Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Microsoft SQL Server 2005 poprawki są tworzone dla określonych dodatków service Pack dla programu SQL Server. Do instalacji programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2, należy zastosować poprawkę programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2. Domyślnie wszystkie poprawki, która jest dostępna w dodatku service pack dla programu SQL Server znajduje się w następnym dodatku service pack dla programu SQL Server.13 aktualizacja zbiorcza dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 zawiera poprawki dotyczące problemów programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2, które zostały naprawione od czasu wydania programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2.


Uwaga
Kompilacja systemu zbiorczego pakietu aktualizacji z znany jest również jako budowanie 9.00.3325.

Ważne uwagi dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

 • SQL Server 2005 poprawki są teraz w wielu językach. W związku z tym istnieje tylko jeden pakiet zbiorczy poprawek dla wszystkich języków.

 • Jeden pakiet zbiorczy poprawek obejmuje wszystkich pakietów składowych. Pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.

 • Należy włączyć programu SQL Server Management obiektu (SMO) rozszerzonych procedur przechowywanych i SQL Distributed Management obiektu Serwer (SQL-DMO) rozszerzonych procedur przechowywanych, przed zastosowaniem pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat
  Obiekty SMO i DMO XPs
  opcja, zobacz SQL Server 2005 Books Online.


  Uwaga
  SQL Server 2005 Books Online zauważa, że domyślne ustawienie tych procedur przechowywanych jest 0 (wyłączone). Jednakże ta wartość jest niepoprawna. Domyślnie ustawienie to 1 (włączone).

Więcej informacji

Jak uzyskać 13 aktualizacja zbiorcza dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2

Pakiet aktualizacji zbiorczej obsługiwane jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest przeznaczona do usunięcia tylko problemy opisane w tym artykule. Zastosować go tylko w systemach, w których występują te problemy. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na którykolwiek z tych problemów, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny program SQL Server 2005 z dodatkiem Service pack zawierający poprawki w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej.

Jeśli Zbiorcza aktualizacja jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej, aby uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej.

Uwaga Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, być może trzeba utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka Pobierz dostępne" zawiera listę języków, dla których dostępna jest aktualizacja zbiorcza. Jeśli język nie jest widoczny, to dlatego pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest dostępna dla danego języka.

Znane problemy

Po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej można napotkać problem podczas próby użycia programu SQL Server Management Studio do przywrócenia danych programu SQL Server 2000. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

NAPRAW 972687 : komunikat o błędzie po przywróceniu bazy danych programu SQL Server 2000 przy użyciu programu SQL Server 2005 Management Studio lub SQL Server 2008 Management Studio: "nie można wyświetlić żądanego okna dialogowego. Nie można pobrać danych dla tego żądania (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"

Po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej można napotkać problem podczas próby użycia programu SQL Server Analysis Services. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

NAPRAW 975783 : otrzymujesz niepoprawny wynik po uruchomieniu kwerendy MDX dla wymiaru, który ma relację nadrzędny/podrzędny i używa operatora jednoargumentowego, po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji 3 dla programu SQL Server 2005 Analysis Services S975783

Poprawki uwzględnione w 13 aktualizacja zbiorcza dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2


Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki będą zwalniane jak tylko staną się dostępne.Aby uzyskać więcej informacji na temat błędów programu SQL Server kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Liczba błędów VSTS

Numer artykułu KB

Opis

266441

961050

Poprawka: Podczas możesz uruchomić kwerendę, która ma równoległe wykonywanie planu w obszarze poziom izolacji READ COMMITTED, bazy danych, która jest ustawiona opcja CZYTAJ MIGAWKA popełnione w programie SQL Server 2005, Licencjobiorca może uzyskać może zwrócić dane nieprzekazane

291688

961704

Poprawka: Usługa modułu zapisującego programu SQL Server nie ma na liście w wynikach po uruchomieniu narzędzia administracyjne wiersza polecenia usługi kopiowania woluminów w tle na serwerze, na którym został zainstalowany program SQL Server 2005

267655

961106

Poprawka: Komunikat o błędzie podczas uruchamiania kwerendy w programie SQL Server 2005: "Błąd wewnętrzny procesor kwerend: procesor kwerend nie może dawać planu kwerend"

271016

961811

Poprawka: Użycie Procesora i pamięci, stopniowo zwiększać i wiele identyfikatorów sesji są nieaktywni stanu w programie SQL Server 2005

272718

962903

Poprawka: Proces populacji przestaje odpowiadać podczas tworzenia dodatkowych wykazu pełnotekstowego w programie SQL Server 2005

287453

965217

Poprawka: Niepoprawne zestaw kopii zapasowych jest wyświetlane podczas przywracania bazy danych z pliku kopii zapasowej przy użyciu programu SQL Server Management Studio w programie SQL Server 2005

276221

967101

Poprawka: Zmniejsza wydajność dublowanie bazy danych podczas wykonywania zadania konserwacji bazy danych, która generuje dużą liczbę czynności dziennika transakcji w programie SQL Server 2005

263118

967199

Poprawka: Proces hosta Wmiprvse.exe przestaje odpowiadać po uruchomieniu aplikacji opartych na programie SQL Server 2005, który wysyła kwerendy Instrumentacji zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation) do dostawcy WMI programu SQL Server

276806

967206

Poprawka: Możesz uzyskać niepoprawne wartości dla kolumny gdy używasz funkcji OPENROWSET do importowania danych z pliku danych przy użyciu pliku formatu XML w programie SQL Server 2005

288610

967348

Poprawka: Komunikat o błędzie po uruchomieniu szereg instrukcji CREATE sesji modułu i instrukcji DROP sesji modułu w programu SQL Server 2005 Analysis Services: "Wystąpił nieoczekiwany wyjątek"

