Nr błędu: 166551 (Obsługa zawartości)

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano pakiet aktualizacji zbiorczej 13 dla programu Microsoft SQL Server 2008 R2. Ta aktualizacja zawiera poprawki dotyczące problemów, które zostały poprawione po wydaniu programu SQL Server 2008 R2.

Należy zauważyć, że numer kompilacji tego pakietu aktualizacji zbiorczej jest 10.50.1815.0.

Zaleca się test poprawki, przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ są zbiorcze, każde nowe wydanie zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008 R2 Release. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

981356 SQL Server 2008 R2 buduje wydane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2

Ważne uwagi dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

  • SQL Server 2008 R2 poprawki są teraz wielojęzycznych. W związku z tym istnieje tylko jeden pakiet zbiorczy poprawek dla wszystkich języków.

  • Jeden pakiet zbiorczy poprawek obejmuje wszystkich pakietów składowych. Pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.

Więcej informacji

Jak uzyskać 13 aktualizacja zbiorcza dla programu SQL Server 2008 R2

Pakiet aktualizacji zbiorczej obsługiwane jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest przeznaczona do usunięcia tylko problemy opisane w tym artykule. Zastosować go tylko w systemach, w których występują te problemy. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na którykolwiek z tych problemów, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny program SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service pack zawierający poprawki w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej.

Jeśli Zbiorcza aktualizacja jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej, aby uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej.

Uwaga Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, być może trzeba utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Poprawek uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej

Uwaga do pracowników pomocy technicznej: W poniższej tabeli przedstawiono stan poszczególnych artykułów KB dla każdego numeru błędu SQL. Jednakże artykułu bazy wiedzy może nie musi zostać utworzony dla każdego błędu.

Liczba błędów VSTS

Numer artykułu KB

Opis

Stan

901271

2699968

Poprawka: Program SQL Server 2008 R2 może wystąpić awaria sporadycznie po uruchomieniu instrukcji BULK INSERT do importowania pliku danych do tabeli lub widoku

MS wewnętrzny

879611

2667211

Poprawka: Niska wydajność podczas wykonywania kwerendy, jeśli Optymalizator kwerend używa operatora góry programu SQL Server 2008 R2

Publiczne

898892

2515286

Poprawka: "nie ma żadnej funkcji ' {urn:schemas-microsoft-com:XML-SQL}:Variable()}" Błąd kwerendy XQuery, która aktualizuje wartości w kolumnie XML w programie SQL Server 2005, SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2

Publiczne

898901

2554905

Poprawka: "Błąd pliku: dane zostały utracone" komunikat o błędzie podczas korzystania z programu Excel 2010 do otwarcia pliku raportu programu Excel, który został wyeksportowany z SSRS 2008 lub SSRS 2008 R2

Publiczne

799332

2605756

NAPRAW: Błąd wewnętrzny podczas uruchamiania kwerendy MDX, która używa funkcji obiektów podrzędnych po uaktualnieniu z SSAS 2005 SSAS 2008, SSAS 2008 R2 lub SSAS 2012

Publiczne

898886

2651629

Poprawka: Komunikat o błędzie podczas użycia DTA dostrajania jeden lub więcej kwerend bazy danych, która zawiera wiele obiektów programu SQL Server 2008 R2 lub programu SQL Server 2008

Publiczne

898889

2658474

Poprawka: Niepoprawne wyniki, gdy metoda SqlConnection.GetSchema pobiera table’ s informacji schematu w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2

Publiczne

898895

2665649

Poprawka: "bufferLen > = colLen" potwierdzenia po uruchomieniu kwerendy równolegle w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2

Publiczne

877044

2674636

Poprawka: Rozmiar pliku bazy danych nie jest ograniczona, gdy użytkownik próbuje użyć polecenia DBCC SHRINKFILE Aby zmniejszyć rozmiar pliku bazy danych programu SQL Server 2008 R2

Publiczne

890581

2682488

Poprawka: Operacji wykonywania kopii zapasowej kończy się niepowodzeniem w programie SQL Server 2008 lub w bazie danych programu SQL Server 2008 R2 po włączeniu śledzenia zmian

Publiczne

877004

2696161

Poprawka: "kwerendy będą inne parametry spowodowało samo mieszanie" błąd podczas próby wyświetlenia raportu SSRS 2008 R2

PubliczneArtykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki będą zwalniane jak tylko staną się dostępne.


