Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1). W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji.

Ten pakiet zbiorczy jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2013.

Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji

Numer kompilacji

Nazwa pliku (wersja 32-bitowa)

Nazwa pliku (wersja 64-bitowa)

Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2013

6.1.2.0112

Nie dotyczy

CRM2013-Server-KB2963850-LangID-amd64.exe

Program Microsoft Dynamics CRM 2013 dla Microsoft Office Outlook

6.1.2.0112

CRM2013-Client-KB2963850-ENU-LangID-i386.exe

CRM2013-Client-KB2963850-ENU-LangID-amd64.exe

Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2013

6.1.2.0112

CRM2013-Router-KB2963850-LangID-i386.exe

CRM2013-Router-KB2963850-LangID-amd64.exe

Pakiet językowy 2013 programu Microsoft Dynamics CRM

6.1.2.0112

CRM2013-Mui-KB2963850-LangID-i386.exe

CRM2013-Mui-KB2963850-LangID-amd64.exe

Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2013

6.1.2.0112

Nie dotyczy

CRM2013-Srs-KB2963850-LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:

Download Pobierz teraz pakiet 2963850

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 jest dostępna dla odbiorców lokalnych.

Instalacja aktualizacji systemu WindowsAby automatycznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013, należy użyć witryny Windows Update. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji będzie dostępny dla aktualizacji systemu Windows w 1 kwartale roku kalendarzowego 2015 roku.

Można skonfigurować system Windows, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjachAby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit o tym.

Instalacja ręcznaAby ręcznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

  Wykazu usług Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz2963850, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaJeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwaniaZ serwera, na którym jest uruchomiony dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 można odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2. Jednak upewnić się, wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed odinstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Tworzenie kopii zapasowej pełnej bazy danych (SQL Server)

Kopii zapasowych i przywracania baz danych systemu (program SQL Server)

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 1 rozwiązuje następujące problemy:

 • Wykresy zawierające zestawy opcji Pomiń kolejność jest określona.

 • Funkcja GetFirstDayOfFiscalPeriod nie kategoryzuje poprawnie daty i godziny, które są równe na początku każdego okresu obrachunkowego.

 • Podczas eksportowania raportu niestandardowego z jednej strony danych, dodatkowa pusta strona jest dołączony do eksportu.

 • Przychodzące wiadomości e-mail do kolejki z nierozwiązane nadawcy i pustym polem podmiot nie może promować.

 • Instalowanie programu SRS danych łącznika nie powiedzie się, jeśli SQL Reporting Service konta w domenie zaufanej.

 • Nie można użyć szybkiego wyszukiwania do wyszukiwania artykułów bazy wiedzy, gdy są one dodawane do pulpitu nawigacyjnego w postaci listy.

 • Okno dialogowe błędu synchronizacji offline został zmieniony w kliencie programu Outlook.

 • Po e-mail do funkcji sprawa jest ustawiona przy użyciu opt w funkcji dodatku Service Pack 1, dostarczanie wiadomości e-mail zakończy się niepowodzeniem, jeśli wiadomość e-mail została wysłana od nieznanego nadawcy do kolejki.

 • Uzyskiwanie dostępu do rekordu podrzędnego z nadrzędnego może powodować działań nadrzędnych do załadowania na ścianie aktywności rekordu podrzędnego.

 • Wystąpił nieoczekiwany błąd występuje, gdy połączenie trybu dostępu i typu licencji jest niepoprawny na formularzu użytkownika.

 • Przycisk Anuluj na stronie edycji zbiorczej nie odpowiada.

 • Elipsy są usuwane, gdy etykiety paska poleceń zawierają wiele znaków, a rozdzielczość ekranu jest ustawiona na 1024 na 768 lub mniej.

 • Nazwa relacji jest teraz widoczne w elementy paska nawigacyjnego relacji podczas tworzenia bloków.