288455

968834

Poprawka: Komunikat o błędzie podczas wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu poczty bazy danych w programie SQL Server 2005: "operacja ma timed out"

288886

968900

Poprawka: Środki, grupy miar i wymiarów, które nie są częścią perspektywy są narażone niepoprawnie po utworzeniu zgrupowania na perspektywy w programu SQL Server 2005 Analysis Services

277775

968914

FIX: Podczas konwertowania kolumny tekstu na kolumny VARCHAR(MAX), NTEXT kolumny w kolumnie typu NVARCHAR(MAX) lub kolumnę obrazu do kolumny VARBINARY(MAX), oryginalne wartości NULL w tych kolumn może stać się puste ciągi w programie SQL Server 2005

290766

969123

Poprawka: Komunikat o błędzie występuje nieoczekiwanie w różnym czasie w bazie danych programu SQL Server 2005 Analysis Services, które używa funkcji zdefiniowanej przez użytkownika: "nie ma funkcji < nazwa funkcji >"

270041

969142

Poprawka: Komunikat o błędzie po uruchomieniu instrukcja DBCC CHECKDB w bazie danych programu SQL Server 2005: "Nie można cofnąć trzymane strona"

295093

969588

Poprawka: Niektóre wartości komórek są podwajane po uruchomieniu kwerendy MDX przeciwko bazy danych, która ma ustawione dla wymiaru w SQL Server 2005 Analysis Services uprawnienia AllowedSet

290469

969086

Poprawka: Usługi SQL Server przestaje odpowiadać, a zdarzenia 2019 identyfikator jest rejestrowane w dzienniku systemu w programie SQL Server 2005 lub SQL Server 2008

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Microsoft SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

913089
Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu SQL Server 2005

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące pliku pakietu aktualizacji zbiorczej

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej nie może zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemu, który wymienione w tym artykule. Angielska wersja ten pakiet aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Uwaga
13 Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 nie zawiera aktualizacji programu SQL Native Client. Po zwolnieniu pakietu autonomicznego programu SQL Native Client wraz z 13 aktualizacja zbiorcza.

Aparatu bazy danych programu SQL Server 2005, wersja 32-bitowa

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atxcore90.dll

2005.90.3325.0

23,400

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

65,384

31-Mar-2009

23:58

x86

Chsbrkr.dll

12.0.9729.0

1,682,288

29-Jan-2009

03:04

x86

Chtbrkr.dll

12.0.9729.0

6,110,064

29-Jan-2009

03:04

x86

Databasemailengine.dll

9.0.3325.0

75,624

31-Mar-2009

23:58

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3325.0

42,856

31-Mar-2009

23:58

x86

Distrib.exe

2005.90.3325.0

67,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Fteref.dll

12.0.9729.0

446,464

29-Jan-2009

03:04

x86

Infosoft.dll

12.0.9729.0

465,760

29-Jan-2009

03:04

x86

Korwbrkr.dll

12.0.9729.0

68,448

29-Jan-2009

03:04

x86

Langwrbk.dll

12.0.9729.0

133,984

29-Jan-2009

03:04

x86

Logread.exe

2005.90.3325.0

399,208

31-Mar-2009

23:59

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29,032

31-Mar-2009

23:59

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,624,936

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Msfte.dll

12.0.9729.0

2,427,760

29-Jan-2009

03:04

x86

Msftefd.exe

12.0.9729.0

64,352

29-Jan-2009

03:04

x86

Msftepxy.dll

12.0.9729.0

93,040

29-Jan-2009

03:04

x86

Msftesql.exe

12.0.9729.0

93,040

29-Jan-2009

03:04

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

196,952

01-Apr-2009

00:01

x86

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3,157,344

29-Jan-2009

03:04

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msxmlsql.dll

2005.90.3325.0

866,648

01-Apr-2009

00:02

x86

Nlhtml.dll

12.0.9729.0

121,696

29-Jan-2009

03:04

x86

Nls400.dll

5.0.7112.0

12,287,328

29-Jan-2009

03:04

x86

Odsole70.dll

2005.90.3325.0

55,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Osql.exe

2005.90.3325.0

50,536

01-Apr-2009

00:02

x86

Query.dll

12.0.9729.0

45,936

29-Jan-2009

03:04

x86

Rdistcom.dll

2005.90.3325.0

643,928

01-Apr-2009

00:02

x86

Repldp.dll

2005.90.3325.0

185,176

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

111,464

01-Apr-2009

00:02

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

269,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Replmerg.exe

2005.90.3325.0

317,800

01-Apr-2009

00:02

x86

Replprov.dll

2005.90.3325.0

551,256

01-Apr-2009

00:02

x86

Replrec.dll

2005.90.3325.0

783,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsub.dll

2005.90.3325.0

404,824

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsync.dll

2005.90.3325.0

98,136

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3325.0

346,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3325.0

44,392

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlagent90.exe

2005.90.3325.0

345,960

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

140,648

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

64,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,071,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmaint.exe

2005.90.3325.0

75,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmergx.dll

2005.90.3325.0

190,824

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlrepss90.dll

2005.90.3325.0

25,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3325.0

29,228,888

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3325.0

66,920

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

39,256

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

39,768

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

26,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Tablediff.exe

2005.90.3325.0

83,816

01-Apr-2009

00:03

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9729.0

203 616

29-Jan-2009

03:04

x86

Xmlfilt.dll

12.0.9729.0

195,440

29-Jan-2009

03:04

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

191,320

01-Apr-2009

00:04

x86

Xpadsi90.exe

2005.90.3325.0

47,960

01-Apr-2009

00:04

x86

Xpqueue.dll

2005.90.3325.0

53,608

01-Apr-2009

00:04

x86

Xprepl.dll

2005.90.3325.0

69,976

01-Apr-2009

00:04

x86

Xpstar90.dll

2005.90.3325.0

295,256

01-Apr-2009

00:04

x86

SQL Server 2005 Analysis Services, wersja 32-bitowa

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdspdm.dll

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3325.0

14,941,528

01-Apr-2009

00:02

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

SQL Server 2005 Reporting Services, wersja 32-bitowa

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,952

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

305,000

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,616

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,064

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3325.0

108,392

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.exe

9.0.3325.0

5,613,400

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,856

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:58

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,079,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,062,760

