświadczenia lub pewności, czy powierzchnia montażowa utrzyma ciężar urządzenia, zasięgnij opinii zawodowego instalatora.

OSTRZEŻENIE: Wrodzone zaburzenia widzenia

Dotyczy: gogle HoloLens, Windows Mixed Reality

Do oglądania stereoskopowych obiektów 3D potrzebny jest podwójny wizjer. Skonsultuj się z okulistą, jeśli nie widzisz wyraźnie efektu 3D lub odczuwasz przy tym dyskomfort. Urządzenie HoloLens można założyć na większość okularów oraz używać z soczewkami kontaktowymi. Jeśli masz wrodzone zaburzenia widzenia, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia HoloLens skontaktuj się z lekarzem. Niewielki procent ludzi ma wrodzone zaburzenia widzenia, które mogą się pogłębić podczas korzystania z gogli HoloLens.

PRZESTROGA: Stabilność urządzenia

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawek Surface Headphones, słuchawek dousznych Surface Earbuds, Surface Duo, stacji dokujących Surface, gogli HoloLens, myszy, klawiatury, urządzeń przenośnych i konsoli Xbox

Nie należy umieszczać urządzenia na powierzchni nierównej lub niestabilnej.  Należy bezpiecznie trzymać urządzenie podczas przenoszenia i nie trzymać go za pośrednictwem akcesorium, kabla czy przewodu. Nieprawidłowo trzymane urządzenie może upaść lub uderzyć osobę lub obiekt, czego efektem może być uszkodzenie urządzenia, innego mienia lub spowodowanie obrażeń ciała.

PRZESTROGA: Bezpieczeństwo dotyczące słuchu

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawek Surface Headphones, słuchawek dousznych Surface Earbuds, Surface Duo, gogli HoloLens, urządzeń przenośnych i konsoli Xbox

Częste lub długotrwałe narażenie na hałas podczas korzystania z zestawu nagłownego lub słuchawek może prowadzić do tymczasowej lub trwałej utraty słuchu. Podatność na uszkodzenie i utratę słuchu jest różna w przypadku każdej osoby. Także poziom głośności dźwięków emitowanych przez urządzenie może być różna w zależności na charakteru dźwięku, ustawień urządzenia oraz używanego zestawu nagłownego lub słuchawek. W związku z tym nie ma jednego ustawienia głośności, które byłoby odpowiednie dla każdej osoby lub każdej kombinacji dźwięku, ustawień i sprzętu.

Poniżej przedstawiono kilka zdroworozsądkowych zaleceń pozwalających zmniejszyć poziom narażenia na hałas podczas używania zestawu nagłownego lub słuchawek wraz z urządzeniem:

 • Ograniczaj do minimum czas głośnego słuchania muzyki. Wszystkie dźwięki, na które wystawiony jest Twój słuch w ciągu całego dnia, sumują się. Przy maksymalnej głośności słuchanie muzyki lub innych dźwięków w zestawie nagłownym lub słuchawkach może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu już po 15 minutach. Jeśli Twój słuch jest narażony na inne głośne dźwięki, jego uszkodzenie może nastąpić po krótszym czasie słuchania głośnej muzyki.

 • Im dłużej Twój słuch jest wystawiony na głośny dźwięk, tym większe niebezpieczeństwo, że zostanie uszkodzony. Im głośniejszy dźwięk, tym mniej czasu potrzeba, aby Twój słuch uległ uszkodzeniu.

 • Przed podłączeniem do urządzenia zestawu nagłownego lub słuchawek zawsze zmniejsz poziom głośności. Ustaw głośność tak, aby słyszeć dokładnie dźwięk w cichym miejscu. Nie głośniej.

 • Nie zwiększaj głośności podczas słuchania. Uszy dostosowują się do poziomu głośności i z czasem głośny dźwięk staje się normalny, ale duża głośność może uszkodzić słuch.

 • Nie zwiększaj głośności, aby zagłuszać hałas otoczenia. Połączenie dźwięku z zestawu nagłownego lub słuchawek i hałasu na zewnątrz może uszkodzić słuch. Korzystaj ze słuchawek zamkniętych lub redukujących szum, aby nie było potrzeby zwiększania głośności.

 • Jeśli mając założone słuchawki nie słyszysz osoby obok, która mówi normalnym tonem, zmniejsz głośność. Dźwięk, który zagłusza rozmowę z normalną głośnością, może uszkodzić słuch. Nawet po założeniu słuchawek zamkniętych lub redukujących szum rozmowa osób przebywających obok powinna być słyszalna.

