Pakiet zbiorczy aktualizacji: Rozwiązywanie problemów z drukowaniem w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Podsumowanie rozwiązywania problemów

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zwiększa wydajność i stabilność drukowania w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Rozwiązuje również różne problemy z drukowaniem w programie Picture Manager, usługami pulpitu zdalnego (RDP, Remote Desktop Services), rejestrowanie i drukowanie na drukarce sieciowej. Aby uzyskać pełną listę problemów rozwiązywanych w tym pakiecie zbiorczym, zobacz Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji.

Jak uzyskać ten pakiet zbiorczy aktualizacji

Automatyczne uzyskiwanie tego pakietu aktualizacji za pomocą usługi . Jeśli nie możesz korzystać z usługi Microsoft Update, możesz pobrać aktualizację.

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje o tym pakiecie zbiorczym aktualizacji w centrum pobierania Microsoft i usłudze Microsoft Update są następujące:

Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji w systemie Windows Embedded Standard 7, należy pobrać pakiet zbiorczy aktualizacji z centrum pobierania Microsoft.

Więcej informacji

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, należy korzystać z jednego z następujących systemów operacyjnych:

  • Windows 7

  • Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować aktualizację w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Aktualizowanie informacji o zastępowaniu

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Globalna wersja tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny odnoszące się do tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą opcją zmiany czasu (DST). Ponadto daty i czasy mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Informacje dotyczące plików w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  • Pliki dotyczące określonego produktu, SR_Level (RTM, SPn) i składnika usług (LDR, GDR) można zidentyfikować, przeglądając numery wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.

  • Oddziały usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są powszechnie dostępne w celu rozwiązania powszechnych, niezwykle ważnych problemów. Oddziały usługi LDR zawierają poprawki oprócz powszechnie opublikowanych poprawek.

  • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "dodatkowe informacje o plikach dla systemów windows Server 2008 R2 i Windows 7". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz związane z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (Cat) są niezwykle ważne, aby zachować stan zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybuty nie są wyświetlane, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×