 • Podczas importowania lub usunięcie rozwiązania może zostać wyświetlony limitów czasu kwerendy z kwerend w tabeli MailboxBase.

 • Napotkano błąd rodzajowy SQL podczas synchronizacji programu Outlook lub Exchange.

 • Nie można otworzyć, jeśli zawierają nieprawidłowy zestaw opcji lub wybrać wartości listy są rekordy lub widoków.

 • Nieprawidłowe tłumaczenie na język dla poczty głosowej od lewej etykieta w języku norweskim.

 • Adres URL rekordu (dynamiczny) funkcji używane w oknie dialogowym lub przepływu pracy produkuje adres URL, który jest Brak nazwy organizacji.

 • Ikona nie jest wyświetlana, gdy zasób sieci web niestandardowe dodane do Wstążki i zawiera ikonę niestandardową.

 • Reguły biznesowe nie zostanie uaktywnione podczas porównywania wartości dziesiętne pola z 0.

 • Aktualizuje okno dialogowe synchronizacji z programem Outlook, aby wskazać, że klient aplikacji CRM dla programu Outlook zostanie tymczasowo wyłączone podczas synchronizacji po dodatku Service Pack 1 dla programu CRM 2013.

 • W przypadku tworzenia reguły nie przetwarza zgodnie z oczekiwaniami, należy rozwiązać małe i wielkie litery.

 • Kreator raportów teraz dodaje łącze do waluty transakcji, jeśli pole środków pieniężnych jest w raporcie. To wykorzystuje na 10 wpisów querylinkentitylimit, więc raportów, które mają 10 jednostek połączonych teraz zakończy się niepowodzeniem.

 • Gdy Dodaj nową kartę do góry formularza i karcie będą zwijane domyślnie, zawartość, która ładuje po rozwinięciu karcie nie zostanie załadowany.

 • Poprawka windows czasu letniego dla Rosji i UR 18 zainstalowany pola ma wartość Data między 7 sierpnia 2015 do 26 października 2015 ma nieprawidłowy czas przesunięcia.

 • Kolejność sortowania w widoku Outlook została zmieniona, gdy użytkownik kliknie przycisk różne jednostki i z powrotem na oryginalny element.

 • Podczas próby edytowania wielowierszowe pole tekstowe za pomocą przenośnego formularza w przeglądarce sieci web urządzeń przenośnych lub iOS i aplikacje mobilne wielowierszowe pole tekstowe nie ma wystarczającej ilości tekstu do łatwego przewijania lub wykonywać zmiany.

 • Importowanie rozwiązania, zawierający nowe formy szybki import nie powiedzie się z powodu następującego błędu: "żądany rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień do wyświetlania go."

 • Marketing kampanii nagłówki wyświetlane niepoprawnie z pakiet języka rosyjskiego.

 • Wykonywanie Zapisz i zamknij rekord kontaktu osobistego w kalendarzu sprzedaży spowodowało błąd po kliknięciu przycisku Zamknij i Zapisz dwa razy.

 • Wstawianie szablonu wiadomości e-mail przy użyciu programu Internet Explorer wyniki w szablonie wstawianego u góry treść wiadomości e-mail, a nie w miejscu kursora wyznaczonych.

 • Xrm.Utility.openentityform nie powiedzie się z powodu błędu "Nie można pobrać właściwości 'argumentNull' Niezdefiniowany lub null odwołania".

 • Podczas rozmowy telefonicznej działalności są szybkie, utworzony na podstawie okienko społeczne, przedmiotem rozmowy telefonicznej ma ustawioną wartość opisu wprowadzona. Przyczyną problemu, jeśli wartość opisu zawarte podział wiersza.

 • Raporty osadzone w elementy IFRAME wystąpić problemy z wyświetlaniem podczas korzystania z programu Internet Explorer 9.