 • Aby ograniczyć niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu, utrzymuj poziom głośności na tyle nisko, by można było rozmawiać z osobami znajdującymi się w pobliżu.

 • Słuchawki i zestawy nagłowne mogą przyciągać niebezpieczne obiekty, takie jak zszywki lub spinacze do papieru. Przed założeniem zestawu nagłownego lub słuchawek zawsze je najpierw obejrzyj.

 • Używanie zestawu słuchawkowego lub słuchawek podczas prowadzenia pojazdu może być zabronione lub ograniczone w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami.

I na koniec, nie lekceważ objawów utraty słuchu. Słuch powinien być regularnie badany przez audiologa. Przestań używać zestawu nagłownego lub słuchawek w połączeniu z urządzeniem i zbadaj słuch, jeżeli obserwujesz u siebie:

 • jakiekolwiek objawy utraty słuchu;

 • dzwonienie w uszach;

 • stłumiony, matowy lub płaski dźwięk swojej mowy.

PRZESTROGA: Szkło ekranu dotykowego

Dotyczy: urządzenia Surface, Surface Duo, Surface Hub i urządzeń przenośnych

Ekran dotykowy urządzenia, jak większość ekranów dotykowych, jest wykonany ze szkła. Szkło może się stłuc na skutek upadku lub uderzenia. Aby zmniejszyć ryzyko obrażenia, unikaj dotykania ekranu, gdy szkło jest uszkodzone, ukruszone lub pęknięte i oddaj urządzenie do naprawy.

Pęknięcia lub wyszczerbienia ekranu dotykowego spowodowane nieprawidłowym lub nieostrożnym użytkowaniem urządzenia nie podlegają naprawie w ramach standardowej ograniczonej gwarancji.

PRZESTROGA: Podrażnienie skóry (dotyczy noszonych urządzeń)

Dotyczy: gogle HoloLens, słuchawki Surface Headphones, słuchawki douszne Surface Earbuds, opaski Microsoft

To urządzenie składa się z materiałów powszechnie używanych w konsumenckich urządzeniach elektronicznych mających kontakt ze skórą. Niektóre osoby mogą jednak odczuwać podrażnienia skóry z powodu alergii lub nadwrażliwości. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia podrażnienia skóry:

 • Regularnie czyść urządzenie.

 • Nie używaj płynów ani innych produktów w miejscach urządzenia, które mają kontakt ze skórą.

 • Unikaj kontaktu urządzenia z ranami na skórze.

 • W stosownych przypadkach dokręć wystarczająco kółko regulacyjne w taki sposób, aby nie powodowało dyskomfortu.

 • Jeżeli wystąpią podrażnienia skóry, przestań używać urządzenia.

Jeżeli objawy są poważne lub nie ustępują, skonsultuj się z lekarzem.

PRZESTROGA: Podrażnienie skóry (dotyczy nienoszonych urządzeń)

Dotyczy: urządzenia Surface Duo, pióra Surface, myszy i klawiatury

To urządzenie składa się z materiałów powszechnie używanych w konsumenckich urządzeniach elektronicznych mających kontakt ze skórą. Niektóre osoby mogą jednak odczuwać podrażnienia skóry z powodu alergii lub nadwrażliwości. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia podrażnienia skóry:

 • Regularnie czyść urządzenie.

 • Nie używaj płynów ani innych produktów w miejscach, z którymi urządzenie może mieć styczność ze skórą.

 • Używaj zachowując ostrożność, jeśli skóra nosi slady skaleczeń.

Jeżeli objawy są poważne lub nie ustępują, skonsultuj się z lekarzem.
 

PRZESTROGA: Nawigacja

Dotyczy: urządzenia Surface, Surface Duo i urządzeń przenośnych

Funkcje nawigacji i usługi lokalizacyjne na urządzeniu korzystają z usług danych, które mogą ulegać zmianie i mogą być niedostępne we wszystkich regionach lub we wszystkich warunkach.  W związku z tym mapy i funkcje oparte na lokalizacji na urządzeniu mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne. Należy zawsze opierać się na zdrowym rozsądku podczas nawigacji, porównywać informacje podawane przez funkcje nawigacji z tym, co widać w otoczeniu, i obserwować istniejących warunki na drodze oraz znaki drogowe, aby zidentyfikować wszelkie rozbieżności.

