Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX w ustawień regionalnych języka.

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano pakiet pojedynczy pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics AX Retail dla dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009 z pakiet zbiorczy poprawek 8. Numer kompilacji tego pakietu zbiorczego poprawek jest 5.0.1600.138.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego poprawek 8 dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2677618
Opis pakietu zbiorczego poprawek 8 dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009


Te poprawki zbiorcze są kumulacyjne i instalacja jeden pakiet zbiorczy poprawek nie wymaga obecności poprzednie poprawki zbiorcze.

Poprawki uwzględnione w pakiecie zbiorczym poprawek 2706705

Ten pakiet zbiorczy poprawek rozwiązuje następujące problemy w systemie Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem Service Pack 1.

Numer w Bazie Wiedzy

Opis

2554025

Niezbilansowane załącznika jest generowany, gdy transakcje Retail POS obejmują oferty kart upominkowych i znaków w języku tajskim są wyświetlane niepoprawnie w niektórych formularzy w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania POSBUG #: 28524 (AXSE)

2565128

2565128 poprawka jest dostępna dla Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania HeadquartersBUG #: 30222 (AXSE)błąd #: 27099 (AXSE)

2591143

Transakcje magazynowe są aktualizowane niepoprawnie, gdy zamówienia przeniesienia są odbierane i niektórych turecki pola nie są dostępne w Microsoft Dynamics AX for Retail R2 RefreshBUG #: 30360 (AXSE)błąd #: 31894 (AXSE)

2605713

Pole grupy detalicznej w raporcie sprzedaży detalicznej zawiera niepoprawną wartość i unieważnionych płatności są niepoprawnie podczas księgowania instrukcji w systemie Microsoft Dynamics AX dla sprzedaży detalicznej R2 RefreshBUG #: 32306 (AXSE)błąd #: 32472 (AXSE)

2629859

Nie można odebrać zamówień zakupu i zamówień przeniesienia, jeśli element ma wymiar lokalizacji magazynu śledzone w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 RefreshBUG #: 33327 (AXSE)błąd #: 33328 (AXSE)

2636048

Nie można utworzyć dodatku plug-in po dodaniu odwołania w nowym projekcie utworzone dla dodatku typu plug-in w systemie Microsoft Dynamics AX podatku dla sprzedaży detalicznej R2 Refresh.BUG #: 35335 (AXSE)

2636574

Komunikat o błędzie "formularz nie może odnaleźć kontekstu alertu z tego miejsca" jest wyświetlany po kliknięciu przycisku "Przejdź do pochodzenia" Jeśli alert jest skonfigurowany dla "Towarów detalicznych" formularza w systemie Microsoft Dynamics AX dla sprzedaży detalicznej R2 RefreshBUG #: 33580 (AXSE)

2638657

"Zezwalaj na nadpłatę" ustawienie jest ignorowane i Zakleszczenie występuje z powodu konfliktów identyfikatorów rekordów w systemie Microsoft Dynamics AX do programu Retail POS R2BUG #: 33920 (AXSE)błąd #: 34189 (AXSE)

2638659

Rabat zapasu nie jest wykonywana kopia się zgodnie z oczekiwaniami po zwróceniu towaru w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R1 POSBUG #: 34247 (AXSE)

2638663

Aktualizacja jest dostępna do obsługi bezpośredni dostęp lub innych połączeń IPv6 w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 RefreshBUG #: 33944 (AXSE)

2639045

Dokument przyjęcia dla transakcji płatności zamówienia sprzedaży nie wyświetla kwoty podatku w systemie Microsoft Dynamics AX dla detalicznej R2 odświeżania. Jednakże zgodnie z przepisami litewskiego, powinny być wyświetlane kwoty podatku. Nr błędu: 34874 (AXSE)

2639059

2639059 poprawka jest dostępna dla Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 RefreshBUG #: 35351 (AXSE)błąd #: 35425 (AXSE)błąd #: 35442 (AXSE)

2639061

Ceny są niepoprawnie obliczone dla elementów, które mają więcej niż jednej jednostki miary i transakcje z różnymi terminalami są mieszane ze sobą niepoprawnie w systemie Microsoft Dynamics AX dla sprzedaży detalicznej R2 Odśwież POSBUG #: 34889 (AXSE)błąd #: 34523 (AXSE)

2647067

Podczas konfigurowania wielu kupię zniżki na element, który ma kilka jednostka miary (JM) dla sprzedaży w systemie Microsoft Dynamics AX dla detalicznej R2 odświeżania rabat jest obliczany poprawnie dla jednej jednostki miary. Jednak po dodaniu elementu za pomocą innej jednostki miary, priBUG #: 35259 (AXSE)błąd #: 35260 (AXSE)

2647575

Grupa wymiarów jest edytowalny nieoczekiwanie po zmianie grupy detalicznej dla elementu i końcowe raporty sprzedaży nie można poprawnie wydrukować w systemie Microsoft Dynamics AX dla sprzedaży detalicznej R2 Odśwież Headquarters.BUG #: 35203 (AXSE)

2654793

Księgowanie transakcji w instrukcji innego magazynu, Rabat oferty są niepoprawnie obliczone dla zwraca i kodów kreskowych nie może przekraczać 20 znaków w systemie Microsoft Dynamics AX dla RetailBUG z wydatków #: 35780 (AXSE)błąd #: 36081 (AXSE)

2654794

Nie można wprowadzić kodu kreskowego, który przekracza 20 znaków w polach Kod kreskowy w systemie Microsoft Dynamics AX dla sprzedaży detalicznej R1 POSBUG #: 35735 (AXSE)

2654797

Niektóre formy nie akceptuje danych, który jest skanowany za pomocą skanera kodu kreskowego w systemie Microsoft Dynamics AX dla sprzedaży detalicznej R2 Odśwież POSBUG #: 36084 (AXSE)

2654798

Wyniki inwentaryzacji nie można zaksięgować w systemie Microsoft Dynamics AX do programu Retail Headquarters zgodnie z oczekiwaniami, jeśli zawiera inwentaryzacji w sklepie liczone ilości, które są równe zeroBUG #: 35804 (AXSE)

2654799

Kwota rabatu wiersza i rabaty łączna kwota rabatu obliczona lub zwracane niepoprawnie w systemie Microsoft Dynamics AX dla RetailBUG #: 36233 (AXSE)

2660027

Kwota reszty należnej nie przestrzega zaokrąglania ustawienia dla typu w systemie Microsoft Dynamics AX metody płatności środków pieniężnych dla sprzedaży detalicznej POSBUG #: 36279 (AXSE)

2665218

Cena towaru jest nieprawidłowe w programie Retail POS, jeśli pole "Jednostka cenowa" w umowie handlowej jest określone w Microsoft Dynamics AXBUG #: 36516 (AXSE)

2665219

Wydajność pracy jest niska podczas skanowania elementów w transakcji, która zawiera więcej niż 30 elementów w systemie Microsoft Dynamics AX dla sprzedaży detalicznej R2 Odśwież POSBUG #: 35984 (AXSE)

2665221

Wiersze załącznika płatności nie są generowane z wymiarów finansowych, które są określone dla typu metody płatności lub magazynu w systemie Microsoft Dynamics AX dla sprzedaży detalicznej R2 RefreshBUG #: 36107 (AXSE)

2666268

"Para niezbilansowanej liczby instrukcji X ++ TTSBEGIN/TTSCOMMIT has been detected" Błąd wiadomości po uruchomieniu księgowania w systemie Microsoft Dynamics AX dla HeadquartersBUG odświeżania R2 Retail POS instrukcja obliczyć #: 36894 (AXSE)

2667059

Oferuje zniżki i Rabaty łączone nie działają podczas ustawiania typów rabatów w wierszach rabatu dla wszystkich w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 RefreshBUG #: 36975 (AXSE)

2670914

Cena z podatkiem nie można wyświetlić dla towarów w wierszu w przyjęciu w programie Retail POS w systemie Microsoft Dynamics AX dla detalicznej R2 odświeżania i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2BUG #: 36538 (AXSE)

2675644

Nie można wyświetlić cen brutto dla towarów w wierszu transakcji w Microsoft Dynamics AX 2009 R2 odświeżania punkt sprzedaży i Microsoft Dynamics AX Retail 2009 R2 POSBUG #: 37817 (AXSE)

2678644

Cena towaru nie można zmienić na zero przy użyciu funkcji Zastąp cenę w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania POSBUG #: 37868 (AXSE)

2681948

Nie można dodać drugiego na konto odbiorcy płatności nawet, jeśli oryginalna płatność zostaje unieważniona w Microsoft Dynamics AX 2009 R2 odświeżania punkt sprzedaży i Microsoft Dynamics AX Retail 2009 R2 POSBUG #: 38140 (AXSE)

