Spis treści
×

Data wydania:

10.10.2017

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 10240.17643

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Najważniejsze wprowadzone zmiany:

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja _splitpath uniwersalnego środowiska CRT nie obsługiwała poprawnie ciągów wielobajtowych. Powodowało to awarie aplikacji podczas uzyskiwania dostępu do plików o nazwach wielobajtowych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że uniwersalne środowisko CRT powodowało wstrzymanie pracy konsolidatora (link.exe) w dużych projektach.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że licznik wydajności MSMQ (kolejki usługi kolejkowania wiadomości) może nie wypełniać wystąpień kolejki, jeżeli serwer pełni rolę klastra MSMQ.

 • Rozwiązano problem z zasadą Zablokuj stację roboczą dla kart inteligentnych polegający na tym, że czasami system nie blokował się po wyjęciu karty inteligentnej.

 • Rozwiązano problem z przesyłaniem formularzy w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem z kodowaniem adresów URL w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający ustawianie fokusu na elemencie w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem z dokowaniem i oddokowywaniem okien programu Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem z renderowaniem elementu graficznego w przeglądarce Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem powodowany przez okno wyskakujące w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że plik USBHUB.SYS losowo powodował uszkodzenia pamięci, co skutkowało losowymi awariami systemu bardzo trudnymi do zdiagnozowania.

 • Aktualizacje zabezpieczeń składnika Microsoft Windows Search i sterowników trybu jądra systemu Windows, składnik Microsoft Graphics, Internet Explorer, jądro systemu Windows, Microsoft Edge, uwierzytelnianie systemu Windows, Windows TPM, Device Guard, bezprzewodowy system Windows, pamięć masowa i system plików w systemie Windows, Microsoft Windows DNS, mechanizm tworzenia skryptów firmy Microsoft, Windows Server, aparat bazy danych Microsoft JET i Windows SMB Server.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zapoznaj się z przewodnikiem aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenie klienta Windows Update

Firma Microsoft opublikuje aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności działania usługi. Aktualizacja będzie oferowana tylko urządzeniom, na których nie instalowano ostatnio żadnych najnowszych aktualizacji i które nie są obecnie zarządzane (np. poprzez przyłączenie do domeny).

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu aktualizacji KB4042895 podczas zamykania niektórych aplikacji użytkownicy pakietu mogą widzieć okno błędu z informacją, że wystąpił wyjątek aplikacji. To może mieć wpływ na aplikacje używające mshtml.dll ładowanie zawartości sieci web. Ten problem występuje tylko wtedy, gdy proces już jest zamykany. Nie wpływa na funkcjonalność aplikacji.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Zainstalowanie tej aktualizacji może spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji opartych na aparacie bazy danych Microsoft JET (Microsoft Access 2007 i starszych oraz aplikacji producentów innych niż Microsoft) podczas tworzenia lub otwierania plików .xls programu Microsoft Excel. Jest wtedy wyświetlany komunikat o błędzie „Nieoczekiwany błąd (1) w sterowniku zewnętrznej bazy danych. (Aparat bazy danych Microsoft JET)”.

Pobierz i zainstaluj pakiet redystrybucyjny Aparat bazy danych programu Microsoft Access 2010, a następnie zmodyfikuj ciągi połączeń z bazą danych w programie Microsoft Excel, aby używały dostawcy ACE. Przykład: zmień ciąg Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 na Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Niektórzy użytkownicy, którzy ustawili większy rozmiar tekstu w ikonach (przy użyciu funkcji Ustawienia ekranu w Panelu sterowania), mają problemy z uruchomieniem programu Internet Explorer.

Zmniejszenie rozmiaru tekstu w ikonach lub użycie ustawienia Zmień rozmiar wszystkich elementów powinno złagodzić ten problem.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy programu Internet Explorer 11, którzy korzystają z usługi SQL Server Reporting Services (SSRS), mogą nie być w stanie przewijać menu rozwijanego za pomocą paska przewijania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4053581.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4042895.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×