W tym artykule opisano pakiet instalacyjny zrewidowanego programu Microsoft Forefront Client Security (FCS).

WPROWADZENIE

Ten pakiet modyfikuje bieżący pakiet wdrożeniowy, który jest opisany w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Pakiet wdrażania programu forefront Client Security 2394439 (1.0.1728.0): październik 2010Celem tej rewizji jest włączenie nowych komputerów, aby zainstalować najnowszą wersję klienta programu Forefront Client Security (FCS) bez konieczności stosowania wielu aktualizacji. Ten pakiet jest publikowana do systemu Windows Server Update Services (WSUS) i jest używany do wykonywania nowych instalacji składników klienta programu Forefront Client Security (FCS).

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft.Uwaga Ta poprawka jest dostępna z tylko systemu Windows Server Update Services (WSUS).

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalowania tej aktualizacji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki na komputerach z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) bez poprawki 914882, należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następujące poprawki:

Pakiet wdrażania programu forefront Client Security 2464613 (1.0.1732.0) dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4

Pakiet wdrażania programu forefront Client Security 2394439 (1.0.1728.0): październik 2010

Pakiet wdrażania programu forefront Client Security 976669 (1.0.1725.0): grudnia 2009Ta aktualizacja zastępuje również wydaniem wstępnym pakiet wdrożeniowy programu Forefront Client Security (FCS), który jest dostępny z programu WSUS pod następujący tytuł:

Aktualizacja klienta dla programu Microsoft Forefront Client Security (1.0.1703.0)

Więcej informacji

Zawartość tej aktualizacji są w następujący sposób:

 • Clientsetup.exe

 • Fcsssa.msi

 • Momagent.msi

 • Mp_ambits.msi

 • Windowsxp-kb914882-x86-XXX.exe

  Uwaga Plik Windowsxp-kb914882-x 86 -XXX.exe jest dla komputerów tylko na x86.

Clientsetup.exe

Instalacja tej aktualizacji uruchamia program Clientsetup.exe, który znajduje się w pakiecie. Clientsetup.exe program uruchamia pliki instalacyjne w tej aktualizacji.

Program Forefront Client Security, wersja x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Clientsetup.exe

1.0.1736.0

116,120

03-Feb-2011

02:47

Program Forefront Client Security, wersja x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Clientsetup.exe

1.0.1736.0

121,240

03-Feb-2011

18:29

Fcsssa.msi

Ten plik instaluje klienta klienta Microsoft Forefront Security Państwo oceny (SSA). Klient SSA został złamany hosta usługi i definicji oceny.

Definicje oceny są takie same, jak w następującym artykule. Jednak numer wersji definicji została powiększona do zgodna z wersją w tytule pakietu aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

974253 opis oceny stanu zabezpieczeń aktualizacji (1.0.1710.103) programu Forefront Client SecurityDodatkowo hosta usługi (Fcssas.exe) nie został zmieniony z uwolnienia na manufacturing (RTM) kompilacji. Jednak numer wersji została powiększona do zgodna z wersją w tytule pakietu aktualizacji.

Program Forefront Client Security, wersja x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Bpacommon.dll

1.0.1736.0

223,128

03-Feb-2011

19:24

Bpaconfigcollector.dll

1.0.1736.0

364,952

03-Feb-2011

19:24

Eula.rtf

206,773

03-Jun-2010

13:24

Fcssas.exe

1.0.1736.0

69,528

03-Feb-2011

19:24

Fcssasengine.dll

1.0.1736.0

84,376

03-Feb-2011

19:24

Fcssasmsg.dll

1.0.1736.0

18,840

03-Feb-2011

22:27

Fcssasondemand.exe

1.0.1736.0

17,816

03-Feb-2011

19:24

Fcssasrpc.dll

1.0.1736.0

22,424

03-Feb-2011

19:24

Gdiplus.dll

5.2.6001.22319

1,748,992

03-Feb-2011

19:10

Muauth.cab

7 699

03-Jun-2010

13:23

Vacatalog_chinesesimplified

6,355

03-Feb-2011

19:24

Vacatalog_chinesetraditional

6,355

03-Feb-2011

19:24

Vacatalog_english

6,355

03-Feb-2011

19:24

Vacatalog_french

6,355

03-Feb-2011

19:24

Vacatalog_german

6,355

03-Feb-2011

19:24

Vacatalog_italian

6,355

03-Feb-2011

19:24

Vacatalog_japanese

6,355

03-Feb-2011

19:24

Vacatalog_korean

6,355

03-Feb-2011

19:24

Vacatalog_spanish

6,355

03-Feb-2011

19:24

Vamanifest_chinesesimplified

125,628

03-Feb-2011

19:17

Vamanifest_chinesetraditional

126,035

03-Feb-2011

19:17

Vamanifest_english

134,024

03-Feb-2011

19:03

Vamanifest_french

132,407

03-Feb-2011

19:17

Vamanifest_german

131,532

03-Feb-2011

19:17

Vamanifest_italian

131,118

03-Feb-2011

19:17

Vamanifest_japanese

138,909

03-Feb-2011

19:17

Vamanifest_korean

131,933

03-Feb-2011

19:17

Vamanifest_spanish

131,854

03-Feb-2011

19:17

Program Forefront Client Security, wersja x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Bpacommon.dll