Aby uzyskać więcej informacji na temat błędów programu SQL Server kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Liczba błędów VSTS

Numer artykułu KB

Opis

898892

2515286

Poprawka: "nie ma żadnej funkcji ' {urn:schemas-microsoft-com:XML-SQL}:Variable()}" Błąd kwerendy XQuery, która aktualizuje wartości w kolumnie XML w programie SQL Server 2005, SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2

898901

2554905

Poprawka: "Błąd pliku: dane zostały utracone" komunikat o błędzie podczas korzystania z programu Excel 2010 do otwarcia pliku raportu programu Excel, który został wyeksportowany z SSRS 2008 lub SSRS 2008 R2

799332

2605756

NAPRAW: Błąd wewnętrzny podczas uruchamiania kwerendy MDX, która używa funkcji obiektów podrzędnych po uaktualnieniu z SSAS 2005 SSAS 2008, SSAS 2008 R2 lub SSAS 2012

898886

2651629

Poprawka: Komunikat o błędzie podczas użycia DTA dostrajania jeden lub więcej kwerend bazy danych, która zawiera wiele obiektów programu SQL Server 2008 R2 lub programu SQL Server 2008

898889

2658474

Poprawka: Niepoprawne wyniki, gdy metoda SqlConnection.GetSchema pobiera table’ s informacji schematu w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2

898895

2665649

Poprawka: "bufferLen > = colLen" potwierdzenia po uruchomieniu kwerendy równolegle w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2

877044

2674636

Poprawka: Rozmiar pliku bazy danych nie jest ograniczona, gdy użytkownik próbuje użyć polecenia DBCC SHRINKFILE Aby zmniejszyć rozmiar pliku bazy danych programu SQL Server 2008 R2

890581

2682488

Poprawka: Operacji wykonywania kopii zapasowej kończy się niepowodzeniem w programie SQL Server 2008 lub w bazie danych programu SQL Server 2008 R2 po włączeniu śledzenia zmian

877004

2696161

Poprawka: "kwerendy będą inne parametry spowodowało samo mieszanie" błąd podczas próby wyświetlenia raportu SSRS 2008 R2

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania


Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru


Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.Informacje o plikach


Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć
Strefa czasowa
w zakładce
Data i godzina
element w Panelu sterowania.

wersja 32-bitowa

Program SQL Server 2008 R2 bazy danych udostępnione podstawowe usługi.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Bcp.exe

2009.100.1815.0

98,720

31-Mar-2012

14:44

x86

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Distrib.exe

2009.100.1815.0

84,896

31-Mar-2012

14:44

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Logread.exe

2009.100.1815.0

434,080

31-Mar-2012

14:44

x86

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

39,328

31-Mar-2012

14:45

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1815.0

355,232

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,777,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Rdistcom.dll

2009.100.1815.0

662,944

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Replagnt.dll

2009.100.1815.0

28,064

31-Mar-2012

14:44

x86

Repldp.dll

2009.100.1815.0

202,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Replmerg.exe

2009.100.1815.0

352,160

31-Mar-2012

14:44

x86

Replsync.dll

2009.100.1815.0

109,984

31-Mar-2012

14:44

x86

Snapshot.exe

10.50.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:56

x86

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.1815.0

163,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.1815.0

203,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.1815.0

98,720

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

36,768

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Wystąpienie Core usługi bazy danych SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.1815.0

