Pakiet zbiorczy poprawek 3154524 dla.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 i 4.5 w systemie Windows

W tym artykule opisano pakiet zbiorczy poprawek 3154524 dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 i 4.5. Aby uzyskać więcej informacji o problemach rozwiązywanych przez ten pakiet zbiorczy poprawek zobacz sekcję "problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy poprawek".

Rozwiązanie

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.

Download Pobierz pakiet teraz.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach onlineFirma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Uwaga: Aby sprawdzić wersję aktualizacji poprawki, należy sprawdzić wartość słowa kluczowego Release, aby okreœliæ wersjê zainstalowanego. Aby być zgodny z przodu, można sprawdzić wartość, która jest większa niż lub równa wartości, który jest wymieniony w poniższej tabeli.

Wersja pakietu zbiorczego poprawek

Wartość DWORD uwolnienia

Pakiet zbiorczy poprawek 3154524 dla programu.NET Framework 4.5 i nowsze wersje

380038

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji.NET Framework, zobacz jak: Określanie, które.NET Framework wersje są zainstalowane.

Więcej informacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć.NET Framework 4.5.1, 4.5.2 lub 4.5 zainstalowany.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, jeśli wszystkie pliki podlegające usterce są używane. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji.NET Framework, przed zastosowaniem tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy poprawek

Technologia Windows Presentation Foundation, problemy

  • Wydanie 1: Użycie formantu listy wirtualizacji (ListBox, DataGrid, ListView i tak dalej) w aplikacji WPF, można napotkać wyjątek ArgumentException . I zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie podczas dodawania nowego elementu do kolekcji źródłowej.

    Wysokość musi być ujemna

  • Problem 2: Przenieś aplikacji WPF, które wykonują pracę w wątku interfejsu użytkownika w odpowiedzi na dotyk zdarzenia mogą wystąpić niska wydajność i opóźnioną interakcję z interfejsu użytkownika. Było to spowodowane przez duże ilości wiadomości Przenieś księgowany kolejka stylus wewnętrzny WPF.

    Aby rozwiązać ten problem, ruchy są teraz odpowiednio scalone podczas wątku interfejsu użytkownika nie jest w stanie ich przetworzyć natychmiast. To ogranicza liczbę zdarzeń przenoszenia dotykowych i zapewnia bardziej elastyczne interakcji interfejsu użytkownika. Te punkty scalone można uzyskać poprzez wywołanie TouchEventArgs.GetIntermediateTouchPoints , stosownie do potrzeb.


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×