 • Gdy klient tworzy działanie e-mail lub śledzi wiadomości e-mail, która zawiera treść w języku HTML i tej zawartości zawiera elementy stylu, aby zastosować CSS do zawartości HTML wiadomości e-mail, informacje o stylu będzie dziedziczony przez resztę formularza, na którym jest wyświetlana zawartość treści wiadomości e-mail. Może to nastąpić na formularzach działanie e-mail lub podczas oglądania karcie działania na okienko społeczne.

 • Podczas próby otwarcia formularza business procesu przepływu edytora dla przepływu procesów biznesowych zarządzanych, wystąpi błąd skryptu: nie można pobrać właściwości "_clientdisabledcontrols" odniesienia niezdefiniowana ani mieć wartości null.

 • Błąd rodzajowy SQL występuje podczas synchronizacji programu Outlook lub Exchange.

 • Problemy z wyświetlaniem działania interfejsu użytkownika ze źródeł doświadczeń Jeśli używany pakiet języka japońskiego po dodatku Service Pack 1 dla programu CRM 2013.

 • Okienko odczytu rekordów Rozmowa telefoniczna nie jest wyświetlany po przełączaniu wyświetlonej formularza "Informacje" i próby Dostosuj okienko odczytu.

 • Relacji jeden do wielu, które są tworzone podczas tworzenia podmiot prawa i uprawnienia szablonu nie utworzyć dla jednostek z nią działania niestandardowego.

 • Włącz reguły, które wykorzystują Xrm.Page.getAttribute dla niestandardowego paska poleceń wstążki nie są wyświetlane poprawnie w kliencie 2013 aplikacji CRM dla programu Outlook.

 • Działania paszy ścian i siatek generuje błąd skryptu podczas korzystania z programu Internet Explorer 11: nie można pobrać właściwości 'text' Niezdefiniowany lub null odwołania.

 • Przejdź do trybu Offline czy operacje w kliencie 2013 aplikacji CRM dla programu Outlook nie były synchronizowanie wszystkich powiązanych rekordów w dół zgodnie z oczekiwaniami.

 • Zakleszczenie SQL może wystąpić, jeśli aktualizacja rekordu produktu szansy sprzedaży po dodatku Service Pack 1 dla programu CRM 2013.

 • Po zainstalowaniu klienta 2013 aplikacji CRM dla programu Outlook, wiele komunikatów śledzenia platformy wystąpić raportowania wyjątków za mało pamięci.

 • Nie można uaktualnić utworzonych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2 dla programu CRM 2013 rozwiązania zarządzanego przez nowe rozwiązania zarządzanego, jeśli zawierał encji niestandardowych aktywności.

 • Czas letni zmienia dla rosyjskich stref czasowych.

 • Nawigowanie do drugiej strony siatki sub spowoduje całkowitą liczbę rekordów zniknie. Przechodzenie do ostatniej strony siatki sub spowoduje, że cały pasek stronicowania zniknie.

 • Błąd skryptu występuje podczas próby zapisania i zamknięcia rekordu oferty: "Nie można pobrać właściwości 'tryTransitionToAlwaysEditMode' Niezdefiniowany lub null odwołania".

 • Zduplikowane tokeny śledzenia są generowane w kliencie 2013 aplikacji CRM dla programu Outlook.

 • Rozwiązany problem z agregacje, która spowodowała ponowną kompilację instrukcję w języku SQL.

 • Nie ma paska przewijania na edytowanie właściwości oraz właściwości widoku okna dialogowe.

 • Renderowanie problemy dotyczące integracji programu SharePoint przy użyciu zarządzanych kolumny metadanych w programie SharePoint.

 • "Niewystarczające uprawnienia" błąd podczas dodawania użytkownika do zespołu.

 • Nie można zapisywać ani usuwać połączenia po usunięciu szablonów zespołu.

 • Pól daty i godziny z formatu ustawieniem tylko data nadal były wyświetlane wartości czasu podczas wyświetlania pola w programie CRM dla tabletów.