1.0.1736.0

264,600

03-Feb-2011

15:32

Bpaconfigcollector.dll

1.0.1736.0

408,984

03-Feb-2011

15:32

Eula.rtf

206,773

03-Jun-2010

13:24

Fcssas.exe

1.0.1736.0

73,624

03-Feb-2011

15:32

Fcssasengine.dll

1.0.1736.0

99,736

03-Feb-2011

15:32

Fcssasmsg.dll

1.0.1736.0

18,840

03-Feb-2011

18:29

Fcssasondemand.exe

1.0.1736.0

17,816

03-Feb-2011

15:32

Fcssasrpc.dll

1.0.1736.0

23,448

03-Feb-2011

15:32

Muauth.cab

7 699

03-Jun-2010

13:23

Vacatalog_chinesesimplified

6,355

03-Feb-2011

15:32

Vacatalog_chinesetraditional

6,355

03-Feb-2011

15:32

Vacatalog_english

6,355

03-Feb-2011

15:32

Vacatalog_french

6,355

03-Feb-2011

15:32

Vacatalog_german

6,355

03-Feb-2011

15:32

Vacatalog_italian

6,355

03-Feb-2011

15:32

Vacatalog_japanese

6,355

03-Feb-2011

15:32

Vacatalog_korean

6,355

03-Feb-2011

15:32

Vacatalog_spanish

6,355

03-Feb-2011

15:32

Vamanifest_chinesesimplified

125,628

03-Feb-2011

15:25

Vamanifest_chinesetraditional

126,035

03-Feb-2011

15:25

Vamanifest_english

134,024

03-Feb-2011

15:09

Vamanifest_french

132,407

03-Feb-2011

15:25

Vamanifest_german

131,532

03-Feb-2011

15:25

Vamanifest_italian

131,118

03-Feb-2011

15:25

Vamanifest_japanese

138,909

03-Feb-2011

15:25

Vamanifest_korean

131,933

03-Feb-2011

15:25

Vamanifest_spanish

131,854

03-Feb-2011

15:25

Momagent.msi

Instalacja agenta Microsoft Operations Manager nie zmienił się od wersji pakietu wdrażania. Pakiet instalacyjny jest tej samej wersji, która została opublikowana z MOM 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby uzyskać więcej informacji na temat programu MOM 2005 z dodatkiem SP1 odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet:

Ogólne informacje dotyczące programu MOM 2005 z dodatkiem SP1

Mp_ambits.msi

Ten plik instaluje klienta Microsoft Forefront Client Security wykrywającego złośliwe oprogramowanie. Zmiany i wersjami binarnymi tej instalacji klienta złośliwym oprogramowaniem są opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Aktualizacja klienta programu 2508823 programu forefront Client Security wykrywającego złośliwe oprogramowanie: marzec 2011

Windowsxp-kb914882-x86-XXX.exe

Zastosowaniu tej aktualizacji na tylko 32-bitowe systemu Windows XP Service Pack 2 (SP2)-na których nie jest już zainstalowana ta aktualizacja. Każda zlokalizowana pakiet wdrażania programu Forefront Client Security (FCS) zawiera odpowiednie zlokalizowaną wersję tej aktualizacji.

Jeśli w instalacji tego pakietu aktualizacji jest zastosowana poprawka 914882, ponowne uruchomienie komputera jest wymagane.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

914882 filtr Menedżera pakietu zbiorczego dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2

Zasadach stosowania programu WSUS

Jak opisano wcześniej, ta aktualizacja jest publikowana na tylko Windows Server aktualizacje Services (WSUS) i nie jest dostępna na komputerach bezpośrednio z witryny Microsoft Update. Program WSUS używa logiki wykrywania, aby ustalić, które komputery mogą uzyskać tę aktualizację. Aby uzyskać tę aktualizację, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Obsługiwany system operacyjny
  Komputer musi działać system operacyjny obsługiwany programu FCS. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie wymagań systemowych programu FCS następującą witrynę TechNet w sieci Web:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=77561

 • Ustawienia rejestru dla zasad programu FCS
  Komputer musi już otrzymanych zasad zabezpieczeń klienta z konsoli serwera zarządzania programu FCS. Zasada ta zawiera pewne wartości rejestru, które są używane do określania zasady stosowania pakietu. Ponadto te wartości rejestru określają serwera zbierania dla klienta po uruchomieniu Clientsetup.exe.

 • Brak składnika agenta klienta
  Komputer musi być brak co najmniej jeden z trzech składników klienta zabezpieczeń klienta. Składniki są złośliwym oprogramowaniem, ocena stanu zabezpieczeń i agenta programu Operations Manager 2005.

Jeśli brakuje któregokolwiek z tych składników i zgodne reguły stosowania, niniejsza aktualizacja dotyczy i WSUS próbuje zainstalować wszystkie trzy składniki. Może to być przydatne, jeśli komputery klienckie są instalowane lub obrazami bez jedną lub więcej z trzech elementów. Na przykład komputer kliencki jest zainstalowany przy użyciu przełącznika/NOMOMTak szybko, jak jest przekazywana zasadach stosowania, komputer kliencki pobiera i instaluje odpowiednie zlokalizowaną wersję klienta programu Client Security, zgodnie z opisem w podręczniku planowania zabezpieczeń klienta w http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=103309, zgodnie ze skonfigurowanymi zasadami aktualizacji systemu Windows.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×