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,140,584

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,840

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3325.0

79,704

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3325.0

129,880

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesservice.exe

9.0.3325.0

13,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3325.0

1,722,200

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3325.0

1,328,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,379,048

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Usług powiadomień programu SQL Server 2005, wersja 32-bitowa

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Nsservice.exe

9.0.3325.0

18,264

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

SQL Server 2005 Integration Services, wersja 32-bitowa

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

92,008

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3325.0

202,600

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

169,320

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Txagg.dll

2005.90.3325.0

201,048

01-Apr-2009

00:04

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:04

x86

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

241,512

01-Apr-2009

00:04

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

137,576

01-Apr-2009

00:04

x86

Narzędzia programu SQL Server 2005, wersja 32-bitowa

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atl80.dll

8.0.50727.42

114688

22-Sep-2005

23:48

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

95,744

22-Sep-2005

23:49

x86

Autoadmin90.dll

2005.90.3325.0

898,408

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

65,384

31-Mar-2009

23:58

x86

Connectiondlg.dll

9.0.3325.0

956,264

31-Mar-2009

23:58

x86

Custsat.dll

9.0.3790.2428

40,664

14-Oct-2005

03:31

x86

Ddsshapeslib.dll

9.0.242.0

47,832

14-Oct-2005

03:31

x86

Dteparse.dll

2005.90.3042.0

78,704

10-Feb-2007

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2005.90.3042.0

74,608

10-Feb-2007

06:09

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Dundaswebchart.dll

9.0.3042.0

755,056

10-Feb-2007

06:15

x86

Dundaswinchart.dll

9.0.3042.0

804,208

10-Feb-2007

06:15

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Interop.access.dll

10.0.0.0

973,528

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.adodb.dll

2.1.0.0

88,792

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dpdpl_7_0.dll

1.0.0.0

101,080

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dso.dll

5.2.0.0

379 608

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.mergemodule_2_0.dll

2.0.0.0

18 648

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

31,448

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.msi_2_0.dll

1.0.0.0

39,640

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.shdocvw.dll

1.1.0.0

133,848

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

23,256

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.visiograph_2_100.dll

9.0.242.0

80,600

14-Oct-2005

03:37

x86

Languagepackage.dll

2005.90.3042.0

3,074,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Mdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29,032

31-Mar-2009

23:59

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,093,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40960

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45056

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65 536

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,079,808

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

69 632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

01:16

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

9.0.3042.0

546,160

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

9.0.3042.0

537,968

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3325.0

2,762,600

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

9.0.3325.0

505,704

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

9.0.3042.0

456,048

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3325.0

5,453,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

9.0.3042.0

144,752

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.importer.dll

9.0.3042.0

173,424

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3325.0

1,714,024

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

9.0.1399.0

96,984

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2005.90.3042.0

1,975,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2005.90.3042.0

37,232

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3325.0

6,158,184

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

9.0.3042.0

816,496

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

9.0.3042.0

951,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

9.0.3042.0

3,896,688

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

9.0.3042.0

329,072

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

9.0.1399.0

14040

14-Oct-2005

03:41

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

9.0.3042.0

333,168

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

9.0.3042.0

935,280

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.layout.dll

9.0.1399.0

39,640

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

9.0.3042.0

66 928

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

9.0.3042.0

640,368

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.rll

2005.90.3042.0

172,400

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.office.interop.owc11.dll

11.0.5530.0

461,528

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.csvrendering.dll

9.0.1399.0

56,024

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

9.0.3042.0

38,256

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,952

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

9.0.3042.0

255,344

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

9.0.3325.0

4,814,696

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

9.0.1399.0

92,888

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

9.0.3325.0

2,217,832

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

305,000

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,616

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

9.0.3042.0

54 640

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

9.0.3042.0

779,632

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

9.0.3042.0

570,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,064

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

9.0.3042.0

656,752

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

9.0.3042.0

447,856

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

95,600

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

9.0.3042.0

853,360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

9.0.3042.0

284,016

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.xmlrendering.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportviewer.common.dll

8.0.50727.42

3,612,672

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.processingobjectmodel.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.webforms.dll

8.0.50727.42

532,480

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

8.0.50727.42

331,776

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

9.0.3042.0

21.360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3325.0

718,696

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,624,936

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3325.0

59,240

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

9.0.1399.0

20,184

14-Oct-2005

03:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

92,008

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

196,952

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdpp.dll

9.0.3042.0

3,921,264

10-Feb-2007

06:23

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479232

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Objectexplorer.dll

9.0.3325.0

2,705,240

01-Apr-2009

00:02

x86

Osql.exe

2005.90.3325.0

50,536

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

111,464

01-Apr-2009

00:02

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

269,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Replprov.dll

2005.90.3325.0

551,256

01-Apr-2009

00:02

x86

Replrec.dll

2005.90.3325.0

783,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsub.dll

2005.90.3325.0

404,824

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicescdointerop.dll

2005.90.1399.0

68,312

14-Oct-2005

03:45

x86

Reportingservicescompression.dll

2005.90.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:46

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2005.90.3042.0

160,112

10-Feb-2007

06:23

x86

Reportingservicessoapstructures.dll

9.0.1399.0

13,016

14-Oct-2005

03:44

x86

Rs.exe

9.0.1399.0

416,472

14-Oct-2005

03:51

x86

Rsconfig.exe

9.0.3042.0

42,352

10-Feb-2007

06:29

x86

Rsconfigtool.exe

9.0.3042.0

1,017,200

10-Feb-2007

06:29

x86

Rskeymgmt.exe

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:50

x86

Rsreporthost.exe

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:50

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlcc9.hxs

9.0.6089.206

118,368

14-Jun-2006

15:55

x86

Sqlccn9.hxs

9.0.5207.5

52,398

01-Aug-2005

23:44

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

140,648

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

169,320

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,071,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmanagerui.dll