 • Gdy klient przenośny programu CRM za pomocą pola odnośnika na czas terminu na formularzu jednostki zadań jest pusta.

 • Jeżeli wykonujesz wiadomość ApplyRoutingRuleRequest w kodzie wykonuje bezbłędnie, ale nie jest stosowana reguła.

 • Kiedy używać zestawu SDK dla programu Dynamics CRM i musi uwierzytelniać się CRM przy użyciu uwierzytelniania oświadczeń, zestawu SDK nie działać poprawnie, chyba że oczka, które powinny być stosowane oferuje wydający punktu końcowego, który wytwarza Asymetric Token odpowiedzi tokenu zabezpieczeń.

 • Gdy usługa komunikacji asynchronicznej próbuje przetworzyć plugin asynchroniczne, usługa ulega awarii z powodu błędu wskazujący, że element o tym samym kluczu został już dodany.

 • Podjęto próbę eksportowania scalonego formularza z CRM 2013 wyniki w roztworze błąd importu: "etykieta"{0}", id:"{1}"już istnieje. Określić unikatowe identyfikatory etykiet."

 • Importowanie rozwiązania z pulpitów nawigacyjnych zawierających niestandardowe etykiety dla innego języka nie powiedzie się, jeśli język jest wyłączona w organizacji docelowej.

 • Nie można zaktualizować nazwy sekcji między źródłowym i docelowym serwerze za pośrednictwem importu rozwiązania zarządzanego.

 • Po zmianie ról zabezpieczeń w formularzu programu Microsoft Dynamics CRM 2013, zmiany nie są natychmiast są wyświetlane.

 • Integracja z programem SharePoint nie działa, jeśli nie ustawiono język wyświetlania programu SharePoint na angielski.

 • Drążenie na wykresie generuje błąd konwersji, jeśli wykres ma dwa atrybuty kategorii (oś x). Jeden atrybut kategorii jest polem z obiektu pokrewnego, natomiast druga jest polem odnośnika na głównym podmiotem.

 • Relacja niestandardowy zestaw nie wyświetlaj jest nadal wyświetlany w interfejsie użytkownika programu CRM 2013 Mobile Express.

 • Podczas dodawania danych do formularza pola programu CRM w klienta 2013 Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, że danych nie jest są utrwalane w rekordzie, jeśli użytkownik nie kliknie kursora od pola do tracą ostrość.

 • Błąd może wystąpić podczas przesyłania raportów do programu CRM, jeśli raport zawiera parametr dynamiczny jako część informacji stronicowania, takie jak liczba lub numer strony.

 • Przy próbie widok encji lub przełącz się do innego widoku dla typu aktualnie wyświetlane jednostki może wystąpić błąd "pobierane są niektóre dane w tle. Odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Kod błędu: 0X9000000 - C. "

 • Wiadomości e-mail uzyskać śledzone do programu CRM dla encji niestandardowych korzystające z poczty e-mail.

 • Niektóre komunikaty o błędach podczas pracy z umówienia spotkania są wyświetlane w innym języku niż język wybrany w programie CRM.

 • Użytkownicy otrzymają komunikat "Wystąpił błąd", gdy stronicowania do następnej strony rekordów pokrewnych w witrynie programu Microsoft Dynamics CRM 2013 mobilnych.

 • Pole szacowany przychód jest nadal można edytować po zamknięciu szansy sprzedaży, nawet jeśli formularz jest oznaczony jako tylko do odczytu.

 • W przypadku, gdy użytkownik korzysta z klienta sieci web do odpowiedzi na wiadomości e-mail html, jeśli wiele podziały wierszy są wstawiane lub wstawiane następnie usunięte, istnieje możliwość utraty informacji czcionki dla niektórych wierszy, które nie będą widoczne dla użytkowników do momentu po wysłaniu wiadomości e-mail.

