Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

W tym artykule opisano pakiet zbiorczy poprawek 2733945 dla dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft .NET Framework 2,0. Ten pakiet zbiorczy poprawek zawiera rozwiązania problemów dotyczących stabilności, niezawodności i wydajności w programie .NET Framework 2,0 z dodatkiem SP2. Ten pakiet zbiorczy poprawek jest dostępny w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7

  • Windows Server 2008 R2

Problemy rozwiązane

Problem 1

Aplikacja utworzona przy użyciu programu Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub programu Microsoft .NET Framework 3,5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) może powodować awarię w dużym obciążeniu i występuje następujący wyjątek:

Typ wyjątku: System. InvalidOperationExceptionMessage: Wstawianie obiektu Hashtable nie powiodło się. Współczynnik obciążenia jest za wysoki

Uwaga Wyjątek występuje w pobliżu poniższego stosu połączeń:

  • System.Runtime.Serialization.SerializationEventsCache.GetSerializationEventsForType

Problem 2

Gdy niektóre składniki próbują zebrać pliki zrzutu zawierające informacje zarządzane, kontrolka w ramach metody EnumMemDumpAllThreadsStack napotyka nieskończoną pętlę, jeśli struktura przechowująca listę wątków jest uszkodzona. Pętla w składniku Data Access (DAC) powoduje, że użycie procesora jest przetworzone do 100 procent, gdy generowany jest plik zrzutu. Ta poprawka umożliwia uniknięcie tego warunku niezwiązanych z odpowiedziami przez zaobsługiwanie uszkodzonej pamięci procesu docelowego.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawki

Obsługiwana poprawka jest teraz dostępna w firmie Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w przypadku systemów, w których występuje ten konkretny problem. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli nie jest to poważnie narażony na ten problem, zalecamy poczekanie na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach użytkownik telefonujący do pomocy technicznej może być zwolniony z opłaty, jeżeli wykwalifikowany pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft ustali, że określona aktualizacja umożliwia rozwiązanie zgłoszonego problemu. Normalne koszty pomocy technicznej będą dotyczyć dodatkowych pytań oraz problemów, których rozwiązanie nie jest objęte określoną aktualizacją.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) w jednym z następujących systemów operacyjnych:

  • Windows 7

  • Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli pliki, których dotyczy problem, są używane podczas instalowania tej poprawki. Przed zastosowaniem tej poprawki zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na platformie .NET Framework, aby uniknąć konieczności ponownego uruchamiania komputera.

Informacje o zastępowaniu

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Big5.nlp

Nie dotyczy

66 728

22-Jul-2009

23:08

Nie dotyczy

Bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82 172

22-Jul-2009

23:09

Nie dotyczy

Ksc.nlp

Nie dotyczy

116 756

22-Jul-2009

23:09

Nie dotyczy

Mscorlib.dll

2.0.50727.5733

4 550 656

26-Jul-2012

11:57

x86

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59 342

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

45 794

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

39 284

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66 384

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60 294

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Prc.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Prcp.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Sortkey.nlp