35,744

31-Mar-2012

14:46

x86

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.1815.0

144,800

31-Mar-2012

14:46

x86

Rsfxft.dll

2009.100.1815.0

30,624

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlaccess.dll

2009.100.1815.0

416,672

31-Mar-2012

14:51

x86

Sqlagent.exe

2009.100.1815.0

377,248

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.1815.0

57,248

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.1815.0

82,848

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlos.dll

2009.100.1815.0

23,968

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.1815.0

23,968

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.1815.0

4,626,848

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlservr.exe

2009.100.1815.0

42,932,128

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqsrvres.dll

2009.100.1815.0

99,232

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.1815.0

252,832

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.1815.0

2,874,272

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1815.0

7,060,384

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Msgprox.dll

2009.100.1815.0

212,384

31-Mar-2012

14:45

x86

Replerrx.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Replisapi.dll

2009.100.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:44

x86

Replprov.dll

2009.100.1815.0

587,168

31-Mar-2012

14:44

x86

Replrec.dll

2009.100.1815.0

802,208

31-Mar-2012

14:51

x86

Replsub.dll

2009.100.1815.0

422,816

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.1815.0

530,336

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.1815.0

280,992

31-Mar-2012

14:44

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.1815.0

789,920

31-Mar-2012

14:44

x86

Xmlsub.dll

2009.100.1815.0

202,656

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.1815.0

322,464

31-Mar-2012

14:41

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:54

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1815.0

5,929,888

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1815.0

1,997,728

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1815.0

1,010,592

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1815.0

5,938,080

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1815.0

4,172,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.1815.0

342,944

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.1815.0

3,845,024

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.1815.0

11,574,176

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.1815.0

920,480

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.1815.0

621,472

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.1815.0

388,000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

6,246,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.1815.0

7,588,768

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.1815.0

3,505,056

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:44

x86

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

134,560

31-Mar-2012

14:44

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

267,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

77,728

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

139,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txscd.dll

2009.100.1815.0

137,120

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,617,888

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,097,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Usług analiz programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:53

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdpump.dll

10.50.1815.0

6,338,976

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdredir.dll

10.50.1815.0

6,335,392

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdspdm.dll

10.50.1815.0

187,296

31-Mar-2012

14:51

x86

Msmdsrv.exe

10.50.1815.0

25,836,448

31-Mar-2012

14:44

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Xmsrv.dll

10.50.1815.0

20,787,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1815.0

822,176

31-Mar-2012

14:54

x86

Usługi integracji programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.1815.0

224,160

31-Mar-2012

14:56

x86

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

6,246,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:44

x86

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

134,560

31-Mar-2012

14:44

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

267,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

77,728

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

139,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txscd.dll

2009.100.1815.0

137,120

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,617,888

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,097,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Usługi Reporting Services programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.1815.0

576,416

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.1815.0

80,800

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

3,845,024

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

11,574,176

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.1815.0

621,472

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.1815.0

388,000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.1815.0

388,000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.1815.0

60,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.1815.0

1,309,600

31-Mar-2012

14:56

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.1815.0

1,485,728

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.1815.0

140,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesservice.exe

2009.100.1815.0

1,187,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.1815.0

64,416

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.1815.0

1,633,184

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.1815.0

2,005,920

31-Mar-2012

14:51

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.1815.0

1,342,368

31-Mar-2012

14:56

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlrsos.dll

2009.100.1815.0

23,968

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.1815.0

1,076,128

31-Mar-2012

14:56

x86

Bcp.exe

2009.100.1815.0

98,720

31-Mar-2012

14:44

x86

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.1815.0

670,624

31-Mar-2012

14:41

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.1815.0

322,464

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1815.0

4,172,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.1815.0

342,944

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1815.0

355,232

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.1815.0

2,874,272

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.1815.0

3,300,256

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.1815.0

9,202,592

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.1815.0

396,192

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1815.0

7,060,384

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.1815.0

388,000

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.1815.0

101,280

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.1815.0

1,063,840

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,777,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741,376

19-Nov-2010

04:31

x86

Objectexplorer.dll

10.50.1815.0

3,382,176

31-Mar-2012

14:51

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Radlangsvc.dll

10.50.1815.0

154,528

31-Mar-2012

14:51

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.1815.0

2,919,328

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:51

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.1815.0

1,342,368

31-Mar-2012

14:56

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.1815.0

163,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqleditors.dll

10.50.1815.0

1,252,256

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.1815.0

7,588,768

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.1815.0

3,505,056

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlresolver.dll

10.50.1815.0

48,032

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:44

x86

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

134,560

31-Mar-2012

14:44

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

267,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

77,728

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

139,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txscd.dll

2009.100.1815.0

137,120

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,617,888

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,097,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Narzędzia programu SQL Server 2008 R2 i składniki stacja robocza

