Wprowadzenie

W tym artykule opisano, że pakiet zbiorczy poprawek 2756197 jest dostępny dla dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft .NET Framework 2,0. Ten pakiet zbiorczy poprawek zawiera poprawki dotyczące stabilności, niezawodności i wydajności w programie Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem SP2. Ten pakiet zbiorczy poprawek jest dostępny w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7

  • Windows Server 2008 R2

Problemy rozwiązane

W tym pakiecie zbiorczym poprawek Rozwiązano następujące problemy.Problem 1Aby uzyskać nowy symbol waluty tureckiej, należy uruchomić aplikację opartą na dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft .NET Framework 2,0. Jeśli ustawienia regionalne użytkownika dla komputera są skonfigurowane jako niezgodne z tureckimi ustawieniami regionalnymi, symbol funta tureckiego nie jest wyświetlany.

Problem 2Wielokrotne otwieranie i zamykanie programu Microsoft SharePoint Workspace w aplikacji. Jeśli obszar roboczy zawiera wiele kontrolek użytkownika, dla których włączono ułatwienia dostępu, aplikacja może ulec awarii.Problem 3Po zastosowaniu poprawki 974893 może wystąpić przeciek pamięci. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawki 974893, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

974893 Poprawka: nieoczekiwane zdarzenie inspekcji niepowodzenia jest rejestrowane dla poświadczeń lokalnych po uruchomieniu aplikacji opartej na programie .NET Framework 2,0 próbującej połączyć się z komputerem zdalnym

Więcej informacji

Informacje dotyczące poprawki

Obsługiwana poprawka jest teraz dostępna w firmie Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w przypadku systemów, w których występuje ten konkretny problem. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli nie jest to poważnie narażony na ten problem, zalecamy poczekanie na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach użytkownik telefonujący do pomocy technicznej może być zwolniony z opłaty, jeżeli wykwalifikowany pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft ustali, że określona aktualizacja umożliwia rozwiązanie zgłoszonego problemu. Normalne koszty pomocy technicznej będą dotyczyć dodatkowych pytań oraz problemów, których rozwiązanie nie jest objęte określoną aktualizacją.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować ten pakiet zbiorczy poprawek, musi być zainstalowany program .NET Framework 2,0 z dodatkiem SP2.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera, jeśli pliki, których dotyczy problem, nie są używane. Zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji platformy .NET Framework przed zainstalowaniem tego pakietu zbiorczego poprawek.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352 256