2682823

Nieprawidłowy element stosunków mogą być zapisane w jakiejś formy rabatu nieoczekiwanie w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania HeadquartersBUG #: 38230 (AXSE)

2685770

Wstrzymaną transakcję nie są wyświetlane informacje o tym elemencie i ilość w Microsoft Dynamics AX 2009 R2 odświeżania punkt sprzedaży i Microsoft Dynamics AX Retail 2009 R2 POSBUG #: 38551 (AXSE)błąd #: 38720 (AXSE)

2687731

Zaokrąglanie w zaproszeniu do składania ofert nie jest wyświetlany w potwierdzenie odbioru, gdy odpowiednia kwota transakcji kończy się z 0,05 w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania POSBUG #: 38794 (AXSE)

2688138

System wstawia nieprawidłowe dane do tabeli RBOPOSBATCHTABLE pracownika powoduje zamknięcie partii dwa razy w systemie Microsoft Dynamics AX 2009 dla sprzedaży detalicznej R2 RefreshBUG #: 39198 (AXSE)

2715389

Nie można skompilować model produktu standard przy użyciu przykładowych danych w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania z Brazylii zainstalowany. Nr błędu: 43406 (AXSE)

2711625

Instrukcja nie można zaksięgować, jeśli cenę towaru zawiera więcej niż dwa miejsca dziesiętne w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania z Brazylii zainstalowany. Nr błędu: 43573 (AXSE)

2711626

POS nie należy wziąć pod uwagę podstawy kosztu własnego, który jest określony w centrali w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania z Brazylii zainstalowane po sprzedaniu elementu typu usługa w punkcie sprzedaży. Nr błędu: 43574 (AXSE)

2711634

Przyciski kodów podrzędnych dla powiadomienia są duplikowane po kliknięciu przycisku Zamknij (X) w systemie Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania POS z Brazylii zainstalowany. Nr błędu: 43760 (AXSE)

2713830

Raport dla operacji zapisu Float nie wyświetla imię i nazwisko operatora w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania z Brazylii zainstalowany. Nr błędu: 43762 (AXSE)

2713121

Nazwa personelu nie jest przenoszona z bazy danych centrali do bazy danych punktu sprzedaży w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania z Brazylii zainstalowany. Nr błędu: 43763 (AXSE)

2715225

Zmiana punktu sprzedaży nie są zapisywane w tabeli RBOTransactionPaymentTrans w Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 odświeżania z Brazylii zainstalowany. Nr błędu: 44012 (AXSE)

Informacje o poprawce

Pakiet zbiorczy obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Jeśli jesteś klientem i nie masz z firmą Microsoft umowy Premier pomocy technicznej, należy skontaktować się z partnerem uzyskać tę poprawkę.

Informacje dotyczące instalacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tego pakietu zbiorczego poprawek kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

893082jak zainstalować poprawkę systemu Microsoft Dynamics AX

Wymagania wstępne

Musi mieć dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009 w celu zastosowania tego pakietu zbiorczego poprawek.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).

Informacje o plikach

Wersja globalna tego pakietu zbiorczego poprawek ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Dla programu Microsoft Dynamics AX Centrala sieci sprzedaży dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem Service Pack 1

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axupdate.exe

Nie dotyczy

65,896

18-Feb-2012

00:02

x86

Axdocen-us.ald.gz

Nie dotyczy

4 459

23-May-2012

10:49

Nie dotyczy

Axdrmar.ald.gz

Nie dotyczy

18,875

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmcs.ald.gz

Nie dotyczy

17,835

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmda.ald.gz

Nie dotyczy

16,853

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde-at.ald.gz

Nie dotyczy

17,822

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

17,818

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde.ald.gz

Nie dotyczy

17,822

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-au.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

15,262

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-in.ald.gz

Nie dotyczy

15,261

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-my.ald.gz

Nie dotyczy

15,267

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

15,278

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-us.ald.gz

Nie dotyczy

15,261

23-May-2012

10:49

Nie dotyczy

Axdrmen-za.ald.gz

Nie dotyczy

15,271

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

17,087

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmes.ald.gz

Nie dotyczy

17,091

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmet.ald.gz

Nie dotyczy

16,840

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfi.ald.gz

Nie dotyczy

17,161

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

17,505

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmhe.ald.gz

Nie dotyczy

18,199

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmhu.ald.gz

Nie dotyczy

18,424

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmis.ald.gz

Nie dotyczy

17,885

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,784

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmit.ald.gz

Nie dotyczy

16,784

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmja.ald.gz

Nie dotyczy

19,452

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmlt.ald.gz

Nie dotyczy

17,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmlv.ald.gz

Nie dotyczy

17,588

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

16,719

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnl.ald.gz

Nie dotyczy

16,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmpl.ald.gz

Nie dotyczy

18,286

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,959

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmru.ald.gz

Nie dotyczy

20 833

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,898

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmth.ald.gz

Nie dotyczy

21 936

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmtr.ald.gz

Nie dotyczy

17,287

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

17,812

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshar.ald.gz

Nie dotyczy

17,969

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshcs.ald.gz

Nie dotyczy

17,107

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshda.ald.gz

Nie dotyczy

15,986

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde-at.ald.gz

Nie dotyczy

16,696

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,697

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde.ald.gz

Nie dotyczy

16,691

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-au.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-in.ald.gz

Nie dotyczy

14,747

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-my.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

14,764

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-us.ald.gz

Nie dotyczy

14,741

23-May-2012

10:49

Nie dotyczy

Axfshen-za.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

16,437

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshes.ald.gz

Nie dotyczy

16,422

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshet.ald.gz

Nie dotyczy

15,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfi.ald.gz

Nie dotyczy

16,103

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

16,837

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshhe.ald.gz

Nie dotyczy

17,149

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshhu.ald.gz

Nie dotyczy

17,508

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshis.ald.gz

Nie dotyczy

16,719

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,189

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshit.ald.gz

Nie dotyczy

16,189

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshja.ald.gz

Nie dotyczy

18,138

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshlt.ald.gz

Nie dotyczy

16,659

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshlv.ald.gz

Nie dotyczy

16,764

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

15 772

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnl.ald.gz

Nie dotyczy

16,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshpl.ald.gz

Nie dotyczy

17,368

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,408

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshru.ald.gz

Nie dotyczy

20,367

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,059

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshth.ald.gz

Nie dotyczy

21.521

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshtr.ald.gz

Nie dotyczy

16,617

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

17,085

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtar.ald.gz

Nie dotyczy

17,958

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtcs.ald.gz

Nie dotyczy

16,743

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtda.ald.gz

Nie dotyczy

15,937

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde-at.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-au.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-ca.ald.gz

Nie dotyczy

14,436

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-gb.ald.gz

Nie dotyczy

14,430

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-ie.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-in.ald.gz

Nie dotyczy

14,452

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-my.ald.gz

Nie dotyczy

14,458

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-nz.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-sg.ald.gz

Nie dotyczy

14,464

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-us.ald.gz

Nie dotyczy

14,435

23-May-2012

10:49

Nie dotyczy

Axhhten-za.ald.gz

Nie dotyczy

14,431

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

16,342

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtes.ald.gz

Nie dotyczy

16,302

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtet.ald.gz

Nie dotyczy

15,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfi.ald.gz

Nie dotyczy

16,115

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

16,955

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhthe.ald.gz

Nie dotyczy

17,147

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhthu.ald.gz

Nie dotyczy

17,240

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtis.ald.gz

Nie dotyczy

16,620

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,165

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtit.ald.gz

Nie dotyczy

16,165

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtja.ald.gz

Nie dotyczy

18,181

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtlt.ald.gz

Nie dotyczy

16,340

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtlv.ald.gz

Nie dotyczy

16,420

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

15,616

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

15,933

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnl.ald.gz

Nie dotyczy

15,933

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtpl.ald.gz

Nie dotyczy

17,155

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,405

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtru.ald.gz

Nie dotyczy

20,301

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtth.ald.gz

Nie dotyczy

21,012

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhttr.ald.gz

Nie dotyczy

16,177

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

16,786

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisar.ald.gz

Nie dotyczy

5,450

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiscs.ald.gz

Nie dotyczy

5,166

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisda.ald.gz

Nie dotyczy

4,851

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde-at.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-au.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-in.ald.gz