PRZESTROGA: Bezpieczeństwo używania kabli i przewodów

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawek Surface Headphones, słuchawek dousznych Surface Earbuds, Surface Duo, urządzeń przenośnych, gogli HoloLens, myszy, klawiatury, opaski Microsoft Band, urządzeń Azure Kinect i konsoli Xbox

Nieschowane kable i przewody stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia się.  Wszystkie przewody należy poprowadzić tak, aby ludzie oraz zwierzęta domowe nie potykali się o nie i nie ciągnęli ich, chodząc w pobliżu. Nie pozwalaj dzieciom bawić się kablami. Aby uniknąć uszkodzenia kabli:

 • Zabezpiecz kable przed nadepnięciem lub zgnieceniem.

 • Zabezpiecz kable przed uciskaniem lub gwałtownymi szarpnięciami, szczególnie gdy są podłączone do gniazdka, zasilacza i urządzenia.

 • Nie szarp, nie plącz, nie naciągaj i nie zwijaj ciasno kabli zasilających. Nie zwijaj przewodu zbyt mocno, szczególnie wokół zasilacza. Kabel należy zwijać wokół łagodnych zaokrągleń, a nie ostrych kątów.

 • Podczas ustawiania urządzenia lub zasilacza upewnij się, że przewody nie są silnie pozaginane, a złączki nie są dociśnięte do ściany lub twardej powierzchni.

 • Nie wystawiaj kabli zasilających na działanie źródeł ciepła.

 • Nie pozwalaj zwierzętom ani dzieciom gryźć ani żuć kabli zasilających.

 • Podczas odłączenia kabla zasilającego ciągnij za wtyczkę, nie za kabel.

 • Regularnie sprawdzaj kable zasilające i przewody. Jeśli kabel zasilający lub przewód stanie się ciepły, postrzępiony lub ulegnie jakiemukolwiek uszkodzeniu, natychmiast przestań go używać. Zalecamy wymianę uszkodzonego kabla zasilającego lub przewodu na oryginalny zamienny kabel lub przewód firmy Microsoft.

 • Odłączaj kabel lub przewód zasilający od prądu podczas burz lub jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas.

PRZESTROGA: Komfortowe korzystanie z rzeczywistości mieszanej

Dotyczy: gogle HoloLens, Windows Mixed Reality

U niektórych osób może pojawiać się dyskomfort np. mdłości, choroba lokomocyjna, zawroty głowy, dezorientacja, bóle głowy, zmęczenie oczu lub suchość oczu podczas korzystania z rzeczywistości mieszanej lub wirtualnej, zwłaszcza podczas przyzwyczajania się do nowego środowiska. Jeżeli objawy są poważne lub nie ustępują, skonsultuj się z lekarzem.

Choroba lokomocyjna i związane z nią objawy mogą wystąpić w reakcji na dysonans między tym, co widzi oko a bodźcami odbieranymi przez ciało. Jeśli cierpisz na chorobę lokomocyjną, migreny, masz zaburzenia ucha środkowego lub inne problemy zdrowotne, możesz odczuwać dyskomfort.

Oglądanie zawartości 3D lub rzeczywistości mieszanej nie ma negatywnego wpływu na wzrok oraz nie powoduje zaburzeń widzenia obuocznego. Skonsultuj się z okulistą, jeśli nie widzisz wyraźnie efektu 3D lub odczuwasz przy tym dyskomfort, ponieważ możesz mieć wrodzone, niezdiagnozowane zaburzenia widzenia obuocznego.

Pewne sytuacje mogą zwiększać ryzyko wystąpienia dyskomfortu. Przykład:

 • u nowych użytkowników objawy zwykle ustępują, gdy przyzwyczaisz się do środowiska rzeczywistości mieszanej lub wirtualnej.

 • Urządzenia mogą działać najlepiej w przypadku użytkowników o określonym dystansie między źrenicami (IPD). IPD to odległość między środkami źrenic. Użytkownicy z IPD poza zakresem optymalnym dla urządzenia mogą odczuwać dyskomfort.

 • W przypadku niektórej zawartości, zwłaszcza gier lub filmów, w których użytkownik porusza się w przestrzeni lub patrzy w dół z dużej wysokości albo obserwuje poruszające się obiekty.

 • Korzystanie z urządzenia przez dłuższy czas bez przerwy.

