Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich pakietach zbiorczych aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zastępuje uprzednio wydane pakiety zbiorcze aktualizacji. Należy zawsze zainstalować najnowszy pakiet aktualizacyjny Update Rollup. Aby uzyskać listę pakietów zbiorczych aktualizacji opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2842257 Wydane pakiety zbiorcze aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aby uzyskać pełną listę wszystkich poprawek opublikowanych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, zobacz następujące strony CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Pakiety zbiorcze aktualizacji są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

2923343

Niska wydajność na stronach list z FlowFields.

2923343

Klient systemu Windows ulega awarii z następującym komunikatem o błędzie: "nieprawidłowy parametr".

2923343

Sesje nie są usuwane z tabeli aktywnej sesji, gdy klient systemu Windows zostanie zakończony za pomocą Menedżera zadań.

2923341

Nie można uruchomić zestawu narzędzi Microsoft Dynamics NAV 2013 help Toolkit w systemie Windows Server 2012.

Uwaga Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne skompilowanie obiektów w bazie danych.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

355870

Stan utworzonych wierszy w arkuszu domiciliation jest niepoprawnie zmieniany z oznaczony na zaksięgowane po anulowaniu tworzenia dziennika gł. Zadania liniowe.

Zarządzanie gotówką

DORSZ 419

355782

Daty wprowadzenia budżetu kosztów są niepoprawne po uruchomieniu funkcji Kopiuj budżet kosztów do budżetu kosztów.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 1134

356032

Po uruchomieniu raportu wartość prognozowana ŚT i wybraniu budżetu w polu Nazwa budżetu k/g nie są kopiowane w zapisach budżetowych k/g.

Środki trwałe

DORSZ 5615

355697

Po uruchomieniu zadania obliczania PWT w ramach zadania są księgowane niepoprawne wpisy rozpoznawania sprzedaży.

KONIECZN

DORSZ 1000

355900

Bran. Obsługa (podstawowa) w specyfikacji śledzenia dla pozycji nr elementu. [Nr zapasu], nr seryjny.:, nr partii: [nr partii] jest obecnie 67,9908. Komunikat o błędzie musi być 67,95 ", gdy stan zlecenia produkcyjnego zostanie zmieniony na zakończone.

Twarz

KARTA 5407

355802

Obliczanie salda na karcie FlowField w polu Statystyka dostawcy jest powolne

Bycie

KARTA 23 QRY 25

355701

Wiersze faktury zaliczkowej są sortowane nieprawidłowo, Jeśli zmieniono wartości wymiaru w dokumencie sprzedaż lub zakup.

Purchase/Sales

KARTA 461 PRZEDSTAWICIEL 212 REP. 412

355712

Komunikat o błędzie "kod wymiaru używany w wierszu wydania sprzedaży nie został wykorzystany w wierszu sprzedaży" podczas uruchamiania raportu testowego sprzedaży.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 202

355808

Zapisy księgi zapasów dla komponentów zlecenia serwisowego nie są oznaczane jako korekty po cofnięciu zużycia w zaksięgowanym wierszu wydania usługi.

Służby

DORSZ 5819

355443

W raporcie wydanie usługi są wyświetlane niepoprawne wyniki po uruchomieniu raportu z zaznaczonym polem Pokaż wiersze korekty.

Służby

PRZEDSTAWICIEL 5913 DORSZ 6500

355768

Wiersze arkusza pobrania nie są tworzone dla wszystkich składników zestawu po uruchomieniu dokumentu magazynowego z arkusza pobrania.

Hurtow

DORSZ 7311

355721

Obliczony zapas dla towarów z kodami wariantu dla lokalizacji z włączonym obowiązkowym pojemnikiem nie jest obliczany poprawnie po uruchomieniu obliczeń zapasów w dzienniku inwentaryzacji.

Hurtow

PRZEDSTAWICIEL 790

Poprawki lokalne aplikacji

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

355998

"Wpis faktury. Bufor już istnieje. Pola identyfikacyjne i wartości: komunikat o błędzie "" w przypadku cofania rozliczania zapisów księgi nabywcy z różnymi wymiarami w wersji włoskiej.

Sprzedaż

DORSZ 12

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

356323

Formularz 1099 — umożliwia zablokowanie aktualizacji dla roku kalendarzowego 2013 w wersji dla Ameryki Północnej.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 10109

356290

Kod kwoty w płatniku brakuje rekordu w pliku multimedialnym magnetycznym w wersji dla Ameryki Północnej.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 10115

356085

Formularz 1099-INT aktualizacje dla roku kalendarzowego 2013 w wersji dla Ameryki Północnej.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 10111

355653

Form 1099 — dodatkowe aktualizacje dla roku kalendarzowego 2013 w wersji dla Ameryki Północnej.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 10112

NL — Niderlandy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

355719

Niewłaściwie otwierana strona zapisy księgi nabywców po przeszukaniu w polu zapisy księgi dostawcy na stronie karta historia płatności w wersji niderlandzkiej.

Zarządzanie gotówką

PAG 11000008

Funkcje regulacyjne

W pakiecie zbiorczym aktualizacji 11 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 nie są zawarte żadne funkcje regulacyjne.

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja CU 11 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Który pakiet poprawek do pobrania

Ten pakiet aktualizacyjny zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2013:

Kraj

Pakiet poprawek

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB2930616

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB2930616

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB2930616

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB2930616

Włochy

Pobierz pakiet ITKB2930616

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB2930616

NL — Niderlandy

Pobierz pakiet NLKB2930616

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB2930616

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB2930616

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB2930616

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB2930616

Lokalne poprawki dla następujących krajów nie są uwzględnione w pakietach zbiorczych aktualizacji:

 • O godzinie Austria

 • TO-Belgia

 • CH — Szwajcaria

 • DE-Niemcy

 • ES — Hiszpania

 • FI — Finlandia

 • FR — Francja

 • IN-Indie

 • TO-Islandia

 • NIE — Norwegia

 • Zjednoczone Królestwo

Aby znaleźć lokalne poprawki dla tych krajów, odwiedź następującą stronę CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie poprawek aplikacji lokalnych nieuwzględnionych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie poprawek aplikacji lokalnych nieuwzględnionych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Jak zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2013.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×