Streszczenie

Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows MultiPoint Server 2011 rozwiązuje problemy, które zostały znalezione w MultiPoint Server 2011, po wydaniu oprogramowania. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest wysoce zalecane dla wszystkich odbiorców MultiPoint Server 2011.

Więcej informacji

Znane problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji

Następujące artykuły dokumentu problemy, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows MultiPoint Server 2011:

 • : zewnętrznej pamięci masowej można przypisać inną literę dysku po ponownym uruchomieniu komputera z systemem Windows MultiPoint Server 2011

 • : nową sesję użytkownika w stacji nie jest zablokowany lub ograniczone do określonej witryny sieci Web dla stacji Windows MultiPoint Server 2011

 • : poziom głośności może różnić się od jak ustawione wcześniej poziom głośności w stacji Windows MultiPoint Server 2011

 • : funkcje takie jak prywatnego składowania USB, sieci web ograniczenie lub zablokowanie stacji mogą przestać działać po ponownym podłączeniu do sesji w stacji Windows MultiPoint Server 2011

 • : dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji, dodaje obsługę języki arabski i hebrajski Windows MultiPoint Server 2011

 • : Zamknij aplikacja Kreator wyświetla Tytuł aplikacji poprawnie w Menedżerze MultiPoint

 • : nie można uruchomić usługi pulpitu zdalnego (RDS) połączenia z wystąpieniem systemu Windows MultiPoint Server 2011

 • : Aktualizacja dla systemu Windows MultiPoint Server 2011 zapewniająca lepszą obsługę urządzenia wskazujące, które używają współrzędne bezwzględne

 • : Aktualizacja dla serwera programu Microsoft Windows MultiPoint 2011: kwietnia 2011

 • : Aktualizacja dla systemu Windows MultiPoint Server 2011 rozwiązać problem, w którym Menedżer MultiPoint mogą nie być wyświetlane nowe informacje o stacji

 • : Aktualizacja dla systemu Windows MultiPoint Server 2011 rozwiązać problemy nieprawidłowe urządzenie audio dla stacji PS/2

 • : Aktualizacja dla programu Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 rozwiązać problemy, jeżeli ze względu na uruchamianie systemu lokalnych stacji będzie nie logowanie automatyczne lub wygaszacz ekranu jest wolno reaguje

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Microsoft Download Center:Download Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, zostanie uruchomiony system Windows MultiPoint Server 2011.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer. Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×