Nie dotyczy

4,474

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-my.ald.gz

Nie dotyczy

4 475

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

4 475

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-us.ald.gz

Nie dotyczy

4,470

23-May-2012

10:49

Nie dotyczy

Axpisen-za.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpises-mx.ald.gz

Nie dotyczy

4,893

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpises.ald.gz

Nie dotyczy

4,884

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiset.ald.gz

Nie dotyczy

4,807

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfi.ald.gz

Nie dotyczy

4,876

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

5,057

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpishe.ald.gz

Nie dotyczy

5,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpishu.ald.gz

Nie dotyczy

5,227

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisis.ald.gz

Nie dotyczy

5,084

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

4 775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisit.ald.gz

Nie dotyczy

4 775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisja.ald.gz

Nie dotyczy

5,699

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpislt.ald.gz

Nie dotyczy

5,067

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpislv.ald.gz

Nie dotyczy

5,046

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

4730

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

4 834

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnl.ald.gz

Nie dotyczy

4 834

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpispl.ald.gz

Nie dotyczy

5,201

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpispt-br.ald.gz

Nie dotyczy

4,862

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisru.ald.gz

Nie dotyczy

6,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpissv.ald.gz

Nie dotyczy

4,869

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisth.ald.gz

Nie dotyczy

6,162

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpistr.ald.gz

Nie dotyczy

4,975

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiszh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

5,290

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposar.ald.gz

Nie dotyczy

22,279

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposcs.ald.gz

Nie dotyczy

21,207

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposda.ald.gz

Nie dotyczy

19,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde-at.ald.gz

Nie dotyczy

20,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

20,852

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde.ald.gz

Nie dotyczy

20,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-au.ald.gz

Nie dotyczy

18,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

17,968

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

17,995

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

17,997

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-in.ald.gz

Nie dotyczy

17,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-my.ald.gz

Nie dotyczy

17,997

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

18,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

18,011

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-us.ald.gz

Nie dotyczy

17,964

23-May-2012

10:49

Nie dotyczy

Axposen-za.ald.gz

Nie dotyczy

17,986

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

20,037

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposes.ald.gz

Nie dotyczy

20,029

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposet.ald.gz

Nie dotyczy

19,881

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfi.ald.gz

Nie dotyczy

20,163

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

20,625

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposhe.ald.gz

Nie dotyczy

20,942

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposhu.ald.gz

Nie dotyczy

21,727

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposis.ald.gz

Nie dotyczy

20,860

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

19,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposit.ald.gz

Nie dotyczy

19,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposja.ald.gz

Nie dotyczy

23,389

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposlt.ald.gz

Nie dotyczy

20,972

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposlv.ald.gz

Nie dotyczy

20,971

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

19,446

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

19,830

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnl.ald.gz

Nie dotyczy

19,830

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpospl.ald.gz

Nie dotyczy

21,372

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpospt-br.ald.gz

Nie dotyczy

20,097

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposru.ald.gz

Nie dotyczy

25,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpossv.ald.gz

Nie dotyczy

19,865

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposth.ald.gz

Nie dotyczy

25,275

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpostr.ald.gz

Nie dotyczy

20,353

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

22,076

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboar.ald.gz

Nie dotyczy

58,421

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbocs.ald.gz

Nie dotyczy

54,218

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboda.ald.gz

Nie dotyczy

50,019

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode-at.ald.gz

Nie dotyczy

53,645

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode-ch.ald.gz

Nie dotyczy

53,633

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode.ald.gz

Nie dotyczy

53,645

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-au.ald.gz

Nie dotyczy

46,513

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

46,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

46,487

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

46,504

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-in.ald.gz

Nie dotyczy

46,498

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-my.ald.gz

Nie dotyczy

46,574

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

46,518

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

46,605

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-us.ald.gz

Nie dotyczy

46,494

23-May-2012

10:49

Nie dotyczy

Axrboen-za.ald.gz

Nie dotyczy

46,471

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

52,388

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboes.ald.gz

Nie dotyczy

52,290

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboet.ald.gz

Nie dotyczy

50,864

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofi.ald.gz

Nie dotyczy

51,637

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-be.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

53,788

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbohe.ald.gz

Nie dotyczy

55,286

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbohu.ald.gz

Nie dotyczy

55,088

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbois.ald.gz

Nie dotyczy

53,344

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

51,215

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboit.ald.gz

Nie dotyczy

51,215

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboja.ald.gz

Nie dotyczy

58,489

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbolt.ald.gz

Nie dotyczy

53,734

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbolv.ald.gz

Nie dotyczy

53,888

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonb-no.ald.gz

Nie dotyczy

49,695

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonl-be.ald.gz

Nie dotyczy

50,728

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonl.ald.gz

Nie dotyczy

50,734

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbopl.ald.gz

Nie dotyczy

55,775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbopt-br.ald.gz

Nie dotyczy

52,528

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboru.ald.gz

Nie dotyczy

65,790

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbosv.ald.gz

Nie dotyczy

50,757

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboth.ald.gz

Nie dotyczy

68,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbotr.ald.gz

Nie dotyczy

52,300

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbozh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

54,500

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdar.ald.gz

Nie dotyczy

3,331

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdcs.ald.gz

Nie dotyczy

3000

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdda.ald.gz

Nie dotyczy

2,703

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde-at.ald.gz

Nie dotyczy

2,855

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

2850

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde.ald.gz

Nie dotyczy

2,855

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-au.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-ca.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-gb.ald.gz

Nie dotyczy

2 563

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-ie.ald.gz

Nie dotyczy

2 563

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-in.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-my.ald.gz

Nie dotyczy

2,568

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-nz.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-sg.ald.gz

Nie dotyczy

2.573

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-us.ald.gz

Nie dotyczy

2 556

23-May-2012

10:49

Nie dotyczy

Axrsden-za.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

2840

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdes.ald.gz

Nie dotyczy

2.848

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdet.ald.gz

Nie dotyczy

2,791

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfi.ald.gz

Nie dotyczy

2,917

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

3,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdhe.ald.gz

Nie dotyczy

2,994

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdhu.ald.gz

Nie dotyczy

3,021

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdis.ald.gz

Nie dotyczy

2,963

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

2,823

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdit.ald.gz

Nie dotyczy

2,823

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdja.ald.gz

Nie dotyczy

3468

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdlt.ald.gz

Nie dotyczy

3,024

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdlv.ald.gz

Nie dotyczy

2,947

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

2 752

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

2,785

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnl.ald.gz

Nie dotyczy

2 783

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdpl.ald.gz

Nie dotyczy

3,217

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

2,851

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdru.ald.gz

Nie dotyczy

3,768

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdsv.ald.gz

Nie dotyczy

2,760

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdth.ald.gz

Nie dotyczy

3,839

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdtr.ald.gz

Nie dotyczy

2,896

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

3,243

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axsl1.aod.gz

Nie dotyczy

10,692,031

23-May-2012

10:49

Nie dotyczy

Axsl1.version.gz

Nie dotyczy

187

23-May-2012

10:49

Nie dotyczy

Retailheadquarters.msp

Nie dotyczy

816,128

23-May-2012

15:10

Nie dotyczy

Retailheadquarters_x64.msp

Nie dotyczy

816,128

23-May-2012

15:11

Nie dotyczy

Axsetupsp.exe

5.0.1600.138

1,632,488

23-May-2012

15:08

x86

Cabextractor.dll

Nie dotyczy

19,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll

5.0.1100.9

150,440

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Cabextractor.dll

Nie dotyczy

22,384

18-Feb-2012

00:02

x64

Dla programu Microsoft Dynamics AX Retail Headquarters dla Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 dla Indii (IN), Japonia (JP), Chiny (CN), Tajlandia (TH) i regionów Brazylia (BR)

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axupdate.exe

Nie dotyczy

65,896

18-Feb-2012

00:02

x86

Axdrmar.ald.gz

Nie dotyczy

18,875

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmcs.ald.gz

Nie dotyczy

17,835

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmda.ald.gz

Nie dotyczy

16,853

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde-at.ald.gz

Nie dotyczy

17,822

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

17,818

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde.ald.gz

Nie dotyczy

17,822

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-au.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

