You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Wprowadzenie

W tym artykule opisano pakiet zbiorczy poprawek 2862067 jest dostępna dla programu Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki umożliwia rozwiązanie problemu zobacz sekcję "Więcej informacji".

Ten pakiet zbiorczy poprawek jest dostępna dla następujących systemów operacyjnych:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)


Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki, jeśli wszystkie pliki podlegające usterce są używane, należy ponownie uruchomić komputer. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji.NET Framework, przed zastosowaniem tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

25-Jul-2013

05:47

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,554,752

25-Jul-2013

05:47

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

31,384

25-Jul-2013

05:47

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

990,360

25-Jul-2013

05:47

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

5,941,400

25-Jul-2013

05:47

sos.dll

2.0.50727.7038

389,768

25-Jul-2013

05:47

webengine.dll

2.0.50727.7038

437,400

25-Jul-2013

05:47

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

32,928

25-Jul-2013

05:47

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,283,840

25-Jul-2013

05:47

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows 7 z dodatkiem SP1 x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,571,136

25-Jul-2013

05:47

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

43,160

25-Jul-2013

05:47

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

1,757,336

25-Jul-2013

05:47

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

10,004,632

25-Jul-2013

05:47

sos.dll

2.0.50727.7038

486,024

25-Jul-2013

05:47

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

25-Jul-2013

05:47

webengine.dll

2.0.50727.7038

746,648

25-Jul-2013

05:47

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

43,168

25-Jul-2013

05:47

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,292,032

25-Jul-2013

05:47

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,554,752

25-Jul-2013

05:47

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

31,384

25-Jul-2013

05:47

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

990,360

25-Jul-2013

05:47

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

5,941,400

25-Jul-2013

05:47

sos.dll

2.0.50727.7038

389,768

25-Jul-2013

05:47

webengine.dll

2.0.50727.7038

437,400

25-Jul-2013

05:47

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

32,928

25-Jul-2013

05:47

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,283,840

25-Jul-2013

05:47

Ten pakiet zbiorczy poprawek rozwiązuje problemy

Wystawia aparat plików wykonywalnych języka wspólnego (CLR)Po uruchomieniu obciążeń Microsoft SQL Server, które używają dużo pamięci, błędy braku pamięci występują, nawet jeśli jest dostępna wystarczająca ilość pamięci.

Problemy z Instrumentacji zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation)Gdy aplikacja używa nazw System.Management nawiązywania połączenia z komputerem zdalnym, może wystąpić przeciek pamięci. Ten problem występuje, jeśli są spełnione następujące warunki:

  • Aplikacja wprowadzi poświadczenia dla komputera zdalnego przy użyciu parametru ConnectionOption .

  • Aplikacja używa parametru ConnectionOption jako część parametru ManagementScope , aby połączyć się z komputerem zdalnym.

  • Parametr ManagementScope jest używany do wykonywania operacji.

Problemy programu ASP.NETZałóżmy, że moduł sprawdzania poprawności formantu jest definiowana wewnątrz kontenera nazewnictwa. Korzystając z właściwości sprawdzania poprawności SetFocusOnError ASP.NET, fokus nie ustawiono formantu, który znajduje się w kontenerze. Ten problem występuje nawet wtedy, gdy formant proces sprawdzania poprawności kończy się niepowodzeniem.

Uwaga Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego poprawek i formanty, które w kontenerze proces sprawdzania poprawności kończy się niepowodzeniem, fokus jest ustawiony na pierwszy formant, który nie powiodło się sprawdzanie poprawności.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×