 • Gdy użytkownik próbuje dodać Nieuporządkowana list w edytorze tekstów 2013 E-mail programu Microsoft Dynamics CRM, wcięcia i bullet punktów listy zostaną utracone po wysłaniu wiadomości e-mail lub zapisane.

 • Informacje o jednostce jest pusta, jeśli tworzącym działanie z podsiatki.

 • Wystąpił błąd podczas zapisywania wiadomości e-mail z wartości dynamicznych w Google Chrome za pomocą projektanta przepływów pracy.

 • Gdy automatyczne zapisywanie jest wyłączone w ustawieniach systemu i widok jest modyfikowany obiekt Dostosuj ten System napotkał błąd: "zmiany nie zostały zapisane. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Anuluj, aby pozostać na stronie"ten błąd występuje po zmianie Edytuj kryteria filtrowania i kliknięciu przycisku OK, a następnie próbuje dodać kolumny.

 • Gdy atrybuty są dodawane do widoku szybkiego szukania, widoki mogą przekroczyć limit czasu lub wykonywać powoli, jeśli Szybkie szukanie indeksów nie są tworzone poprawnie.

 • Przejście do trybu offline z klienta 2013 aplikacji CRM dla programu Outlook nie powiedzie się z powodu błędu: "nazwy kolumn w każdej tabeli muszą być unikatowe. Nazwa kolumny 'LeftVoiceMail' w tabeli 'ActivityPointerBase' określono więcej niż raz."

 • Podczas publikowania zasobu sieci web, który jest używany w formularzu encji zaktualizowanej wersji zasobu sieci web nie jest wyświetlane w formularzu.

 • Użytkownicy otrzymują wyjątek dla "Nazwa parametru: s" podczas korzystania z synchronizacji po stronie serwera.

 • Formatowanie notatek w widoku Podgląd wydruku nie jest zgodne z formatem w którym notatki są wprowadzane, ignorując wysuwu wiersza.

 • Formatowanie listy numerowanej jest niepoprawna, podczas odpowiadania na wiadomości e-mail programu CRM.

 • Po wpisaniu AltGR + A klucza dla polskiego znaku "a" w treści wiadomości e-mail programu CRM pokaże okno, aby wstawić artykułu bazy wiedzy.

 • Po dodatku Service Pack 1 programu CRM 2013 użytkownik nie może dodać elementów za pomocą siatki sub w jednostce odświeżane.

 • Po uaktualnieniu do pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla dodatku Service Pack 1 dla programu CRM 2013, nie można zaimportować rozwiązania zawierające akcje niestandardowe.

 • Odinstalowanie rozwiązania zarządzanego nie powiedzie się, jeśli inne rozwiązanie został utworzony w celu przechowywania składników zarządzanych w próbie, aby umożliwić innych składników do usunięcia.

 • Na formularzach oferty, zamówienia i faktury skojarzone jednostki Opcje paska nawigacyjnego nie zmieniają się między formularzami odświeżony i odświeżane.

 • Gdy włączenie ustawienia funkcji Duży kontrast w opcji osobistych, gwiazdka czerwony lub niebieski plus za wymagane i biznesowych zalecają pola nie są już wyświetlane.

 • Przyciski nawigacyjne losowo znikają podczas przeglądania różnych formularzy encji w CRM 2013.

 • Klikając przycisk między płytkami nawigacji oraz pasek poleceń może wygenerować błąd skryptu.

 • Po dodaniu lub usunięciu użytkownika do zespołu dostępu i korzystania z EnableRetrieveMultipleOptimization 2, jest opóźnione ułatwień dostępu użytkowników do rekordu. Będą mogli rekordy, których nie powinien, jeśli usunięty z zespołu dostępu, ani nie widzieć rekordy, które powinny one, jeśli zostały dodane do zespołu dostępu.

 • Przy próbie filtr wyszukiwania przy użyciu relacji, która jest w relacji 1: n, filtrowane odnośników produkuje okno dialogowe błędu po kliknięciu ikony wyszukiwania.