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Autoadmin.dll

2009.100.1815.0

947,104

31-Mar-2012

14:46

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:54

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

39,328

31-Mar-2012

14:45

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.1815.0

514,976

31-Mar-2012

14:56

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1815.0

5,929,888

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1815.0

1,997,728

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1815.0

1,010,592

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1815.0

5,938,080

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.1815.0

289,696

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.1815.0

1,350,560

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

6,246,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

36,768

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Aparat SQL Server 2008 R2 pełnego tekstu

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Fd.dll

2009.100.1815.0

470,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Lrpolish.dll

1.10.0.0

94,800

12-Mar-2012

20:18

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Usługa Przeglądarka programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Msmdredir.dll

10.50.1815.0

6,335,392

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdsrv.rll

10.50.1815.0

840,096

31-Mar-2012

14:59

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.1815.0

277,408

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.1815.0

219,552

31-Mar-2012

14:44

x86

Wersja x64

Program SQL Server 2008 R2 bazy danych udostępnione podstawowe usługi.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Bcp.exe

2009.100.1815.0

105,888

31-Mar-2012

14:56

x64

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

256,416

31-Mar-2012

14:45

x64

Distrib.exe

2009.100.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:56

x64

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

116,128

31-Mar-2012

14:45

x64

Dts.dll

2009.100.1815.0

2,232,736

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

482,720

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

458,144

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

1,099,680

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

51,616

31-Mar-2012

14:45

x64

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:45

x64

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

289,696

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

423,840

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

433,056

31-Mar-2012

14:45

x64

Logread.exe

2009.100.1815.0

522,144

31-Mar-2012

14:56

x64

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:45

x64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1815.0

355,232

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,777,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,952,672

31-Mar-2012

14:50

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:49

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:47

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

295,328

31-Mar-2012

14:47

x64

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

202,144

31-Mar-2012

14:47

x64

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

191,392

31-Mar-2012

14:47

x64

Rdistcom.dll

2009.100.1815.0

802,208

31-Mar-2012

14:47

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

175,520

31-Mar-2012

14:47

x64

Replagnt.dll

2009.100.1815.0

28,064

31-Mar-2012

14:44

x86

Replagnt.dll

2009.100.1815.0

28,064

31-Mar-2012

14:47

x64

Repldp.dll

2009.100.1815.0

202,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Repldp.dll

2009.100.1815.0

241,568

31-Mar-2012

14:47

x64

Replmerg.exe

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:56

x64

Replsync.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:47

x64

Snapshot.exe

10.50.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:55

x86

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

226,720

31-Mar-2012

14:47

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.1815.0

355,232

31-Mar-2012

14:56

x64

Sqlmergx.dll

2009.100.1815.0

240,544

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlwep100.dll

2009.100.1815.0

116,640

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

56,736

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

40,352

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

54,688

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

54,688

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

40,864

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

39,840

31-Mar-2012

14:47

x64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

375,712

31-Mar-2012

14:47

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

314,272

31-Mar-2012

14:47

x64

Txderived.dll

2009.100.1815.0

628,128

31-Mar-2012

14:47

x64

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

544,672

31-Mar-2012

14:47

x64

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

241,568

31-Mar-2012

14:47

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:47

x64

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

99,232

31-Mar-2012

14:47

x64

Txsort.dll

2009.100.1815.0

255,392

31-Mar-2012

14:47

x64

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

620,960

31-Mar-2012

14:47

x64

Wystąpienie Core usługi bazy danych SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.1815.0