15,262

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-in.ald.gz

Nie dotyczy

15,261

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-my.ald.gz

Nie dotyczy

15,267

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

15,278

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-us.ald.gz

Nie dotyczy

15,261

23-May-2012

10:33

Nie dotyczy

Axdrmen-za.ald.gz

Nie dotyczy

15,271

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

17,087

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmes.ald.gz

Nie dotyczy

17,091

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmet.ald.gz

Nie dotyczy

16,840

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfi.ald.gz

Nie dotyczy

17,161

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

17,505

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmhe.ald.gz

Nie dotyczy

18,199

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmhu.ald.gz

Nie dotyczy

18,424

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmis.ald.gz

Nie dotyczy

17,885

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,784

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmit.ald.gz

Nie dotyczy

16,784

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmja.ald.gz

Nie dotyczy

19,452

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmlt.ald.gz

Nie dotyczy

17,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmlv.ald.gz

Nie dotyczy

17,588

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

16,719

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnl.ald.gz

Nie dotyczy

16,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmpl.ald.gz

Nie dotyczy

18,286

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,959

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmru.ald.gz

Nie dotyczy

20 833

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,898

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmth.ald.gz

Nie dotyczy

21 936

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmtr.ald.gz

Nie dotyczy

17,287

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

17,812

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshar.ald.gz

Nie dotyczy

17,969

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshcs.ald.gz

Nie dotyczy

17,107

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshda.ald.gz

Nie dotyczy

15,986

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde-at.ald.gz

Nie dotyczy

16,696

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,697

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde.ald.gz

Nie dotyczy

16,691

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-au.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-in.ald.gz

Nie dotyczy

14,747

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-my.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

14,764

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-us.ald.gz

Nie dotyczy

14,741

23-May-2012

10:33

Nie dotyczy

Axfshen-za.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

16,437

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshes.ald.gz

Nie dotyczy

16,422

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshet.ald.gz

Nie dotyczy

15,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfi.ald.gz

Nie dotyczy

16,103

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

16,837

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshhe.ald.gz

Nie dotyczy

17,149

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshhu.ald.gz

Nie dotyczy

17,508

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshis.ald.gz

Nie dotyczy

16,719

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,189

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshit.ald.gz

Nie dotyczy

16,189

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshja.ald.gz

Nie dotyczy

18,138

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshlt.ald.gz

Nie dotyczy

16,659

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshlv.ald.gz

Nie dotyczy

16,764

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

15 772

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnl.ald.gz

Nie dotyczy

16,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshpl.ald.gz

Nie dotyczy

17,368

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,408

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshru.ald.gz

Nie dotyczy

20,367

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,059

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshth.ald.gz

Nie dotyczy

21.521

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshtr.ald.gz

Nie dotyczy

16,617

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

17,085

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtar.ald.gz

Nie dotyczy

17,958

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtcs.ald.gz

Nie dotyczy

16,743

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtda.ald.gz

Nie dotyczy

15,937

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde-at.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-au.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-ca.ald.gz

Nie dotyczy

14,436

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-gb.ald.gz

Nie dotyczy

14,430

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-ie.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-in.ald.gz

Nie dotyczy

14,452

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-my.ald.gz

Nie dotyczy

14,458

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-nz.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-sg.ald.gz

Nie dotyczy

14,464

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-us.ald.gz

Nie dotyczy

14,435

23-May-2012

10:33

Nie dotyczy

Axhhten-za.ald.gz

Nie dotyczy

14,431

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

16,342

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtes.ald.gz

Nie dotyczy

16,302

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtet.ald.gz

Nie dotyczy

15,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfi.ald.gz

Nie dotyczy

16,115

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

16,955

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhthe.ald.gz

Nie dotyczy

17,147

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhthu.ald.gz

Nie dotyczy

17,240

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtis.ald.gz

Nie dotyczy

16,620

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,165

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtit.ald.gz

Nie dotyczy

16,165

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtja.ald.gz

Nie dotyczy

18,181

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtlt.ald.gz

Nie dotyczy

16,340

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtlv.ald.gz

Nie dotyczy

16,420

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

15,616

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

15,933

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnl.ald.gz

Nie dotyczy

15,933

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtpl.ald.gz

Nie dotyczy

17,155

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,405

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtru.ald.gz

Nie dotyczy

20,301

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtth.ald.gz

Nie dotyczy

21,012

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhttr.ald.gz

Nie dotyczy

16,177

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

16,786

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisar.ald.gz

Nie dotyczy

5,450

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiscs.ald.gz

Nie dotyczy

5,166

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisda.ald.gz

Nie dotyczy

4,851

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde-at.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-au.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-in.ald.gz

Nie dotyczy

4,474

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-my.ald.gz

Nie dotyczy

4 475

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

4 475

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-us.ald.gz

Nie dotyczy

4,470

23-May-2012

10:33

Nie dotyczy

Axpisen-za.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpises-mx.ald.gz

Nie dotyczy

4,893

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpises.ald.gz

Nie dotyczy

4,884

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiset.ald.gz

Nie dotyczy

4,807

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfi.ald.gz

Nie dotyczy

4,876

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

5,057

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpishe.ald.gz

Nie dotyczy

5,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpishu.ald.gz

Nie dotyczy

5,227

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisis.ald.gz

Nie dotyczy

5,084

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

4 775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisit.ald.gz

Nie dotyczy

4 775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisja.ald.gz

Nie dotyczy

5,699

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpislt.ald.gz

Nie dotyczy

5,067

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpislv.ald.gz

Nie dotyczy

5,046

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

4730

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

4 834

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnl.ald.gz

Nie dotyczy

4 834

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpispl.ald.gz

Nie dotyczy

5,201

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpispt-br.ald.gz

Nie dotyczy

4,862

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisru.ald.gz

Nie dotyczy

6,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpissv.ald.gz

Nie dotyczy

4,869

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisth.ald.gz

Nie dotyczy

6,162

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpistr.ald.gz

Nie dotyczy

4,975

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiszh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

5,290

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposar.ald.gz

Nie dotyczy

22,279

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposcs.ald.gz

Nie dotyczy

21,207

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposda.ald.gz

Nie dotyczy

19,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde-at.ald.gz

Nie dotyczy

20,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

20,852

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde.ald.gz

Nie dotyczy

20,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-au.ald.gz

Nie dotyczy

18,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

17,968

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

17,995

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

17,997

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-in.ald.gz

Nie dotyczy

17,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-my.ald.gz

Nie dotyczy

17,997

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

18,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

18,011

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-us.ald.gz

Nie dotyczy

17,964

23-May-2012

10:33

Nie dotyczy

Axposen-za.ald.gz

Nie dotyczy

17,986

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

20,037

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposes.ald.gz

Nie dotyczy

20,029

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposet.ald.gz

Nie dotyczy

19,881

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfi.ald.gz

Nie dotyczy

20,163

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

20,625

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposhe.ald.gz

Nie dotyczy

20,942

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposhu.ald.gz

Nie dotyczy

21,727

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposis.ald.gz

Nie dotyczy

20,860

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

19,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposit.ald.gz

Nie dotyczy

19,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposja.ald.gz

Nie dotyczy

23,389

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposlt.ald.gz

Nie dotyczy

20,972

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposlv.ald.gz

Nie dotyczy

20,971

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

19,446

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

19,830

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnl.ald.gz

Nie dotyczy

19,830

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpospl.ald.gz

Nie dotyczy

21,372

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpospt-br.ald.gz

Nie dotyczy

20,097

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposru.ald.gz

Nie dotyczy

25,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpossv.ald.gz

Nie dotyczy

19,865

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposth.ald.gz

Nie dotyczy

25,275

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpostr.ald.gz

Nie dotyczy

20,353

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

22,076

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboar.ald.gz

Nie dotyczy

58,421

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbocs.ald.gz

Nie dotyczy

54,218

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboda.ald.gz

Nie dotyczy

50,019

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode-at.ald.gz

Nie dotyczy

53,645

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode-ch.ald.gz

Nie dotyczy

53,633

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode.ald.gz

Nie dotyczy

53,645

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-au.ald.gz

Nie dotyczy

46,513

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

46,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

46,487

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

46,504

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-in.ald.gz

Nie dotyczy

46,498

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-my.ald.gz

Nie dotyczy

46,574

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

46,518

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

46,605

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-us.ald.gz

Nie dotyczy

46,494

23-May-2012

10:33

Nie dotyczy

Axrboen-za.ald.gz

Nie dotyczy

46,471

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

52,388

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboes.ald.gz

Nie dotyczy

52,290

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboet.ald.gz

Nie dotyczy

50,864

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofi.ald.gz

Nie dotyczy

51,637

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-be.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

53,788

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbohe.ald.gz

Nie dotyczy

55,286

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbohu.ald.gz

Nie dotyczy

55,088

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbois.ald.gz

Nie dotyczy

53,344

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

51,215

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboit.ald.gz

Nie dotyczy

51,215

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboja.ald.gz

Nie dotyczy

58,489

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbolt.ald.gz

Nie dotyczy

53,734

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbolv.ald.gz

Nie dotyczy

53,888

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonb-no.ald.gz

Nie dotyczy

49,695

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonl-be.ald.gz

Nie dotyczy

50,728

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonl.ald.gz

Nie dotyczy

50,734

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbopl.ald.gz

Nie dotyczy

55,775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbopt-br.ald.gz

Nie dotyczy

52,528

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboru.ald.gz

Nie dotyczy

65,790

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbosv.ald.gz

Nie dotyczy

50,757

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboth.ald.gz

Nie dotyczy

68,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbotr.ald.gz

Nie dotyczy

52,300

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbozh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