9.0.3325.0

6,080,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmt.dll

9.0.3042.0

3,446,128

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltdiagn.dll

2005.90.3019.0

41,328

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2005.90.1399.0

37,080

14-Oct-2005

03:52

x86

Sqlwb.exe

2005.90.3325.0

820,584

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

9.0.3042.0

46,448

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

39,256

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

39,768

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

26,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Txagg.dll

2005.90.3325.0

201,048

01-Apr-2009

00:04

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:04

x86

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

241,512

01-Apr-2009

00:04

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

137,576

01-Apr-2009

00:04

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

191,320

01-Apr-2009

00:04

x86

Aparat bazy danych programu SQL Server 2005, x64-bitowych wersji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atxcore90.dll

2005.90.3325.0

29,016

01-Apr-2009

00:46

x64

Bcp.exe

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

00:46

x64

Chsbrkr.dll

12.0.9729.0

1,691,488

29-Jan-2009

04:57

x64

Chtbrkr.dll

12.0.9729.0

6,106,992

29-Jan-2009

04:57

x64

Databasemailengine.dll

9.0.3325.0

75,608

01-Apr-2009

00:46

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3325.0

42,840

01-Apr-2009

00:46

x86

Distrib.exe

2005.90.3325.0

83,288

01-Apr-2009

00:46

x64

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,890,152

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

404,840

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,062,232

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

40,792

01-Apr-2009

00:46

x64

Fteref.dll

12.0.9729.0

433,152

29-Jan-2009

04:57

x64

Infosoft.dll

12.0.9729.0

618,864

29-Jan-2009

04:57

x64

Korwbrkr.dll

12.0.9729.0

99,168

29-Jan-2009

04:57

x64

Langwrbk.dll

12.0.9729.0

234,336

29-Jan-2009

04:57

x64

Logread.exe

2005.90.3325.0

525,144

01-Apr-2009

00:46

x64

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

34,648

01-Apr-2009

00:46

x64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,831,784

01-Apr-2009

00:47

x64

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:47

x86

Msfte.dll

12.0.9729.0

3,805,552

29-Jan-2009

04:57

x64

Msftefd.exe

12.0.9729.0

96,624

29-Jan-2009

04:57

x64

Msftepxy.dll

12.0.9729.0

124,768

29-Jan-2009

04:57

x64

Msftesql.exe

12.0.9729.0

156,016

29-Jan-2009

04:57

x64

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

258,392

01-Apr-2009

00:47

x64

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3,418,992

29-Jan-2009

04:57

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msxmlsql.dll

2005.90.3325.0

1,381,720

01-Apr-2009

00:47

x64

Nlhtml.dll

12.0.9729.0

189,280

29-Jan-2009

04:57

x64

Nls400.dll

5.0.7112.0

14,101,872

29-Jan-2009

04:57

x64

Odsole70.dll

2005.90.3325.0

86,872

01-Apr-2009

00:47

x64

Osql.exe

2005.90.3325.0

82,776

01-Apr-2009

00:47

x64

Query.dll

12.0.9729.0

65,904

29-Jan-2009

04:57

x64

Rdistcom.dll

2005.90.3325.0

828,760

01-Apr-2009

00:47

x64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

236,888

01-Apr-2009

00:47

x64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

185,176

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

142,680

01-Apr-2009

00:47

x64

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

392,536

01-Apr-2009

00:47

x64

Replmerg.exe

2005.90.3325.0

414,552

01-Apr-2009

00:48

x64

Replprov.dll

2005.90.3325.0

750,952

01-Apr-2009

00:48

x64

Replrec.dll

2005.90.3325.0

1,011,032

01-Apr-2009

00:48

x64

Replsub.dll

2005.90.3325.0

515,928

01-Apr-2009

00:48

x64

Replsync.dll

2005.90.3325.0

127,832

01-Apr-2009

00:48

x64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:48

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3325.0

354,136

01-Apr-2009

00:48

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3325.0

63,320

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlagent90.exe

2005.90.3325.0

425,304

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

335,704

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

64,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,245,016

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmaint.exe

2005.90.3325.0

89,944

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmergx.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlrepss90.dll

2005.90.3325.0

33,624

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3325.0

39,595,352

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

150,360

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

120,152

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

47,448

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

48,472

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

31,576

01-Apr-2009

00:49

x64

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

Tablediff.exe

2005.90.3325.0

83,800

01-Apr-2009

00:49

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9729.0

207,216

29-Jan-2009

04:57

x64

Xmlfilt.dll

12.0.9729.0

267,632

29-Jan-2009

04:57

x64

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

315,736

01-Apr-2009

00:49

x64

Xpadsi90.exe

2005.90.3325.0

66,392

01-Apr-2009

00:49

x64

Xpqueue.dll

2005.90.3325.0

67,928

01-Apr-2009

00:49

x64

Xprepl.dll

2005.90.3325.0

85,848

01-Apr-2009

00:49

x64

Xpstar90.dll

2005.90.3325.0

548,184

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 Analysis Services, opartym na procesorze x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msjet.xsl