40,864

31-Mar-2012

14:45

x64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.1815.0

271,776

31-Mar-2012

14:45

x64

Rsfxft.dll

2009.100.1815.0

34,720

31-Mar-2012

14:47

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlaccess.dll

2009.100.1815.0

412,576

31-Mar-2012

14:49

x86

Sqlagent.exe

2009.100.1815.0

437,664

31-Mar-2012

14:56

x64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.1815.0

57,248

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.1815.0

85,920

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlctr100.dll

2009.100.1815.0

82,848

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.1815.0

88,480

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlos.dll

2009.100.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.1815.0

4,626,336

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

468,384

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlservr.exe

2009.100.1815.0

62,043,552

31-Mar-2012

14:56

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqsrvres.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:47

x64

SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.1815.0

252,832

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.1815.0

2,874,272

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1815.0

7,060,384

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Msgprox.dll

2009.100.1815.0

212,384

31-Mar-2012

14:45

x86

Msgprox.dll

2009.100.1815.0

256,416

31-Mar-2012

14:45

x64

Replerrx.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Replerrx.dll

2009.100.1815.0

146,336

31-Mar-2012

14:47

x64

Replisapi.dll

2009.100.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:44

x86

Replisapi.dll

2009.100.1815.0

388,512

31-Mar-2012

14:47

x64

Replprov.dll

2009.100.1815.0

587,168

31-Mar-2012

14:44

x86

Replprov.dll

2009.100.1815.0

740,256

31-Mar-2012

14:47

x64

Replrec.dll

2009.100.1815.0

802,208

31-Mar-2012

14:51

x86

Replrec.dll

2009.100.1815.0

989,600

31-Mar-2012

14:49

x64

Replsub.dll

2009.100.1815.0

422,816

31-Mar-2012

14:44

x86

Replsub.dll

2009.100.1815.0

505,760

31-Mar-2012

14:47

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlmanager.dll

2009.100.1815.0

530,336

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.1815.0

906,144

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.1815.0

280,992

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.1815.0

369,568

31-Mar-2012

14:47

x64

Svrenumapi100.dll

2009.100.1815.0

1,052,576

31-Mar-2012

14:47

x64

Svrenumapi100.dll

2009.100.1815.0

789,920

31-Mar-2012

14:44

x86

Xmlsub.dll

2009.100.1815.0

202,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Xmlsub.dll

2009.100.1815.0

318,368

31-Mar-2012

14:47

x64

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.1815.0

322,464

31-Mar-2012

14:41

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:54

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1815.0

5,929,888

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1815.0

1,997,728

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1815.0

1,010,592

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1815.0

5,938,080

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1815.0

4,172,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.1815.0

342,944

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.1815.0

3,845,024

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.1815.0

11,574,176

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.1815.0

920,480

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.1815.0

621,472

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.1815.0

388,000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

55,726,496

31-Mar-2012

14:45

x64

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

6,246,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

12,622,240

31-Mar-2012

14:49

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

8,511,392

31-Mar-2012

14:45

x64

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

325,024

31-Mar-2012

14:45

x64

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.1815.0

7,588,768

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.1815.0

3,505,056

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

468,384

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:47

x64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:44

x86

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

134,560

31-Mar-2012

14:44

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

267,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

77,728

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

139,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txscd.dll

2009.100.1815.0

137,120

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,617,888

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,097,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Usług analiz programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:54