 • Podczas uzyskiwania dostępu do organizacji CRM 2013 z urządzeniem iPad za pomocą przeglądarki Safari, przewijania formularza będzie zniekształcony w punktach Jeśli formularz nie zawiera zasób sieci web niestandardowe w elemencie IFRAME. Ponadto IFRAME może pojawić się do renderowania niepoprawnie, brak obramowania prawo i/lub dołu.

 • Jeśli wyświetlanie obszaru dokumentów do rekordu, a następnie dezaktywowanie i uaktywnianie rekordu z w rekordzie zostanie wyświetlony błąd skryptu: nie można pobrać właściwości "primaryEntityId" odniesienia niezdefiniowana ani mieć wartości null.

 • Po użytkownik otwiera rekord kontaktu osobistego z kalendarza usług, kliknięcie przycisku Wstecz przeglądarki błąd wskazujący dostępny jest rekord będzie występować.

 • Próba ustawienia powiadomienie za pomocą Xrm.Page.ui.setFormNotification nie będzie działać dla szybkiego tworzenia formularzy w CRM 2013.

 • Po ustawieniu OrgDbOrgSetting "SkipGettingRecordCountForPaging" na wartość True, nie będzie można wyświetlić liczbę zaznaczonych rekordów.

 • Nie można zaimportować rozwiązania utworzone wstecznej zgodności do organizacji pre-CRM 2013 z dodatkiem Service Pack 1, jeśli roztwór zawiera przepływu pracy, który wyzwala podrzędny przepływ pracy.

 • Podczas dodawania dopisanym na obiekt, okno Oferta produktu może mieć niepoprawne przycisk zaznaczony i oferty nie może ponownie obliczyć wartości pól dla pól obliczeniowych.

 • Kiedy za pomocą po stronie serwera synchronizacji i ustawienie opcji śledzenia wszystkich wiadomości e-mail w ramach opcji osobistych, odebrane wiadomości e-mail nie należy zmieniać przycisk Śledź ten powoduje przycisków Wyświetl w programie CRM, aby uzyskać nie włączone w obrębie paska poleceń.

 • Po zastosowaniu w najnowszej aktualizacji produktu dodatku Service Pack 1, to nie jest już możliwe, aby dodać nowe rekordy pokrewne podsiatki Jeśli dostęp użytkownika, rekord nie ma uprawnienia do zapisu do jednostki rodzicielskiej.

 • Podczas scalania rekordów w aplikacji sieci web programu CRM interfejsu użytkownika, a dane mają być scalane uwzględniane wiele pól, które mają być przeniesione z podrzędne w stosunku do kapitana lub kilka pól są scalane i mogą zawierać duże ilości tekstu, są w stanie scalić rekordy.

 • W CRM 2013 Jeśli użytkownik utworzy więcej niż jeden formularz Szybkie tworzenie dla obiektu i można uporządkować formularza do chcesz być formularz Szybkie tworzenie domyślnej kolejności nie lokalizatora.

 • Jeśli aktualizacja programu CRM 2013 Service Pack 1 japoński MUI jest stosowany do klienta programu Outlook, w którym język podstawowy jest japoński, etykiety w podsekcji CRM wstążki są wyświetlane w języku angielskim.

 • Zasady wyświetlania przycisków paska poleceń nie są reevaluated, po przydzieleniu rekordu sprawy.

 • Podczas rozwiązywania problemów z usługi CRM Rozpakuj i wyświetlić dzienniki śledzenia, wspomina usługa asynchroniczna programu SharePoint podczas należy wspomnieć usługi Rozpakuj CRM.

 • Próby otwarcia zamówionego produktu, produkt zafakturowany lub produkt oferowany rekordu podczas pracy w trybie offline w kliencie aplikacji CRM 2013 Service Pack 1 dla programu Outlook błąd rodzajowy może wystąpić.