23-Jul-2009

00:18

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303 104

23-Jul-2009

01:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299 008

23-Jul-2009

00:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315 392

22-Jul-2009

23:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425 984

22-Jul-2009

23:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307 200

22-Jul-2009

23:51

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299 008

23-Jul-2009

00:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311 296

22-Jul-2009

23:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331 776

23-Jul-2009

01:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315 392

23-Jul-2009

00:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307 200

22-Jul-2009

23:51

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348 160

22-Jul-2009

23:24

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319 488

22-Jul-2009

23:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290 816

23-Jul-2009

01:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303 104

22-Jul-2009

23:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311 296

23-Jul-2009

01:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303 104

22-Jul-2009

23:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307 200

23-Jul-2009

00:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397 312

22-Jul-2009

23:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299 008

23-Jul-2009

00:51

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299 008

23-Jul-2009

01:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278 528

22-Jul-2009

23:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278 528

23-Jul-2009

00:40

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

24 576

23-Jul-2009

00:18

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

23-Jul-2009

01:41

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 800

23-Jul-2009

00:36

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 824

22-Jul-2009

23:27

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

28 672

22-Jul-2009

23:44

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

22-Jul-2009

23:51

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 800

23-Jul-2009

00:34

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

22-Jul-2009

23:26

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

24 576

23-Jul-2009

01:07

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 824

23-Jul-2009

00:50

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

22-Jul-2009

23:51

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

24 576

22-Jul-2009

23:24

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

22-Jul-2009

23:27

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 800

23-Jul-2009

01:02

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 824

22-Jul-2009

23:42

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

23-Jul-2009

01:41

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

22-Jul-2009

23:50

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

23-Jul-2009

00:30

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

16 384

22-Jul-2009

23:52

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 800

23-Jul-2009

00:51

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

23-Jul-2009

01:43

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

11 776

22-Jul-2009

23:27

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 288

23-Jul-2009

00:40

system.management.dll

2.0.50727.5738

385 024

25-Sep-2012

15:53

big5.nlp

Nie dotyczy

66 728

22-Jul-2009

23:08

bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82 172

22-Jul-2009

23:09

ksc.nlp

Nie dotyczy

116 756

22-Jul-2009

23:09

mscorlib.dll

2.0.50727.5738

4 550 656

25-Sep-2012

15:53

normidna.nlp

Nie dotyczy

59 342

22-Jul-2009

23:10

normnfc.nlp

Nie dotyczy

45 794

22-Jul-2009

23:10

normnfd.nlp

Nie dotyczy

39 284

22-Jul-2009

23:10

normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66 384

22-Jul-2009

23:10

normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60 294

22-Jul-2009

23:10

prc.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

prcp.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

sortkey.nlp

Nie dotyczy

262 148

22-Jul-2009

23:10

sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20 320

22-Jul-2009

23:10

xjis.nlp

Nie dotyczy

28 288

22-Jul-2009

23:11

mscordacwks.dll

2.0.50727.5738

990 304

25-Sep-2012

15:53

mscorwks.dll

2.0.50727.5738

5 927 536

25-Sep-2012

15:53

sos.dll

2.0.50727.5738

389 736

25-Sep-2012

15:53

wminet_utils.dll

2.0.50727.5738

32 888

25-Sep-2012

15:53

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

big5.nlp

Nie dotyczy

66 728

22-Jul-2009

23:26

bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82 172

22-Jul-2009

23:26

ksc.nlp

Nie dotyczy

116 756

22-Jul-2009

23:27

mscorlib.dll

2.0.50727.5738

4 567 040

25-Sep-2012

15:52

normidna.nlp

Nie dotyczy

59 342

22-Jul-2009

23:28

normnfc.nlp

Nie dotyczy

45 794

22-Jul-2009

23:28

normnfd.nlp

Nie dotyczy

39 284

22-Jul-2009

23:28

normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66 384

22-Jul-2009

23:28

normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60 294

22-Jul-2009

23:28

prc.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:28

prcp.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:28

sortkey.nlp

Nie dotyczy

262 148

22-Jul-2009

23:28

sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20 320

22-Jul-2009

23:28

xjis.nlp

Nie dotyczy

28 288

22-Jul-2009

23:30

mscordacwks.dll

2.0.50727.5738

1 756 792

25-Sep-2012

15:52

mscorwks.dll

2.0.50727.5738

9 991 264

25-Sep-2012

15:52

sos.dll

2.0.50727.5738

485 968

25-Sep-2012

15:53

system.management.dll

2.0.50727.5738

385 024

25-Sep-2012

15:53

wminet_utils.dll

2.0.50727.5738

43 112

25-Sep-2012

15:53

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352 256

23-Jul-2009

00:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303 104

23-Jul-2009

01:45

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299 008

22-Jul-2009

23:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315 392

22-Jul-2009

23:51

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425 984

22-Jul-2009

23:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307 200

22-Jul-2009

23:51

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299 008

22-Jul-2009

23:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311 296

22-Jul-2009

23:54

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331 776

23-Jul-2009

01:13

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315 392

23-Jul-2009

02:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307 200

22-Jul-2009

23:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348 160

22-Jul-2009

23:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319 488

22-Jul-2009

23:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290 816

23-Jul-2009

01:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303 104

22-Jul-2009

23:51

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311 296

23-Jul-2009

01:45

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303 104

22-Jul-2009

23:51

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307 200

23-Jul-2009

00:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397 312

22-Jul-2009

23:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299 008

23-Jul-2009

02:12

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299 008

23-Jul-2009

01:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278 528

22-Jul-2009

23:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278 528

23-Jul-2009

02:19

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

24 576

23-Jul-2009

00:21

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

23-Jul-2009

01:45

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 800

22-Jul-2009

23:58

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 824

22-Jul-2009

23:51

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

28 672

22-Jul-2009

23:50

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

22-Jul-2009

23:51

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 800

22-Jul-2009

23:52

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

22-Jul-2009

23:54

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

24 576

23-Jul-2009

01:13

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 824

23-Jul-2009

02:09

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

22-Jul-2009

23:58

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

24 576

22-Jul-2009

23:51

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

22-Jul-2009

23:49

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 800

23-Jul-2009

01:08

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 824

22-Jul-2009

23:51

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

23-Jul-2009

01:45

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

22-Jul-2009

23:51

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

23-Jul-2009

00:33

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

16 384

22-Jul-2009

23:57

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 800

23-Jul-2009

02:12

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

23-Jul-2009

01:47

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

11 776

22-Jul-2009

23:48

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 288

23-Jul-2009

02:19

system.management.dll

2.0.50727.5738

385 024

25-Sep-2012

15:53

big5.nlp

Nie dotyczy

66 728

22-Jul-2009

23:08

bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82 172

22-Jul-2009

23:09

ksc.nlp

Nie dotyczy

116 756

22-Jul-2009

23:09

mscorlib.dll

2.0.50727.5738

4 550 656

25-Sep-2012

15:53

normidna.nlp

Nie dotyczy

59 342

22-Jul-2009

23:10

normnfc.nlp

Nie dotyczy

45 794

22-Jul-2009

23:10

normnfd.nlp

Nie dotyczy

39 284

22-Jul-2009

23:10

normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66 384

22-Jul-2009

23:10

normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60 294

22-Jul-2009

23:10

prc.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

prcp.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

sortkey.nlp

Nie dotyczy

262 148

22-Jul-2009

23:10

sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20 320

22-Jul-2009

23:10

xjis.nlp

Nie dotyczy

28 288

22-Jul-2009

23:11

mscordacwks.dll

2.0.50727.5738

990 304

25-Sep-2012

15:53

mscorwks.dll

2.0.50727.5738

5 927 536

25-Sep-2012

15:53

sos.dll

2.0.50727.5738

389 736

25-Sep-2012

15:53

wminet_utils.dll

2.0.50727.5738

32 888

25-Sep-2012

15:53

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

big5.nlp

Nie dotyczy

66 728

22-Jul-2009

23:55

bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82 172

22-Jul-2009

23:55

ksc.nlp

Nie dotyczy

116 756

22-Jul-2009

23:55

mscorlib.dll

2.0.50727.5738

4 009 984

25-Sep-2012

15:51

normidna.nlp

Nie dotyczy

59 342

22-Jul-2009

23:56

normnfc.nlp

Nie dotyczy

45 794

22-Jul-2009

23:56

normnfd.nlp

Nie dotyczy

39 284

22-Jul-2009

23:56

normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66 384

22-Jul-2009

23:56

normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60 294

22-Jul-2009

23:56

prc.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:56

prcp.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:56

sortkey.nlp

Nie dotyczy

262 148

22-Jul-2009

23:56

sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20 320

22-Jul-2009

23:56

xjis.nlp

Nie dotyczy

28 288

22-Jul-2009

23:56

mscordacwks.dll

2.0.50727.5738

3 083 384

25-Sep-2012

15:51

mscorwks.dll

2.0.50727.5738

20 350 064

25-Sep-2012

15:51

sos.dll

2.0.50727.5738

873 552

25-Sep-2012

15:51

system.management.dll

2.0.50727.5738

385 024

25-Sep-2012

15:51

wminet_utils.dll

2.0.50727.5738

80 488

25-Sep-2012

15:51

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315 392

23-Jul-2009

00:05

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311 296

23-Jul-2009

00:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348 160

23-Jul-2009

00:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319 488

23-Jul-2009

00:01

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278 528

23-Jul-2009

00:01

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278 528

23-Jul-2009

00:13

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 824

23-Jul-2009

00:05

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

23-Jul-2009

00:07

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

24 576

23-Jul-2009

00:04

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

13 312

23-Jul-2009

00:01

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

11 776

23-Jul-2009

00:01

system.management.resources.dll

2.0.50727.4927

12 288

23-Jul-2009

00:13

system.management.dll

2.0.50727.5738

385 024

25-Sep-2012

15:53

big5.nlp

Nie dotyczy

66 728

22-Jul-2009

23:08

bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82 172

22-Jul-2009

23:09

ksc.nlp

Nie dotyczy

116 756

22-Jul-2009

23:09

mscorlib.dll

2.0.50727.5738

4 550 656

25-Sep-2012

15:53

normidna.nlp

Nie dotyczy

59 342

22-Jul-2009

23:10

normnfc.nlp

Nie dotyczy

45 794

22-Jul-2009

23:10

normnfd.nlp

Nie dotyczy

39 284

22-Jul-2009

23:10

normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66 384

22-Jul-2009

23:10

normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60 294

22-Jul-2009

23:10

prc.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

prcp.nlp

Nie dotyczy

83 748

22-Jul-2009

23:10

sortkey.nlp

Nie dotyczy

262 148

22-Jul-2009

23:10

sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20 320

22-Jul-2009

23:10

xjis.nlp

Nie dotyczy

28 288

22-Jul-2009

23:11

mscordacwks.dll

2.0.50727.5738

990 304

25-Sep-2012

15:53

mscorwks.dll

2.0.50727.5738

5 927 536

25-Sep-2012

15:53

sos.dll

2.0.50727.5738

389 736

25-Sep-2012

15:53

wminet_utils.dll

2.0.50727.5738

32 888

25-Sep-2012

15:53

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×