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

55,726,496

31-Mar-2012

14:45

x64

Msmdpump.dll

10.50.1815.0

7,733,152

31-Mar-2012

14:45

x64

Msmdredir.dll

10.50.1815.0

6,335,392

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdspdm.dll

10.50.1815.0

187,296

31-Mar-2012

14:49

x86

Msmdsrv.exe

10.50.1815.0

54,807,968

31-Mar-2012

14:56

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

12,622,240

31-Mar-2012

14:49

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

8,511,392

31-Mar-2012

14:45

x64

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

325,024

31-Mar-2012

14:45

x64

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Xmsrv.dll

10.50.1815.0

21,457,824

31-Mar-2012

14:47

x64

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1815.0

822,176

31-Mar-2012

14:54

x86

Usługi integracji programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

256,416

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

116,128

31-Mar-2012

14:45

x64

Dts.dll

2009.100.1815.0

2,232,736

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

482,720

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

458,144

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

1,099,680

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

51,616

31-Mar-2012

14:45

x64

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:45

x64

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

289,696

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

423,840

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

433,056

31-Mar-2012

14:45

x64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:49

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.1815.0

220,064

31-Mar-2012

14:55

x64

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

7,623,584

31-Mar-2012

14:45

x64

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:47

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

295,328

31-Mar-2012

14:47

x64

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

202,144

31-Mar-2012

14:47

x64

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

191,392

31-Mar-2012

14:47

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

175,520

31-Mar-2012

14:47

x64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

273,824

31-Mar-2012

14:47

x64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

375,712

31-Mar-2012

14:47

x64

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

844,192

31-Mar-2012

14:47

x64

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

297,888

31-Mar-2012

14:47

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

314,272

31-Mar-2012

14:47

x64

Txderived.dll

2009.100.1815.0

628,128

31-Mar-2012

14:47

x64

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

199,072

31-Mar-2012

14:47

x64

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

197,024

31-Mar-2012

14:47

x64

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

486,816

31-Mar-2012

14:47

x64

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

105,376

31-Mar-2012

14:47

x64

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

544,672

31-Mar-2012

14:47

x64

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

241,568

31-Mar-2012

14:47

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:47

x64

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

210,336

31-Mar-2012

14:47

x64

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

99,232

31-Mar-2012

14:47

x64

Txscd.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:47

x64

Txsort.dll

2009.100.1815.0

255,392

31-Mar-2012

14:47

x64

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

620,960

31-Mar-2012

14:47

x64

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,735,136

31-Mar-2012

14:47

x64

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,194,720

31-Mar-2012

14:47

x64

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

203,680

31-Mar-2012

14:47

x64

Usługi Reporting Services programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.1815.0

576,416

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.1815.0

80,800

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

3,845,024

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

11,574,176

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.1815.0

621,472

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.1815.0

388,000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.1815.0

388,000

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.1815.0

60,320

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:53

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

55,726,496

31-Mar-2012

14:45

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

12,622,240

31-Mar-2012

14:49

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

8,511,392

31-Mar-2012

14:45

x64

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

325,024

31-Mar-2012

14:45

x64

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.1815.0

1,309,600

31-Mar-2012

14:56

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.1815.0

1,485,728

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

172,960

31-Mar-2012

14:49

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.1815.0

173,984

31-Mar-2012

14:49

x64

Reportingservicesservice.exe

2009.100.1815.0

2,185,120

31-Mar-2012

14:56

x64

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.1815.0

64,416

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.1815.0

1,633,184

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.1815.0

2,005,920

31-Mar-2012

14:49

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.1815.0

1,342,368

31-Mar-2012

14:56

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlrsos.dll

2009.100.1815.0

24,480

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

468,384

31-Mar-2012

14:47

x64

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.1815.0

1,076,128

31-Mar-2012

14:56

x86

Bcp.exe

2009.100.1815.0

105,888

31-Mar-2012

14:56

x64

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.1815.0

670,624

31-Mar-2012

14:41

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.1815.0

322,464

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1815.0

4,172,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.1815.0

342,944

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1815.0

355,232

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.1815.0

2,874,272

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.1815.0

3,300,256

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.1815.0

9,202,592

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.1815.0

396,192

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1815.0

7,060,384

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.1815.0

388,000

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.1815.0

101,280

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.1815.0

1,063,840

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,777,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741,376

19-Nov-2010

04:31

x86

Objectexplorer.dll

10.50.1815.0

3,382,176

31-Mar-2012

14:51

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Radlangsvc.dll

10.50.1815.0

154,528

31-Mar-2012

14:51

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.1815.0

2,919,328

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:51

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.1815.0

1,342,368

31-Mar-2012

14:56

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.1815.0

355,232

31-Mar-2012

14:56

x64

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqleditors.dll

10.50.1815.0

1,252,256

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.1815.0

7,588,768

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.1815.0

3,505,056

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlresolver.dll

10.50.1815.0

48,032

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

468,384

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:47

x64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:44

x86

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

134,560

31-Mar-2012

14:44

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

267,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

77,728

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

139,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txscd.dll

2009.100.1815.0

137,120

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,617,888

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,097,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Narzędzia programu SQL Server 2008 R2 i składniki stacja robocza