54,500

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdar.ald.gz

Nie dotyczy

3,331

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdcs.ald.gz

Nie dotyczy

3000

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdda.ald.gz

Nie dotyczy

2,703

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde-at.ald.gz

Nie dotyczy

2,855

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

2850

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde.ald.gz

Nie dotyczy

2,855

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-au.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-ca.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-gb.ald.gz

Nie dotyczy

2 563

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-ie.ald.gz

Nie dotyczy

2 563

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-in.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-my.ald.gz

Nie dotyczy

2,568

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-nz.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-sg.ald.gz

Nie dotyczy

2.573

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-us.ald.gz

Nie dotyczy

2 556

23-May-2012

10:33

Nie dotyczy

Axrsden-za.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

2840

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdes.ald.gz

Nie dotyczy

2.848

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdet.ald.gz

Nie dotyczy

2,791

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfi.ald.gz

Nie dotyczy

2,917

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

3,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdhe.ald.gz

Nie dotyczy

2,994

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdhu.ald.gz

Nie dotyczy

3,021

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdis.ald.gz

Nie dotyczy

2,963

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

2,823

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdit.ald.gz

Nie dotyczy

2,823

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdja.ald.gz

Nie dotyczy

3468

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdlt.ald.gz

Nie dotyczy

3,024

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdlv.ald.gz

Nie dotyczy

2,947

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

2 752

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

2,785

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnl.ald.gz

Nie dotyczy

2 783

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdpl.ald.gz

Nie dotyczy

3,217

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

2,851

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdru.ald.gz

Nie dotyczy

3,768

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdsv.ald.gz

Nie dotyczy

2,760

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdth.ald.gz

Nie dotyczy

3,839

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdtr.ald.gz

Nie dotyczy

2,896

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

3,243

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axsl1.aod.gz

Nie dotyczy

10,556,345

23-May-2012

10:33

Nie dotyczy

Axsl1.version.gz

Nie dotyczy

173

23-May-2012

10:33

Nie dotyczy

Retailheadquarters.msp

Nie dotyczy

816,128

23-May-2012

15:10

Nie dotyczy

Axsetupsp.exe

5.0.1600.138

1,632,488

23-May-2012

15:08

x86

Cabextractor.dll

Nie dotyczy

19,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll

5.0.1100.9

150,440

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Cabextractor.dll

Nie dotyczy

22,384

18-Feb-2012

00:02

x64

Dla programu Microsoft Dynamics AX Retail Headquarters dla Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem Service Pack 1 dla regionu Europy Wschodniej (EE)

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axupdate.exe

Nie dotyczy

65,896

18-Feb-2012

00:02

x86

Axdrmar.ald.gz

Nie dotyczy

18,875

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmcs.ald.gz

Nie dotyczy

17,835

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmda.ald.gz

Nie dotyczy

16,853

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde-at.ald.gz

Nie dotyczy

17,822

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

17,818

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde.ald.gz

Nie dotyczy

17,822

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-au.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

15,262

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-in.ald.gz

Nie dotyczy

15,261

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-my.ald.gz

Nie dotyczy

15,267

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

15,278

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-us.ald.gz

Nie dotyczy

15,261

23-May-2012

09:57

Nie dotyczy

Axdrmen-za.ald.gz

Nie dotyczy

15,271

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

17,087

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmes.ald.gz

Nie dotyczy

17,091

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmet.ald.gz

Nie dotyczy

16,840

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfi.ald.gz

Nie dotyczy

17,161

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

17,505

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmhe.ald.gz

Nie dotyczy

18,199

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmhu.ald.gz

Nie dotyczy

18,424

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmis.ald.gz

Nie dotyczy

17,885

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,784

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmit.ald.gz

Nie dotyczy

16,784

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmja.ald.gz

Nie dotyczy

19,452

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmlt.ald.gz

Nie dotyczy

17,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmlv.ald.gz

Nie dotyczy

17,588

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

16,719

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnl.ald.gz

Nie dotyczy

16,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmpl.ald.gz

Nie dotyczy

18,286

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,959

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmru.ald.gz

Nie dotyczy

20 833

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,898

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmth.ald.gz

Nie dotyczy

21 936

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmtr.ald.gz

Nie dotyczy

17,287

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

17,812

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshar.ald.gz

Nie dotyczy

17,969

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshcs.ald.gz

Nie dotyczy

17,107

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshda.ald.gz

Nie dotyczy

15,986

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde-at.ald.gz

Nie dotyczy

16,696

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,697

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde.ald.gz

Nie dotyczy

16,691

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-au.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-in.ald.gz

Nie dotyczy

14,747

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-my.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

14,764

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-us.ald.gz

Nie dotyczy

14,741

23-May-2012

09:57

Nie dotyczy

Axfshen-za.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

16,437

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshes.ald.gz

Nie dotyczy

16,422

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshet.ald.gz

Nie dotyczy

15,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfi.ald.gz

Nie dotyczy

16,103

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

16,837

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshhe.ald.gz

Nie dotyczy

17,149

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshhu.ald.gz

Nie dotyczy

17,508

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshis.ald.gz

Nie dotyczy

16,719

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,189

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshit.ald.gz

Nie dotyczy

16,189

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshja.ald.gz

Nie dotyczy

18,138

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshlt.ald.gz

Nie dotyczy

16,659

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshlv.ald.gz

Nie dotyczy

16,764

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

15 772

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnl.ald.gz

Nie dotyczy

16,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshpl.ald.gz

Nie dotyczy

17,368

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,408

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshru.ald.gz

Nie dotyczy

20,367

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,059

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshth.ald.gz

Nie dotyczy

21.521

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshtr.ald.gz

Nie dotyczy

16,617

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

17,085

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtar.ald.gz

Nie dotyczy

17,958

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtcs.ald.gz

Nie dotyczy

16,743

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtda.ald.gz

Nie dotyczy

15,937

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde-at.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-au.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-ca.ald.gz

Nie dotyczy

14,436

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-gb.ald.gz

Nie dotyczy

14,430

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-ie.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-in.ald.gz

Nie dotyczy

14,452

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-my.ald.gz

Nie dotyczy

14,458

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-nz.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-sg.ald.gz

Nie dotyczy

14,464

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-us.ald.gz

Nie dotyczy

14,435

23-May-2012

09:57

Nie dotyczy

Axhhten-za.ald.gz

Nie dotyczy

14,431

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

16,342

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtes.ald.gz

Nie dotyczy

16,302

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtet.ald.gz

Nie dotyczy

15,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfi.ald.gz

Nie dotyczy

16,115

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

16,955

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhthe.ald.gz

Nie dotyczy

17,147

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhthu.ald.gz

Nie dotyczy

17,240

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtis.ald.gz

Nie dotyczy

16,620

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,165

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtit.ald.gz

Nie dotyczy

16,165

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtja.ald.gz

Nie dotyczy

18,181

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtlt.ald.gz

Nie dotyczy

16,340

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtlv.ald.gz

Nie dotyczy

16,420

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

15,616

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

15,933

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnl.ald.gz

Nie dotyczy

15,933

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtpl.ald.gz

Nie dotyczy

17,155

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,405

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtru.ald.gz

Nie dotyczy

20,301

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtth.ald.gz

Nie dotyczy

21,012

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhttr.ald.gz

Nie dotyczy

16,177

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

16,786

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisar.ald.gz

Nie dotyczy

5,450

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiscs.ald.gz

Nie dotyczy

5,166

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisda.ald.gz

Nie dotyczy

4,851

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde-at.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-au.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-in.ald.gz

Nie dotyczy

4,474

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-my.ald.gz

Nie dotyczy

4 475

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

4 475

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-us.ald.gz

Nie dotyczy

4,470

23-May-2012

09:57

Nie dotyczy

Axpisen-za.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpises-mx.ald.gz

Nie dotyczy

4,893

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpises.ald.gz

Nie dotyczy

4,884

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiset.ald.gz

Nie dotyczy

4,807

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfi.ald.gz

Nie dotyczy

4,876

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

5,057

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpishe.ald.gz

Nie dotyczy

5,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpishu.ald.gz

Nie dotyczy

5,227

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisis.ald.gz

Nie dotyczy

5,084

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

4 775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisit.ald.gz

Nie dotyczy

4 775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisja.ald.gz

Nie dotyczy

5,699

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpislt.ald.gz

Nie dotyczy

5,067

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpislv.ald.gz

Nie dotyczy

5,046

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

4730

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

4 834

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnl.ald.gz

Nie dotyczy

4 834

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpispl.ald.gz

Nie dotyczy

5,201

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpispt-br.ald.gz

Nie dotyczy

4,862

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisru.ald.gz

Nie dotyczy

6,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpissv.ald.gz

Nie dotyczy

4,869

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisth.ald.gz

Nie dotyczy

6,162

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpistr.ald.gz

Nie dotyczy

4,975

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiszh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

