Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

10.10.2017

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego 15063.674

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem, polegający na tym, że niektóre aplikacje platformy uniwersalnej systemu Windows i Centennial przy uruchamianiu wyświetlały szarą ikonę i komunikat o błędzie: „Nie można otworzyć tej aplikacji”.

 • Rozwiązano problem z niezawodnością, który powodował, że usługa AppReadiness przestawała działać.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacje używające stosu mapy Silverlight przestawały działać.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że synchronizacja VSync uniemożliwiała włączenie w urządzeniach trybu samodzielnego odświeżania panelu, co mogło prowadzić do skrócenia czasu eksploatacji baterii.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że ustawienia użytkownika (np. przypięte kafelki) wprowadzone w wymuszonym częściowym układzie obszaru startowego ulegają utracie po uaktualnieniu systemu do wersji Windows 10 1703.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że uniwersalne środowisko CRT powodowało wstrzymanie pracy konsolidatora (link.exe) w dużych projektach.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwia narzędziu systemu windows do raportowania błędów zapisywanie raportów o błędach w folderze tymczasowym z nieprawidłowymi uprawnieniami. Zamiast tego folder tymczasowy zostaje przypadkowo usunięty.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że licznik wydajności MSMQ (kolejki usługi kolejkowania wiadomości) może nie wypełniać wystąpień kolejki, gdy serwer pełni rolę klastra MSMQ.

 • Rozwiązano problem z brokerem tokenu, polegający na tym, że następował wyciek tokenu, który powodował, że sesje pozostawały alokowane po wylogowaniu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kody PIN kart inteligentnych (PIV) nie są buforowane dla poszczególnych aplikacji. Powoduje to wyświetlanie użytkownikom monitu o numer PIN wielokrotnie w krótkim czasie. Normalnie monit o numer PIN jest wyświetlany tylko raz.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że użycie narzędzia Cipher.exe /u do aktualizacji kluczy szyfrowania DRA kończyło się niepowodzeniem, chyba że szyfrowanie certyfikatu było już obecne w urządzeniu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie udawało się zablokować nowoczesnej aplikacji za pomocą funkcji AppLocker. Ten problem występuje tylko w przypadku nowoczesnych aplikacji, które są wstępnie zainstalowane z systemem Windows.

 • Rozwiązano problem z przesyłaniem formularza w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem z renderowaniem elementu graficznego w przeglądarce Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający ustawianie fokusu na elemencie w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem z dokowaniem i oddokowywaniem okien programu Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem powodowany przez okno wyskakujące w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem, w którym interfejs API dostawcy nieoczekiwanie usuwał dane.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że używanie narzędzia Robocopy do kopiowania biblioteki dokumentów programu SharePoint, który został zainstalowany jako litera dysku, uniemożliwia kopiowanie plików. Jednak w tym scenariuszu Robocopy pomyślnie kopiuje foldery.

 • Rozwiązano problem, gdzie ograniczenia MDM USB nie wyłączają portu USB zgodnie z oczekiwaniami.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że utworzenie sesji iSCSI na nowej instalacji systemu operacyjnego mogło skutkować błędem „Wystąpienie inicjatora nie istnieje” przy próbie połączenia się z obiektem docelowym.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie udawało się połączyć z aplikacjami RDS publikowanymi za pomocą Azure App Proxy. Pojawia się następujący komunikat o błędzie: „Komputer nie może połączyć się z serwerem bramy usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem sieci.” Ten błąd może pojawiać się wtedy, gdy zostanie przekroczony limit rozmiaru pliku cookie RDP. Ta aktualizacja zwiększa limit rozmiaru plików cookie RDP.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że USBHUB.SYS losowo powoduje uszkodzenia pamięci, które skutkują losowymi awariami systemu bardzo trudnymi do zdiagnozowania.

 • Rozwiązano problem, który wpływał na pobieranie niektórych gier z Microsoft Store w fazie przedsprzedaży. Pobieranie zakończy się niepowodzeniem z kodem błędu 0x80070005, a urządzenie podejmie próbę ponownego uruchomienia pobierania od samego początku.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wartości rejestru ServerSecurityDescriptor nie są przenoszone po uaktualnieniu do systemu Windows 10 1703. W związku z tym użytkownicy mogą nie mieć możliwości dodania drukarki za pomocą usługi nie można dodać drukarkę za pomocą usługi Citrix Print Manager. Ponadto mogą nie mieć możliwości drukowania na drukarce klienckiej, uniwersalnym sterowniku druku Citrix, sterowniku drukarki sieciowej za pomocą uniwersalnego sterownika Citrix.

 • Aktualizacje zabezpieczeń składnika Microsoft Windows Search i sterowników trybu jądra systemu Windows, składnik Microsoft Graphics, Internet Explorer, jądro systemu Windows, Microsoft Edge, uwierzytelnianie systemu Windows, Windows TPM, Device Guard, bezprzewodowy system Windows, pamięć masowa i system plików w systemie Windows, Microsoft Windows DNS, mechanizm tworzenia skryptów firmy Microsoft, Windows Server, podsystem Windows dla systemu Linux, aparat bazy danych Microsoft JET i Windows SMB Server.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zapoznaj się z przewodnikiem aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Microsoft wie problemie z publikowaniem w comiesięcznej aktualizacji zabezpieczeń z 10 października 2017 r. dla systemu Windows 10 w wersji 1703 (KB4041676) na urządzeniach zarządzanych przy użyciu rozwiązania WSUS\SCCM polegającym na tym, że po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenia z systemem Windows mogą się nie uruchamiać.

 

Klienci, którzy pobierają aktualizacje bezpośrednio z witryny Windows Update (użytkownicy domowi i konsumenci) lub Windows Update dla firm, nie są zagrożeni.

Rozwiązano ten problem z publikowaniem. Użytkownicy, którzy napotykają ten problem, powinni się zapoznać z następującym artykułem:

Urządzenia z systemem Windows mogą się nie uruchamiać po zainstalowaniu aktualizacji KB 4041676 lub 4041691 z 10 października zawierającej błąd dotyczący publikowania

Zbiorcze aktualizacje zabezpieczeń zostały sprawdzone. Zalecamy wszystkim klientom, aby pobrali i zainstalowali te aktualizacje zabezpieczeń.

Zainstalowanie tej aktualizacji może spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji opartych na aparacie bazy danych Microsoft JET (Microsoft Access 2007 i starszych oraz aplikacji producentów innych niż Microsoft) podczas tworzenia lub otwierania plików .xls programu Microsoft Excel. Jest wtedy wyświetlany komunikat o błędzie „Nieoczekiwany błąd (1) w sterowniku zewnętrznej bazy danych. (Aparat bazy danych Microsoft JET)”.

Pobierz i zainstaluj pakiet redystrybucyjny Aparat bazy danych programu Microsoft Access 2010, a następnie zmodyfikuj ciągi połączeń z bazą danych w programie Microsoft Excel, aby używały dostawcy ACE. Przykład: zmień ciąg Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 na Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Aplikacje platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP), które używają języka JavaScript i pliku asm.js, mogą przestać działać po zainstalowaniu aktualizacji KB4041676.

Odinstaluj aplikację. Po zakończeniu tej operacji zainstaluj ją ponownie.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy programu Internet Explorer 11, którzy korzystają z usługi SQL Server Reporting Services (SSRS), mogą nie być w stanie przewijać menu rozwijanego za pomocą paska przewijania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4053580.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4041676.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×