Aby wyeliminować ryzyko wystąpienia dyskomfortu:

 • rozpocznij powoli i zapewnij, że pierwsze sesje są krótkie. U większości ludzi dyskomfort ustępuje po kilku pierwszych sesjach.

 • Okresowo rób sobie przerwy i odpocznij, jeśli czujesz dyskomfort. Czas i długość przerw są odmienne w przypadku każdego użytkownika oraz sposobu korzystania z urządzenia.

Jeśli odczuwasz dyskomfort, przestań korzystać z urządzenia i odpocznij, aż poczujesz się lepiej. Siedzenie bez ruchu w jasno oświetlonym pomieszczeniu pomaga w przypadku utraty orientacji. Jeśli czujesz dezorientację, nie wykonuj czynności wymagających równowagi, koordynacji ani innych umiejętności do czasu pełnego odzyskania sprawności. Zwróć uwagę na typ wyświetlanej zawartości oraz inne aspekty sytuacji, w których występował dyskomfort, aby następnym razem dokonać dopasowań lub ułatwień w celu poprawy komfortu. Ludzie adaptują się w różnym tempie. Spróbuj robić częstsze lub dłuższe przerwy.

UWAGA: zagrożenia związane z ciepłem

Dotyczy: urządzenia Surface, Surface Duo, stacji dokujących Surface, urządzeń przenośnych, innych nienoszonych urządzeń i konsoli Xbox

Podczas normalnego użytkowania urządzenie może się mocno nagrzewać. Urządzenie jest zgodne z limitami temperatury dla powierzchni dostępnych dla użytkownika zdefiniowanymi w międzynarodowych normach bezpieczeństwa (IEC 60950-1 i IEC 62368). Mimo to długotrwały kontakt z ciepłymi powierzchniami może spowodować dyskomfort lub obrażenia. Aby zmniejszyć potencjalne zagrożenia związane z ciepłem, przestrzegaj tych wskazówek:

 • Podczas użytkowania i ładowania urządzenia dbaj, aby urządzenie i jego zasilacz znajdowały się w dobrze wentylowanym miejscu. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pod urządzeniem i wokół niego.

 • Kieruj się zdrowym rozsądkiem, aby unikać sytuacji, że Twoja skóra styka się z urządzeniem lub jego zasilaczem podczas użytkowania lub podłączenia do źródła zasilania. Na przykład nie śpij z urządzeniem lub jego zasilaczem przy ciele, nie umieszczaj ich pod kocem lub poduszką oraz unikaj kontaktu urządzenia z ciałem, kiedy zasilacz jest podłączony do źródła zasilania. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli masz przypadłość zdrowotną zmniejszającą zdolność wykrywania źródła ciepła w pobliżu ciała.

 • Jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy czas, jego powierzchnia może stać się bardzo ciepła. Powierzchnia może z pozoru nie być gorąca w dotyku, jeżeli trzymasz urządzenie przez dłuższy czas, np. jeżeli urządzenie leży na udzie, ale może to prowadzić do drobnych oparzeń skóry.

 • Jeśli urządzenie trzymane na kolanach za bardzo się nagrzeje, odłóż je na stabilną, płaską powierzchnię.

 • Nigdy nie należy umieszczać urządzenia ani zasilacza na meblach lub innych powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu w kontakcie z ciepłem; podstawa urządzenia i powierzchnia zasilania mogą się nagrzewać w trakcie normalnego użytkowania.

UWAGA: Problemy związane z ciepłem (w przypadku urządzeń noszonych na ciele)

Dotyczy: gogle HoloLens, słuchawki Surface Headphones, słuchawki douszne Surface Earbuds, opaski Microsoft Band i inne noszone urządzenia

Podczas normalnego użytkowania urządzenie może się mocno nagrzewać. Urządzenie jest zgodne z limitami temperatury dla powierzchni dostępnych dla użytkownika zdefiniowanymi w międzynarodowych normach bezpieczeństwa (IEC 60950-1 i IEC 62368). Aby zmniejszyć zagrożenia związane z ciepłem, przestrzegaj tych wskazówek:

 • Zachowaj OSTROŻNOŚĆ, korzystając z urządzenia położonego na poduszce, kocu lub innym miękkim materiale będącym w kontakcie z urządzeniem, ponieważ materiał może blokować przepływ powietrza i doprowadzić do przegrzania urządzenia.

