Pakiet Microsoft Office 2010 Professional Plus jest konfigurowany przy każdym uruchomieniu

Objawy

Przy każdym otwieraniu aplikacji pakietu Microsoft Office 2010, takiej jak Outlook 2010, jest wyświetlany następujący komunikat:

Czekaj, system Windows konfiguruje produkt Microsoft Office Professional Plus 2010.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej lub większej liczby następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione:

Metoda 1.
Jeśli jest zainstalowana starsza wersja pakietu Office, na przykład Office 2003 lub Office 2007, należy wykonać następujące czynności:

Aby automatycznie zastosować metodę 1, przejdź do sekcji „Oto proste rozwiązanie problemu”. Aby samodzielnie zastosować metodę 1, przejdź do sekcji „Samodzielne rozwiązywanie problemu”.

Oto proste rozwiązanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

 1. W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie wybierz polecenie Uruchom.

 2. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

  reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1
 4. Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany.


Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnej metody.

Metoda 2:

Aby automatycznie zastosować metodę 2, przejdź do sekcji „Oto proste rozwiązanie problemu”. Aby samodzielnie zastosować metodę 2, przejdź do sekcji „Samodzielne rozwiązywanie problemu”.

Oto proste rozwiązanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. W systemie Windows XP wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  W systemie Windows Vista wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Zostanie wyświetlony komunikat „Zadanie zostało ukończone” i ostrzeżenie o tym, że nie można wykonać pewnej czynności. Ostrzeżenie to można zignorować. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego komunikatu, zobacz plik dziennika %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.

  Uwaga W systemie Windows Vista plik Defltbase.inf jest szablonem konfiguracji zabezpieczeń dla zabezpieczeń domyślnych. Ustawienia tego pliku można przeglądać w następującej lokalizacji: %windir%\inf\defltbase.inf

 3. Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Uwaga Wykonanie podanych czynności ręcznych może spowodować, że na ekranie logowania widocznym podczas uruchamiania komputera lub próby przełączenia użytkowników nie będą już wyświetlane konta użytkowników standardowych. Ten problem występuje, ponieważ przy resetowaniu ustawień zabezpieczeń systemu Windows standardowe konta użytkowników są usuwane z grupy Użytkownicy. Aby ponownie dodać konta użytkowników do grupy Użytkownicy, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Wszystkie programy. Możesz też kliknąć polecenie Programy.

 2. Kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia (Windows XP). Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator (Windows Vista).

 3. W oknie Wiersz polecenia wpisz ciąg net users, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie wyświetlona lista kont użytkowników.

 4. Dla każdej nazwy konta wymienionej w oknie Wiersz polecenia, której brakuje na ekranie logowania lub przełączania użytkowników, wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:

  net localgroup users nazwa_konta /add

 5. Sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnej metody.

Metoda 3:
Należy uruchomić pakiet Office 2010 w trybie awaryjnym. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie wybierz polecenie Microsoft Office.

 2. Naciśnij klawisz CTRL i przytrzymując go, kliknij program pakietu Office, który chcesz uruchomić.

Jeśli problem nie występuje w trybie bezpiecznym, może być związany z dodatkami innych firm. Należy wyłączyć takie dodatki i uruchomić pakiet Office 2010 w celu sprawdzenia, czy problem nadal występuje. Aby wyłączyć dodatki, należy wykonać następujące czynności:

 1. Uruchom aplikację pakietu Office 2010, na przykład program Word 2010.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Opcje, a następnie wybierz pozycję Dodatki.

 3. Kliknij przycisk Przejdź obok pola Zarządzaj z wyświetlonym tekstem „Dodatki COM”.

 4. Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek dodatki, wyłącz je przez wyczyszczenie odpowiednich pól wyboru.

 5. Zamknij dany program pakietu Office i uruchom go ponownie.

 6. Jeśli problem ustąpi po usunięciu zaznaczenia dla dodatków, powtarzaj tę procedurę, zaznaczając każdorazowo jeden z dodatków. Uruchamiaj ponownie pakiet Office i dodawaj znaczniki wyboru, aż problem pojawi się ponownie. W celu rozwiązania problemu powinien zostać wyłączony ostatni zaznaczony ponownie dodatek.


Jeśli problem będzie nadal występować w trybie awaryjnym, zaleca się odinstalowanie pakietu Office 2010 i ponowne zainstalowanie go. Aby to zrobić, przeczytaj następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

290301 Jak odinstalować pakiet Office 2003, Office 2007 lub Office 2010, jeśli nie można odinstalować go z Panelu sterowania?

Czy problem został rozwiązany?

Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×