Nie dotyczy

28,519

31-Mar-2009

19:26

Nie dotyczy

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdspdm.dll

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

00:47

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3325.0

31,635,816

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

9,800,024

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

5,929,320

01-Apr-2009

00:47

x64

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 Reporting Services, opartym na procesorze x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,936

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,656

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

304,984

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,600

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,048

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3325.0

108,376

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

9,800,024

01-Apr-2009

00:47

x64

Reportbuilder.exe

9.0.3325.0

5,613,400

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,856

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:58

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,079,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,062,760

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,140,584

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,840

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3325.0

79,704

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3325.0

158,040

01-Apr-2009

00:48

x64

Reportingservicesservice.exe

9.0.3325.0

13,656

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3325.0

1,722,216

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3325.0

1,329,000

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,664,232

01-Apr-2009

00:48

x64

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,379,048

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

Usług powiadomień programu SQL Server 2005, wersja x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Nsservice.exe

9.0.3325.0

18,264

01-Apr-2009

00:47

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 Integration Services, opartym na procesorze x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,890,152

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

404,840

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,062,232

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

40,792

01-Apr-2009

00:46

x64

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

417,624

01-Apr-2009

00:46

x64

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

427,368

01-Apr-2009

00:46

x64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

91,992

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:47

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

264,040

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

150,360

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

Txagg.dll

2005.90.3325.0

327,000

01-Apr-2009

00:49

x64

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

475,480

01-Apr-2009

00:49

x64

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

402,776

01-Apr-2009

00:49

x64

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

232,280

01-Apr-2009

00:49

x64

Narzędzia programu SQL Server 2005, wersja x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Activitymonitor.dll

9.0.3042.0

304,496

10-Feb-2007

06:09

x86

Adodb.dll

7.10.3077.0

110592

23-Sep-2005

06:56

x86

Appidpackage.dll

9.0.3042.0

1,095,024

10-Feb-2007

06:09

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

114688

22-Sep-2005

23:48

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

95,744

22-Sep-2005

23:49

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

110592

22-Sep-2005

23:30

x64

Autoadmin90.dll

2005.90.3325.0

898,408

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

00:46

x64

Compsvcspkg.dll

8.0.50727.42

180224

23-Sep-2005

04:24

x86

Compsvcspkgui.dll

8.0.50727.42

24064

23-Sep-2005

02:12

x86

Configuredistwizard.dll

9.0.3042.0

726,384

10-Feb-2007

06:09

x86

Conflictviewer.exe

9.0.1399.0

17,624

14-Oct-2005

03:31

x86

Connectiondlg.dll

9.0.3325.0

956,264

31-Mar-2009

23:58

x86

Connwiz30.exe

3.0.5300.0

497,008

10-Feb-2007

06:09

x86

Copydatabasewizard.exe

9.0.3042.0

652,656

10-Feb-2007

06:09

x86

Createpubwizard.dll

9.0.3042.0

1,586,544

10-Feb-2007

06:09

x86

Custsat.dll

9.0.3790.2428

40,664

14-Oct-2005

03:31

x86

Databasemailwizard.exe

9.0.3042.0

587,120

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmaintenanceplanhistory.dll

9.0.3042.0

128,368

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmaintenanceproperties.dll

9.0.3042.0

505,200

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmirroring.dll

9.0.3042.0

365,936

10-Feb-2007

06:09

x86

Ddsshapeslib.dll

9.0.242.0

47,832

14-Oct-2005

03:31

x86

Disabledistwizard.dll

9.0.1399.0

330,456

14-Oct-2005

03:32

x86

Dteparse.dll

2005.90.3042.0

78,704

10-Feb-2007

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2005.90.3042.0

74,608

10-Feb-2007

06:09

x86

Dtexecui.exe

9.0.3042.0

62,832

10-Feb-2007

06:09

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Dundaswebchart.dll

9.0.3042.0

755,056

10-Feb-2007

06:15

x86

Dundaswinchart.dll

9.0.3042.0

804,208

10-Feb-2007

06:15

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Interop.access.dll

10.0.0.0

973,528

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.adodb.dll

2.1.0.0

88,792

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dpdpl_7_0.dll

1.0.0.0

101,080

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dso.dll

5.2.0.0

379 608

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.mergemodule_2_0.dll

2.0.0.0

18 648

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

31,448

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.msi_2_0.dll

1.0.0.0

39,640

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.shdocvw.dll

1.1.0.0

133,848

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

23,256

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.visiograph_2_100.dll

9.0.242.0

80,600

14-Oct-2005

03:37

x86

Languagepackage.dll

2005.90.3042.0

3,074,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Mdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29,032

31-Mar-2009

23:59

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

34,648

01-Apr-2009

00:46

x64

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,093,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,605,120

