Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Pakiet zbiorczy aktualizacji jest dostępna dla systemu Windows Embedded Compact 7. Ten pakiet zbiorczy rozwiązuje problemy zabezpieczeń, które są opisane w następującym artykule:

Nowy komunikat ostrzegawczy "ID 0x4000106EL," została wprowadzona do powiadamiania użytkowników, które otrzymano więcej niż obsługiwaną liczbę fragmentów protokołu IP poza kolejnością, a jeden lub więcej zostały usunięte.

Jednakże Windows Embedded Compact 7 nie globalnie definiuje makro dla komunikat ostrzegawczy "Identyfikator 0x4000106EL" w plikach nagłówka w SDK. Aby dowolnej aplikacji używać lub interpretacji identyfikator komunikatu ostrzeżenia, zdefiniować makro lokalnie w aplikacji w następujący sposób:

#define EVENT_TCPIP_OUT_OF_ORDER_FRAGMENTS_EXCEEDED 0x4000106EL

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Informacje dotyczące pobierania

Systemu Windows Embedded Compact 7 comiesięczna aktualizacja (czerwca 2019) jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Aby pobrać aktualizację, przejdź do Urządzenia Partner Center (DPC).

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy są zainstalowane wszystkie poprzednie aktualizacje dla tego produktu.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod:

  • W menu TworzenieCzystegoroztworu, a następnie wybierz Budowania rozwiązania.

  • W menu Tworzenie wybierz Odbudować rozwiązanie.

Nie musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego plikom zmiany czasu (DST). Dodatkowo daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Nazwa pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Ścieżka

Ipnglib.lib

5,998,518

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ipsecv.lib

309,410

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ipv4.lib

2,457,314

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ipv6lib.lib

2,582,600

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ipnglib.lib

6,343,260

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ipsecv.lib

311,016

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ipv4.lib

2,534,866

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ipv6lib.lib

2,658,036

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ipnglib.lib

5,499,574

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ipsecv.lib

320,298

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ipv4.lib

2,352,348

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ipv6lib.lib

2,448,552

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ipnglib.lib

5,998,218

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ipsecv.lib

309,450

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ipv4.lib

2,456,548

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ipv6lib.lib

2,581,550

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ipnglib.lib

6,343,102

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ipsecv.lib

311,056

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ipv4.lib

2,534,510

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ipv6lib.lib

2,657,724

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ipnglib.lib

5,499,228

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ipsecv.lib

320,338

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ipv4.lib

2,351,508

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ipv6lib.lib

2,447,348

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ipnglib.lib

5,967,698

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ipsecv.lib

309,442

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ipv4.lib

2,453,172

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ipv6lib.lib

2,577,358

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ipnglib.lib

6,317,206

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ipsecv.lib

311,044

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ipv4.lib

2,531,268

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ipv6lib.lib

2,654,494

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ipnglib.lib

5,488,176

12-Jun-2019

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ipsecv.lib

320,334

12-Jun-2019

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ipv4.lib

2,349,688

12-Jun-2019

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ipv6lib.lib

2,445,824

12-Jun-2019

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ipnglib.lib

5,812,954

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ipsecv.lib

300,522

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ipv4.lib

2,417,812

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ipv6lib.lib

2,524,946

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ipnglib.lib

6,203,292

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ipsecv.lib

309,746

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ipv4.lib

2,523,446

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ipv6lib.lib

2,640,764

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ipnglib.lib

5,413,866

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ipsecv.lib

307,940

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ipv4.lib

2,323,970

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ipv6lib.lib

2,409,012

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ipnglib.lib

5,814,594

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ipsecv.lib

300,796

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ipv4.lib

2,418,658

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ipv6lib.lib

2,525,860

12-Jun-2019

19:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ipnglib.lib

6,204,856

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ipsecv.lib

310,000

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ipv4.lib

2,524,342

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ipv6lib.lib

2,641,658

12-Jun-2019

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ipnglib.lib

5,415,460

12-Jun-2019

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ipsecv.lib

308,216

12-Jun-2019

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ipv4.lib

2,324,866

12-Jun-2019

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ipv6lib.lib

2,409,914

12-Jun-2019

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ipnglib.lib

5,365,738

12-Jun-2019

19:24

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ipsecv.lib

301,240

12-Jun-2019

19:24

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ipv4.lib

2,345,982

12-Jun-2019

19:24

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ipv6lib.lib

2,436,744

12-Jun-2019

19:24

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ipnglib.lib

5,435,180

12-Jun-2019

19:24

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ipsecv.lib

301,786

12-Jun-2019

19:24

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ipv4.lib

2,370,710

12-Jun-2019

19:24

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ipv6lib.lib

2,451,042

12-Jun-2019

19:24

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ipnglib.lib

5,031,778

12-Jun-2019

19:25

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ipsecv.lib

308,518

12-Jun-2019

19:25

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ipv4.lib

2,263,298

12-Jun-2019

19:25

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ipv6lib.lib

2,337,404

12-Jun-2019

19:25

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×