 • Po uaktualnieniu bazy danych CRM 2011 do dodatku Service Pack 1 dla programu CRM 2013, niektóre jednostki ukryty system staną się widoczne w obszarze Dostosowywanie systemu CRM 2013.

 • JScript jest uruchamiane po kliknięciu nazwy rekordu na pasku nawigacyjnym.

 • Po próbie zainstalowania dodatku SP1 dla programu CRM 2013 instalacja nie powiedzie się zastosować aktualizacje bazy danych do bazy danych organizacji.

 • CRM 2013 wyszukiwań się niepowodzeniem po v38 Chrome zainstalowany.

 • Wartości kalendarza nie jest wyświetlana poprawnie, gdy otwarte z formularza SLA.

 • Podczas korzystania z funkcji planowania zasobów Znajdź dostępne godziny w programie Microsoft Dynamics CRM może wystąpić niska wydajność.

 • Wiele działań są tworzone, gdy rekord jest udostępniany użytkownik-właściciel.

 • Po zmianie adresu e-mail użytkownik może już nie być udzielona z istniejących wiadomości e-mail.

 • Przykładowy format waluty, który jest wyświetlany na karcie Format ustawień osobistych jest wyświetlany niepoprawnie.

 • Podczas korzystania z programu Internet Explorer 8 użytkowników, którzy kliknęli na tylko do odczytu pola napotka błędy skryptów po zamknięciu formularza programu CRM.

 • Importuj rozwiązanie nie powiedzie się z powodu błędu o LocalizedLabels.

 • Wysłane wiadomości E-mail nie były promowane CRM przy użyciu śledzenia wszystkich wiadomości E-mail i synchronizacji po stronie serwera.

 • W przypadku wyszukiwania adresów w szukania zaawansowanego, można usunąć platformie Out Of Box wymagany adres 1 i 2. Spowoduje to usunięcie obu wymagane wiersze z tabeli CustomerAddressBase. Bez platformy delegata rekordów editing\merging\other CRM akcjach oczekiwanych w rekordzie odbiorcy nieoczekiwanie zakończonych niepowodzeniem. Ponadto integracja łącznika Dynamics adresu klienta zaktualizowane kończy się niepowodzeniem.

 • Jeśli użytkownik przegląda pulpit innego niż domyślny i otwiera formularz rekordu z siatki, a następnie zamyka rekordu lub nawiguje wstecz za pomocą przycisku Wstecz, bierze do pulpitu nawigacyjnego domyślnego, a zostały one wyświetlana.

 • Filtry synchronizacji z tagiem OrderBy spowodować błąd rodzajowy SQL podczas synchronizacji.

 • Dialog błąd synchronizacji w aplikacji CRM dla programu Outlook został zmodyfikowany podczas przechodzenia do trybu online.

 • Zmienianie rozmiaru okienka wykresu, która zawiera wykres z wielu kategorii osi X gdzie jednej z kategorii jest polem typu Boolean, traci jedną z wartości kategorii.

 • Podczas tworzenia niestandardowych widoków systemowych, użytkownicy mogą zauważyć, że jeżeli opuszczą podstawowy atrybut nazwy w widoku, to mogą nie być wyświetlane w programie CRM dla klienta programu Outlook.

 • Nielicencjonowane delegowanego Admin użytkownika nie można zaimportować rozwiązania, które zawiera raporty

 • Interfejs użytkownika programu Outlook zawiesza się po uruchomieniu systemu.

 • Zakleszczenie SQL dodatku SP1 dla programu CRM 2013 aktualizacji produktu szansy sprzedaży.

 • Z powodu niewłaściwie sformatowany kod HTML w działania e-mail na liście działań nie zostanie wypełniona na płyt ściennych i okładzin.

 • Błąd rodzajowy SQL jest produkowany podczas synchronizacji programu Outlook lub Exchange.

 • Szybki podgląd pokazuje powodu nieprawidłowy stan podczas wyświetlania danych (Przyczyna stanu) na formularzu różne jednostki.