23-Sep-2005

00:00

x64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40960

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40960

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45056

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45056

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65 536

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65 536

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,079,808

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,602,560

23-Sep-2005

00:03

x64

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

69 632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

65,024

23-Sep-2005

00:05

x64

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

63,488

23-Sep-2005

00:06

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

9.0.3042.0

546,160

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

9.0.3042.0

537,968

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3325.0

2,762,600

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

9.0.3325.0

505,704

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

9.0.3042.0

456,048

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3325.0

5,453,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

9.0.3042.0

144,752

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.importer.dll

9.0.3042.0

173,424

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3325.0

1,714,024

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

9.0.1399.0

96,984

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2005.90.3042.0

1,975,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2005.90.3042.0

37,232

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3325.0

6,158,184

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

9.0.3042.0

816,496

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

9.0.3042.0

951,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

9.0.3042.0

3,896,688

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

9.0.3042.0

329,072

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

9.0.1399.0

14040

14-Oct-2005

03:41

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

9.0.3042.0

333,168

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

9.0.3042.0

935,280

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.layout.dll

9.0.1399.0

39,640

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

9.0.3042.0

66 928

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

9.0.3042.0

640,368

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.rll

2005.90.3042.0

172,400

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.mshtml.dll

7.0.3300.0

8,007,680

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.office.interop.owc11.dll

11.0.5530.0

461,528

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.csvrendering.dll

9.0.1399.0

56,024

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

9.0.3042.0

38,256

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,952

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

9.0.3042.0

255,344

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

9.0.3325.0

4,814,696

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

9.0.1399.0

92,888

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

9.0.3325.0

2,217,832

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

305,000

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,616

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

9.0.3042.0

54 640

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

9.0.3042.0

779,632

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

9.0.3042.0

570,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,064

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

9.0.3042.0

656,752

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

9.0.3042.0

447,856

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

95,600

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

9.0.3042.0

853,360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

9.0.3042.0

284,016

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.xmlrendering.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportviewer.common.dll

8.0.50727.42

3,612,672

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.processingobjectmodel.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.webforms.dll

8.0.50727.42

532,480

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

8.0.50727.42

331,776

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

9.0.3042.0

21.360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsobjectexplorerui.dll

9.0.3042.0

230,768

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3325.0

718,696

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.management.maintenanceplanwizard.dll

9.0.3042.0

484,720

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

9.0.3042.0

7,382,384

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

9.0.3042.0

333,168

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsuserinterface.dll

9.0.3042.0

1,226,096

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rswrapper.dll

9.0.3042.0

71,024

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.notificationservicesenumerator.dll