5,290

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposar.ald.gz

Nie dotyczy

22,279

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposcs.ald.gz

Nie dotyczy

21,207

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposda.ald.gz

Nie dotyczy

19,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde-at.ald.gz

Nie dotyczy

20,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

20,852

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde.ald.gz

Nie dotyczy

20,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-au.ald.gz

Nie dotyczy

18,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

17,968

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

17,995

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

17,997

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-in.ald.gz

Nie dotyczy

17,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-my.ald.gz

Nie dotyczy

17,997

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

18,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

18,011

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-us.ald.gz

Nie dotyczy

17,964

23-May-2012

09:57

Nie dotyczy

Axposen-za.ald.gz

Nie dotyczy

17,986

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

20,037

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposes.ald.gz

Nie dotyczy

20,029

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposet.ald.gz

Nie dotyczy

19,881

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfi.ald.gz

Nie dotyczy

20,163

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

20,625

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposhe.ald.gz

Nie dotyczy

20,942

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposhu.ald.gz

Nie dotyczy

21,727

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposis.ald.gz

Nie dotyczy

20,860

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

19,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposit.ald.gz

Nie dotyczy

19,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposja.ald.gz

Nie dotyczy

23,389

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposlt.ald.gz

Nie dotyczy

20,972

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposlv.ald.gz

Nie dotyczy

20,971

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

19,446

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

19,830

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnl.ald.gz

Nie dotyczy

19,830

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpospl.ald.gz

Nie dotyczy

21,372

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpospt-br.ald.gz

Nie dotyczy

20,097

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposru.ald.gz

Nie dotyczy

25,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpossv.ald.gz

Nie dotyczy

19,865

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposth.ald.gz

Nie dotyczy

25,275

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpostr.ald.gz

Nie dotyczy

20,353

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

22,076

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboar.ald.gz

Nie dotyczy

58,421

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbocs.ald.gz

Nie dotyczy

54,218

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboda.ald.gz

Nie dotyczy

50,019

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode-at.ald.gz

Nie dotyczy

53,645

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode-ch.ald.gz

Nie dotyczy

53,633

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode.ald.gz

Nie dotyczy

53,645

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-au.ald.gz

Nie dotyczy

46,513

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

46,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

46,487

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

46,504

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-in.ald.gz

Nie dotyczy

46,498

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-my.ald.gz

Nie dotyczy

46,574

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

46,518

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

46,605

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-us.ald.gz

Nie dotyczy

46,494

23-May-2012

09:57

Nie dotyczy

Axrboen-za.ald.gz

Nie dotyczy

46,471

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

52,388

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboes.ald.gz

Nie dotyczy

52,290

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboet.ald.gz

Nie dotyczy

50,864

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofi.ald.gz

Nie dotyczy

51,637

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-be.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

53,788

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbohe.ald.gz

Nie dotyczy

55,286

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbohu.ald.gz

Nie dotyczy

55,088

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbois.ald.gz

Nie dotyczy

53,344

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

51,215

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboit.ald.gz

Nie dotyczy

51,215

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboja.ald.gz

Nie dotyczy

58,489

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbolt.ald.gz

Nie dotyczy

53,734

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbolv.ald.gz

Nie dotyczy

53,888

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonb-no.ald.gz

Nie dotyczy

49,695

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonl-be.ald.gz

Nie dotyczy

50,728

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonl.ald.gz

Nie dotyczy

50,734

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbopl.ald.gz

Nie dotyczy

55,775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbopt-br.ald.gz

Nie dotyczy

52,528

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboru.ald.gz

Nie dotyczy

65,790

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbosv.ald.gz

Nie dotyczy

50,757

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboth.ald.gz

Nie dotyczy

68,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbotr.ald.gz

Nie dotyczy

52,300

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbozh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

54,500

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdar.ald.gz

Nie dotyczy

3,331

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdcs.ald.gz

Nie dotyczy

3000

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdda.ald.gz

Nie dotyczy

2,703

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde-at.ald.gz

Nie dotyczy

2,855

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

2850

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde.ald.gz

Nie dotyczy

2,855

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-au.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-ca.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-gb.ald.gz

Nie dotyczy

2 563

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-ie.ald.gz

Nie dotyczy

2 563

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-in.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-my.ald.gz

Nie dotyczy

2,568

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-nz.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-sg.ald.gz

Nie dotyczy

2.573

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-us.ald.gz

Nie dotyczy

2 556

23-May-2012

09:57

Nie dotyczy

Axrsden-za.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

2840

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdes.ald.gz

Nie dotyczy

2.848

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdet.ald.gz

Nie dotyczy

2,791

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfi.ald.gz

Nie dotyczy

2,917

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

3,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdhe.ald.gz

Nie dotyczy

2,994

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdhu.ald.gz

Nie dotyczy

3,021

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdis.ald.gz

Nie dotyczy

2,963

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

2,823

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdit.ald.gz

Nie dotyczy

2,823

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdja.ald.gz

Nie dotyczy

3468

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdlt.ald.gz

Nie dotyczy

3,024

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdlv.ald.gz

Nie dotyczy

2,947

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

2 752

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

2,785

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnl.ald.gz

Nie dotyczy

2 783

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdpl.ald.gz

Nie dotyczy

3,217

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

2,851

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdru.ald.gz

Nie dotyczy

3,768

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdsv.ald.gz

Nie dotyczy

2,760

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdth.ald.gz

Nie dotyczy

3,839

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdtr.ald.gz

Nie dotyczy

2,896

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

3,243

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axsl1.aod.gz

Nie dotyczy

10,227,302

23-May-2012

09:57

Nie dotyczy

Axsl1.version.gz

Nie dotyczy

171

23-May-2012

09:57

Nie dotyczy

Retailheadquarters.msp

Nie dotyczy

816,128

23-May-2012

15:10

Nie dotyczy

Axsetupsp.exe

5.0.1600.138

1,632,488

23-May-2012

15:08

x86

Cabextractor.dll

Nie dotyczy

19,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll

5.0.1100.9

150,440

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Cabextractor.dll

Nie dotyczy

22,384

18-Feb-2012

00:02

x64

Dla programu Microsoft Dynamics AX Retail Headquarters dla Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem Service Pack 1 dla regionu Turcja (TR)

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axupdate.exe

Nie dotyczy

65,896

18-Feb-2012

00:02

x86

Axdrmar.ald.gz

Nie dotyczy

18,875

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmcs.ald.gz

Nie dotyczy

17,835

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmda.ald.gz

Nie dotyczy

16,853

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde-at.ald.gz

Nie dotyczy

17,822

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

17,818

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde.ald.gz

Nie dotyczy

17,822

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-au.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

15,262

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-in.ald.gz

Nie dotyczy

15,261

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-my.ald.gz

Nie dotyczy

15,267

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

15,278

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-us.ald.gz

Nie dotyczy

15,261

23-May-2012

10:12

Nie dotyczy

Axdrmen-za.ald.gz

Nie dotyczy

15,271

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

17,087

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmes.ald.gz

Nie dotyczy

17,091

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmet.ald.gz

Nie dotyczy

16,840

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfi.ald.gz

Nie dotyczy

17,161

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

17,505

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmhe.ald.gz

Nie dotyczy

18,199

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmhu.ald.gz

Nie dotyczy

18,424

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmis.ald.gz

Nie dotyczy

17,885

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,784

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmit.ald.gz

Nie dotyczy

16,784

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmja.ald.gz

Nie dotyczy

19,452

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmlt.ald.gz

Nie dotyczy

17,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmlv.ald.gz

Nie dotyczy

17,588

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

16,719

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnl.ald.gz

Nie dotyczy

16,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmpl.ald.gz

Nie dotyczy

18,286

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,959

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmru.ald.gz

Nie dotyczy

20 833

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,898

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmth.ald.gz

Nie dotyczy

21 936

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmtr.ald.gz

Nie dotyczy

17,287

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

17,812

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshar.ald.gz

Nie dotyczy

17,969

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshcs.ald.gz

Nie dotyczy

17,107

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshda.ald.gz

Nie dotyczy

15,986

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde-at.ald.gz

Nie dotyczy

16,696

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,697

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde.ald.gz

Nie dotyczy

16,691

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-au.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-in.ald.gz