 • Plik tłumaczeń CRM 2013 SP1 UR1-Import nie powiedzie się "wartość przekazanego dla ConditionOperator.In jest pusta"

 • Kiedy dodatek jest próbował się prowadził jako plugin asynchroniczne i logiki do uruchamiania dodatku plug-in podnosi COMException wtyczka nie może być ponowiona. To będzie stać się nie powiodło się zamiast zawieszone.

 • Podczas korzystania z pola Liczba całkowita, to pole zawiera minimalną i maksymalną wartość. Jeśli zostanie wprowadzona wartość w tym polu poza minimalny interwał maksymalny użytkownik pobiera następujący komunikat o błędzie dwa razy: Wprowadź liczbę całkowitą z zakresu od {minimalna wartość} i {wartość maksymalna}. (Gdzie {minimalna wartość} i {wartość maksymalna} są zdefiniowane pola liczby całkowitej wartości.)

 • CRM 2013: Nie można użyć klawisza backspace do usuwania wartości z pól zawierających ios7 przez przeglądarkę Safari na iPad 2 lub iPad powietrza.

 • Po zaimportowaniu rozwiązania zarządzanego do programu Dynamics CRM to skutkować wszelkie dostosowania kaskadowych zachowań relacji do działania podmiotów, aby powrócić do domyślnego. Ponadto to może również spowodować poziom wymagań lub etykietę pola dotyczące różnych działań pole, aby powrócić do domyślnego.

 • Napotkano błąd w obliczeniach zależność podczas importowania nowego widoku (zapisane zapytanie) zawierające niestandardowe relacje elementów w kolejce i jednostki, na przykład witryny.

 • Podczas dodawania wielu produktów do szansy sprzedaży, oferty, zamówienie sprzedaży lub faktura na raz (za pomocą odnośnika więcej rekordów) nie jest poprawnie generowany sequencenumber dla rekordu szczegółów.

 • Tokeny śledzenia są duplikowane podczas korzystania z klienta aplikacji CRM dla programu Outlook.

 • Rozmieszczanie CRM 2013 z dodatkiem SP1, podczas importowania rozwiązania, zawierający nowe formy szybki import nie powiedzie się z powodu następującego błędu: komunikat "żądany rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień do wyświetlania go." ErrorText kod błędu "0x80040217" na "Brak" stan "systemform o identyfikatorze = {GUID} nie istnieje."

 • Kiedy użytkownik klienta programu outlook CRM CRM outlook klient folder innego użytkownika delegowanego dla kalendarz, kontakty lub zadania, nastąpi awaria programu Outlook.

 • Ulepszenia wydajności na pobieranie wielu dużych wyniki są zwracane.

 • Informacje o jednostce jest pusta, jeśli tworzącym działanie z podsiatki.

 • Ściany w źródle działania i siatki nie można renderować i wystąpi błąd skryptu w programie Internet Explorer 11.

 • Przewijanie nie jest odtwarzany płynnie na iPad 3 za pomocą iOS7.

 • W aplikacji CRM 2013 z dodatkiem SP1 lub nowszym wychodzące rozmowy telefoniczne są jest przerzucony do rekordów przychodzącej rozmowy telefonicznej, po odświeżeniu ścian w źródle działania.

 • Widoki odwołującego się zestaw opcji, widok powiedzie się do renderowania, jeśli rekordy są zwracane, że nieprawidłowa opcja ustawiono wartości.

 • Podczas eksportowania roztworu zawierającego rekord SLA, dodamy nowy proces przepływu pracy SLA każdorazowo możemy eksportowania rozwiązania.

 • Widoki nie powiedzie się z Błąd nieprawidłowa nazwa kolumna "OwnerId"

 • W aplikacji klienckiej komórkowego kontaktu osobistego tabliczka jest wyświetlanych tylko godzina zakończenia terminu.


Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×