9.0.1399.0

31,448

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.replenum.dll

9.0.1399.0

51,928

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,624,936

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3325.0

59,240

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

9.0.3042.0

259,440

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

9.0.1399.0

20,184

14-Oct-2005

03:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

92,008

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserverce.client.dll

3.0.5300.0

370,032

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserverce.enumerator.dll

3.0.5300.0

54 640

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserverce.managementui.dll

3.0.5300.0

492,912

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserverce.replwiz.dll

3.0.5300.0

513,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.stdformat.dll

7.0.9466.0

13,312

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15,872

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspbatchparser.dll

2005.90.1314.0

352,472

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspconnectioninfo.dll

9.0.1314.0

142,040

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspgridcontrol.dll

9.0.1314.0

199,384

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspregsvrenum.dll

9.0.1314.0

64,216

30-Aug-2005

05:58

x86

Microsoft.visualstudio.vspservicebrokerenum.dll

9.0.1314.0

39,640

30-Aug-2005

05:57

x86

Microsoft.visualstudio.vspsmo.dll

9.0.1314.0

1,551,064

30-Aug-2005

05:55

x86

Microsoft.visualstudio.vspsmoenum.dll

9.0.1314.0

207,576

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll

9.0.1314.0

862,936

30-Aug-2005

05:55

x86

Microsoft.visualstudio.vspsqltdiagm.dll

9.0.1314.0

43,736

30-Aug-2005

05:58

x86

Microsoft.visualstudio.vspwmienum.dll

9.0.1314.0

43,736

30-Aug-2005

05:58

x86

Microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.42

724,992

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.xmleditorui.dll

8.0.50727.42

129,536

23-Sep-2005

00:19

x86

Migrationwizard.exe

9.0.3042.0

484,720

10-Feb-2007

06:23

x86

Migrationwizardconsole.exe

9.0.1399.0

39,640

14-Oct-2005

03:45

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msdatasrc.dll

7.0.9466.0

4096

23-Sep-2005

06:56

x86

Msemp.dll

8.0.50727.42

410,112

23-Sep-2005

03:16

x86

Msempui.dll

8.0.50727.42

27,136

23-Sep-2005

02:01

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

196,952

01-Apr-2009

00:01

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

258,392

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdpp.dll

9.0.3042.0

3,921,264

10-Feb-2007

06:23

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

9,800,024

01-Apr-2009

00:47

x64

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

5,929,320

01-Apr-2009

00:47

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479232

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

516,096

22-Sep-2005

23:27

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1,097,728

22-Sep-2005

23:28

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

822,784

22-Sep-2005

23:26

x64

Netshareenum.dll

9.0.3042.0

58,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Newsubwizard.dll

9.0.3042.0

1,164,656

10-Feb-2007

06:23

x86

Objectexplorer.dll

9.0.3325.0

2,705,240

01-Apr-2009

00:02

x86

Objectexplorernotificationservices.dll

9.0.1399.0

482,008

14-Oct-2005

03:46

x86

Objectexplorerreplication.dll

9.0.1399.0

133,848

14-Oct-2005

03:46

x86

Osql.exe

2005.90.3325.0

82,776

01-Apr-2009

00:47

x64

Replconflictviewer.dll

9.0.3042.0

1,869,168

10-Feb-2007

06:23

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

111,464

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

142,680

01-Apr-2009

00:47

x64

Replication.utilities.dll

9.0.3042.0

570,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Replicationdialog.dll

9.0.3042.0

410,992

10-Feb-2007

06:23

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

269,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

392,536

01-Apr-2009

00:47

x64

Replprov.dll

2005.90.3325.0

551,256

01-Apr-2009

00:02

x86

Replprov.dll

2005.90.3325.0

750,952

01-Apr-2009

00:48

x64

Replrec.dll

2005.90.3325.0

783,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Replrec.dll

2005.90.3325.0

1,011,032

01-Apr-2009

00:48

x64

Replsub.dll

2005.90.3325.0

404,824

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsub.dll

2005.90.3325.0

515,928

01-Apr-2009

00:48

x64

Report.ico

Nie dotyczy

9,062

13-Jun-2005

14:03

Nie dotyczy

Report.rdl

Nie dotyczy

1 169

13-Jun-2005

14:03

Nie dotyczy

Reportingservicescdointerop.dll

2005.90.1399.0

68,312

14-Oct-2005

03:45

x86

Reportingservicescompression.dll

2005.90.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:46

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2005.90.3042.0

160,112

10-Feb-2007

06:23

x86

Reportingservicessoapstructures.dll

9.0.1399.0

13,016

14-Oct-2005

03:44

x86

Rs.exe

9.0.1399.0

416,472

14-Oct-2005

03:51

x86

Rsconfig.exe

9.0.3042.0

42,352

10-Feb-2007

06:29

x86

Rsconfigtool.exe

9.0.3042.0

1,017,200

10-Feb-2007

06:29

x86

Rskeymgmt.exe

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:50

x86

Rsreporthost.exe

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:50

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlcc9.hxs

9.0.6089.206

118,368

14-Jun-2006

15:55

x86

Sqlccn9.hxs

9.0.5207.5

52,398

01-Aug-2005

23:44

x86

Sqlceca30.dll

3.0.5300.0

296,816

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlcecompact30.dll

3.0.5300.0

62,320

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlceer30en.dll

3.0.5300.0

139,120

10-Feb-2007

06:23

x86

Sqlceme30.dll

3.0.5300.0

54,128

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlceoledb30.dll

3.0.5300.0

142,704

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlceqp30.dll

3.0.5300.0

535,408

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlcese30.dll

3.0.5300.0

294,256

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

335,704

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlconf.dll

2005.90.3042.0

39,792

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

169,320

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,245,016

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqleditors.dll

9.0.3042.0

1,045,872

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlmanagerui.dll

9.0.3325.0

6,080,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmt.dll

9.0.3042.0

3,446,128

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlresolver.dll

9.0.3042.0

42,352

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltdiagn.dll

2005.90.3019.0

41,328

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2005.90.1399.0

37,080

14-Oct-2005

03:52

x86

Sqlwb.exe

2005.90.3325.0

820,584

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

9.0.3042.0

46,448

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlworkbenchproject.dll

9.0.3042.0

169,328

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

39,256

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

47,448

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

39,768

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

48,472

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

26,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

31,576

01-Apr-2009

00:49

x64

Stdole.dll

7.0.9466.0

16 384

23-Sep-2005

06:56

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

System.data.sqlserverce.dll

3.0.5300.0

238,960

10-Feb-2007

06:30

x86

Txagg.dll

2005.90.3325.0

201,048

01-Apr-2009

00:04

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:04

x86

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

241,512

01-Apr-2009

00:04

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

137,576

01-Apr-2009

00:04

x86

Vdt80.dll

8.0.50727.42

3,987,456

23-Sep-2005

04:48

x86

Vdt80p.dll

8.0.50727.42

627,200

23-Sep-2005

04:48

x86

Vdt80pui.dll

8.0.50727.42

166,400

23-Sep-2005

02:09

x86

Vdt80ui.dll

8.0.50727.42

180224

23-Sep-2005

03:25

x86

Vsdebug.dll

8.0.50727.42

1,311,744

23-Sep-2005

04:50

x86

Vsdebugui.dll

8.0.50727.42

333 824

23-Sep-2005

00:13

x86

Vssprovider.dll

8.0.50727.42

3,079,680

23-Sep-2005

04:51

x86

Vssproviderstub.dll

8.0.50727.42

266,240

23-Sep-2005

04:52

x86

Vssproviderstubui.dll

8.0.50727.42

14848

23-Sep-2005

02:01

x86

Vssproviderui.dll

8.0.50727.42

278,528

23-Sep-2005

02:02

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

191,320

01-Apr-2009

00:04

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

315,736

01-Apr-2009

00:49

x64

Aparatu bazy danych programu SQL Server 2005, wersja architektury Itanium

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atxcore90.dll

2005.90.3325.0

56,152

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Bcp.exe

2005.90.3325.0

153,944

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Chsbrkr.dll

12.0.9729.0

1,880,944

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Chtbrkr.dll

12.0.9729.0

6,152,048

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Databasemailengine.dll

9.0.3325.0

75,608

01-Apr-2009

03:21

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3325.0

42,856

01-Apr-2009

03:21

x86

Distrib.exe

2005.90.3325.0

197,464

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dts.dll

2005.90.3325.0

3,513,176

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

721,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,930,072

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

81,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Fteref.dll

12.0.9729.0

433,152

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Infosoft.dll

12.0.9729.0

1,912,688

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Korwbrkr.dll

12.0.9729.0

180,080

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Langwrbk.dll

12.0.9729.0

330,608

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Logread.exe

2005.90.3325.0

1,100,120

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

68,952

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

2,542,424

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:22

x86

Msfte.dll

12.0.9729.0

7,069,552

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msftefd.exe

12.0.9729.0

170,848

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msftepxy.dll

12.0.9729.0

132,976

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msftesql.exe

12.0.9729.0

292,192

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

541,528

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3,821,936

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

6,295,896

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msxmlsql.dll

2005.90.3325.0

2,730,328