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Autoadmin.dll

2009.100.1815.0

947,104

31-Mar-2012

14:46

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:54

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

116,128

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

2,232,736

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

482,720

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

458,144

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

1,099,680

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

51,616

31-Mar-2012

14:45

x64

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:45

x64

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

289,696

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

423,840

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

433,056

31-Mar-2012

14:45

x64

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

39,328

31-Mar-2012

14:45

x86

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:45

x64

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.1815.0

514,976

31-Mar-2012

14:56

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1815.0

5,929,888

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1815.0

1,997,728

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1815.0

1,010,592

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1815.0

5,938,080

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.1815.0

289,696

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.1815.0

1,350,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:49

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

55,726,496

31-Mar-2012

14:45

x64

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

6,246,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

12,622,240

31-Mar-2012

14:49

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

8,511,392

31-Mar-2012

14:45

x64

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

325,024

31-Mar-2012

14:45

x64

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:47

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

295,328

31-Mar-2012

14:47

x64

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

226,720

31-Mar-2012

14:47

x64

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

56,736

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

40,352

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

54,688

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

54,688

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

36,768

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

40,864

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

39,840

31-Mar-2012

14:47

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

314,272

31-Mar-2012

14:47

x64

Aparat SQL Server 2008 R2 pełnego tekstu

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Fd.dll

2009.100.1815.0

699,296

31-Mar-2012

14:45

x64

Lrpolish.dll

1.10.0.0

100,432

12-Mar-2012

20:12

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Usługa Przeglądarka programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdredir.dll

10.50.1815.0

6,335,392

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdsrv.rll

10.50.1815.0

840,096

31-Mar-2012

14:59

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.1815.0

277,408

31-Mar-2012

14:44

x86

Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.1815.0

24,480

31-Mar-2012

14:47

x64

Wersja architektury Itanium

Program SQL Server 2008 R2 bazy danych udostępnione podstawowe usługi.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Bcp.exe

2009.100.1815.0

178,592

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

568,736

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Distrib.exe

2009.100.1815.0

218,528

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

224,672

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dts.dll

2009.100.1815.0

4,303,264

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

966,560

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

809,376

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

2,040,736

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

597,408

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

653,216

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

963,488

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

986,528

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Logread.exe

2009.100.1815.0

1,139,616

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

82,336

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1815.0

355,232

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,777,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

2,674,592

31-Mar-2012

14:50

IA-64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:50

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

599,968

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

664,992

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

447,392

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

425,376

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rdistcom.dll

2009.100.1815.0

1,853,344

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

396,192

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replagnt.dll

2009.100.1815.0

28,064

31-Mar-2012

14:44

x86

Replagnt.dll

2009.100.1815.0

38,304

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Repldp.dll

2009.100.1815.0

202,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Repldp.dll

2009.100.1815.0

538,528

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replmerg.exe

2009.100.1815.0

984,480

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Replsync.dll

2009.100.1815.0

288,160

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Snapshot.exe

10.50.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:50

x86

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

520,096

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlcmd.exe

2009.100.1815.0

555,424

31-Mar-2012

14:47

IA-64

Sqlmergx.dll

2009.100.1815.0

445,344

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

386,976

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlwep100.dll

2009.100.1815.0

210,336

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

104,864

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

104,864

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

71,072

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

99,232

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

99,232

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

74,144

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

71,584

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

891,296

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

685,472

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txderived.dll

2009.100.1815.0

1,286,048

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

1,196,960

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

522,656

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

631,200

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

206,752

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txsort.dll

2009.100.1815.0

571,296

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

1,267,104

31-Mar-2012

14:45

IA-64

Wystąpienie Core usługi bazy danych SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:47