Nie dotyczy

14,747

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-my.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

14,764

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-us.ald.gz

Nie dotyczy

14,741

23-May-2012

10:12

Nie dotyczy

Axfshen-za.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

16,437

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshes.ald.gz

Nie dotyczy

16,422

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshet.ald.gz

Nie dotyczy

15,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfi.ald.gz

Nie dotyczy

16,103

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

16,837

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshhe.ald.gz

Nie dotyczy

17,149

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshhu.ald.gz

Nie dotyczy

17,508

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshis.ald.gz

Nie dotyczy

16,719

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,189

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshit.ald.gz

Nie dotyczy

16,189

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshja.ald.gz

Nie dotyczy

18,138

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshlt.ald.gz

Nie dotyczy

16,659

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshlv.ald.gz

Nie dotyczy

16,764

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

15 772

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnl.ald.gz

Nie dotyczy

16,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshpl.ald.gz

Nie dotyczy

17,368

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,408

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshru.ald.gz

Nie dotyczy

20,367

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,059

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshth.ald.gz

Nie dotyczy

21.521

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshtr.ald.gz

Nie dotyczy

16,617

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

17,085

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtar.ald.gz

Nie dotyczy

17,958

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtcs.ald.gz

Nie dotyczy

16,743

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtda.ald.gz

Nie dotyczy

15,937

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde-at.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-au.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-ca.ald.gz

Nie dotyczy

14,436

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-gb.ald.gz

Nie dotyczy

14,430

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-ie.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-in.ald.gz

Nie dotyczy

14,452

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-my.ald.gz

Nie dotyczy

14,458

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-nz.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-sg.ald.gz

Nie dotyczy

14,464

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-us.ald.gz

Nie dotyczy

14,435

23-May-2012

10:12

Nie dotyczy

Axhhten-za.ald.gz

Nie dotyczy

14,431

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

16,342

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtes.ald.gz

Nie dotyczy

16,302

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtet.ald.gz

Nie dotyczy

15,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfi.ald.gz

Nie dotyczy

16,115

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

16,955

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhthe.ald.gz

Nie dotyczy

17,147

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhthu.ald.gz

Nie dotyczy

17,240

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtis.ald.gz

Nie dotyczy

16,620

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,165

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtit.ald.gz

Nie dotyczy

16,165

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtja.ald.gz

Nie dotyczy

18,181

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtlt.ald.gz

Nie dotyczy

16,340

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtlv.ald.gz

Nie dotyczy

16,420

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

15,616

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

15,933

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnl.ald.gz

Nie dotyczy

15,933

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtpl.ald.gz

Nie dotyczy

17,155

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,405

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtru.ald.gz

Nie dotyczy

20,301

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtth.ald.gz

Nie dotyczy

21,012

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhttr.ald.gz

Nie dotyczy

16,177

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

16,786

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisar.ald.gz

Nie dotyczy

5,450

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiscs.ald.gz

Nie dotyczy

5,166

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisda.ald.gz

Nie dotyczy

4,851

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde-at.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-au.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-in.ald.gz

Nie dotyczy

4,474

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-my.ald.gz

Nie dotyczy

4 475

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

4 475

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-us.ald.gz

Nie dotyczy

4,470

23-May-2012

10:12

Nie dotyczy

Axpisen-za.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpises-mx.ald.gz

Nie dotyczy

4,893

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpises.ald.gz

Nie dotyczy

4,884

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiset.ald.gz

Nie dotyczy

4,807

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfi.ald.gz

Nie dotyczy

4,876

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

5,057

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisfr.ald.gz

Nie dotyczy

5,047

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpishe.ald.gz

Nie dotyczy

5,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpishu.ald.gz

Nie dotyczy

5,227

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisis.ald.gz

Nie dotyczy

5,084

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

4 775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisit.ald.gz

Nie dotyczy

4 775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisja.ald.gz

Nie dotyczy

5,699

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpislt.ald.gz

Nie dotyczy

5,067

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpislv.ald.gz

Nie dotyczy

5,046

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

4730

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

4 834

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisnl.ald.gz

Nie dotyczy

4 834

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpispl.ald.gz

Nie dotyczy

5,201

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpispt-br.ald.gz

Nie dotyczy

4,862

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisru.ald.gz

Nie dotyczy

6,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpissv.ald.gz

Nie dotyczy

4,869

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisth.ald.gz

Nie dotyczy

6,162

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpistr.ald.gz

Nie dotyczy

4,975

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiszh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

5,290

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposar.ald.gz

Nie dotyczy

22,279

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposcs.ald.gz

Nie dotyczy

21,207

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposda.ald.gz

Nie dotyczy

19,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde-at.ald.gz

Nie dotyczy

20,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

20,852

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposde.ald.gz

Nie dotyczy

20,854

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-au.ald.gz

Nie dotyczy

18,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

17,968

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

17,995

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

17,997

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-in.ald.gz

Nie dotyczy

17,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-my.ald.gz

Nie dotyczy

17,997

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

18,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

18,011

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposen-us.ald.gz

Nie dotyczy

17,964

23-May-2012

10:12

Nie dotyczy

Axposen-za.ald.gz

Nie dotyczy

17,986

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

20,037

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposes.ald.gz

Nie dotyczy

20,029

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposet.ald.gz

Nie dotyczy

19,881

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfi.ald.gz

Nie dotyczy

20,163

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

20,625

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposfr.ald.gz

Nie dotyczy

20,584

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposhe.ald.gz

Nie dotyczy

20,942

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposhu.ald.gz

Nie dotyczy

21,727

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposis.ald.gz

Nie dotyczy

20,860

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

19,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposit.ald.gz

Nie dotyczy

19,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposja.ald.gz

Nie dotyczy

23,389

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposlt.ald.gz

Nie dotyczy

20,972

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposlv.ald.gz

Nie dotyczy

20,971

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

19,446

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

19,830

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposnl.ald.gz

Nie dotyczy

19,830

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpospl.ald.gz

Nie dotyczy

21,372

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpospt-br.ald.gz

Nie dotyczy

20,097

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposru.ald.gz

Nie dotyczy

25,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpossv.ald.gz

Nie dotyczy

19,865

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposth.ald.gz

Nie dotyczy

25,275

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpostr.ald.gz

Nie dotyczy

20,353

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axposzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

22,076

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboar.ald.gz

Nie dotyczy

58,421

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbocs.ald.gz

Nie dotyczy

54,218

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboda.ald.gz

Nie dotyczy

50,019

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode-at.ald.gz

Nie dotyczy

53,645

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode-ch.ald.gz

Nie dotyczy

53,633

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbode.ald.gz

Nie dotyczy

53,645

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-au.ald.gz

Nie dotyczy

46,513

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

46,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

46,487

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

46,504

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-in.ald.gz

Nie dotyczy

46,498

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-my.ald.gz

Nie dotyczy

46,574

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

46,518

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

46,605

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboen-us.ald.gz

Nie dotyczy

46,494

23-May-2012

10:12

Nie dotyczy

Axrboen-za.ald.gz

Nie dotyczy

46,471

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

52,388

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboes.ald.gz

Nie dotyczy

52,290

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboet.ald.gz

Nie dotyczy

50,864

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofi.ald.gz

Nie dotyczy

51,637

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-be.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

53,788

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbofr.ald.gz

Nie dotyczy

53,600

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbohe.ald.gz

Nie dotyczy

55,286

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbohu.ald.gz

Nie dotyczy

55,088

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbois.ald.gz

Nie dotyczy

53,344

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

51,215

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboit.ald.gz

Nie dotyczy

51,215

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboja.ald.gz

Nie dotyczy

58,489

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbolt.ald.gz

Nie dotyczy

53,734

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbolv.ald.gz

Nie dotyczy

53,888

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonb-no.ald.gz

Nie dotyczy

49,695

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonl-be.ald.gz

Nie dotyczy

50,728

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbonl.ald.gz

Nie dotyczy

50,734

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbopl.ald.gz

Nie dotyczy

55,775

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbopt-br.ald.gz

Nie dotyczy

52,528

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboru.ald.gz

Nie dotyczy

65,790

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbosv.ald.gz

Nie dotyczy

50,757

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrboth.ald.gz

Nie dotyczy

68,101

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbotr.ald.gz

Nie dotyczy

52,300

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrbozh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

54,500

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdar.ald.gz

Nie dotyczy

3,331

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdcs.ald.gz

Nie dotyczy

3000

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdda.ald.gz

Nie dotyczy

2,703

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde-at.ald.gz

Nie dotyczy

2,855

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

2850

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdde.ald.gz

Nie dotyczy

2,855

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-au.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-ca.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-gb.ald.gz

