Wprowadzenie

W tym artykule opisano pakiet zbiorczy poprawek 2862068 jest dostępna dla programu Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki umożliwia rozwiązanie problemu zobacz sekcję "Więcej informacji".

Ten pakiet zbiorczy poprawek jest dostępna dla następujących systemów operacyjnych:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)


Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki, jeśli wszystkie pliki podlegające usterce są używane, należy ponownie uruchomić komputer. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji.NET Framework, przed zastosowaniem tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

24-Jul-2013

23:00

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,554,752

24-Jul-2013

23:00

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

31,384

24-Jul-2013

22:59

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

990,360

24-Jul-2013

22:59

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

5,941,400

24-Jul-2013

23:00

sos.dll

2.0.50727.7038

389,768

24-Jul-2013

23:00

webengine.dll

2.0.50727.7038

437,400

24-Jul-2013

23:00

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

32,928

24-Jul-2013

23:00

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,283,840

24-Jul-2013

23:00

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2 x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,571,136

24-Jul-2013

22:58

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

43,160

24-Jul-2013

22:57

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

1,757,336

24-Jul-2013

22:58

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

10,004,632

24-Jul-2013

22:58

sos.dll

2.0.50727.7038

486,024

24-Jul-2013

22:58

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

24-Jul-2013

22:58

webengine.dll

2.0.50727.7038

746,648

24-Jul-2013

22:58

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

43,168

24-Jul-2013

22:58

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,292,032

24-Jul-2013

22:58

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

24-Jul-2013

23:00

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,554,752

24-Jul-2013

23:00

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

31,384

24-Jul-2013

22:59

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

990,360

24-Jul-2013

22:59

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

5,941,400

24-Jul-2013

23:00

sos.dll

2.0.50727.7038

389,768

24-Jul-2013

23:00

webengine.dll

2.0.50727.7038

437,400

24-Jul-2013

23:00

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

32,928

24-Jul-2013

23:00

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,283,840

24-Jul-2013

23:00

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2 z procesorami IA64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,014,080

24-Jul-2013

22:50

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

83,096

24-Jul-2013

22:50

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

3,083,416

24-Jul-2013

22:50

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

20,391,576

24-Jul-2013

22:50

sos.dll

2.0.50727.7038

873,608

24-Jul-2013

22:50

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

24-Jul-2013

22:50

webengine.dll

2.0.50727.7038

1,233,048

24-Jul-2013

22:50

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

80,544

24-Jul-2013

22:50

system.web.dll

2.0.50727.7038

4,812,800

24-Jul-2013

22:50

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

24-Jul-2013

23:00

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,554,752

24-Jul-2013

23:00

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

31,384

24-Jul-2013

22:59

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

990,360

24-Jul-2013

22:59

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

5,941,400

24-Jul-2013

23:00

sos.dll

2.0.50727.7038

389,768

24-Jul-2013

23:00

webengine.dll

2.0.50727.7038

437,400

24-Jul-2013

23:00

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

32,928

24-Jul-2013

23:00

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,283,840

24-Jul-2013

23:00

Ten pakiet zbiorczy poprawek rozwiązuje problemy

Wystawia aparat plików wykonywalnych języka wspólnego (CLR)Po uruchomieniu obciążeń Microsoft SQL Server, które używają dużo pamięci, błędy braku pamięci występują, nawet jeśli jest dostępna wystarczająca ilość pamięci.

Problemy z Instrumentacji zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation)Gdy aplikacja używa nazw System.Management nawiązywania połączenia z komputerem zdalnym, może wystąpić przeciek pamięci. Ten problem występuje, jeśli są spełnione następujące warunki:

  • Aplikacja wprowadzi poświadczenia dla komputera zdalnego przy użyciu parametru ConnectionOption .

  • Aplikacja używa parametru ConnectionOption jako część parametru ManagementScope , aby połączyć się z komputerem zdalnym.

  • Parametr ManagementScope jest używany do wykonywania operacji.

Problemy programu ASP.NETZałóżmy, że moduł sprawdzania poprawności formantu jest definiowana wewnątrz kontenera nazewnictwa. Korzystając z właściwości sprawdzania poprawności SetFocusOnError ASP.NET, fokus nie ustawiono formantu, który znajduje się w kontenerze. Ten problem występuje nawet wtedy, gdy formant proces sprawdzania poprawności kończy się niepowodzeniem.

Uwaga Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego poprawek i formanty, które w kontenerze proces sprawdzania poprawności kończy się niepowodzeniem, fokus jest ustawiony na pierwszy formant, który nie powiodło się sprawdzanie poprawności.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×