IA-64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.1815.0

486,304

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rsfxft.dll

2009.100.1815.0

65,440

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlaccess.dll

2009.100.1815.0

401,312

31-Mar-2012

14:49

x86

Sqlagent.exe

2009.100.1815.0

1,215,392

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.1815.0

117,152

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.1815.0

57,248

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.1815.0

145,824

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlctr100.dll

2009.100.1815.0

82,848

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlos.dll

2009.100.1815.0

31,648

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.1815.0

30,112

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.1815.0

4,632,480

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

675,232

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlservr.exe

2009.100.1815.0

121,862,048

31-Mar-2012

14:47

IA-64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

386,976

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqsrvres.dll

2009.100.1815.0

198,048

31-Mar-2012

14:46

IA-64

SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.1815.0

252,832

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.1815.0

2,874,272

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1815.0

7,060,384

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Msgprox.dll

2009.100.1815.0

212,384

31-Mar-2012

14:45

x86

Msgprox.dll

2009.100.1815.0

547,744

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replerrx.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Replerrx.dll

2009.100.1815.0

311,200

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replisapi.dll

2009.100.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:44

x86

Replisapi.dll

2009.100.1815.0

775,584

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replprov.dll

2009.100.1815.0

1,659,808

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replprov.dll

2009.100.1815.0

587,168

31-Mar-2012

14:44

x86

Replrec.dll

2009.100.1815.0

2,145,184

31-Mar-2012

14:50

IA-64

Replrec.dll

2009.100.1815.0

802,208

31-Mar-2012

14:51

x86

Replsub.dll

2009.100.1815.0

1,131,936

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replsub.dll

2009.100.1815.0

422,816

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlmanager.dll

2009.100.1815.0

1,543,584

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlmanager.dll

2009.100.1815.0

530,336

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.1815.0

280,992

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.1815.0

721,824

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Svrenumapi100.dll

2009.100.1815.0

2,737,568

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Svrenumapi100.dll

2009.100.1815.0

789,920

31-Mar-2012

14:44

x86

Xmlsub.dll

2009.100.1815.0

202,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Xmlsub.dll

2009.100.1815.0

572,832

31-Mar-2012

14:45

IA-64

Usług analiz programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

70,553,504

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Msmdpump.dll

10.50.1815.0

9,322,400

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Msmdredir.dll

10.50.1815.0

8,775,072

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Msmdspdm.dll

10.50.1815.0

187,296

31-Mar-2012

14:50

x86

Msmdsrv.exe

10.50.1815.0

72,413,600

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

15,844,768

31-Mar-2012

14:50

IA-64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

10,546,592

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

472,992

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Xmsrv.dll

10.50.1815.0

47,744,928

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1815.0

822,176

31-Mar-2012

14:54

x86

Usługi integracji programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

568,736

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

224,672

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dts.dll

2009.100.1815.0

4,303,264

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

966,560

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

809,376

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

2,040,736

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

597,408

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

653,216

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

963,488

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

986,528

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:50

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.1815.0

220,064

31-Mar-2012

14:50

IA-64

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

9,207,712

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

599,968

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

664,992

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

447,392

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

425,376

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

396,192

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

614,304

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

891,296

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

1,708,960

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

665,504

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

685,472

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txderived.dll

2009.100.1815.0

1,286,048

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

443,296

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

441,248

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

953,248

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

227,232

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

1,196,960

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

522,656

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

631,200

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

467,872

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

206,752

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txscd.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txsort.dll

2009.100.1815.0

571,296

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

1,267,104

31-Mar-2012

14:45

IA-64

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

9,121,696

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,542,368

31-Mar-2012

14:45

IA-64

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

457,120

31-Mar-2012

14:45

IA-64

Usługi Reporting Services programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.1815.0

576,416

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.1815.0

80,800

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

3,845,024

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

11,574,176

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.1815.0

621,472

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.1815.0

388,000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.1815.0

388,000

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.1815.0

60,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:54

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

70,553,504

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

15,844,768

31-Mar-2012

14:50

IA-64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

10,546,592

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

472,992

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.1815.0

1,309,600

31-Mar-2012

14:56

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.1815.0

1,485,728

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

275,872

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.1815.0

251,296

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Reportingservicesservice.exe

2009.100.1815.0

3,591,072

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.1815.0

64,416

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.1815.0

1,633,184

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.1815.0

2,005,920

31-Mar-2012

14:49

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.1815.0

1,342,368

31-Mar-2012

14:56

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlrsos.dll

2009.100.1815.0

31,648

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

675,232