Nie dotyczy

262 148

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20 320

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Xjis.nlp

Nie dotyczy

28 288

22-Jul-2009

23:11

Nie dotyczy

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5733

990 288

26-Jul-2012

11:57

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.5733

5 927 496

26-Jul-2012

11:57

x86

Sos.dll

2.0.50727.5733

389 672

26-Jul-2012

11:57

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Big5.nlp

Nie dotyczy

66 728

22-Jul-2009

23:26

Nie dotyczy

Bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82 172

22-Jul-2009

23:26

Nie dotyczy

Ksc.nlp

Nie dotyczy

116 756

22-Jul-2009

23:27

Nie dotyczy

Mscorlib.dll

2.0.50727.5733

4 567 040

26-Jul-2012

11:56

x64

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59 342

22-Jul-2009

23:28

Nie dotyczy

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

45 794

22-Jul-2009

23:28

Nie dotyczy

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

39 284

22-Jul-2009

23:28

Nie dotyczy

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66 384

22-Jul-2009

23:28

Nie dotyczy

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60 294

22-Jul-2009

23:28

Nie dotyczy

Prc.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:28

Nie dotyczy

Prcp.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:28

Nie dotyczy

Sortkey.nlp

Nie dotyczy

262 148

22-Jul-2009

23:28

Nie dotyczy

Sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20 320

22-Jul-2009

23:28

Nie dotyczy

Xjis.nlp

Nie dotyczy

28 288

22-Jul-2009

23:30

Nie dotyczy

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5733

1 756 752

26-Jul-2012

11:56

x64

Mscorwks.dll

2.0.50727.5733

9 991 216

26-Jul-2012

11:56

x64

Sos.dll

2.0.50727.5733

485 928

26-Jul-2012

11:56

x64

Big5.nlp

Nie dotyczy

66 728

22-Jul-2009

23:08

Nie dotyczy

Bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82 172

22-Jul-2009

23:09

Nie dotyczy

Ksc.nlp

Nie dotyczy

116 756

22-Jul-2009

23:09

Nie dotyczy

Mscorlib.dll

2.0.50727.5733

4 550 656

26-Jul-2012

11:57

x86

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59 342

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

45 794

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

39 284

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66 384

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60 294

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Prc.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Prcp.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Sortkey.nlp

Nie dotyczy

262 148

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20 320

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Xjis.nlp

Nie dotyczy

28 288

22-Jul-2009

23:11

Nie dotyczy

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5733

990 288

26-Jul-2012

11:57

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.5733

5 927 496

26-Jul-2012

11:57

x86

Sos.dll

2.0.50727.5733

389 672

26-Jul-2012

11:57

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Big5.nlp

Nie dotyczy

66 728

22-Jul-2009

23:55

Nie dotyczy

Bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82 172

22-Jul-2009

23:55

Nie dotyczy

Ksc.nlp

Nie dotyczy

116 756

22-Jul-2009

23:55

Nie dotyczy

Mscorlib.dll

2.0.50727.5733

4 009 984

26-Jul-2012

11:49

IA-64

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59 342

22-Jul-2009

23:56

Nie dotyczy

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

45 794

22-Jul-2009

23:56

Nie dotyczy

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

39 284

22-Jul-2009

23:56

Nie dotyczy

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66 384

22-Jul-2009

23:56

Nie dotyczy

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60 294

22-Jul-2009

23:56

Nie dotyczy

Prc.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:56

Nie dotyczy

Prcp.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:56

Nie dotyczy

Sortkey.nlp

Nie dotyczy

262 148

22-Jul-2009

23:56

Nie dotyczy

Sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20 320

22-Jul-2009

23:56

Nie dotyczy

Xjis.nlp

Nie dotyczy

28 288

22-Jul-2009

23:56

Nie dotyczy

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5733

3 083 344

26-Jul-2012

11:49

IA-64

Mscorwks.dll

2.0.50727.5733

20 350 024

26-Jul-2012

11:49

IA-64

Sos.dll

2.0.50727.5733

873 536

26-Jul-2012

11:49

IA-64

Big5.nlp

Nie dotyczy

66 728

22-Jul-2009

23:08

Nie dotyczy

Bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82 172

22-Jul-2009

23:09

Nie dotyczy

Ksc.nlp

Nie dotyczy

116 756

22-Jul-2009

23:09

Nie dotyczy

Mscorlib.dll

2.0.50727.5733

4 550 656

26-Jul-2012

11:57

x86

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59 342

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

45 794

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

39 284

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66 384

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60 294

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Prc.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Prcp.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Sortkey.nlp

Nie dotyczy

262 148

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20 320

22-Jul-2009

23:10

Nie dotyczy

Xjis.nlp

Nie dotyczy

28 288

22-Jul-2009

23:11

Nie dotyczy

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5733

990 288

26-Jul-2012

11:57

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.5733

5 927 496

26-Jul-2012

11:57

x86

Sos.dll

2.0.50727.5733

389 672

26-Jul-2012

11:57

x86

Uwaga Z powodu zależności plików Najnowsza poprawka zawierająca te pliki może również zawierać dodatkowe pliki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×