Nie dotyczy

2 563

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-ie.ald.gz

Nie dotyczy

2 563

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-in.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-my.ald.gz

Nie dotyczy

2,568

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-nz.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-sg.ald.gz

Nie dotyczy

2.573

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsden-us.ald.gz

Nie dotyczy

2 556

23-May-2012

10:12

Nie dotyczy

Axrsden-za.ald.gz

Nie dotyczy

2,558

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

2840

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdes.ald.gz

Nie dotyczy

2.848

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdet.ald.gz

Nie dotyczy

2,791

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfi.ald.gz

Nie dotyczy

2,917

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

3,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdfr.ald.gz

Nie dotyczy

3,001

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdhe.ald.gz

Nie dotyczy

2,994

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdhu.ald.gz

Nie dotyczy

3,021

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdis.ald.gz

Nie dotyczy

2,963

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

2,823

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdit.ald.gz

Nie dotyczy

2,823

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdja.ald.gz

Nie dotyczy

3468

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdlt.ald.gz

Nie dotyczy

3,024

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdlv.ald.gz

Nie dotyczy

2,947

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

2 752

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

2,785

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdnl.ald.gz

Nie dotyczy

2 783

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdpl.ald.gz

Nie dotyczy

3,217

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

2,851

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdru.ald.gz

Nie dotyczy

3,768

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdsv.ald.gz

Nie dotyczy

2,760

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdth.ald.gz

Nie dotyczy

3,839

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdtr.ald.gz

Nie dotyczy

2,896

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axrsdzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

3,243

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axsl1.aod.gz

Nie dotyczy

9,863,576

23-May-2012

10:12

Nie dotyczy

Axsl1.version.gz

Nie dotyczy

171

23-May-2012

10:12

Nie dotyczy

Retailheadquarters.msp

Nie dotyczy

816,128

23-May-2012

15:11

Nie dotyczy

Axsetupsp.exe

5.0.1600.138

1,632,488

23-May-2012

15:08

x86

Cabextractor.dll

Nie dotyczy

19,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll

5.0.1100.9

150,440

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

18-Feb-2012

00:02

x86

Cabextractor.dll

Nie dotyczy

22,384

18-Feb-2012

00:02

x64

Dla programu Microsoft Dynamics AX Retail Headquarters dla Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem Service Pack 1 dla regionu Izrael (IL)

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axupdate.exe

Nie dotyczy

65,896

18-Feb-2012

00:02

x86

Axdrmar.ald.gz

Nie dotyczy

18,875

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmcs.ald.gz

Nie dotyczy

17,835

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmda.ald.gz

Nie dotyczy

16,853

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde-at.ald.gz

Nie dotyczy

17,822

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

17,818

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmde.ald.gz

Nie dotyczy

17,822

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-au.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

15,262

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-in.ald.gz

Nie dotyczy

15,261

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-my.ald.gz

Nie dotyczy

15,267

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

15,268

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

15,278

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmen-us.ald.gz

Nie dotyczy

15,261

23-May-2012

09:35

Nie dotyczy

Axdrmen-za.ald.gz

Nie dotyczy

15,271

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

17,087

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmes.ald.gz

Nie dotyczy

17,091

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmet.ald.gz

Nie dotyczy

16,840

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfi.ald.gz

Nie dotyczy

17,161

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

17,505

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmfr.ald.gz

Nie dotyczy

17,503

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmhe.ald.gz

Nie dotyczy

18,199

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmhu.ald.gz

Nie dotyczy

18,424

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmis.ald.gz

Nie dotyczy

17,885

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,784

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmit.ald.gz

Nie dotyczy

16,784

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmja.ald.gz

Nie dotyczy

19,452

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmlt.ald.gz

Nie dotyczy

17,742

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmlv.ald.gz

Nie dotyczy

17,588

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

16,719

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmnl.ald.gz

Nie dotyczy

16,967

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmpl.ald.gz

Nie dotyczy

18,286

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,959

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmru.ald.gz

Nie dotyczy

20 833

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,898

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmth.ald.gz

Nie dotyczy

21 936

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmtr.ald.gz

Nie dotyczy

17,287

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axdrmzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

17,812

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshar.ald.gz

Nie dotyczy

17,969

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshcs.ald.gz

Nie dotyczy

17,107

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshda.ald.gz

Nie dotyczy

15,986

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde-at.ald.gz

Nie dotyczy

16,696

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,697

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshde.ald.gz

Nie dotyczy

16,691

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-au.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-in.ald.gz

Nie dotyczy

14,747

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-my.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

14,749

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

14,764

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshen-us.ald.gz

Nie dotyczy

14,741

23-May-2012

09:35

Nie dotyczy

Axfshen-za.ald.gz

Nie dotyczy

14,753

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

16,437

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshes.ald.gz

Nie dotyczy

16,422

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshet.ald.gz

Nie dotyczy

15,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfi.ald.gz

Nie dotyczy

16,103

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

16,837

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshfr.ald.gz

Nie dotyczy

16,773

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshhe.ald.gz

Nie dotyczy

17,149

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshhu.ald.gz

Nie dotyczy

17,508

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshis.ald.gz

Nie dotyczy

16,719

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,189

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshit.ald.gz

Nie dotyczy

16,189

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshja.ald.gz

Nie dotyczy

18,138

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshlt.ald.gz

Nie dotyczy

16,659

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshlv.ald.gz

Nie dotyczy

16,764

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

15 772

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshnl.ald.gz

Nie dotyczy

16,030

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshpl.ald.gz

Nie dotyczy

17,368

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,408

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshru.ald.gz

Nie dotyczy

20,367

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,059

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshth.ald.gz

Nie dotyczy

21.521

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshtr.ald.gz

Nie dotyczy

16,617

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axfshzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

17,085

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtar.ald.gz

Nie dotyczy

17,958

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtcs.ald.gz

Nie dotyczy

16,743

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtda.ald.gz

Nie dotyczy

15,937

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde-at.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtde.ald.gz

Nie dotyczy

16,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-au.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-ca.ald.gz

Nie dotyczy

14,436

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-gb.ald.gz

Nie dotyczy

14,430

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-ie.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-in.ald.gz

Nie dotyczy

14,452

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-my.ald.gz

Nie dotyczy

14,458

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-nz.ald.gz

Nie dotyczy

14,440

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-sg.ald.gz

Nie dotyczy

14,464

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhten-us.ald.gz

Nie dotyczy

14,435

23-May-2012

09:35

Nie dotyczy

Axhhten-za.ald.gz

Nie dotyczy

14,431

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtes-mx.ald.gz

Nie dotyczy

16,342

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtes.ald.gz

Nie dotyczy

16,302

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtet.ald.gz

Nie dotyczy

15,704

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfi.ald.gz

Nie dotyczy

16,115

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-be.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-ca.ald.gz

Nie dotyczy

16,955

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtfr.ald.gz

Nie dotyczy

16,904

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhthe.ald.gz

Nie dotyczy

17,147

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhthu.ald.gz

Nie dotyczy

17,240

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtis.ald.gz

Nie dotyczy

16,620

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtit-ch.ald.gz

Nie dotyczy

16,165

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtit.ald.gz

Nie dotyczy

16,165

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtja.ald.gz

Nie dotyczy

18,181

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtlt.ald.gz

Nie dotyczy

16,340

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtlv.ald.gz

Nie dotyczy

16,420

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnb-no.ald.gz

Nie dotyczy

15,616

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnl-be.ald.gz

Nie dotyczy

15,933

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtnl.ald.gz

Nie dotyczy

15,933

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtpl.ald.gz

Nie dotyczy

17,155

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtpt-br.ald.gz

Nie dotyczy

16,405

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtru.ald.gz

Nie dotyczy

20,301

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtsv.ald.gz

Nie dotyczy

16,008

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtth.ald.gz

Nie dotyczy

21,012

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhttr.ald.gz

Nie dotyczy

16,177

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axhhtzh-hans.ald.gz

Nie dotyczy

16,786

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisar.ald.gz

Nie dotyczy

5,450

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpiscs.ald.gz

Nie dotyczy

5,166

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisda.ald.gz

Nie dotyczy

4,851

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde-at.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde-ch.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisde.ald.gz

Nie dotyczy

4,903

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-au.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-ca.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-gb.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-ie.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-in.ald.gz

Nie dotyczy

4,474

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-my.ald.gz

Nie dotyczy

4 475

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-nz.ald.gz

Nie dotyczy

4,467

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpisen-sg.ald.gz

Nie dotyczy

4 475

23-May-2012

07:54

Nie dotyczy

Axpi