 • Jeśli urządzenie stanie się niekomfortowo gorące, zdejmij je i zrób sobie przerwę.

 • Jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy czas, jego powierzchnia może stać się bardzo ciepła. Powierzchnia może z pozoru nie być gorąca w dotyku, jeżeli trzymasz urządzenie przez dłuższy czas, ale może to prowadzić do drobnych oparzeń skóry.

 • Nigdy nie należy umieszczać zasilacza urządzenia na meblach lub innych powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu w kontakcie z ciepłem, ponieważ powierzchnia zasilacza może się nagrzewać w trakcie normalnego użytkowania.

UWAGA: obchodzenie się z urządzeniem

Dotyczy: urządzenia Surface, słuchawki Surface Headphones, słuchawki douszne Surface Earbuds, urządzenia Surface Duo, gogle HoloLens, urządzenia przenośne, opaski Microsoft Band i urządzenia Azure Kinect

Z urządzeniem Microsoft należy się obchodzić ostrożnie. Jest ono wykonane z metalu, szkła i plastiku, a wewnątrz zawiera delikatne podzespoły elektroniczne. Urządzenie może zostać uszkodzone, jeśli zostanie upuszczone, wystawione na działanie ognia, przebite lub zmiażdżone albo jeśli zetknie się z cieczą. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie urządzenia lub jego baterii, przestań go używać, ponieważ istnieje ryzyko przegrzania lub spowodowania obrażeń ciała. Nie używaj urządzenia z pękniętym ekranem, ponieważ można się od niego skaleczyć. Jeśli obawiasz się o zarysowanie powierzchni urządzenia, rozważ zastosowanie pokrowca lub futerału.

UWAGA: zgodność z rozwiązaniami innych firm

Dotyczy: wszystkie produkty

Niektóre akcesoria innych firm mogą być niezgodne z urządzeniem lub nieoryginalne, dlatego zaleca się w przypadku zakupu i używać tylko oryginalnych urządzeń lub akcesoriów Microsoft lub udostępnianych na licencji Microsoft. Niezgodne lub nieoryginalne akcesoria, baterie i ładowarki mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i stanowić zagrożenie pożaru, wybuchu lub awarii akumulatora prowadzących do poważnych urazów, uszkodzenia urządzenia lub innych poważnych zagrożeń.

UWAGA: aby komfortowo wyświetlać zawartość 3D

Dotyczy: gogle HoloLens, Windows Mixed Reality

Do oglądania stereoskopowych obiektów 3D potrzebny jest podwójny wizjer. Jeśli masz zaburzenia widzenia obuocznego, np. zez, być może oglądanie zawartości 3D będzie dla Ciebie niedostępne. Niewielki procent ludzi ma wrodzone zaburzenia widzenia obuocznego, które mogą się ujawnić dopiero podczas oglądania zawartości 3D. Skonsultuj się z okulistą, jeśli nie widzisz wyraźnie zawartości 3D lub odczuwasz przy tym dyskomfort.

UWAGA: Używanie granic

Dotyczy: gogle HoloLens, Windows Mixed Reality

Funkcje urządzenia, jeśli są dostępne i prawidłowo skonfigurowane, mogą posłużyć do wytyczenia granic dla urządzenia, aby unikać przeszkód i ułatwiać zarządzanie otoczeniem.

UWAGA: obchodzenie się z urządzeniem

Dotyczy: konsole Xbox

Z urządzeniem Microsoft należy się obchodzić ostrożnie. Jest ono wykonane z metalu i plastiku, a wewnątrz zawiera delikatne podzespoły elektroniczne. Urządzenie może zostać uszkodzone, jeśli zostanie upuszczone, wystawione na działanie ognia, przebite lub zmiażdżone albo jeśli zetknie się z cieczą. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie urządzenia lub jego baterii, przestań go używać, ponieważ istnieje ryzyko przegrzania lub spowodowania obrażeń ciała.

UWAGA: używanie dysku

Dotyczy: Xbox

Aby uniknąć zablokowania się stacji dysków i ewentualnego uszkodzenia dysków lub urządzenia:

 • Należy zawsze wyjąć dyski przed przeniesieniem urządzenia.

 • Nigdy nie należy wkładać do urządzenia pękniętych dysków. Mogą one popękać na drobne kawałki i doprowadzić do zablokowania lub uszkodzenia wewnętrznych części urządzenia.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×