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Nlhtml.dll

12.0.9729.0

293,232

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Nls400.dll

5.0.7112.0

14,747,504

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Odsole70.dll

2005.90.3325.0

175,960

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Osql.exe

2005.90.3325.0

122,200

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Query.dll

12.0.9729.0

120,672

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Rdistcom.dll

2005.90.3325.0

1,889,624

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

512,344

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

185,176

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

307,032

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

781,656

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replmerg.exe

2005.90.3325.0

954,712

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replprov.dll

2005.90.3325.0

1,627,480

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replrec.dll

2005.90.3325.0

2,148,184

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replsub.dll

2005.90.3325.0

1,156,952

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Replsync.dll

2005.90.3325.0

274,776

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,112

01-Apr-2009

03:24

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3325.0

348,504

01-Apr-2009

03:24

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3325.0

111,448

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlagent90.exe

2005.90.3325.0

1,250,136

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

500,568

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

529,752

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

64,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

127,848

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,770,840

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmaint.exe

2005.90.3325.0

240,984

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmergx.dll

2005.90.3325.0

442,712

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlrepss90.dll

2005.90.3325.0

63,320

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3325.0

72,655,720

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

314,200

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

217,432

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3325.0

143,720

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

91,480

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

91,480

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

61,288

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Tablediff.exe

2005.90.3325.0

83,800

01-Apr-2009

03:25

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9729.0

250,720

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Xmlfilt.dll

12.0.9729.0

441,200

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

589,160

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xpadsi90.exe

2005.90.3325.0

123,240

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xpqueue.dll

2005.90.3325.0

116,568

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xprepl.dll

2005.90.3325.0

166,232

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xpstar90.dll

2005.90.3325.0

963,928

01-Apr-2009

03:25

IA-64

SQL Server 2005 Analysis Services, wersja architektury Itanium

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

6,295,896

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmdspdm.dll

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

03:23

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3325.0

48,955,736

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

13,170,520

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

7,912,280

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

500,568

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

SQL Server 2005 Reporting Services, wersja architektury Itanium

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,936

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,504

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,656

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

304,984

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,600

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,048

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3325.0

108,376

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

13,170,520

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Reportbuilder.exe

9.0.3325.0

5,613,400

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,856

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:58

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,079,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,062,760

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,840

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3325.0

79,704

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3325.0

271,192

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Reportingservicesservice.exe

9.0.3325.0

13,656

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3325.0

1,722,200

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3325.0

1,328,984

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

4,215,128

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,379,048

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Usług powiadomień programu SQL Server 2005, wersja architektury Itanium

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Nsservice.exe

9.0.3325.0

18,264

01-Apr-2009

03:23

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

SQL Server 2005 Integration Services wersja architektury Itanium

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dts.dll

2005.90.3325.0

3,513,176

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

721,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,930,072

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

81,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

905,048

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

931,160

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

91,992

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:22

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

598,360

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

314,200

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txagg.dll

2005.90.3325.0

781,672

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

908,120

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

854,872

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

520,024

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Narzędzia programu SQL Server 2005, wersja architektury Itanium

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Activitymonitor.dll

9.0.3042.0

304,496

10-Feb-2007

06:09

x86

Adodb.dll

7.10.3077.0

110592

23-Sep-2005

06:56

x86

Appidpackage.dll

9.0.3042.0

1,095,024

10-Feb-2007

06:09

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

114688

22-Sep-2005

23:48

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

95,744

22-Sep-2005

23:49

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

275,968

22-Sep-2005

23:32

IA-64

Autoadmin90.dll

2005.90.3325.0

898,408

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

153,944

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Compsvcspkg.dll

8.0.50727.42

180224

23-Sep-2005

04:24

x86

Compsvcspkgui.dll

8.0.50727.42

24064

23-Sep-2005

02:12

x86

Configuredistwizard.dll

9.0.3042.0

726,384

10-Feb-2007

06:09

x86

Conflictviewer.exe

9.0.1399.0

17,624

14-Oct-2005

03:31

x86

Connectiondlg.dll

9.0.3325.0

956,264

31-Mar-2009

23:58

x86

Connwiz30.exe

3.0.5300.0

497,008

10-Feb-2007

06:09

x86

Copydatabasewizard.exe

9.0.3042.0

652,656

10-Feb-2007

06:09

x86

Custsat.dll

9.0.3790.2428

40,664

14-Oct-2005

03:31

x86

Databasemailwizard.exe

9.0.3042.0

587,120

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmaintenanceplanhistory.dll

9.0.3042.0

128,368

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmaintenanceproperties.dll

9.0.3042.0

505,200

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmirroring.dll

9.0.3042.0

365,936

10-Feb-2007

06:09

x86

Ddsshapeslib.dll

9.0.242.0

47,832

14-Oct-2005

03:31

x86

Disabledistwizard.dll

9.0.1399.0

330,456

14-Oct-2005

03:32

x86

Dteparse.dll

2005.90.3042.0

78,704

10-Feb-2007

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2005.90.3042.0

74,608

10-Feb-2007

06:09

x86

Dtexecui.exe

9.0.3042.0

62,832

10-Feb-2007

06:09

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Interop.adodb.dll

2.1.0.0

88,792

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dpdpl_7_0.dll

1.0.0.0

101,080

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dso.dll

5.2.0.0

379 608

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.mergemodule_2_0.dll

2.0.0.0

18 648

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

31,448

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.msi_2_0.dll

1.0.0.0

39,640

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.shdocvw.dll

1.1.0.0

133,848

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

23,256

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.visiograph_2_100.dll

9.0.242.0

80,600

14-Oct-2005

03:37

x86

Languagepackage.dll

2005.90.3042.0

3,074,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Mdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29,032

31-Mar-2009

23:59

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

68,952

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,093,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.42

3,473,408

23-Sep-2005

00:06

IA-64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40960

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40960

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45056

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45056

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65 536

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65 536

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61440

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,079,808

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

3,465,216

23-Sep-2005

00:08

IA-64

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

69 632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

114688

23-Sep-2005

00:10

IA-64

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

110592

23-Sep-2005

00:11

IA-64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

9.0.3042.0

546,160

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

9.0.3042.0

537,968

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3325.0

2,762,600

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

9.0.3325.0

505,704

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

9.0.3042.0

456,048

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3325.0